Ontwikkelen, het leven tegemoet treden

Hoe meer je het leven tegemoet treedt, hoe sneller je door jouw ontwikkeling kunt gaan en naar jouw levensopdracht geleid kunt worden. Dit is een duidelijk ervaringsfeit.
De vraag is dan natuurlijk: Hoe kun je het leven tegemoet treden?

De lieve vrede bewaren

In de huidige maatschappij hebben we niet geleerd het leven tegemoet te treden.
Het is juist gebruikelijk om sociaal verantwoorde antwoorden te geven, waarbij zoveel mogelijk de kool en de geit gespaard blijven.

Dit is een benadering die op korte termijn zeker de minste problemen geeft. Tegelijkertijd wordt er door deze benadering niets bij jou zelf en bij de ander aangeraakt. Je leeft zo als het ware langs elkaar heen.
Het is een vorm van de lieve vrede bewaren, waarbij jouw werkelijke gevoelens door jezelf  en de ander naar de achtergrond verwezen worden.

Durven gaan voor je eigen waarheid

Het leven tegemoet treden staat eigenlijk gelijk aan durven gaan voor je eigen waarheid, opkomen voor je eigen waarheid, je eigen waarheid uitspreken.
Daarbij is het wel belangrijk dat je dat zoveel mogelijk doet in respect voor de ander en je omgeving.

In respect voor de ander

Hoe spreek je je eigen waarheid uit in respect voor de ander?

Daar zijn een paar vuistregels voor:

 • Spreek niet vanuit je ratio, vanuit je kennis
   
 • Spreek vanuit je voelen, maar niet vanuit een frustratie, gekwetstheid, boosheid of woede.

  Gebruik daarom ook het woord ‘jij‘ niet op een bedreigende of aanvallende manier.

  Zeg dus niet: ‘Dat komt doordat jij ........’, dan voelt de ander zich alleen maar aangevallen, gaat in de verdediging en kan jouw boodschap niet binnen laten komen.
  
Zeg in plaats daarvan: ‘Ik heb het gevoel dat ......’ of het komt op mij over alsof je .... zegt, klopt dat?’


  Als je op deze manier vanuit je gevoel spreekt, zul je het woord ‘jij’ vrijwel nooit meer gebruiken, maar waar nodig alleen ‘je’.

Er niet mee eens

Het is mogelijk dat de ander niet eens is met jouw waarheid, met jouw zienswijze, de ander kan zich er zelfs door geraakt voelen. Als dat zo is zal de ander zijn of haar reactie geven op jouw waarheid, op hoe jij het voelt.

Luister dan zo open mogelijk naar de ander. Het is heel goed mogelijk dat de ander jou informatie geeft die jouw zienswijze aanvult of die jouw zienswijze net iets veranderd. Als dat zo is heeft het contact met de ander jou verrijkt.

Het kan ook zijn dat de ander jou pijn doet met zijn of haar reactie.

Probeer dan niet vanuit deze pijn te reageren, maar geef de ander zo neutraal mogelijk bijvoorbeeld aan: ‘Wat je nu zegt doet mij pijn.’ Dan kun je er vervolgens samen naar kijken waarom zijn of haar antwoord jou pijn heeft gedaan.
Vervolgens kun je deze oorzaak transmuteren.

Beiden in ontwikkeling

Het mooie is dat als je elkaar respecterend ermee omgaat, je beiden dichter bij elkaar kunt komen. Door het dichter bij elkaar komen ontstaat er een vorm van eenheid, en eenheid leidt vrijwel altijd tot ontwikkeling.
Daarnaast verrijk je elkaar ook letterlijk met wederzijdse gevoelens en inzichten.

Het hoeft niet zo goed te gaan

Het hoeft natuurlijk niet altijd zo goed te gaan als hierboven beschreven.

Hoe neutraal en hoe respectvol mogelijk je jouw waarheid aan de ander ook verteld hebt, hij of zij kan er volstrekt mee oneens zijn of er zelfs diep door geraakt zijn en vanuit dit oneens of geraakt zijn op jou reageren.

Probeer dan te zien dat deze reactie niets met jou te maken heeft, maar juist heel veel zegt over de ander. Probeer dan zo neutraal mogelijk aan te geven dat je begrijpt dat de ander er niet mee eens is of dat het niet jouw bedoeling is geweest om de ander te raken.

Mysterie van het leven

Het bijzondere is dat ook als het gesprek niet zo goed gaat, het voor jou toch een optimaal effect heeft.

De schok van de reactie van de ander op jouw waarheid, jouw diepe gevoel, zal jou precies in de juiste ontwikkeling brengen. Het is alsof het uiten van jouw waarheid als het ware beloond wordt.

Jouw waarheid uiten brengt je namelijk in verbinding brengt met Hogere aspecten van jezelf, waarbij deze Hogere aspecten jou met je ontwikkeling helpen. Omdat je daar normaal gesproken niet direct van bewust bent, komt het over als een mysterie van het leven.

Toch sociaal verantwoorde antwoorden geven

Er zijn omstandigheden waarin het duidelijk wijzer kan zijn om sociaal verantwoorde antwoorden te geven.
Het kan duidelijk wijzer zijn als de ander een machtspositie bekleedt en daar zijn ego aan verbonden heeft en jij bijvoorbeeld een regel overtreden hebt.

Het is dan gevaarlijk om geen sociaal verantwoorde antwoorden te geven, want jouw werkelijke gevoel zal dan niet geduld worden door het ego van degene met de machtspositie.
Ga je dan wel voor jouw innerlijke waarheid, dan benadeel je jezelf alleen maar.

Verschil kosmische nacht en dag

De lieve vrede bewaren is de kosmische nacht benadering van het leven. In de kosmische nacht moest je je bewegen in een soort mijnenveld van egostukken, zowel die van jezelf als die van anderen.

Om veilig door zo’n mijnenveld te komen zijn ook de etiketten, de omgangsvormen ontstaan, die voorschrijven hoe je met elkaar omgaat en waarbij het werkelijke voelen werd genegeerd.

Het ego kon niet opgelost worden in de kosmische nacht, dus om het nog enigszins prettig met elkaar te hebben waren de omgangsvormen een redelijke oplossing.

Echt gaan voor je eigen waarheid is de kosmische dag benadering, die je juist helpt deze egostukken op te ruimen en die je verder helpt in jouw unieke ontwikkeling.