Werkingsprincipe Verbindingen

Onze Verbindingen en producten werken volgens een bijzonder principe. Ze bevatten namelijk kosmische informatie met de natuurlijke ordening van het leven. Deze informatie brengt jou en je omgeving in een trilling van liefde. Daardoor is onder andere meer zachtheid, ruimte en omhulling voelbaar.

Liefde is de basis van de natuurlijke ordening van het leven. Zij maakt de weg vrij voor onversluierde waarheid. Dit geeft de mogelijkheid om meer je eigen waarheid te leven.  Daar horen kwaliteiten als helderheid, zuiverheid, moed en daadkracht bij.

Transmuteren

De basis van de werkzaamheid van de Verbindingen is het transmuterend vermogen van de kosmische informatie.
Transmuteren is een heel krachtige wijze om verzwakkende invloeden zo te veranderen dat zij versterkend voor je worden. Het is te vergelijken met de wederzijds versterkende werking van liefde. 

Zo wordt verzwakkende omgevingsstraling op een kwalitatief niveau niet alleen geneutraliseerd, maar omgevormd tot een versterkende invloed.
Als je met een apparaat werkt, waarvan de stroomtoevoer door één van de Neutralisatie Verbindingen is geneutraliseerd, heeft dit dus een versterkend effect op jouw systeem. Dit is met allerlei proeven aangetoond.

Natuurlijke ordening van het leven

Transmuteren doet echter meer dan omvormen tot een versterkende invloed.

Als je de Verbindingen hebt ontvangen, wordt de natuurlijke ordening van het leven beschikbaar door de kosmische informatie van de Verbindingen. Je systeem herkent dit op een heel diep niveau als heilzaam en vitaal en maakt er verbinding mee.

Met het in je systeem brengen van deze heilzame, vitale informatie, is het mogelijk om alle aspecten van je leven in deze stroom te brengen. Dit gebeurt alleen als je hier zelf voor kiest. De Verbindingen werken namelijk interactief. Je groeit, als je er voor kiest, toe naar een harmonieuze ordening met onder andere liefde, levenslust, vitaliteit en gezondheid.

Onze Verbindingen zijn dus ontwikkelingsbevorderend en respecteren tegelijkertijd de vrije wil van de gebruiker. Je hebt de vrije keuze hoe snel je je met behulp van de Verbindingen wilt ontwikkelen.

Moeder-piramiden

Alle transmuterende informatie is opgeslagen in 21 gelijkzijdige moeder-piramiden.

De gelijkzijdige piramide is het enige geometrische symbool waarvan alle hoeken net zo ver van elkaar liggen. Er komt daarom geen spanning in voor. Het wordt gezien als een symbool van het Goddelijke.
De grondplaat van een piramide is een vierkant. Het vierkant is het symbool van de mensheid.

In de gelijkzijdige piramide zijn beide symbolen verenigd, waardoor het symbool van de Godmens ontstaat. De Godmens is mens die Hemel en Aarde met elkaar weet te verbinden.

Verbindingen ontlenen hun naam aan de verbinding tussen jou en deze moeder-piramiden.

Wij werken er continu aan om nieuwe informatie aan de moeder-piramiden toe te voegen, waardoor ze meegroeien met de snel veranderende tijdgeest en ze de juiste informatie bevatten om nieuwe technologieën te kunnen neutraliseren.
Zo blijven de Verbindingen altijd up-to-date en kunnen ze mensen krachtig blijven ondersteunen op hun ontwikkelingsweg.

Twee verschillende Licht piramiden

Als met één van de Neutralisatie Verbindingen bijvoorbeeld een huis, een werkplek of een apparaat wordt geneutraliseerd, waardoor verzwakkende omgevingsstraling juist versterkend wordt, dan ontstaat deze neutralisatie doordat er een Licht piramide over het huis, de werkplek of het apparaat komt.

Deze beschermende Lichtpiramide kan op twee verschillende manieren opgebouwd zijn.
De Licht piramide op een vaste plaats heeft een andere vorm dan een Licht piramide van een ‘bewegende’ neutralisatie.
Lees meer over de twee verschillende Licht piramiden