Goddelijke Kern behandeling

De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn.
Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht.

Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde.


Geleid door het ego

Tijdens de kosmische nacht bepaalde ons ego, dat als basis onverwerkte pijn, angst, emotie, woede en frustratie heeft, grotendeels ons doen en laten.
Diep in ons hadden we nog wel een verbinding met het Hogere, maar daar waren we ons niet of nauwelijks van bewust.

De Goddelijke kern

Onze verbinding met het Hogere zetelt in onze Goddelijke kern.

De Goddelijke kern bevindt zich in ons hart. Het is het meest Goddelijke stukje in ons, dat resoneert met de Goddelijke wereld. Via onze Goddelijke kern kunnen we contact maken met het Goddelijke in en buiten onszelf.


Tijdens de kosmische nacht was de Goddelijke kern onbereikbaar, waardoor we het Goddelijke ver weg, buiten onszelf ervoeren.

De dertienvoudige mens

In 1995 is door een kosmische impuls de mensheid van zevenvoudig dertienvoudig geworden. We hebben toen onder andere in plaats van zeven chakra’s dertien chakra’s gekregen, waardoor we als dertienvoudige mens ook weer de mogelijkheid kregen contact te maken met onze Goddelijke kern.

De mogelijkheid om weer contact te maken met onze Goddelijke kern heeft ons veel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gegeven. Deze mogelijkheid vormt als het ware een poort naar een directer contact met het Goddelijke.
Lees meer: 13 Chakra’s

Tweede stap

De Goddelijke Kern behandeling brengt je weer een stap verder.

De Goddelijke Kern behandeling leidt je namelijk door een ontwikkeling waarbij deze verbinding met het Hogere en het Goddelijke leidend gaat worden.
Deze verbinding met het Hogere en het Goddelijke zit dan niet meer diep in ons systeem, maar wordt leidend in ons leven.

Binnenste buiten

De Goddelijke Kern behandeling is een behandeling waardoor je eigenlijk ‘binnenste buiten’ wordt gekeerd.

Het yin yang symbool geeft een duidelijk beeld van de enorme verandering waar de Goddelijke Kern behandeling je doorheen leidt.

De donkere kant met de witte stip symboliseert hoe wij tijdens de kosmische nacht functioneerden. Ons ego vormde onze buitenkant en diep in ons bevond zich de witte stip, onze verbinding met het Licht, met het Hogere.

In de ontwikkeling waar de Goddelijke Kern behandeling je doorheen leidt, gaat deze witte stip, jouw binnenkant, jouw kern, stap voor stap jouw buitenkant vormen en daarmee ook leidend worden.

Zo ontwikkel je je van de donkere kant van het yin yang symbool met de witte stip naar de witte kant met de donkere stip.
Het ego, dat gesymboliseerd wordt door de donkere stip, is er nog wel maar verliest zijn leidinggevende rol. Het wordt veel beter door jezelf doorgrond en verliest daardoor z’n macht.

Eén grote Goddelijke kern

Je zou kunnen zeggen dat je door de ontwikkeling, die de Goddelijke Kern behandeling in gang zet, één grote Goddelijke kern wordt. Je belichaamt dan het Goddelijke, waardoor het Goddelijke in jezelf ook leidend wordt.

Daarbij voel je je net zoveel ‘mens’ als daarvoor.
Het verschil is wel, dat je je steeds minder geleid zult voelen door je ego en je hoofd en steeds meer door je diepere voelen en het Hogere. Het Hogere voelt daarbij niet meer als ‘hoog’ aan maar als heel dichtbij. 

Je zult steeds meer dingen vanuit een groter geheel ervaren en bekijken en steeds minder vanuit je geïsoleerde zelf, je persoonlijkheid zoals je die vroeger ervoer.

Versterking van chakra’s

Door de Goddelijke Kern behandeling zullen het hartchakra en het tweede chakra duidelijk sterker gaan werken.

Het hartchakra zal daarbij een poort vormen tussen ons en ons diepere zelf. Het diepere zelf is je ware-zelf. Het ware-zelf is niet gelijk aan het beeld dat we van onszelf hebben, ons zelfbeeld, dat voor een deel bepaald wordt door ons ego.
Het hartchakra zal hierdoor nog sterker transmuterend gaan werken.

Er komt verder een sterkere verbinding tussen ons hartchakra en ons tweede chakra. Hierdoor zul je sexualiteit altijd in verbinding met je hartchakra, in verbinding met liefde, ervaren.

Kosmische nacht ego

De Goddelijke Kern behandeling zorgt ervoor dat we ons meer laten leiden door het Goddelijke in ons en minder door het kosmische nacht ego. De ik-gerichtheid en andere eigenschappen van het kosmische nacht ego worden echter niet door de Goddelijke Kern behandeling opgelost.
De Ego-structuur behandeling heeft als enige behandeling het vermogen om het ik-gerichte kosmische nacht ego om te vormen tot een wij-gericht kosmische dag ego.

Persoonlijkheidsniveau

De Goddelijke Kern behandeling is een behandeling op Persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau. Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.
Lees meer Zes creatieniveaus

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Goddelijke Kern behandeling

Traject
De Goddelijke Kern behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Goddelijke Kern behandeling bedraagt € 140,-.