Goddelijke Kern behandeling

De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn.
Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht.

Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde.


Geleid door het ego

Tijdens de kosmische nacht bepaalde ons ego, dat als basis onverwerkte pijn, angst, emotie, woede en frustratie heeft, grotendeels ons doen en laten.
Diep in ons hadden we nog wel een verbinding met het Hogere, maar daar waren we ons niet of nauwelijks van bewust.

De Goddelijke kern

Onze verbinding met het Hogere zetelt in onze Goddelijke kern.

De Goddelijke kern bevindt zich in ons hart. Het is het meest Goddelijke stukje in ons, dat resoneert met de Goddelijke wereld. Via onze Goddelijke kern kunnen we contact maken met het Goddelijke in en buiten onszelf.


Tijdens de kosmische nacht was de Goddelijke kern onbereikbaar, waardoor we het Goddelijke ver weg, buiten onszelf ervoeren.

De dertienvoudige mens

In 1995 is door een kosmische impuls de mensheid van zevenvoudig dertienvoudig geworden. We hebben toen onder andere in plaats van zeven chakra’s dertien chakra’s gekregen, waardoor we als dertienvoudige mens ook weer de mogelijkheid kregen contact te maken met onze Goddelijke kern.

De mogelijkheid om weer contact te maken met onze Goddelijke kern heeft ons veel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gegeven. Deze mogelijkheid vormt als het ware een poort naar een directer contact met het Goddelijke.
Lees meer: 13 Chakra’s

Tweede stap

De Goddelijke Kern behandeling brengt je weer een stap verder.

De Goddelijke Kern behandeling leidt je namelijk door een ontwikkeling waarbij deze verbinding met het Hogere en het Goddelijke leidend gaat worden.
Deze verbinding met het Hogere en het Goddelijke zit dan niet meer diep in ons systeem, maar wordt leidend in ons leven.

Binnenste buiten

De Goddelijke Kern behandeling is een behandeling waardoor je eigenlijk ‘binnenste buiten’ wordt gekeerd.

Het yin yang symbool geeft een duidelijk beeld van de enorme verandering waar de Goddelijke Kern behandeling je doorheen leidt.

De donkere kant met de witte stip symboliseert hoe wij tijdens de kosmische nacht functioneerden. Ons ego vormde onze buitenkant en diep in ons bevond zich de witte stip, onze verbinding met het Licht, met het Hogere.

In de ontwikkeling waar de Goddelijke Kern behandeling je doorheen leidt, gaat deze witte stip, jouw binnenkant, jouw kern, stap voor stap jouw buitenkant vormen en daarmee ook leidend worden.

Zo ontwikkel je je van de donkere kant van het yin yang symbool met de witte stip naar de witte kant met de donkere stip.
Het ego, dat gesymboliseerd wordt door de donkere stip, is er nog wel maar verliest zijn leidinggevende rol. Het wordt veel beter door jezelf doorgrond en verliest daardoor z’n macht.

Eén grote Goddelijke kern

Je zou kunnen zeggen dat je door de ontwikkeling, die de Goddelijke Kern behandeling in gang zet, één grote Goddelijke kern wordt. Je belichaamt dan het Goddelijke, waardoor het Goddelijke in jezelf ook leidend wordt.

Daarbij voel je je net zoveel ‘mens’ als daarvoor.
Het verschil is wel, dat je je steeds minder geleid zult voelen door je ego en je hoofd en steeds meer door je diepere voelen en het Hogere. Het Hogere voelt daarbij niet meer als ‘hoog’ aan maar als heel dichtbij. 

Je zult steeds meer dingen vanuit een groter geheel ervaren en bekijken en steeds minder vanuit je geïsoleerde zelf, je persoonlijkheid zoals je die vroeger ervoer.

Versterking van chakra’s

Door de Goddelijke Kern behandeling zullen het hartchakra en het tweede chakra duidelijk sterker gaan werken.

Het hartchakra zal daarbij een poort vormen tussen ons en ons diepere zelf. Het diepere zelf is je ware-zelf. Het ware-zelf is niet gelijk aan het beeld dat we van onszelf hebben, ons zelfbeeld, dat voor een deel bepaald wordt door ons ego.
Het hartchakra zal hierdoor nog sterker transmuterend gaan werken.

Er komt verder een sterkere verbinding tussen ons hartchakra en ons tweede chakra. Hierdoor zul je sexualiteit altijd in verbinding met je hartchakra, in verbinding met liefde, ervaren.

Kosmische nacht ego

De Goddelijke Kern behandeling zorgt ervoor dat we ons meer laten leiden door het Goddelijke in ons en minder door het kosmische nacht ego. De ik-gerichtheid en andere eigenschappen van het kosmische nacht ego worden echter niet door de Goddelijke Kern behandeling opgelost.
De Ego-structuur behandeling heeft als enige behandeling het vermogen om het ik-gerichte kosmische nacht ego om te vormen tot een wij-gericht kosmische dag ego.

Persoonlijkheidsniveau

De Goddelijke Kern behandeling is een behandeling op persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau. Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.
Lees meer Zes creatieniveaus

Verschil tussen de Goddelijke Kern behandeling en de Innerlijke God behandeling

De Goddelijke Kern behandeling en de Innerlijke God behandeling werken heel verschillend en vullen elkaar daardoor juist prachtig aan:

 

  • De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn. Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht. 
Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde.


 

  • De Innerlijke God behandeling 
zorgt ervoor dat we het Goddelijke in onszelf in een innerlijke eenheid en heelheid kunnen ervaren. Door de Innerlijke God behandeling ga je niet meer ‘filteren’ of selecteren in jezelf wat Goddelijk zou zijn en wat niet. 

    Het Goddelijke heeft ons geschapen om bewustzijn op te doen, wil in ons ‘wonen‘ en ervaren wat mens-zijn is. 
Door de Innerlijke God behandeling voel je hoe de mens een creatie en een manifestatie van het Goddelijke is en ga je het mens-zijn volledig accepteren als een expressie en ervaring van het Goddelijke.

    Onze innerlijke scheidslijn tussen het Goddelijke en de mens valt hierdoor weg, waardoor het Goddelijke beter in de mens kan ‘wonen’ en krachtiger door ons heen kan werken.

    Zo kun je het Goddelijke ervaren in het mens-zijn.

    Lees meer: Innerlijke God behandeling


Beide behandelingen vullen elkaar duidelijk aan.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Goddelijke Kern behandeling kan alleen ontvangen worden als eerst de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling is ontvangen en geïntegreerd.
De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling vormt de basis in je systeem waardoor de Goddelijke Kern behandeling ontvangen kan worden.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Goddelijke Kern behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.


Dit is alleen mogelijk als je de Verwezenlijk je Innerlijk Huwelijk behandeling al eerder ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.


Het is alleen mogelijk om de Goddelijke Kern behandeling op proef te ervaren als je de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling al eerder ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.

De integratietijd van de Goddelijke Kern behandeling is drie maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.

Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd


De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.

De uitwerkingstijd van de Goddelijke Kern behandeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook -als wij die nog niet hebben- een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Goddelijke Kern behandeling kost € 120,-