Innerlijke God behandeling

Tijdens de kosmische nacht was er een scheiding tussen het Goddelijke en de mens aangebracht. Het Goddelijke was ‘ergens anders’, aan de andere kant van deze scheiding, waardoor de mens het Goddelijke buiten zichzelf ervoer.
De mens kon zichzelf daarom niet zien als een expressie, een uiting van het Goddelijke.

De Innerlijke God behandeling lost deze scheiding weer op, waardoor we het Goddelijke weer in onszelf, in het menszijn kunnen ervaren.

Functie van deze scheiding in de kosmische nacht

Door de scheiding voelden we het Goddelijke buiten onszelf en voelden we ons als mens dan ook ‘slecht’, ‘niet Goddelijk’, niet ‘goed’. We zaten als het ware aan de verkeerde kant van de polariteit en voelden ons daarom bijna per definitie zondig.
 
Door deze scheiding waren we meer ‘los van God’ en dat was ook de functie van deze scheiding. Zo kregen we in de kosmische nacht de mogelijkheid om helemaal onze eigen gang te gaan, te experimenteren en dingen te doen die in onze ogen niet ‘Goddelijk’ zijn.
We hebben onze grenzen hierdoor leren ervaren, geleerd wat het is om mens te zijn, met alle kanten die het menszijn in zich kan hebben.

In onze verschillende levens ervoeren we hoe het was om in het ene leven dader te zijn en in een volgend leven slachtoffer van vergelijkbare gebeurtenissen.

Zo hebben we ook ons geweten opgebouwd, ‘datgene wat we al weten’.

Door deze scheiding tussen het Goddelijke en de mens hebben we in de kosmische nacht een heel sterk onderscheid geleerd tussen goed en kwaad.
De begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ worden daarbij voor een groot deel bepaald door onze normen en waarden, die duidelijk tijd en cultuur gebonden zijn.

We hebben geleerd om het kwaad af te wijzen en alleen ‘goed’ te willen zijn.
Daarmee zijn we eraan voorbij gegaan dat het Goddelijke de polariteiten heeft geschapen, dus zowel ‘goed’ als ‘kwaad’.

Als je het ‘kwaad’ in jezelf ontkent en onderdrukt, wordt het juist een explosieve vernietigende kracht, die ons onbewust bestuurt. 
Daar zijn allerlei excessen uit voort gekomen, zoals mishandeling, misbruik, verkrachting en oorlogen. Daarmee hebben we onszelf en elkaar verzwakt. 
Zo heeft deze scheiding bijgedragen aan het doel van de kosmische nacht, namelijk ons trillingsgetal verlagen om ons meer met de materie te kunnen verbinden.

Scheiding in het hartchakra

Deze innerlijke scheiding tussen onszelf en het Goddelijke was tijdens de kosmische nacht in ons hartchakra aangebracht.

Als die scheiding door de Innerlijke God behandeling opgelost wordt, kunnen we het Goddelijke weer in onszelf ervaren, in het menszijn ervaren. Dan kunnen we de Liefde van het Goddelijke weer in onszelf voelen stromen en voelen dat wij als mens een expressie, een ervaring van het Goddelijke zijn, met alle gevoelens en eigenschappen die bij het mens-zijn horen.


Lees meer: De mens als ervaring voor het Goddelijke

Persoonlijkheidsniveau

De Innerlijke God behandeling is een behandeling op het persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau. Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.
Lees meer: Zes creatieniveaus

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Innerlijke God behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Innerlijke God behandeling bedraagt € 140,-.


Een ervaring


Een innerlijke centrale

‘Als eerste reactie op de Innerlijke God behandeling voelde ik een heerlijke warmte in mijn borst ontstaan, het is eigenlijk niet te omschrijven hoe het voelde. Woorden schieten daarvoor te kort.

Warm, licht, ruimte het was alles tegelijk en dat ook nog dwars door een telefoongesprek (dat minder leuk was) te ervaren was heel mooi.
Heel af en toe is het nog voelbaar, alsof er innerlijk een centrale is.’
Dini, V, Luttenberg