Innerlijke God behandeling

Tijdens de kosmische nacht was er een scheiding tussen het Goddelijke en de mens aangebracht. Het Goddelijke was ‘ergens anders’, aan de andere kant van deze scheiding, waardoor de mens het Goddelijke buiten zichzelf ervoer.
De mens kon zichzelf daarom niet zien als een expressie, een uiting van het Goddelijke.

De Innerlijke God behandeling lost deze scheiding weer op, waardoor we het Goddelijke weer in onszelf, in het menszijn kunnen ervaren.

Functie van deze scheiding in de kosmische nacht

Door de scheiding voelden we het Goddelijke buiten onszelf en voelden we ons als mens dan ook ‘slecht’, ‘niet Goddelijk’, niet ‘goed’. We zaten als het ware aan de verkeerde kant van de polariteit en voelden ons daarom bijna per definitie zondig.
 
Door deze scheiding waren we meer ‘los van God’ en dat was ook de functie van deze scheiding. Zo kregen we in de kosmische nacht de mogelijkheid om helemaal onze eigen gang te gaan, te experimenteren en dingen te doen die in onze ogen niet ‘Goddelijk’ zijn.
We hebben onze grenzen hierdoor leren ervaren, geleerd wat het is om mens te zijn, met alle kanten die het menszijn in zich kan hebben.

In onze verschillende levens ervoeren we hoe het was om in het ene leven dader te zijn en in een volgend leven slachtoffer van vergelijkbare gebeurtenissen.

Zo hebben we ook ons geweten opgebouwd, ‘datgene wat we al weten’.

Door deze scheiding tussen het Goddelijke en de mens hebben we in de kosmische nacht een heel sterk onderscheid geleerd tussen goed en kwaad.
De begrippen ‘goed’ en ‘kwaad’ worden daarbij voor een groot deel bepaald door onze normen en waarden, die duidelijk tijd en cultuur gebonden zijn.

We hebben geleerd om het kwaad af te wijzen en alleen ‘goed’ te willen zijn.
Daarmee zijn we eraan voorbij gegaan dat het Goddelijke de polariteiten heeft geschapen, dus zowel ‘goed’ als ‘kwaad’.

Als je het ‘kwaad’ in jezelf ontkent en onderdrukt, wordt het juist een explosieve vernietigende kracht, die ons onbewust bestuurt. 
Daar zijn allerlei excessen uit voort gekomen, zoals mishandeling, misbruik, verkrachting en oorlogen. Daarmee hebben we onszelf en elkaar verzwakt. 
Zo heeft deze scheiding bijgedragen aan het doel van de kosmische nacht, namelijk ons trillingsgetal verlagen om ons meer met de materie te kunnen verbinden.

Scheiding in het hartchakra

Deze innerlijke scheiding tussen onszelf en het Goddelijke was tijdens de kosmische nacht in ons hartchakra aangebracht.

Als die scheiding door de Innerlijke God behandeling opgelost wordt, kunnen we het Goddelijke weer in onszelf ervaren, in het menszijn ervaren. Dan kunnen we de Liefde van het Goddelijke weer in onszelf voelen stromen en voelen dat wij als mens een expressie, een ervaring van het Goddelijke zijn, met alle gevoelens en eigenschappen die bij het mens-zijn horen.


Lees meer: De mens als ervaring voor het Goddelijke

Persoonlijkheidsniveau

De Innerlijke God behandeling is een behandeling op het persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau. Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.
Lees meer: Zes creatieniveaus

Verschil tussen de Innerlijke God behandeling en de Goddelijke Kern behandeling

De Innerlijke God behandeling en de Goddelijke Kern behandeling werken heel verschillend en vullen elkaar daardoor juist prachtig aan:

 

  • De Innerlijke God behandeling 
zorgt ervoor dat we het Goddelijke in onszelf in een innerlijke eenheid en heelheid kunnen ervaren. Door de Innerlijke God behandeling ga je niet meer ‘filteren’ of selecteren in jezelf wat Goddelijk zou zijn en wat niet. 

    Het Goddelijke heeft ons geschapen om bewustzijn op te doen, wil in ons ‘wonen‘ en ervaren wat mens-zijn is. 
Door de Innerlijke God behandeling voel je hoe de mens een creatie en een manifestatie van het Goddelijke is en ga je het mens-zijn volledig accepteren als een expressie en ervaring van het Goddelijke.

    Onze innerlijke scheidslijn tussen het Goddelijke en de mens valt hierdoor weg, waardoor het Goddelijke beter in de mens kan ‘wonen’ en krachtiger door ons heen kan werken.

    Zo kun je het Goddelijke ervaren in het mens-zijn.

 

  • De Goddelijke Kern behandeling 
geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn. Je wordt één grote Goddelijke kern, met andere woorden ontvanger en zender van Goddelijke scheppingskracht.
 Door de Goddelijke Kern behandeling kan de Goddelijke scheppingskracht beter door je heen werken en zich zo manifesteren op Aarde. 

    Lees meer: Goddelijke Kern behandeling


Beide behandelingen vullen elkaar duidelijk aan.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Innerlijke God behandeling hoeft niet vooraf gegaan te worden door een andere behandeling.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.

De integratietijd van de Innerlijke God behandeling is drie maanden. 

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mogen na een maand een aantal Transmutatie Channelingen ontvangen worden.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.


De uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, Familie Transmutatie Channeling, Ouderrelatie Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau. Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.

Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.


De uitwerkingstijd van de Innerlijke God behandeling is negen maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Innerlijke God behandeling kost € 120,-


Een ervaring


Een innerlijke centrale

‘Als eerste reactie op de Innerlijke God behandeling voelde ik een heerlijke warmte in mijn borst ontstaan, het is eigenlijk niet te omschrijven hoe het voelde. Woorden schieten daarvoor te kort.

Warm, licht, ruimte het was alles tegelijk en dat ook nog dwars door een telefoongesprek (dat minder leuk was) te ervaren was heel mooi.
Heel af en toe is het nog voelbaar, alsof er innerlijk een centrale is.’
Dini, V, Luttenberg