Zwarte Magie behandeling

Zwarte magie en vloeken hebben als doel een andere persoon op een negatieve wijze van een afstand te beïnvloeden. Deze beïnvloeding kan desastreuze invloeden hebben op de geestelijke gesteldheid en de gezondheid van degene op wie het gericht is.

De Zwarte Magie behandeling is in staat om deze beïnvloeding te stoppen, waardoor je je weer gezond gaat voelen en je eigen leven kunt leiden.
Deze behandeling kan ook mensen die zelf zwarte magie uitoefenen helpen om hiermee te stoppen.


Vrijwel iedereen heeft in vorige levens zwarte magie ontvangen en/of beoefend.
De Zwarte Magie behandeling helpt je om de restanten hiervan in jouw systeem op te lossen, waardoor je je transparanter, lichter en zuiverder kunt gaan voelen.
Voor therapeuten is dit ook heel belangrijk.

Zwarte magie en vloeken

Het verschil tussen zwarte magie en vloeken is de frequentie waarmee de beïnvloeding plaatsvindt. Een vloek wordt normaal gesproken eenmalig over iemand uitgesproken, terwijl zwarte magie een regelmatig terugkerende negatieve beïnvloeding is.

Methoden als zwarte magie en vloeken werken door de veranderende spelregels van de kosmische dag steeds minder, maar komen helaas nog wel voor.

Resultaten van de behandeling

Na ontvangst van de behandeling ben je direct en levenslang beschermd tegen zwarte magie en vloeken. Nieuwe zwarte magie zal jou dus niet meer bereiken.

Zwarte magie die op jou gericht is geweest, heeft uiteraard z’n sporen in jou achtergelaten.
In de periode na de ontvangst van de Zwarte Magie behandeling komen de invloeden van de ‘oude’ zwarte magie uit jouw systeem omhoog om opgelost te kunnen worden. Dat kan als onprettig aanvoelen, omdat het voor jou aan kan voelen als zwarte magie.

De behandeling lost ook de aangrijpingspunten in jou op waardoor de zwarte magie jou heeft kunnen bereiken. Hierdoor zal ook de angst voor beïnvloeding verdwijnen.

Zwarte magie zal jou dus niet meer kunnen bereiken, enerzijds door de bescherming van de behandeling anderzijds omdat er in jou geen aangrijpingspunten, geen openingen meer zijn voor zwarte magie.

Na ontvangst van de behandeling is het dus niet meer nodig om jezelf met affirmaties, zuiveringen of andere rituelen tegen zwarte magie te beschermen.

Lichtkracht

Als er zwarte magie op jou toegepast is, dan heeft die persoon Lichtkracht van jou geroofd. Deze Lichtkracht wordt na de Zwarte Magie behandeling automatisch weer aangevuld.

Complex

Het is vrijwel ongelooflijk op hoeveel verschillende manieren zwarte magie toegepast kan worden. We hebben dit ervaren bij het begeleiden van mensen die onder invloed stonden van zwarte magie die jarenlang door naaste familieleden werd uitgeoefend.

Het heeft ons om deze reden uitzonderlijk veel tijd gekost om de Zwarte Magie behandeling te ontwikkelen.

Bescherming inwonende gezinsleden

De bescherming van de Zwarte Magie behandeling werkt niet alleen voor jezelf maar in de meeste gevallen ook voor gezinsleden die bij jou in huis wonen.

Deze bescherming is alleen niet volledig als er ook zwarte magie vanuit andere bronnen op jouw partner of kind gericht zijn. Jouw partner of kind is dan wel beschermd tegen de zwarte magie van jouw ‘afzenders’, maar niet tegen die van de andere afzenders.

In de meeste gevallen komt zwarte magie echter van dezelfde afzender(s). Als dat het geval is, zijn zowel je partner als je kinderen na ontvangst van de behandeling direct beschermd tegen zwarte magie. Zij blijven die bescherming behouden zolang zij bij jou in huis wonen.Vraag je de behandeling aan terwijl je nog bij je ouders woont, dan zijn je ouders en inwonende broers en zussen tegen zwarte magie vanuit dezelfde bron beschermd, zolang jij samen met hen in één huis woont.


Ga je daarna op jezelf wonen en krijgen jouw ouders opnieuw last van zwarte magie, dan zou één van jouw ouders, broers of zussen de behandeling ook voor zichzelf kunnen aanvragen.

Innerlijke problematiek van inwonende gezinsleden oplossen

Er is een verschil tussen de Zwarte Magie behandeling zelf ontvangen en beschermd zijn tegen zwarte magie door de behandeling die een van de andere gezinsleden hiervoor ontvangen heeft.


Als je de Zwarte Magie behandeling zelf ontvangt, ben je niet alleen je leven lang beschermd tegen zwarte magie, maar lost de Zwarte Magie behandeling ook de restanten van veel eerder ontvangen zwarte magie in jou op.
Daarnaast lost de Zwarte Magie behandeling ook jouw eigen innerlijke problematiek rond het thema van Zwarte Magie in jou op. Deze innerlijke problematiek heeft vrijwel altijd zijn oorsprong in vorige levens.

Jouw Zwarte Magie behandeling lost de eventuele innerlijke problematiek van inwonende gezinsleden niet op. Als een gezinslid deze problematiek graag wil oplossen, kan dit gezinslid hiervoor zelf de Zwarte Magie behandeling aanvragen.

Ook lost jouw Zwarte Magie behandeling alleen restanten van eerder ontvangen zwarte magie van inwonende gezinsleden op, voor zover het zwarte magie betreft die direct te maken heeft met de zwarte magie die jij ontvangen hebt. Bijvoorbeeld als de afzender daarvan dezelfde persoon is geweest, die zowel jou als jouw partner heeft willen treffen.

Heeft jouw partner in het verleden daarnaast ook zwarte magie ontvangen van een andere oorsprong of afzender, dan is het zinvol voor jouw partner om deze behandeling zelf ook te ontvangen.

Vorige levens

Vrijwel iedereen heeft in vorige levens ervaringen opgedaan met zwarte magie.
Heb je in het ene leven zwarte magie toegepast, dan maak je in een ander leven mee hoe het is om daar slachtoffer van te worden. Op deze manier heeft vrijwel iedereen ervaring opgedaan in de kosmische nacht.

Het zijn thema’s waar we ons door kunnen ontwikkelen. Zo hoort zwarte magie bij het thema van over grenzen van anderen gaan.

Als dit thema, bewust of onbewust, nog een rol speelt in jouw huidige leven, dan helpt de Zwarte Magie behandeling jou om de restanten van zwart magische ervaringen uit vorige levens in jouw systeem op te lossen. Deze zijn vaak diep in jouw systeem opgeslagen.
Hierdoor kun je je transparanter, lichter en zuiverder gaan voelen.

Dieren


Zwarte magie kan ook op dieren gericht worden, bijvoorbeeld om daarmee de eigenaar van het dier te treffen.
Als één van de gezinsleden de Zwarte Magie behandeling heeft ontvangen zijn inwonende dieren ook beschermd tegen zwarte magie, ook als ze buiten zijn of tijdelijk bijvoorbeeld in een hondenpension zitten omdat je met vakantie bent.

Dieren die bijvoorbeeld permanent elders op stal staan, zijn echter niet beschermd tegen zwarte magie. Om bevrijd te worden van eventuele zwarte magie zouden zij zelf de Zwarte Magie behandeling moeten ontvangen. Voor dieren wordt de helft van de prijs gerekend.
Lees ook de ervaringen van dieren met de Zwarte Magie behandeling

De zwart magiër

Bij een zwart magiër zullen veel mensen denken aan activiteiten van een tovenaar of heks met bv voodoo poppetjes, maar het kan veel subtieler.
In de dagelijkse omgang hoeft een zwarte magiër dan ook niet herkenbaar te zijn.

Stoppen met zwarte magie beoefenen

De Zwarte Magie behandeling kan ook aangevraagd worden door mensen die zelf zwarte magie beoefenen en daarmee willen stoppen of daarmee zijn gestopt.

Het is voor een zwart magiër heel moeilijk om, eenmaal op dit pad, te stoppen met deze praktijken. Om zwarte magie te kunnen uitoefenen is Lichtkracht nodig, maar Lichtkracht wordt, als die foutief wordt toegepast, niet meer automatisch aangevuld.
De zwart magiër heeft deze Lichtkracht voor zijn of haar eigen bestaan wel nodig en haalt die daarom weg bij degene op wie hij of zij de zwarte magie toepast.
Er ontstaat daardoor een vicieuze cirkel bij de zwarte magiër, waarbij deze voor zijn of haar Lichtkracht steeds afhankelijker wordt van het uitoefenen van zwarte magie.

Als je als ex-zwart magiër deze behandeling ontvangt, zullen de gevolgen van jouw zwarte magie oplossen bij alle personen op wie jij zwarte magie hebt toegepast.
Daarnaast zal jouw natuurlijke vermogen om zelf Lichtkracht te ontvangen door de Zwarte Magie behandeling hersteld worden.

Ook zal de innerlijke problematiek, die bij jou ooit tot de keuze voor zwarte magie heeft geleid, door de Zwarte Magie behandeling gaan oplossen.

Zwarte Magie behandeling voor bedrijven

Niet alleen individuen maar ook bedrijven en instellingen kunnen met zwarte magie bestookt worden.
Zwarte magie kan de ontwikkeling en de bloei van een bedrijf of instelling diepgaand belemmeren en kan de omzet sterk negatief beïnvloeden.

Omdat zwarte magie ook onbewust toegepast kan worden, komt dit veel vaker voor dan over het algemeen wordt aangenomen.
Lees meer

Niveaus

De Zwarte Magie behandeling kan op twee niveaus plaatsvinden, op het zielenniveau en het eenheidsniveau.
De behandeling wordt altijd automatisch op het juiste niveau gegeven.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Zwarte Magie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

Door de enorme hoeveelheid tijd die we hebben moeten besteden aan de ontwikkeling van deze behandeling ligt de waarde hoger dan die van de andere behandelingen.

De waarde van de Zwarte Magie behandeling bedraagt € 280,-.