Uitwerking van de behandeling

Tijdens de uitwerking van de behandeling* zijn er vier fasen te onderscheiden: de ontvangst van de behandeling, de periode kort na de ontvangst, de ontwikkelingsperiode en het uiteindelijke resultaat.

De ontvangst

Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een persoonlijke routebeschrijving van de ontwikkelingen waar je doorheen wordt geleid.

Als je gevoelig bent voor energieveranderingen kun je de ontvangst van de behandeling naar alle waarschijnlijkheid ervaren. Sommige mensen hebben op dat moment hele mooie ervaringen.

Om de ontvangst van een behandeling bewust te ervaren kun je er het beste even voor gaan zitten. Twintig minuten is meestal voldoende, maar er zijn mensen die de ontvangst van de behandeling veel langer ervaren.
Mocht je op dat moment niets ervaren dan maakt dat voor de uitwerking van de behandeling niet uit.

Het is niet noodzakelijk om de ontvangst van de behandeling bewust te ervaren, je kunt een behandeling ook ontvangen terwijl je ergens anders mee bezig bent.

De periode kort na de ontvangst

Kort na de ontvangst van de behandeling kun je het uiteindelijke resultaat van de behandeling voelen.

De persoonlijke routebeschrijving die je bij de ontvangst van de behandeling ontvangen hebt, toont je ook het einddoel, de mogelijke uitkomst. Het is als een soort innerlijk lichtbaken waar je dan vervolgens op af koerst, door middel van alle ontwikkelingen waar je doorheen zult gaan.
Je proeft dus al even het eindresultaat en dat kan heel mooi en fijn aanvoelen.

Deze periode wordt niet door iedereen bewust waargenomen.

De ontwikkelingsperiode

Bij de ontvangst van de behandeling heb je als het ware een persoonlijke ‘routebeschrijving’ ontvangen van de ontwikkelingen waar je doorheen wordt geleid tijdens de behandeling.

Je hebt die routebeschrijving nodig omdat je in je leven voortdurend voor keuzes wordt gesteld en je uiteraard, net zoals iedereen, wel eens een keuze maakt die niet in lijn is met jouw levensopdracht. 
Je ontwijkt dan de uitdaging die de stroom van het leven jou stelt, bijvoorbeeld vanuit angst voor het onbekende of vanuit een onverwerkte pijn, waardoor je tijdelijk liever aan de zijlijn van het leven gaat staan.
Onjuiste afslag
Als je zo’n keuze maakt, dan hindert dat jouw levensstroom, er ontstaat als het ware een stroompje een andere richting uit.
Je kunt ook zeggen dat je dan een voor jou onjuiste afslag neemt. Je volgt dan een weg die niet helemaal in overeenstemming is met jouw levensopdracht.

De routebeschrijving helpt je om weer terug te gaan naar het punt waar je ooit ‘onjuist’ bent afgeslagen. Als je ooit onjuist bent afgeslagen en je bent vervolgens door een tunnel gereden of door een diepe plas, dan kom je deze tunnel of diepe plas op de terugweg ook weer tegen.

Met andere woorden, als je na jouw ‘verkeerde’ afslag bepaalde pijnen of angsten hebt ervaren, dan kun je die oude gevoelens in de ontwikkelingsperiode na de behandeling ook weer kort ervaren. Dit is de manier om deze gevoelens alsnog te verwerken.
 

Het belang van overgave
Hoe meer je in overgave** kunt zijn, hoe korter deze verergeringen zullen duren. Mensen die volledig in overgave blijven gedurende de behandeling, ervaren die zelfs alleen als puur versterkend en verdiepend.

Onderdruk je - vanuit angst voor wat er in jezelf leeft - de symptomen die je op de terugweg tegenkomt, dan werk je het proces tegen en ontstaat er innerlijke spanning en daardoor juist een verergering van deze symptomen.

Je kunt, als je gedurende langere tijd een verergeringsreactie hebt of als je het gevoel hebt dat je in een ontwikkeling bent blijven steken, altijd contact met ons, Bas en Maria, opnemen. We kunnen je dan op afstand helpen om alsnog door deze ontwikkeling te komen.
 

Weer in jouw levensstroom
Als je een oude pijn of angst opnieuw voelt, is dat natuurlijk niet fijn, maar door deze oude pijn of angst nog een keer te voelen, zal deze oplossen, om niet meer terug te komen.

Door jouw gevoelens te omarmen en te verwerken, ga je alsnog door de ontwikkeling die je ooit niet was aangegaan toen je de grote stroom van jouw levensopdracht ontweek door die ‘verkeerde’ afslag te nemen.
Door deze ontwikkeling met behulp van de behandeling alsnog aan te gaan, kom je weer midden in jouw levensstroom te staan.

Kinderen gaan vrijwel altijd in overgave door de behandelingen en hebben daardoor vrijwel nooit echte verergeringsreacties. Ze rollen meestal door de ontwikkelingen van de behandelingen heen. De meeste kinderen gaan ook nog van nature het leven aan.

De resultaten

De resultaten treden op binnen de uitwerkingstijd van de behandeling.
Elke keer dat je weer een stuk van de weg terug bent gegaan richting de afslag waar je ooit onjuist bent afgeslagen ben je door een stukje ontwikkeling gegaan en ervaar je een nieuw resultaat van de behandeling.

We krijgen heel veel positieve resultaten op de behandelingen, mensen kunnen zich echt herboren voelen na de uitwerkingstijd van een behandeling.
Voorbeelden van de resultaten kun je lezen in Ervaringen met de behandelingen.

Transmutatiegave

Bij elke behandeling en Transmutatie Channeling van het Wholism Project ontvang je automatisch de Transmutatiegave. Met behulp van de Transmutatiegave kun je o.a. onverwerkte gevoelens transmuteren, waardoor je ze makkelijker kunt verwerken.

Tijdens de ontwikkelingsperiode van de behandeling kunnen er oude onverwerkte gevoelens, zoals angst of pijn omhoogkomen.

Gevoelens die direct met de ontwikkelingen van de behandeling te maken hebben zijn al getransmuteerd door de behandeling. Je hoeft deze oude gevoelens alleen maar te omarmen en nog eenmaal onder ogen te zien om ze daarna los te kunnen laten.

Daarnaast kunnen er ook andere onverwerkte gevoelens omhoogkomen, die niet direct met de behandeling te maken hebben. Deze gevoelens kun je transmuteren met behulp van de Transmutatiegave, zodat je ze gemakkelijker kunt verwerken.

Het is vaak moeilijk om te weten of gevoelens die omhoog komen direct bij de behandeling horen en dus al getransmuteerd zijn, of dat het andere onverwerkte gevoelens zijn die je zelf kunt transmuteren.
Het mooie van transmuteren is dat je het nooit verkeerd kunt doen. Als iets niet te transmuteren is, gebeurt er gewoon niets.
Je kunt dus elk ongemak transmuteren.

Om alle ins en outs over het transmuteren te leren kun je ook de Workshop Transmuteren volgen.

 

**** De inhoud van dit artikel is alleen van toepassing op behandelingen die je door allerlei ontwikkelingen leiden. In de teksten over deze behandelingen wordt met een link naar dit artikel verwezen.

De inhoud van dit artikel is geldt dus niet voor behandelingen die je in veel mindere mate door ontwikkelingen leiden, zoals bijvoorbeeld de Godin verbinding of de Relatie Reset gave


 

**** Je gaat het meest soepel door de ontwikkelingen van de behandeling als je zoveel mogelijk in overgave kunt blijven. 


Je bent in volledige overgave, als je merkt dat alle spieren in je lichaam volkomen ontspannen zijn en je je geestelijk nergens op fixeert, dus ook geen ongecontroleerde gedachten hebt en je alle gevoelens verwelkomt die naar boven komen. Als je steeds in het denken schiet om je gevoelens niet te hoeven voelen, ben je dus niet in overgave.

Voor veel mensen is in overgave zijn niet eenvoudig, maar je kunt jezelf er wel in oefenen door je er steeds opnieuw op te richten.
Spanning in je kaak duidt er bijvoorbeeld op, dat je met je wil bepaalde gevoelens probeert te onderdrukken. Als je spanning in je kaak voelt, leg dan je hand op je kaak en probeer die dan zoveel mogelijk te ontspannen. Verwelkom vervolgens alle gevoelens die omhoog komen.

Lees meer: Tips om soepel door de behandelingen te gaan