Doel Transmutatie Channeling

Transmutatie Channelingen kunnen ook voor heel praktische doeleinden toegepast worden.
Bij een Doel Transmutatie Channeling worden alle blokkades tussen jou en een bepaald doel opgeruimd. Dat doel moet daarbij uiteraard wel overeenstemmen met hetgeen jouw Hoger Zelf met jou voor heeft.

Praktische doelstellingen

Een aantal voorbeelden waarbij een Doel Transmutatie Channeling behulpzaam kan zijn om je doel te verwezenlijken:

  • Het lukt niet om een goede relatie te krijgen.
  • Je wilt graag ander werk, maar je vindt die baan die je echt aanspreekt niet.
  • Je hebt een bedrijf en doet er alles aan om het goed te laten lopen, maar het lukt niet.
  • Je huis staat al langere tijd te koop, maar elke keer ketst de koop af.


Er zijn natuurlijk talloze andere onderwerpen waarvoor een Doel Transmutatie Channeling gedaan zou kunnen worden.
Doel Transmutatie Channelingen zijn gericht op het bereiken van doelstellingen en daarmee gericht op de toekomst. Ze kunnen de oplossing vormen als je, zonder resultaat, alles wat mogelijk is in het werk gesteld hebt om jouw doel te bereiken. De energie die je daar in gestopt hebt, geeft de juiste kracht om met behulp van de Doel Transmutatie Channeling jouw doel alsnog te realiseren.

In lijn met het Hoger Zelf

Het gekozen doel voor de Doel Transmutatie Channeling moet overeenstemmen met hetgeen jouw Hoger Zelf met jou voor heeft.
Als je bijvoorbeeld heel graag rijk zou willen worden, maar deze wens stemt niet overeen met de ontwikkelingsweg die jouw Hoger Zelf met jou voor heeft, dan geeft een Doel Transmutatie Channeling niet het gewenste effect. De Doel Transmutatie Channeling zou je dan wel naar een gevoel van innerlijke rijkdom kunnen leiden.

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij een Transmutatie Channeling verbinden we ons met jouw thema en gaan vervolgens voor jou door dit probleem. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen uit jouw vroege jeugd of vorige levens naar boven komen.


Voor ons is het elke keer weer bijzonder om tijdens een Transmutatie Channeling de gevoelens en gewaarwordingen van anderen in ons systeem te kunnen voelen.
 Hierbij transmuteren we de gevoelens die we tegenkomen, zoals pijn, angst, verdriet en boosheid waardoor we steeds een stapje dieper kunnen gaan.


Zo ontstaat tijdens de Transmutatie Channeling een reis door jouw systeem, waarbij verschillende oorzaken voor jouw probleem achterhaald en getransmuteerd worden. Hierbij wordt alles getransmuteerd voor zover dat kan en mag. Zo banen we een pad door jouw probleem heen, gaan er als het ware voor jou doorheen.

Als zich tijdens de Transmutatie Channeling meerdere mogelijkheden voordoen om verder te gaan dan testen we met behulp van de kinesiologische armtest welke richting op dat moment de beste is.


De Transmutatie Channeling gebeurt op afstand. De channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en wordt per e-mail naar je toegestuurd zodat je die in rust kunt afluisteren.
We spreken voor een Transmutatie Channeling nooit een tijd af, maar sturen het geluidsbestand direct na de channeling per e-mail op.
Lees meer over hoe een Transmutatie Channeling in z'n werk gaat.

Drie niveaus

Blokkades om een bepaald doel te verwezenlijken kunnen op ziels-, wezens of eenheidsniveau liggen. Het zijn vaak onzichtbare tegenwerkende krachten in jezelf, waardoor je op een onbewust niveau het bereiken van je eigen doel blokkeert.
In het artikel ‘Zes creatieniveaus’ kun je meer lezen over deze niveaus.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Doel Transmutatie Channeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Doel Transmutatie Channeling heeft een integratietijd van een maand.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling één maand geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.


Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Doel Transmutatie Channeling is vijf maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.


Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Doel Transmutatie Channeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als wij die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten


Doel Transmutatie Channelingen op zielen-, wezens- of eenheidsniveau kosten € 50,-.

Lees meer over:
De Transmutatie Channeling
De Speerpunt Transmutatie Channeling, voor het oplossen van het probleem dat jouw hele leven beheerst.
De Kern Probleem Transmutatie Channeling, voor het oplossen van een probleem waar je maar niet door heen komt.
De Relatie Transmutatie Channeling, waarmee je relatieproblemen kunt oplossen.
De Familie Transmutatie Channeling, waarmee je familiepatronen en familiedynamiek kunt oplossen.