Deel Relatie Transmutatie Channeling

Een Deel Relatie Transmutatie Channeling is een Transmutatie Channeling om jouw kant van de problematiek in een relatie op te lossen als de ander niet bereid is om samen met jou een Relatie Transmutatie Channeling te laten doen. 

Met een Deel Relatie Transmutatie Channeling kun je ook de problematiek uit jouw relatie met een ex-partner of overleden partner alsnog oplossen.

 

Type relaties

Een Deel Relatie Transmutatie Channeling is geschikt voor elk type relatie. Je kunt een Deel Relatie Transmutatie Channeling aanvragen voor je liefdesrelatie, je ouder/kind relatie, je zakelijke relatie of voor welke relatie dan ook.

 

Eén probleem per Deel Relatie Transmutatie Channeling

Bij elke Deel Relatie Transmutatie Channeling kan er één thema, één probleem aan bod komen. Wil je meerdere problemen oplossen, dan moeten er dus meerdere Deel Relatie Transmutatie Channelingen gedaan worden.

 

Verschil Deel Relatie en Doel Transmutatie Channeling voor je relatie

Een Doel Transmutatie Channeling voor je relatie is op de toekomst gericht en lost mogelijke toekomstige blokkades in je relatie op, terwijl een Deel Relatie Transmutatie Channeling bedoeld is om een bestaand probleem in je relatie aan jouw kant op te lossen.


Omzetten Deel Relatie Transmutatie Channeling

Als je een Deel Relatie Transmutatie Channeling hebt ontvangen, lost deze Transmutatie Channeling de relatie problematiek alleen aan jouw kant op en niet voor de betreffende ‘relatie’.


Mocht deze relatie achteraf de betreffende relatieproblematiek ook aan zijn of haar zijde  willen oplossen, dan is het mogelijk om de werking van de Deel Relatie Transmutatie Channeling achteraf ‘om te zetten’ naar een Relatie Transmutatie Channeling, waardoor deze ook een uitwerking zal gaan hebben voor deze relatie.

De Deel Relatie Transmutatie Channeling krijgt dan dezelfde uitwerking als een Relatie Transmutatie Channeling. Er hoeft dus niet opnieuw een Transmutatie Channeling gedaan te worden, want het gaat om exact dezelfde relatieproblematiek.
Lees meer

 

Hoe gaat het in z'n werk?

Bij een Transmutatie Channeling verbinden we ons met jouw thema en gaan vervolgens voor jou door dit probleem. Hierbij kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen uit jouw vroege jeugd of vorige levens naar boven komen.

Voor ons is het elke keer weer bijzonder om tijdens een Transmutatie Channeling de gevoelens en gewaarwordingen van anderen in ons systeem te kunnen voelen.
 Hierbij transmuteren we de gevoelens die we tegenkomen, zoals pijn, angst, verdriet en boosheid waardoor we steeds een stapje dieper kunnen gaan.Zo ontstaat tijdens de Transmutatie Channeling een reis door jouw systeem, waarbij verschillende oorzaken voor jouw probleem achterhaald en getransmuteerd worden. Hierbij wordt alles getransmuteerd voor zover dat kan en mag. Zo banen we een pad door jouw probleem heen, gaan er als het ware voor jou doorheen.


Als zich tijdens de Transmutatie Channeling meerdere mogelijkheden voordoen om verder te gaan dan testen we met behulp van de kinesiologische armtest welke richting op dat moment de beste is.


De Transmutatie Channeling gebeurt op afstand. De channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en wordt per e-mail naar je toegestuurd zodat je die in rust kunt afluisteren.

Lees meer over hoe een Transmutatie Channeling in z'n werk gaat.

 

Niveaus

Deel Relatie Transmutatie Channelingen kunnen op ziels-, wezens- en eenheidsniveau gedaan worden.

 

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

 

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

 

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 

De Integratietijd van deze Deel Relatie Transmutatie Channeling is één maand.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling één maand geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.
 

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

 

Uitwerkingstijd


De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 

De uitwerkingstijd van de Deel Relatie Transmutatie Channeling is vijf maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

 

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook -als wij die nog niet hebben- een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

 

Kosten

Deel Relatie Transmutatie Channelingen op ziels-, wezens- en eenheidsniveau kosten € 50,-.

We geven je van te voren door op welk niveau het thema voor jouw Deel Relatie Transmutatie Channeling ligt.

 

Lees meer over:

De Transmutatie Channeling
De Doel Transmutatie Channeling, waarmee je de innerlijke blokkades oplost die tussen jou en je doel in staan.


De Speerpunt Transmutatie Channeling, voor het oplossen van het probleem dat jouw hele leven beheerst.

De Kern Probleem Transmutatie Channeling, voor het oplossen van een probleem waar je maar niet door heen komt.
De Relatie Transmutatie Channeling, waarmee je relatieproblemen kunt oplossen.

De Familie Transmutatie Channeling, waarmee je familiepatronen en familiedynamiek kunt oplossen.