‘Vreemde stukken’ behandeling

‘Vreemde stukken’ zijn onverwerkte zielenstukken van een ander, die in jou gekomen zijn.
Je kunt ‘vreemde stukken’ op verschillende manieren oplopen:
 

 • Tijdens de zwangerschap en borstvoeding periode
 • Tijdens sexueel contact waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie
 • Door jezelf sexueel te openen terwijl je alleen bent
 • Tijdens tantra oefeningen
 • Door ‘eye gazing’ of andere methoden waarbij je elkaar intens in de ogen kijkt om elkaar te helen.
 • Tijdens het ontvangen van oog-deeksha’s en Oneness meditaties
 • Tijdens het geven van een telepathisch consult
 • Door gebruik van soft en hard drugs en weed/cannabis olie
 • Uit eigen vorige levens


Als je ‘vreemde stukken’ in jouw systeem hebt gekregen, kun je die niet verwerken omdat ze wezensvreemd voor jou zijn. Ze blijven daarom een ballast vormen voor jouw systeem, waardoor onder andere ontwikkelingen kunnen blokkeren en je aura zich verkleint. Bovendien beïnvloeden ze jouw gedrag onbewust.

De ‘Vreemde stukken’ behandeling helpt je om deze stukken weer los te laten.
Deze behandeling mag slechts één maal gegeven worden.

Vreemde stukken kunnen ontwikkelingen blokkeren

Vreemde stukken in jouw systeem kun je niet verwerken omdat ze wezensvreemd voor jou zijn. Ze blijven een ballast vormen voor jouw systeem, waardoor ontwikkelingen kunnen blokkeren.

Als een ontwikkeling is geblokkeerd, kun je gedeeltes van het ontwikkelingstraject van bijvoorbeeld de Ontwikkelingsbehandelingen niet meer doorlopen. Je blijft zo dus in bepaalde ontwikkelingen hangen.

De ‘Vreemde stukken’ behandeling zorgt ervoor dat deze ontwikkelingen alsnog doorgemaakt kunnen worden.

Vreemde stukken blokkeren het contact met jezelf

Onverwerkte stukken van iemand anders beïnvloeden jouw doen en laten, zonder dat je er erg in hebt.
Omdat deze onverwerkte gevoelens in jouw systeem terecht zijn gekomen, voelen ze als gevoelens van jezelf. Je reageert dan met de gevoelens van een ander op bepaalde situaties en gebeurtenissen terwijl je het gevoel hebt dat dit jouw eigen gevoelens zijn.
Dit gebeurt meestal volkomen onbewust.

Op deze manier blokkeren vreemde stukken het contact met jezelf, omdat je je laat leiden door gevoelens van een ander.
Deze onverwerkte gevoelens zijn door jou niet te transmuteren, omdat ze niet van jou zijn.

Aura verkleinend

Vreemde stukken werken sterk aura verkleinend en daarom verzwakkend.

De aura is onze blauwdruk. Het is daarmee als het ware een soort interactieve, energetische bouwtekening.
Heb je bijvoorbeeld een snee opgelopen dan wordt onder leiding van de aura de wond weer geheeld zodat die zo onzichtbaar mogelijk wordt.

De aura bevat vier ‘lichamen’, het ether-, astraal-, mentaal- en intuïtief lichaam, die respectievelijk staan voor het denken, het voelen, het willen en de intuïtie.
De grootte van de aura is een maat voor onze geestelijke kracht.

Invloeden van buitenaf, zoals omgevingsstraling, kunnen de aura verkleinen en verstoren, waardoor de aura minder goed kan functioneren. Vreemde stukken zijn een sterk aura verkleinende factor.

Tijdens de zwangerschap en borstvoeding periode

Diepe emoties van de moeder kunnen tijdens de zwangerschap en borstvoeding periode aan de baby overgedragen worden.

Als je als moeder een behandeling van het Wholism Project ontvangen hebt, dan kun je geen ‘vreemde stukken’ meer overdragen aan je baby tijdens de zwangerschap en/of het geven van borstvoeding.

Tijdens sexueel contact waarbij geen sprake is van een liefdesrelatie

Als je sexueel contact hebt met iemand waarmee je geen liefdesrelatie hebt, dan kun je over en weer vreemde stukken van elkaar ontvangen.

Begint jouw relatie als een liefdesrelatie, dan vindt er geen overdracht van vreemde stukken plaats tijdens sexueel contact. Een liefdes hartverbinding voorkomt dus de overdracht van vreemde stukken. Dit geldt ook voor een huwelijk waarin je op elkaar uit gekeken bent, omdat er ook in een relatie die op een laag pitje staat, nog wel sprake is van een liefdes hartverbinding.

Als je echter een verbinding met iemand aangaat via sexueel contact, zonder verliefd op elkaar te zijn, dan ontstaat er een andere verbinding tussen jullie beiden waarin het ‘filter’ voor vreemde stukken ontbreekt. Tijdens een one night stand of een andere vorm van sexueel contact met iemand op wie je niet verliefd bent, kun je dus onverwerkte zielen stukken aan elkaar overdragen.

Na een scheiding, na het beëindigen van een relatie, verdwijnt de liefdes hartverbinding tussen jou en je ex-partner. 
Daardoor is het mogelijk om tijdens sexueel contact met een ex-geliefde vreemde stukken aan elkaar over te dragen.

Jezelf sexueel openen terwijl je alleen bent

Naast fysiek sexueel contact waarbij er geen sprake is van verliefdheid, liefde of een bestaande liefdesrelatie is het ook mogelijk om vreemde stukken ‘op te lopen’ als je je ‘sexueel opent’ terwijl je alleen bent.

Door jezelf op deze manier sexueel te openen, kan het gebeuren dat je onverwerkte gevoelens van anderen in een nabije (woon)ruimte overneemt.*
Voorbeelden van jezelf sexueel openen terwijl je alleen bent, zijn:

 • Masturbatie, jezelf stimuleren
 • Sexuele opwinding door het kijken naar porno
 • Sex ‘op afstand’


Niet iedereen zal in de bovengenoemde situaties vreemde stukken van anderen overnemen. Dat hangt van meerdere innerlijke factoren af. Je moet daar als het ware ‘gevoelig’ voor zijn, onbewust ‘open’ voor staan.


Eventuele vreemde stukken die je na de ontvangst van de Vreemde stukken behandeling oploopt tijdens spontane zelfbevrediging zullen automatisch weer opgelost worden. 

Deze uitzondering geldt niet voor vreemde stukken die je oploopt door het kijken naar porno of tijdens sex op afstand.

Tijdens tantra-oefeningen

Door tantra-oefeningen open je je zo diep, dat daardoor onverwerkte zielenstukken van de mensen die op dat moment om je heen zijn, bij jou binnen kunnen komen.
Dit kunnen zielenstukken zijn van de persoon met wie je de tantra oefeningen doet, maar ook van iemand anders in de groep of van iemand in een nabij gelegen ruimte*.

Als je een tantra-oefening doet met jouw geliefde, open je je via een ander kanaal, via jullie liefdes hartverbinding. Dit voorkomt niet alleen dat jullie vreemde stukken aan elkaar overdragen, maar ook dat jullie op dat moment vreemde stukken van anderen in je nabijheid kunnen ontvangen of dat jullie zelf onverwerkte zielenstukken aan anderen kunnen geven.
De liefdes hartverbinding werkt dus als een bescherming.

Zou je daarna een individuele oefening doen in de groep, of een oefening doen met een andere deelnemer, dan zijn jullie op dat moment als geliefden niet op elkaar gericht en opent de tantra-oefening je via een ander ‘kanaal’, waardoor je vreemde stukken kunt ontvangen van de mensen om je heen, maar ook onbedoeld kunt geven aan de mensen om je heen.

De uitwerking van tantra oefeningen kan je een gevoel van ‘verliefdheid’ of universele liefde geven voor de persoon (bijvoorbeeld een medecursist) met wie je deze oefeningen doet.
Als deze gevoelens puur zijn opgeroepen door het intense contact tijdens de tantra oefeningen, dan ontstaat hierbij geen liefdes hartverbinding zoals die ontstaat tijdens een liefdesrelatie.

Je kunt dan tijdens de tantra oefeningen (onbewust) vreemde stukken aan elkaar geven door je wederzijds zo diep voor elkaar te openen. Ook in deze situatie is het mogelijk dat je vreemde stukken van anderen uit de groep ontvangt of onbedoeld onverwerkte zielenstukken aan anderen in jouw nabijheid overdraagt.

Door ‘eye gazing’ en vergelijkbare methoden

Je kunt vreemde stukken van iemand anders krijgen en onbedoeld aan de ander geven door elkaar intens aan te kijken met de bedoeling om elkaar te helen.
Dit is een keerzijde van ‘eye gazing’ en andere methoden waarbij je elkaar intens in de ogen kijkt met de bedoeling om elkaar te helen.

Omdat de ogen de spiegels van de ziel zijn, kunnen door methoden die gebruik maken van intens oogcontact onverwerkte zielenstukken van de één naar de ander overgaan.
Door intens oogcontact maak je dus ook een intens zielencontact.

Als beide personen een behandeling van het Wholism Project ontvangen hebben, geef je elkaar geen vreemde stukken meer tijdens eye gazing of andere methoden waarbij je elkaar intens aankijkt met de bedoeling om elkaar te helen.

Als je als geliefden eye gazing en vergelijkbare methoden op elkaar toepast, kun je daarbij ondanks jullie liefdes hartverbinding vreemde stukken van elkaar ontvangen, omdat deze methoden direct via de ogen werken.
Als jullie beiden een behandeling van het Wholism Project ontvangen hebben, kun je elkaar geen ‘vreemde stukken’ meer geven.

Als je als geliefden diep in de poppetjes van elkaars ogen kijkt, zonder een intentie om elkaar daarmee te helen, dan is er geen risico voor het overdragen van vreemde stukken.

We hebben onszelf de vraag gesteld waarom er geen ‘vreemde stukken’ overspringen als je elkaar als geliefden diep in de ogen kijkt, maar wel als je de intentie hebt om elkaar te helen. 
Het heeft ermee te maken dat je een ander deel van je ziel opent, als je iemand wilt helen.
Op dat moment kunnen onverwerkte zielenstukken overspringen waarmee de ‘gever’ op dat moment zelf nog bezig is om die te verwerken.

Tijdens het ontvangen van oog-deeksha’s en Oneness meditaties

Tijdens het ontvangen van oog-deeksha’s kun je vreemde stukken ontvangen van de oog-deeksha gever. Dat kan zelfs als je een oog-deeksha via een video ontvangt. Tijd en afstand spelen hierbij dus geen enkele rol.
Zou je direct van Amma Bhagavan, de oprichters van de Oneness beweging een oog-deeksha ontvangen, dan loop je daardoor geen vreemde stukken op.

Bij Oneness meditaties vindt ook gedeeltelijk energie overdracht via de ogen plaats. Tijdens dit onderdeel van een Oneness meditatie kun je vreemde stukken ontvangen van de persoon die de Oneness meditatie geeft.

De oog-deeksha gever of Oneness meditatiegever ervaart tijdens de sessie dat hij of zij ‘overgenomen’ wordt door het Goddelijke, heeft dus het gevoel dat hij of zij niet meer persoonlijk aanwezig is terwijl de energie van het Goddelijke door hem of haar heen werkt.

Door de intense energie overdracht kan via de ogen toch contact worden gemaakt met de zieleninformatie van de oog-deeksha gever of de Oneness meditatiegever, waardoor onbedoeld onverwerkte zielenstukken overgedragen kunnen worden.

Als een oog-deeksha gever of Oneness meditatiegever een behandeling van het Wholism Project ontvangen heeft, dan kunnen er geen ‘vreemde stukken’ meer overdragen worden.

Drie kamer proces

Het drie kamer proces, ook wel Shrine proces of Sacred Chambers Proces genoemd, is een Oneness methode waarbij ook vreemde stukken overgedragen kunnen worden, ook al ben je alleen tijdens dit proces.

Tijdens het driekamer proces open je je op zo’n intense wijze, dat je daardoor (onbedoeld) onverwerkte zielenstukken kunt ontvangen van anderen in aangrenzende ruimten*. Dit kan gebeuren als deze onverwerkte gevoelens op de een of andere manier met jou resoneren.

Tijdens het geven van telepathische consulten

Tijdens een telepathisch consult kun je je als therapeut zo openen voor jouw cliënt dat je daardoor vreemde stukken van je cliënt of mensen uit je directe omgeving* kunt oplopen.

Door drugsgebruik

Alle drugs hebben het vermogen je zo te openen dat je vreemde stukken kunt oplopen.
Hetzelfde geldt voor soft drugs als hash en wiet/canabis olie.

Uit eigen vorige levens

Als jou in een vorig leven iets is overkomen dat een hele diepe indruk op je heeft gemaakt en je wilt jezelf daartegen beschermen in volgende levens, dan kun je jezelf vanuit dat vorige leven een ‘waarschuwing’ meegeven voor volgende levens. 

Deze ‘waarschuwing’ gedraagt zich dan in een volgend leven als een ‘vreemd’ stuk in jou, het hoort niet bij dat volgende leven en werkt daarom remmend op je ontwikkeling.

Zo’n waarschuwing kan bijvoorbeeld in jou doorwerken als een onbewust innerlijk ‘verbod’, een grens waar je beter niet overheen kunt gaan. Dit kan je doen en laten sterk beïnvloeden. Jouw vorige incarnatie laat jou in je huidige leven dan niet ‘vrij’. 
Je moet elke keer met een schone lei beginnen, zonder waarschuwingen of goed bedoelde ‘verboden’ van oude incarnaties.


De Vreemde stukken behandeling helpt je om deze ‘vreemde stukken’ uit vorige levens die in dit leven niet verwerkbaar en ondersteunend voor jou zijn, weer terug te geven aan de oorspronkelijke incarnatie.

Geen overdracht van vreemde stukken meer

In de bovenstaande tekst is aangegeven dat je na een behandeling van het Wholism Project zelf niet meer onbedoeld onverwerkte zielenstukken aan anderen kunt overdragen.

Deze uitwerking heeft direct te maken met de kosmische dag. Een behandeling van het Wholism Project brengt je naar de kosmische dag, met spelregels die lijnrecht tegenover die van de kosmische nacht staan.

In de kosmische nacht was het de bedoeling dat we elkaar onderling verzwakten, zodat we ons dieper met de materie konden verbinden. Overdracht van vreemde stukken hielp ons daarbij.
In de kosmische dag is het juist de bedoeling dat we elkaar onderling versterken en daar hoort overdracht van vreemde stukken niet meer bij.
Lees meer: Het verschil tussen kosmische nacht en dag

Let op:
Na het ontvangen van een behandeling van het Wholism Project zul je zelf geen onverwerkte zielenstukken meer aan anderen kunnen overdragen.
Het blijft echter nog steeds mogelijk om ‘vreemde stukken’ van anderen te ontvangen’.

Heb je beiden een behandeling, Transmutatie Channeling, de Vitalisatie Verbinding, de Kracht Verbinding of de Transmutatiegave van het Wholism Project ontvangen dan is overdracht van vreemde stukken onderling niet meer mogelijk.

Geen preventieve werking

De Vreemde stukken behandeling helpt je om eerder ontvangen vreemde stukken weer los te laten, maar biedt je geen bescherming tegen het ontvangen van ‘nieuwe’ vreemde stukken.

Ons advies is dan ook om na de Vreemde stukken behandeling situaties en methoden te vermijden waarbij je vreemde stukken van anderen kunt ontvangen.


Uitzondering
Volkomen terecht zijn we erop attent gemaakt dat voor bijvoorbeeld alleenstaanden het vrijwel ondoenlijk is niet opnieuw vreemde stukken op te lopen als zelfs zelfbevrediging niet 'toegestaan' zou zijn.
Je belandt dan als het ware in het celibaat.

We hebben hierover met onze begeleiders, de kosmische dag Aartsengelen, contact opgenomen en daar is de volgende oplossing uit naar voren gekomen.

Mocht je na de Vreemde stukken behandeling door zelfbevrediging opnieuw een vreemd stuk oplopen, dan zal de Vreemde stukken behandeling automatisch dit vreemde stuk weer oplossen.

Let op: Deze oplossing werkt alleen bij spontane zelfbevrediging en niet als je je zelf bevredigt tijdens of na het bekijken van een sexblad of een pornofilm of soortgelijke omstandigheden. Deze oplossing werkt ook niet bij sex op afstand.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Vreemde stukken behandeling

Traject

De 'Vreemde stukken’ behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de 'Vreemde stukken’ behandeling bedraagt € 140,-.

*** Het risico om vreemde stukken van anderen uit je omgeving te ontvangen, bestaat alleen als er binnen 24 meter afstand andere mensen (in aangrenzende ruimten) aanwezig zijn.