Ontswitching behandeling

Een zogenaamde switching kan ontstaan door een gevoelsmatige of geestelijke schok.
Als je geswitcht bent ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Jouw systeem verdraait de waarneming, verdraait dus de ervaring van de impuls.

Een switching kan daarom ook tot gevolg hebben dat je je eigen gevoel niet kunt vertrouwen. Als je een geswitcht gevoel volgt, blijkt dat achteraf niet te kloppen.

Een switching ontstaat dan ook op het moment dat je innerlijk ontkent wat er gebeurt. Je ontkent daarbij de werkelijkheid vanuit een gevoel ‘Dit kan toch niet waar zijn’.

Meestal merk je niet dat je geswitcht bent.

Als je tijdelijk geswitcht bent, is dat geen probleem.

Verwerk je de schok onvoldoende dan blijft de switching bestaan. Jouw systeem blijft dan bepaalde negatieve impulsen of energieën interpreteren als positief.
Op de lange duur kan dat een diepgaande invloed op jou hebben.

Regelmatig voorkomende switchingen

De volgende twee belangrijke switchingen komen regelmatig voor: gehechtheid aan het oude vertrouwde en gehechtheid aan het lijden.

In beide gevallen houd je vast aan het verleden dat - zelfs al is het negatief - vertrouwd en veilig voelt.

Beide kunnen met de Ontswitching behandeling (Plus) opgelost worden.

Posttraumatische stressstoornis

De zogenaamde posttraumatische stressstoornis of syndroom heeft als achtergrond altijd een switching.

Bi-polaire stoornis

Een Bi-polaire stoornis heeft vrijwel altijd als achtergrond één of meerdere diepgaande switchingen. Deze stoornis is vrijwel altijd oplosbaar met behulp van de Ontswitching behandeling Plus, waarbij in 70% van de gevallen daarnaast ook de Bipolair Kanteling nodig is.

Voorbeelden van de effecten van diepgaande permanente switching

De volgende twee voorbeelden geven aan hoe diep een permanente switching mensen kan beïnvloeden.
 

  Haat
Je kunt alleen iemand gaan haten van wie je houdt.
Als je veel van iemand houdt en die verlaat je bijvoorbeeld onverwacht, dan kan jouw liefde voor die persoon als het ware verdraaien tot haat. Jouw liefde is dan geswitcht naar haat.

Ben je geswitcht, dan kun je deze haat niet oplossen met behulp van een transmutatie, je kunt die haat dus ook niet verwerken of oplossen.

Je kunt deze haat alleen oplossen door deze te ontswitchen. Je gaat dan alsnog de pijn over een gebeurtenis of de houding van een persoon van wie je houdt voelen, maar ervaart dit niet meer als haat.
Na het ontswitchen kun je dus de pijn die tot de switching heeft geleid, wel verwerken.
 
  Genderdysforie
Als een vruchtje in de baarmoeder een heel diepe schok ervaart, bijvoorbeeld door het verlies van een tweelingbroertje of zusje, kan dat een permanente switching tot gevolg hebben.

Deze permanente switching is de achterliggende oorzaak van genderdysforie of te wel geslachtsidentiteitsstoornis. Als jongen voel je je niet thuis in je lichaam en er is een diep verlangen om een meisje te zijn. Als meisje zou je juist liever een jongen willen zijn.

Ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan leiden tot verstoringen in de vorming van het vruchtje, waardoor een switching kan optreden die leidt tot genderdysforie.

De diepgaande problematiek van genderdysforie is op te lossen door deze switching op te lossen met de Ontswitching behandeling.

Door deze switching op te lossen, kan het kind of de volwassene weer harmonie in zijn of haar gevoelens ervaren. De innerlijke spanning en tegenstrijdigheid kan daardoor oplossen.
Deze switching kan het beste op een zo jong mogelijke leeftijd opgelost worden.

Negatieve invloed op de gezondheid

Switchingen hoeven uiteraard niet zo’n diepgaand effect te hebben als de bovengenoemde voorbeelden. Van heel veel switchingen merk je in de praktijk niet veel of alleen in bijzondere omstandigheden.

Zo kan iemand bijvoorbeeld de Neutralisatie Verbinding huis op proef als onprettig ervaren. Ontswitchen we dan de persoon in kwestie, dan ervaart die de proef daarna juist als aangenaam.

Een switching beïnvloedt de gezondheid onder andere negatief omdat energiebanen in jouw lichaam die eigenlijk parallel moeten lopen, zich na een switching gaan kruisen.

Verschil Ontswitching behandeling en Ontswitching behandeling Plus

De Ontswitching behandeling Plus is een verdieping en uitgebreide versie van de Ontswitching behandeling.

De Ontswitching behandeling Plus kan naast alle ‘normale’ switchingen ook op een volkomen verantwoorde wijze groeibarrières oplossen.
Groeibarrières blijken switchingen op een heel hoog niveau te zijn, die tussen ons en een dieper contact met het Hogere instaan.

De Ontswitching behandeling Plus werkt in tegenstelling tot de Ontswitching behandeling ook preventief. De Ontswitching behandeling Plus lost namelijk de diepste oorzaak in ons systeem op waardoor switchingen en groeibarrières kunnen ontstaan.
Het is daardoor onmogelijk om na de ontvangst van de Ontswitching behandeling Plus opnieuw geswitcht te raken.
Lees meer: Ontswitching behandeling Plus

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie

Ongeveer 80% van alle mensen hebben last van één of meerdere switchingen.
Het is dus een algemeen voorkomend probleem.

Switchingen vaststellen

Switchingen kunnen onder andere aangetoond worden met behulp van de kinesiologische armtest.

Je kunt in een aantal gevallen switching vaststellen door je eigen naam te noemen en met de kinesiologische armtest jouw reactie daarop te meten.
Als je je eigen naam noemt, word je normaal gesproken sterker. Is dat niet het geval en word je juist sterker als je een andere naam noemt, dan is dat een aanwijzing dat je geswitcht bent.

Door de kruising van energiebanen geeft jouw systeem dus precies het omgekeerde antwoord.

Resultaten

De Ontswitching behandeling lost alle switchingen in jou op.

Nadat een switching is opgelost, verwerk je alsnog de gebeurtenis waardoor je ooit geswitcht bent geraakt. Zo worden de achterliggende trauma's van jouw switchingen ook opgelost.


Omdat na ontswitching gekruiste energiebanen weer parallel gaan lopen, verlopen processen en ontwikkelingen beter. Onze behandelingen en Verbindingen kunnen daardoor dieper doorwerken.

Niveau

De Ontswitching behandeling werkt op het zielenniveau.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ontswitching behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Ontswitching behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Ontswitching behandeling is maximaal drie maanden en is afhankelijk van de ernst van de switchingen.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.


Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:

Uitwerking van de behandeling

Gedeelde verantwoordelijkheid

Verschillende reacties op een behandeling

Geen preventie


De Ontswitching behandeling beschermt je niet tegen een eventuele toekomstige switching.

Op jonge leeftijd, als je persoonlijkheid nog niet volledig gevormd is, ben je het meest gevoelig voor switching.

Zou je na de Ontswitching behandeling iets meemaken dat je zo diep raakt dat je opnieuw switcht, dan kun je deze behandeling opnieuw aanvragen.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook -als wij die nog niet hebben- een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

Een Ontswitching behandeling kost € 60,-.