Ontswitching behandeling

Een zogenaamde switching kan ontstaan door een gevoelsmatige of geestelijke schok.
Als je geswitcht bent ervaar je bepaalde positieve impulsen als negatief en negatieve impulsen als positief. Jouw systeem verdraait de waarneming, verdraait dus de ervaring van de impuls.

Een switching kan daarom ook tot gevolg hebben dat je je eigen gevoel niet kunt vertrouwen. Als je een geswitcht gevoel volgt, blijkt dat achteraf niet te kloppen.

Een switching ontstaat dan ook op het moment dat je innerlijk ontkent wat er gebeurt. Je ontkent daarbij de werkelijkheid vanuit een gevoel ‘Dit kan toch niet waar zijn’.

Meestal merk je niet dat je geswitcht bent.

Als je tijdelijk geswitcht bent, is dat geen probleem.

Verwerk je de schok onvoldoende dan blijft de switching bestaan. Jouw systeem blijft dan bepaalde negatieve impulsen of energieën interpreteren als positief.
Op de lange duur kan dat een diepgaande invloed op jou hebben.

Regelmatig voorkomende switchingen

De volgende twee belangrijke switchingen komen regelmatig voor: gehechtheid aan het oude vertrouwde en gehechtheid aan het lijden.

In beide gevallen houd je vast aan het verleden dat - zelfs al is het negatief - vertrouwd en veilig voelt.

Beide kunnen met de Ontswitching behandeling (Plus) opgelost worden.

Posttraumatische stressstoornis

De zogenaamde posttraumatische stressstoornis of syndroom heeft als achtergrond altijd een switching.

Voorbeelden van de effecten van diepgaande permanente switching

De volgende twee voorbeelden geven aan hoe diep een permanente switching mensen kan beïnvloeden.
 

  Haat
Je kunt alleen iemand gaan haten van wie je houdt.
Als je veel van iemand houdt en die verlaat je bijvoorbeeld onverwacht, dan kan jouw liefde voor die persoon als het ware verdraaien tot haat. Jouw liefde is dan geswitcht naar haat.

Ben je geswitcht, dan kun je deze haat niet oplossen met behulp van een transmutatie, je kunt die haat dus ook niet verwerken of oplossen.

Je kunt deze haat alleen oplossen door deze te ontswitchen. Je gaat dan alsnog de pijn over een gebeurtenis of de houding van een persoon van wie je houdt voelen, maar ervaart dit niet meer als haat.
Na het ontswitchen kun je dus de pijn die tot de switching heeft geleid, wel verwerken.
 
  Genderdysforie
Als een vruchtje in de baarmoeder een heel diepe schok ervaart, bijvoorbeeld door het verlies van een tweelingbroertje of zusje, kan dat een permanente switching tot gevolg hebben.

Deze permanente switching is de achterliggende oorzaak van genderdysforie of te wel geslachtsidentiteitsstoornis. Als jongen voel je je niet thuis in je lichaam en er is een diep verlangen om een meisje te zijn. Als meisje zou je juist liever een jongen willen zijn.

Ook het gebruik van bepaalde medicijnen kan leiden tot verstoringen in de vorming van het vruchtje, waardoor een switching kan optreden die leidt tot genderdysforie.

De diepgaande problematiek van genderdysforie is op te lossen door deze switching op te lossen met de Ontswitching behandeling.

Door deze switching op te lossen, kan het kind of de volwassene weer harmonie in zijn of haar gevoelens ervaren. De innerlijke spanning en tegenstrijdigheid kan daardoor oplossen.
Deze switching kan het beste op een zo jong mogelijke leeftijd opgelost worden.

Negatieve invloed op de gezondheid

Switchingen hoeven uiteraard niet zo’n diepgaand effect te hebben als de bovengenoemde voorbeelden. Van heel veel switchingen merk je in de praktijk niet veel of alleen in bijzondere omstandigheden.

Zo kan iemand bijvoorbeeld de Neutralisatie Verbinding huis op proef als onprettig ervaren. Ontswitchen we dan de persoon in kwestie, dan ervaart die de proef daarna juist als aangenaam.

Een switching beïnvloedt de gezondheid onder andere negatief omdat energiebanen in jouw lichaam die eigenlijk parallel moeten lopen, zich na een switching gaan kruisen.

Voor wie

Ongeveer 80% van alle mensen hebben last van één of meerdere switchingen.
Het is dus een algemeen voorkomend probleem.

Resultaten

De Ontswitching behandeling lost alle switchingen in jou op.

Nadat een switching is opgelost, verwerk je alsnog de gebeurtenis waardoor je ooit geswitcht bent geraakt. Zo worden de achterliggende trauma's van jouw switchingen ook opgelost.


Omdat na ontswitching gekruiste energiebanen weer parallel gaan lopen, verlopen processen en ontwikkelingen beter. Onze behandelingen en Verbindingen kunnen daardoor dieper doorwerken.

Niveau

De Ontswitching behandeling werkt op het zielenniveau.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ontswitching behandeling

Traject

De Ontswitching behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ontswitching behandeling bedraagt € 70,-.