De Verloren tweelinghelft behandeling

Zo'n tien tot twaalf procent van alle mensen heeft in het begin een tweelingbroertje of zusje gehad, dat in de baarmoeder is overleden. 

De moeder hoeft niets van het afsterven van het vruchtje gemerkt te hebben als dit vroeg in de zwangerschap heeft plaatsgevonden. Het vruchtje kan zelfs afsterven zonder een bloeding.

Het overlijden van het broertje of zusje is een diepgaande traumatische ervaring voor de overgebleven tweelinghelft.

De diepe trauma's die te maken hebben met het verlies van een tweelingbroertje of zusje kunnen opgelost worden met de Verloren tweelinghelft behandeling.

Inzichten

De inzichten die in dit artikel zijn verwoord, komen deels voort uit eigen ervaring en zijn deels ontleend aan het boek ‘Het drama in de moederschoot’ van het Duitse echtpaar Austermann.

Een vorm van bewustzijn

De diepgaande geestelijke invloed op de overgebleven tweelinghelft ontstaat ook als het vruchtje van een broertje of zusje heel vroeg in de zwangerschap is afgestorven.
Het bijzondere hiervan is dat zo’n vruchtje dat dan eigenlijk niet meer is dan een klompje cellen, kennelijk wel een vorm van bewustzijn heeft.

Diepe liefde

Tussen de tweelingen in de baarmoeder bestaat een intense onderlinge liefde, die veel dieper gaat dan de liefde die normaal gesproken tussen twee mensen kan ontstaan.

Dat deze liefde ‘onaards’ diep gaat, is heel begrijpelijk.
Net geïncarneerd ben je samen omsloten door een intieme ruimte met precies de juiste temperatuur en gedempt licht en geluid. Je voelt je ook gekoesterd door de liefde van je moeder.

Er zijn nog geen beschermingsmechanismen opgebouwd. Je staat daarom als Hemels wezentje volkomen open voor jouw tweeling broertje of zusje en voelt elkaar oneindig diep aan. Je hebt als net geïncarneerd vruchtje ook een bijzonder hoge trilling, die meer overeenkomt met het Hemelse dan met het Aardse en dringt daarom heel diep in elkaar door.

Deze hele hoge trilling verhoogt ook het trillingsgetal van de moeder. Dat is ook de reden waarom veel vrouwen er zo stralend en mooi uit kunnen zien tijdens hun zwangerschap.

Erotisch

In zo’n omhullende intieme omgeving, terwijl je zo diep voor elkaar openstaat, is het heel begrijpelijk dat de liefde tussen de tweelingen in de baarmoeder duidelijk erotisch getint is.
Het maakt daarbij niet uit welk geslacht de andere tweelinghelft heeft.

De essentie

Als je zo intens van elkaar houdt, is het heel begrijpelijk hoe diep het voor de overgebleven tweelinghelft gaat als het vruchtje van zijn broertje of zusje voortijdig afsterft.

Alle geestelijke symptomen van de overgebleven tweelinghelft zijn terug te voeren naar het gemis van de diepe en intense liefde voor de verloren tweelinghelft met wie je samen het avontuur van het leven wilde aangaan.

Verdriet

De overgebleven tweelinghelft heeft altijd last van een intens diep verdriet, dat direct te maken heeft met het gemis van je tweeling broertje of zusje dat vlak naast jou is afgestorven.
Meestal gaat dit verdriet zo diep, dat het diep weggestopt is in je systeem, maar hoe diep het ook is weggestopt het blijft onderhuids een duidelijke rol spelen.

Waar is mijn broertje?

Sommige overgebleven tweelinghelften zijn zich bewust van het bestaan van de verloren tweelinghelft.
Van cliënten hebben we daarover een aantal keren aandoenlijke verhalen gehoord.
Zoals het kind dat onophoudelijk vroeg: ‘Waar is mijn broertje?’
Als zijn ouders dan antwoordden ‘Maar je hebt geen broertje’, hij reageerde met: ‘Jawel ik heb wel een broertje.’

Fantasie vriendjes

Veel kinderen met een verloren tweelinghelft hebben ook fantasie vriendjes, die voor hen heel realistisch zijn. Ze praten ook met hun fantasie vriendje en bedelen ze allerlei rollen toe. Het is dan ook duidelijk dat deze fantasie vriendjes bijzonder belangrijk voor hen zijn.

Spiritueel geïnteresseerd

Een overgebleven tweelinghelft blijft onbewust altijd op zoek naar zijn of haar verloren tweelinghelft.
Je voelt als overgebleven tweelinghelft aan dat jouw verloren tweelinghelft weer naar het Hemelse teruggekeerd is. In jouw zoektocht naar jouw broertje of zusje richt je je dus ook op het Hemelse en wordt zo spiritueel geïnteresseerd.

Relaties

Een overgebleven tweelinghelft kan een diepe relatie afhouden of juist een sterke behoefte hebben aan een hele diepe relatie.

Als een overgebleven tweelinghelft een diepe relatie afhoudt, dan is de achterliggende reden dat een diepe relatie de pijn en het verdriet over de verloren tweelinghelft oproept. Je kiest er dan voor om deze pijn en verdriet niet te voelen en dan mag een ander die ook niet aanraken.

Als een overgebleven tweelinghelft juist een sterke behoefte heeft aan een hele diepe relatie is dat een streven naar een zelfde diepe relatie als met de verloren tweelinghelft. Deze behoefte aan zo’n close relatie kan verstikkend op de geliefde werken.

Verlatingsangst

Een diepe verlatingsangst speelt heel begrijpelijk een grote rol bij een overgebleven tweelinghelft. Je wilt niet nog eens zo’n pijn en verdriet ervaren als bij het afsterven van jouw broertje of zusje.

Geaardheid

Als jouw verloren tweelinghelft hetzelfde geslacht had als jij, dan bestaat er een grote kans dat dat jouw geaardheid bepaalt.
Als je als vrouw een zusje in de baarmoeder hebt verloren dan blijf je in jouw zoektocht haar ook heel begrijpelijk zoeken in een vrouw. Hetzelfde geldt uiteraard als je als man een broertje hebt verloren.

We testen dat ongeveer 80% van alle lesbiennes en homosexuelen als achtergrond een verloren tweelingzusje of -broertje hebben.


De Verloren Tweelinghelft behandeling zal je geaardheid niet veranderen, maar helpt je om de onverwerkte gevoelens rond je verloren tweeling broertje of zusje te verwerken, waardoor je je relatie meer vanuit het hier en nu kunt beleven, vanuit een grotere innerlijke vrijheid.

Schuldgevoel

Vaak heeft de overgebleven tweelinghelft een diep schuldgevoel met diep gewortelde vragen als:

 • Had ik iets kunnen doen om te voorkomen dat mijn broertje of zusje is heengegaan?
 • Heb ik teveel ruimte ingenomen waardoor mijn broertje of zusje is overleden?
 • Heb ik teveel voedingsstoffen tot me genomen?


Dit schuldgevoel kom je in het dagelijks leven tegen omdat je heel snel het gevoel hebt schuldig te zijn aan dingen die om je heen mis gaan. Als je er met je ratio dan objectief naar kijkt heb je er part nog deel aan.

Alles graag in tweevoud willen kopen

Heel opvallend is dat de overgebleven tweelinghelft graag alles in tweevoud wil kopen.


Overgebleven tweelinghelften weten over het algemeen niet waarom ze deze neiging hebben. De geestelijke achtergrond is één voor jezelf en één voor het tweelingbroertje of -zusje kopen.
Hieruit blijkt hoe diep het verlies van de tweelinghelft gaat.

Levensenergie


De verloren tweelinghelft kan een deel van de levensenergie met zich meegenomen hebben, waardoor de overgebleven tweelinghelft een permanent tekort aan levensenergie heeft. Dit uit zich dan in een slechte conditie, snel moe zijn en dergelijke.

Niet bij elke overgebleven tweelinghelft is een deel van de levensenergie meegegaan met de verloren tweelinghelft.Door de Verloren tweelinghelft behandeling neemt de hoeveelheid levensenergie weer toe, waardoor na verloop van tijd vermoeidheid minder wordt en je conditie verbetert.

Placenta

Het is aan de placenta te zien als een vrouw meer vruchtjes heeft gedragen dan er geboren zijn.
Meestal werd hier door de verloskundige geen aandacht aan besteed, omdat er tot voor kort nog vrijwel niets bekend was over de diepgaande invloed die het heengaan van een tweelinghelft had op de overgebleven tweelinghelft.

Onbewust

In de meeste gevallen is de moeder ook onbewust van het verliezen van een tweelinghelft. Zoals al gezegd hoeft er zelfs geen bloeding op te treden als het vruchtje vroeg in de zwangerschap afsterft.
Treed er wel een bloeding op, dan realiseren de meeste ouders zich niet dat er naar alle waarschijnlijkheid een vruchtje is afgestorven en zijn ze alleen maar blij dat de zwangerschap doorzet.

Wanneer kan er sprake zijn van een verloren tweelinghelft?

Om jezelf of jou kind goed te kunnen begrijpen en te kunnen helpen, is het van belang om te weten wat er op kan duiden dat er sprake is van een verloren tweelinghelft.

De ons bekende aanwijzingen zijn:

 • Een tussenbloeding aan het begin van de zwangerschap
 • Een placenta waaruit blijkt dat er twee of meerdere vruchtjes zich ingenesteld hadden*
 • Fantasie vriendjes
 • Een altijd aanwezig diep verdriet op de achtergrond
 • Een intense, niet direct verklaarbare bindingsangst
 • Een intense, niet direct verklaarbare verlatingsangst
 • Een behoefte aan een hele close relatie
 • Een onverklaarbaar diepgaand schuldgevoel
 • Alles graag in tweevoud willen kopen
 • Een tekort aan levensenergie
 • Homosexualiteit

 

*** Je kunt direct na bevalling de verloskundige vragen of zij de placenta kan nakijken of er zich meerdere vruchtjes ingenesteld hadden.


Mocht je het vermoeden hebben dat jij of een kind van jou een overgebleven tweelinghelft is dan kunnen wij, Bas en Maria, altijd voor je invoelen of dat het geval is.

Levensenergie behandeling

De Verloren tweelinghelft behandeling is ontwikkeld vanuit de Levensenergie behandeling en vervangt ook de Levensenergie behandeling. Het werkingsgebied van de Verloren tweelinghelft behandeling is echter veel breder dan dat van Levensenergie behandeling.


Mocht je de Levensenergie behandeling ooit ontvangen hebben, dan is het niet nodig alsnog de Verloren tweelinghelft behandeling te ontvangen. Je hebt de update naar de Verloren tweelinghelft behandeling dan namelijk al automatisch ontvangen.

Mochten wij ooit aangegeven hebben dat je de Levensenergie behandeling niet nodig had - omdat er bij jou geen sprake is van een tekort aan levensenergie - dan is het mogelijk dat je de Verloren tweelinghelft behandeling wel nodig hebt omdat deze behandeling een bredere werking heeft.

Waarde

De waarde van de Verloren tweelinghelft behandeling bedraagt € 140,-.


Een ervaring


In elke cel verweven

Ik ben blij dat ik nu eindelijk verandering kan brengen in de onderliggende patronen en blokkades die invloed hadden op mijn hele leven. Ik merk dat ik nog steeds wel denk, hoe zullen ze reageren, bang dat ik iets verkeerd doe, maar de uitwerkingstijd  is ook nog lang niet om. Als ik eraan denk dat ik mezelf steeds excuseerde dat ik er ook ben, dat ik ook behoeften heb, dat ik ook goede ideeën heb, een mening, ruimte, noem maar op. Het gaat echt diep mijn leven in. Nooit zo helder gezien als nu.
Ik zou niet weten, omdat het zo diep zit hoe ik dit zelf omhoog had moeten halen, laat staan helen. Het voelt alsof het in elke cel verweven was, in mijn gehele zijn. Wat misschien logisch is omdat dit trauma speelde tijdens de opbouw van mijn lichaam.
Dit is zo een belangrijke stap om echt mezelf te kunnen en mogen zijn!
Annet vT, Uitgeest