Onze werkwijze

Fijn, dat je contact met ons, Bas en Maria, hebt opgenomen of gaat opnemen.

Om ons contact zo effectief mogelijk te laten verlopen, willen we je wat meer vertellen over onze werkwijze.

Dan weet je onder andere ook beter welke informatie je ons het beste kunt sturen om een advies te krijgen voor het oplossen van jouw problematiek.

 

Welke informatie hebben wij van jou nodig?

De volgende informatie hebben wij van jou nodig:
 

 • Een recente foto van jou waar je gezicht aan de voorzijde duidelijk op staat.*

  Via jouw foto voelen wij in welke behandeling of Verbinding jij nodig hebt om jouw problematiek op te lossen.
 • Een korte omschrijving van de problematiek of het doel waar je aan wilt werken.
  
Een uitgebreide omschrijving is niet nodig omdat we aan de hand van jouw korte omschrijving via jouw foto invoelen hoe we jou het beste kunnen helpen.

   
 • We beantwoorden jouw vragen over jouw reacties op de behandeling ook door via jouw foto in te voelen.
 Omschrijf jouw reacties en ontwikkelingsprocessen daarom zo beknopt mogelijk en stel duidelijke vragen.


 

*** Stuur ons bij voorkeur een foto die buiten van jou genomen is en waar jouw gezicht overal even sterk belicht is.

Het is niet nodig om een nieuwe foto te sturen voor elke volgende behandeling die je aanvraagt.Zware bestanden boven 5MB kunnen het beste verzonden worden met behulp van wetransfer.nl

 

Kennismakingsgesprek

Als je behoefte hebt aan een telefonisch kennismakingsgesprek, mail ons dan jouw vast-net nummer of Skype adres en de tijden waarop je bereikbaar bent.

We maken dan een belafspraak.


Ons advies

Je krijgt van ons niet alleen een vrijblijvend advies voor jouw problematiek of doelstelling, maar standaard ook een advies als er beïnvloeding door derden is.

Jouw problematiek of doelstelling

We voelen via jouw foto in welke behandeling of behandelingen aangewezen zijn voor het oplossen van de door jou beschreven problematiek of doelstelling.

We geven daarbij aan welke volgorde voor jou het meest optimaal is.

Op verzoek geven we je ook advies voor de Verbinding(en) die je het meest kunnen ondersteunen in jouw proces.

Invoelen op 'Beïnvloeding problemen'

Naast de problematiek of het doel dat je zelf omschrijft, voelen we in of er ook sprake is van problematiek door interactie met derden. De behandelingen die deze problematiek kan oplossen staan in de categorie Beïnvloeding problemen. Elke behandeling in deze categorie lost een andere vorm van ‘beïnvloeding’ op.

Bij elke nieuwe cliënt, maar ook bij cliënten die opnieuw om advies vragen, controleren we standaard of één of meerdere van de behandelingen uit deze categorie nodig zijn. Dit doen we door dit via jouw foto in te voelen.

Van sommige beïnvloeding problemen kun je je bewust zijn. Vaak gaat het echter om problemen die je niet in de gaten hebt, maar die jou wel beïnvloeden.
Door deze problematiek ben je eigenlijk niet helemaal jezelf.

Zolang er beïnvloeding bestaat door interactie met derden, is het daarom ook onmogelijk een zuiver beeld van je eigen innerlijke problematiek te krijgen.

Daarnaast werkt zo’n beïnvloeding vaak remmend op ontwikkelingen, waardoor processen moeilijker verlopen.

We geven je uiteraard aan welke behandelingen uit deze categorie we jou adviseren en welke prioriteit hebben.

Vrijblijvend advies 

Onze adviezen zijn vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tekst over de behandeling

Als we jou een behandeling hebben geadviseerd, lees de tekst daarvan dan goed door. Veel mogelijke vragen worden dan al beantwoord.

In vrijwel iedere tekst over een behandeling vind je ook een link naar de tekst Uitwerking van de behandeling. In deze tekst worden de verschillende stadia van de uitwerking van de behandeling omschreven.
Het is belangrijk om ook deze tekst goed door te lezen, zodat je weet wat je na de ontvangst van de behandeling kunt verwachten.

Uitwerkingstijd

In de tekst over elke behandeling staat ook onder het kopje ‘Uitwerkingstijd’ de tijd aangegeven, waarbinnen je door de ontwikkelingen zult gaan die door de behandeling op gang zijn gebracht.

De uitwerkingstijd is ook de tijd waarbinnen je de resultaten kunt verwachten die een gevolg zijn van deze ontwikkelingen.

Door ontwikkelingen gaan kost altijd energie, dus kun je je daardoor moe voelen en klachten waarvoor de behandeling je is geadviseerd kunnen tijdelijk verergeren.
Uiteraard is dat niet leuk, maar het is wel een teken dat de behandeling goed z’n werk doet.

Het kost dus tijd om de problematiek waarvoor je behandeling hebt aangevraagd, op te lossen.


Wederzijdse communicatie

Om onze communicatie wederzijds zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen, willen we je vragen de onderstaande richtlijnen door te lezen.

Jouw vragen

Het is belangrijk dat je jouw e-mail zo schrijft dat je de beste adviezen krijgt. Hieronder vind je een aantal tips.

Duidelijke vragen stellen
Wij geven zelden tot nooit ongevraagde adviezen. 
Stel daarom je vragen duidelijk.

De redenen dat we zelden tot nooit ongevraagde adviezen geven zijn:
 

 • Ongevraagde adviezen kunnen vooruit lopen op jouw denk- of ontwikkelingsproces. 

  Dat zou niet goed zijn, want pas als je er innerlijk aan toe bent om aan een probleem te werken, kom je tot een duidelijke vraagstelling.

   
 • Als we vooruit lopen op jouw denk- of ontwikkelingsproces, raken we in wezen het contact met jou kwijt.
   

Geen impliciete vragen
Als je een situatie beschrijft maar daar geen echte vraag over stelt, zullen we niet 'tussen de regels door lezen' om in te voelen wat je mogelijk had willen vragen. We willen niet iets voor jou invullen met het risico dat we vooruitlopen op jouw proces.
Stel ons daarom je vragen duidelijk.

Alleen vragen over ons werkgebied
De vragen die je ons stelt, moeten betrekking hebben op onze behandelingen of Verbindingen of daar direct mee te maken hebben. 


Je kunt ons dus vragen stellen over jouw ontwikkelingsprocessen na de ontvangst van een behandeling of ons advies vragen over de behandelingen of Verbindingen die voor jou ondersteunend zijn.

Vragen die te ver afstaan van onze behandelingen of Verbindingen beantwoorden we niet.

Vragen over derden
Vragen over derden beantwoorden wij niet, behalve als het om iemand gaat voor wie jij verantwoordelijk bent, zoals bijvoorbeeld jouw eigen (jonge) kinderen.
Lees meer: Wie beslist?


Vragen over de toekomst
Vragen over de toekomst beantwoorden wij niet.

Als je een helderziende of heldervoelende uitspraken laat doen over jouw toekomst, dan ga je het leven uit de weg. Jij neemt dan niet je eigen beslissing en ontloopt zo mogelijke levenslessen.
Het is daarom belangrijk om in het nu te leven en nooit jouw eigen verantwoordelijkheid uit handen te geven.

Onze antwoorden

Hoe snel krijg je antwoord en wat voor antwoorden kun je van ons verwachten?

Antwoord binnen 24 uur
Normaal gesproken krijg je op werkdagen een antwoord binnen 24 uur.

Krijg je op werkdagen geen antwoord binnen 24 uur, dan is het mogelijk dat jouw e-mail niet is aangekomen.
Controleer het gebruikte e-mailadres dan nog even en zend ons dan jouw e-mail opnieuw.

Kernachtige antwoorden
Onze antwoorden zijn vaak relatief kort.


Daar zijn een aantal redenen voor:

 • We voelen het antwoord op een vraag in. 
Dit leidt vrijwel altijd tot een kernachtig antwoord.
 • Een langer antwoord leidt vaak af van de essentie.
 • We krijgen dagelijks zo'n 60 tot 100 e-mails te beantwoorden en moeten daarom ook kernachtig zijn in onze antwoorden.


Een kort antwoord betekent overigens niet dat we weinig tijd en aandacht besteed hebben aan jouw e-mail. Je e-mail wordt met aandacht gelezen en jouw vraag wordt via jouw foto ingevoeld.

Links

Wij kunnen in onze e-mail links aanbrengen naar artikelen op onze website. 
Je herkent de eventuele links aan de onderstreepte blauwe woorden in onze e-mail.

Lees de artikelen waar we je naar verwijzen zorgvuldig door, dan worden vaak al veel mogelijke vragen beantwoord.

Onbeantwoorde vragen
Er kunnen globaal twee redenen zijn waarom een vraag van jou onbeantwoord is gebleven.
 

 • Je hebt je vraag niet duidelijk geformuleerd.
  Als je voor je gevoel geen antwoord hebt gekregen op je vraag, lees dan je eigen e-mail nog even opnieuw door. Heb je werkelijk gevraagd waar je antwoord op wilde hebben? 
Vaak wordt dan duidelijk waar je jezelf niet duidelijk hebt uitgedrukt.   Je kunt dan jouw vraag - duidelijker geformuleerd - opnieuw stellen.

   
 • Jouw vraag is aan onze aandacht ontsnapt.
  In de stroom van e-mails die wij elke dag beantwoorden kan dat een enkele keer gebeuren. 
Stel je vraag dan alsjeblieft opnieuw.

Jouw reactie op ons onze antwoorden

Let op het volgende punten, als je ons mailt naar aanleiding van ons antwoord.

Antwoorden 'vanuit dezelfde e-mail'
Beantwoord onze e-mail alsjeblieft in dezelfde e-mail, zodat we daaronder kunnen nalezen op welk antwoord van ons je reageert.

Het kost ons onnodig veel tijd als je onze e-mail beantwoordt in een geheel nieuwe e-mail waar ons eerdere antwoord niet onder staat. 
Wij moeten dan eerst de e-mail erbij zoeken waar je kennelijk op reageert.

Mail je over een geheel nieuw onderwerp, dan kun je uiteraard beter in een nieuwe e-mail beginnen.

Onduidelijk of onbevredigend

Als ons antwoord onduidelijk of onbevredigend voor je is, vraag dan in een volgende e-mail door.
Lees wel eerst je eigen e-mail nog een keer door. Kijk dan of je duidelijk benoemd hebt waarover het gaat en of jouw vraag duidelijk gesteld is.

Onderzoek je eventuele reactie op ons antwoord
Je kunt door ons antwoord teleurgesteld zijn of er met een emotie, zoals verdriet of boosheid op reageren.

Ben je teleurgesteld door ons antwoord, dan had je kennelijk een ander antwoord verwacht.
Voel dan in waar jouw verwachting op gebaseerd is en transmuteer vervolgens de achtergrond van die verwachting.

Reageer je met verdriet of boosheid op ons antwoord, ga dan voor jezelf na wat het antwoord in jou heeft geraakt. Transmuteer vervolgens de innerlijke achtergrond van jouw verdriet of boosheid.

Ga je op de bovenstaande manier om met je eventuele reacties op ons antwoord, dan help je jezelf verder met je eigen ontwikkeling.

Klant is koning of beter van niet


Als je er echt dieper op intuned heeft een ‘klant is koning’ houding zowel keerzijden voor jou als cliënt als voor ons, Bas en Maria.

Lees hier meer over in het artikel Klant is koning of beter van niet


Niet altijd een 'waarom'
 

Zoals al aangegeven voelen wij via jouw foto in welke behandeling of Verbinding jij nodig hebt om jouw problematiek op te lossen.

We hebben zoveel ervaring opgedaan met invoelen van de juiste behandeling of Verbinding, dat we daar volledig op vertrouwen.

Andere vragen binnen ons werkgebied beantwoorden we meestal ook door aan de hand van jouw foto het antwoord in te voelen.

Door deze manier van werken, is er lang niet altijd een rationele verklaring te geven voor onze adviezen. Het heeft dus niet altijd zin om naar het waarom te vragen.

Belang om dingen onbewust te laten

Ontwikkelen vindt plaats op een onbewust niveau.
Bewust worden, oftewel be-grijpen, is een vorm van fixeren, terwijl ontwikkelen juist een continu veranderingsproces is.

Bewust worden kan ontwikkelen tegenwerken vanuit de neiging om met ons bewustzijn te sturen. Daarom mag je bijvoorbeeld, voordat je helemaal door een ontwikkeling heen bent, niet weten om welke ontwikkeling het gaat.

Eigenlijk bevat ons onbewuste een hoger bewustzijn dan ons bewuste bewustzijn en moeten we in ons ontwikkelingsproces meer en meer leren vertrouwen op dit hogere, onbewuste bewustzijn.

Om deze reden heeft het ook vaak geen zin om allerlei 'weet' vragen te stellen.

Lees ook: Alles willen weten is niet wijsAlles willen weten


Alles willen weten, is trachten te ontkomen aan de oceaan van onzekerheid
die ons allen omringt.

Anderen jouw vragen laten beantwoorden om aan deze onzekerheid te ontkomen,
is slechts een pleister op de wond.

De enige weg is verankering in jezelf,
gesteund door een innerlijk weten

dat jou alleen datgene overkomt dat jij op jouw ontwikkelingsweg nodig hebt

om weer een stap verder te komen.