Wie beslist?

Wie beslist er of een huis of bedrijf geneutraliseerd wordt?
Wie beslist als iemand zelf de beslissing niet kan nemen om een behandeling of Verbinding te ontvangen?

Deze beslissing kunnen kinderen tot een bepaalde leeftijd zelf nog niet nemen, maar ook iemand in coma of een bejaarde met een ernstige vorm van dementie kan dat niet zelf.

Verder kunnen dieren zelf niet op de voor ons gebruikelijke wijze ‘ja’ of ‘nee’ zeggen om hun beslissing kenbaar te maken.

Wie mag er in zulke gevallen dan wel beslissen?

Huis neutraliseren, wie beslist?

In principe kunnen beide hoofdbewoners onafhankelijk van elkaar beslissen of een huis geneutraliseerd wordt.

Dat kan zelfs als één van de hoofdbewoners niet wil dat het huis geneutraliseerd wordt.
Omdat de Neutralisatie Verbinding huis, net als alle andere Verbindingen, de vrije wil altijd respecteert, ga je daarmee ook niet over de vrije wil heen van de hoofdbewoner die de neutralisatie niet wil.

De neutralisatie werkt namelijk niet voor iemand die de neutralisatie echt niet wil. Voor alle overige bewoners werkt de Neutralisatie Verbinding huis dan wel.

Het staat daarnaast natuurlijk vrij om de medebewoners of medewerkers te informeren en naar hun mening te vragen, maar dit is niet noodzakelijk.

Bedrijf neutraliseren, wie beslist?

In principe beslist de eigenaar of de beslissing bevoegden of een bedrijf geneutraliseerd wordt.

Het staat natuurlijk vrij om de medewerkers te informeren en naar hun mening te vragen, maar dit is niet noodzakelijk.
Verbindingen respecteren namelijk altijd de vrije wil, dus als een medewerker de neutralisatie echt niet wil, dan zal die alleen voor die medewerker ook niet werken.

Kinderen

Bij kleine kinderen beslist een ouder of verzorger of zij hun kind een behandeling of Verbinding willen laten geven.

De vraag is dan wel tot welke leeftijd een ouder of verzorger deze beslissing kan nemen.
Deze leeftijd is niet voor elk kind gelijk. Het ene kind groeit veel sneller naar de verantwoordelijkheid toe om zo’n beslissing te nemen dan een ander kind.

Als vuistregel kun je de leeftijd nemen waarbij je als ouder of verzorger het kind, als je dat nodig vindt, naar de huisarts stuurt. Zolang je dat voor je kind beslist, mag je als ouder voor je kind ook het besluit nemen om een behandeling aan te vragen.

Die grens kan bij het ene kind op 12 jaar liggen en bij het andere kind op bijvoorbeeld 14 jaar.

Volwassenen

Zolang een volwassene in redelijkheid zelf kan beslissen of hij of zij een behandeling of Verbinding wil ontvangen, moet hij of zij dat ook zelf doen.

Als een ander deze beslissing neemt zonder dat de volwassene waar het om gaat ‘ja’ heeft gezegd, gaat hij of zij over de vrije wil van deze volwassene heen.

Je kunt iemand dus ook niet een Verbinding cadeau doen als diegene dat niet zou willen.
Het is dan ook zinloos want als iemand een Verbinding niet wil, werkt deze niet.

De enige uitzondering is als een volwassene zelf geen beslissing (meer) kan nemen.

Er zijn globaal drie redenen waarbij een volwassene zelf geen beslissing kan nemen:

  • Iemand is in coma of onder narcose
  • Iemand is zo dement dat hij of zij zelf geen zinnige beslissing kan nemen
  • Iemand is zo geestesziek dat een beslissing nemen onmogelijk is


In zulke gevallen mag/mogen alleen degene(n) die het meest dichtbij de persoon in kwestie staat/staan deze beslissing nemen.

Een hulp daarbij is om de persoon in kwestie op zielenniveau aan te spreken en te vragen wat hij of zij wil.
Hierin kunnen wij, Bas en Maria, behulpzaam zijn. Het enige dat wij hiervoor nodig hebben is het verzoek en een recente foto.

Dieren

Het is belangrijk om een dier te vragen of het een Verbinding of behandeling wil ontvangen.
Niet elk dier wil dat altijd.

Het is daarom het meest respectvol het dier op zielenniveau aan te spreken en te vragen of hij of zij een behandeling of Verbinding wil ontvangen.

Wij kunnen dat ook voor je doen.
Stuur hiervoor een e-mail met een foto van het dier aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.