Liefdesadem verbinding

De Liefdesadem verbinding maakt je minder afhankelijk van zuurstof om te ademen net zoals Liefdesvoeding verbinding je minder afhankelijk maakt van Aardse voedingsmiddelen.

Door de Liefdesadem verbinding ademt het Goddelijke als het ware door je heen, waardoor je minder normale zuurstof nodig hebt om te ademen.
Doordat het Goddelijke door je heen ademt, krijg je een dieper contact met het onvergankelijke, waardoor je angst voor het tijdelijke afneemt.

De Liefdesadem verbinding geeft zo een verdiept begrip van de essentie van het leven.
Het leven is oneindig, geboren worden en uiteindelijk weer overgaan zijn slechts diepgaande ontwikkelingen en markeren overgangen naar andere vormen van leven.
Dit gevoelsmatige inzicht zal de angst voor de dood verminderen.

Door een dieper contact met het onvergankelijke versterkt ook het inzicht, dat je hier op Aarde bent met een opdracht. Tegelijkertijd blijf je ook bewuster van je Hogere opdrachten, die over levens heengaan.

Minder snel buiten adem

Je raakt door de Liefdesadem verbinding minder snel buiten adem tijdens sport en andere inspanningen. Ook kun je langer onder water blijven bij het duiken.

Chronische benauwdheid

De Liefdesadem verbinding kan verlichtend werken als je last hebt van chronische benauwdheid. De Liefdesadem verbinding werkt verlichtend omdat je minder zuurstof nodig hebt.

Trillingsverhoging

Wij zijn van nature Goddelijke vonkjes, waar het Goddelijke altijd doorheen geademd heeft.

Tijdens de kosmische nacht moesten we ons trillingsgetal verlagen om ons echt met de materie te kunnen verbinden. Voor deze ontwikkeling was het belangrijk om Aardse zuurstof te ademen. Hierdoor verbonden we ons meer met de Aarde.
Dit verdichtingsproces is nu afgerond.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons vanuit onze verbinding met de Aarde opnieuw met het Goddelijke verbinden. Je kunt deze ontwikkeling ondersteunen door het Goddelijke weer door je heen te laten ademen.

Als het Goddelijke door je heen ademt en je minder afhankelijk bent van Aardse zuurstof is het logisch dat je trillingsgetal stijgt. Je wordt hierdoor helderder en intuïtiever.

Na de ontvangst van deze behandeling is het belangrijk om veel te drinken, omdat door de trillingsverhoging veel afvalstoffen vrij kunnen komen.

Leeftijd

De Liefdesadem verbinding kan door iedereen ontvangen worden vanaf de leeftijd van 28 jaar.


De eerste 28 jaar van ons leven zijn nodig om volledig te incarneren, om je echt met deze Aarde te kunnen verbinden. Als je de Liefdesadem verbinding vóór je 28e levensjaar zou ontvangen, zou dat je incarnatieproces kunnen verstoren. Pas als dit incarnatie proces is afgerond, mag je weer met het Goddelijke verbonden worden.


Ben je 28 jaar of ouder, dan mag je deze verbinding op elk moment ontvangen. 
Je kunt de Liefdesadem verbinding ontvangen zonder eerst één van onze andere behandelingen gekregen te hebben.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Liefdesadem verbinding

Traject

De Liefdesadem verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Liefdesadem verbinding bedraagt €140,-.