Kosmische dag
Bedrijfsrelatie behandeling

Als jouw bedrijf of praktijk in lijn met de kosmische dag functioneert, dan kun je met behulp van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling die relaties en cliënten aantrekken die het beste aansluiten bij jouw bedrijf of praktijk.

Bij reeds bestaande relaties en cliënten zal je die punten in hen gaan aanspreken die al het meest in lijn zijn met de kosmische dag. Je zult dus een ander contact met hen krijgen dat meer in overeenstemming is met de kosmische dag.

Relaties en cliënten

Relaties en cliënten zijn essentieel voor elk bedrijf en elke praktijk. Zonder hen heeft je bedrijf of praktijk geen bestaansrecht.

Als relaties of cliënten niet aansluiten bij jouw bedrijfsvoering of praktijk dan verloopt het contact met hen altijd moeizaam.
Wanneer zij intuïtief mee resoneren met jouw bedrijfsvoering kost het veel minder tijd om met hen samen te werken of hen te begeleiden.

De Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling zal helpen om het contact met jouw relaties en cliënten te optimaliseren.

Volgorde

De Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling is bedoeld om de bedrijfsvoering van jouw bedrijf of praktijk in lijn te brengen met de spelregels van de kosmische dag.

De Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling is een prachtige vervolg behandeling op de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling.
Ons advies is daarbij om de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling aan te vragen als de uitwerkingstijd van de Kosmische dag Bedrijfsvoering behandeling voorbij is.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd voor bedrijven

De Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.
Dit is de tijd die de behandeling nodig heeft om in het bedrijf te integreren.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling gedurende drie maanden geen andere diepgaande behandelingen gericht op het bedrijf aan te gaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Het is wel mogelijk om één maand na deze behandeling een (Doel) Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling voor het bedrijf aan te vragen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Integratietijd voor jouw eenmanszaak of praktijk

Bij een eenmanszaak of praktijk werkt de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling als een persoonlijke behandeling. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de integratietijd van de behandelingen die je voor jezelf ontvangt.

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
De Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling heeft een integratietijd van drie maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen gericht op het bedrijf te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mogen na een maand een aantal Transmutatie Channelingen ontvangen worden. Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

De uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling en Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, Familie Transmutatie Channeling, Ouderrelatie Transmutatie Channeling of (Deel) Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau. Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. Zij  werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd van de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling is zes maanden.

Dit is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin het bedrijf door de ontwikkelingen van de behandeling gaat en op de behandeling kan blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de eerste resultaten van de behandeling kunt verwachten.

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra begeleiding nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt de Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria van Woelderen: basmaria@wholismproject.nl.
Vermeld hierbij je vast-net nummer of Skype adres. Wij nemen dan contact met je op.

Benodigdheden

De Kosmische dag Bedrijfsrelatie behandeling wordt op afstand gegeven aan de hand van de volgende gegevens:

  • De naam van het bedrijf
  • De namen van de personen door wie het geleid wordt.
  • Het totale aantal werknemers inclusief directie
  • Het vestigingsadres van het bedrijf
  • Het telefoonnummer
  • Het e-mail adres

Kosten

De totale kosten bedragen € 250,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers inclusief directie. Voor elke werknemer meer wordt € 50,- in rekening gebracht. Part-timers worden naar rato van het aantal werkuren meegerekend.


Een ervaring

‘We trekken nu echt de mensen aan die dit mooie pad met ons mee kunnen en willen bewandelen.’
Ellen vH, Insight vormgevers, Hengelo