Ego-structuur behandeling

Het ego, zoals we het nu kennen, is sterk ik-gericht. De huidige, enorme problemen die we op Aarde hebben, zijn allen terug te leiden naar ons huidige ego, naar deze sterke ik-gerichtheid.

De Ego-structuur behandeling helpt om dit ik-gerichte ego te vervangen door een wij-gericht ego, een kosmische dag ego. Alleen met een kosmische dag ego zullen we in staat zijn om de huidige problematiek op Aarde op te lossen.

Afgescheiden-ik en verbonden-ik

Het ego zoals het nu functioneert, is op overleven gericht, zelfs al gaat dat ten koste van anderen. Het ego werkt daarbij vanuit het gevoel van afgescheidenheid. Je zou het daarom het afgescheiden-ik kunnen noemen.

Deze afgescheidenheid zit primair in onszelf. Het kosmische nacht ego verdrukt allerlei diepe onverwerkte gevoelens, waardoor er in onszelf een afgescheidenheid ontstaat die vervolgens op de buitenwereld wordt geprojecteerd.
Vanuit het afgescheiden-ik ontstaat de behoefte om te besturen, te manipuleren en te onderdrukken.

Het kosmische dag ego werkt vanuit verbondenheid. Het is het verbonden-ik.
Vanuit het verbonden-ik ontstaat de innerlijke behoefte om werkelijk samen te werken, vanuit het diepe besef dat elke ingebrachte kwaliteit iets toevoegt aan het grote geheel.
Vanuit verbondenheid in jezelf ontstaat dus verbondenheid met anderen.

Het kosmische dag ego is een behulpzaam ego, dat waarschuwt als je gevoelens onderdrukt, dat aangeeft naar de pijn te kijken die omhoog komt en die op te lossen. Een ego dat jou er bijvoorbeeld op attendeert dat je derde oog dicht zit of dat je iets uit jouw innerlijk niet wilt horen.

Het kosmische nacht ego is vergelijkbaar met iemand die bang is te verdrinken en om zich heen slaat.
Het kosmische dag ego voelt zich veilig, omdat het zich verbonden voelt in een fijn netwerk waarin alles met elkaar verbonden is. Het voelt zich gedragen door die verbondenheid.

Het kosmische nacht ego en het kosmische dag ego werken beide vanuit een structuur, een soort constructie waarmee je geboren wordt.
De Ego-structuur behandeling helpt je om jouw kosmische nacht ego-structuur te vervangen door een kosmische dag ego-structuur.

Verschillen tussen de kosmische nacht en dag ego-structuur

In de onderstaande tabel zijn nog een aantal voorbeelden gegeven van de tegenovergestelde gerichtheid van het kosmische nacht ego, het afgescheiden-ik en het kosmische dag ego, het verbonden-ik.

 

Kenmerken kosmische nacht ego-structuur Kenmerken kosmische dag ego-structuur

Behoeften, vanuit een gevoel van tekort Alles is aanwezig wat op dat moment nodig is
 
Iets buiten jezelf willen veranderen Alles is zoals het is
 
Jezelf willen veranderen Veranderen door meegaan in de stroom, door interactie op wat er is
 
Iets willen krijgen, voor elkaar willen krijgen Alles is aanwezig, in verbinding met alles
 
Iets willen zijn wat je nog niet bent Jezelf willen zijn zoals je werkelijk bent
 
Willen zijn waar je nog niet bent Vanuit verbondenheid kun je alles in jezelf voelen, is alles aanwezig in jezelf
 
Het gevoel dat wat je nodig hebt, buiten jezelf ligt Ontvouwen, naar binnen keren en voelen dat alles in jou aanwezig is.
 
Voelen, denken en handelen vanuit jezelf, vanuit een cocon Voelen, denken en handelen vanuit verbinding. Je voelt daarbij jezelf en de anderEen ander belangrijk verschil is dat het kosmische nacht ego vanuit het donker werkt en daardoor voor een deel vanuit het onbewuste, terwijl het kosmische dag ego vanuit het licht werkt.

Het kosmische nacht ego kan ons vanuit het donker besturen omdat wij het ego niet altijd doorzien en ons daardoor identificeren met onze onverwerkte gevoelens.

Het kosmische dag ego is er niet op gericht om ons te besturen en onverwerkte gevoelens te projecteren, maar werkt samen, werkt vanuit het bewuste. Het kosmische dag ego maakt ons juist bewust dat er onverwerkte gevoelens omhoogkomen, zodat die verwerkt kunnen worden.

Omdat het kosmische dag ego vanuit het bewuste werkt en we dus zelf de leiding hebben, dragen we ook een grotere verantwoordelijkheid voor ons doen en laten.

Het doel van de kosmische nacht

Het doel van de kosmische nacht was om ons sterker te verbinden met de materie. 

Omdat we van oorsprong Lichtwezens zijn met een heel hoog trillingsgetal, was het alleen mogelijk ons meer met de materie te verbinden door ons trillingsgetal te verlagen.

We hebben ons trillingsgetal verlaagd door elkaar te verzwakken met onderlinge ruzie, strijd en oorlogen.


Tegelijkertijd was het in de kosmische nacht niet mogelijk om de angst, pijn en verdriet die hieruit ontstonden echt te verwerken. Een deel van onszelf zat daarvoor te veel in het donker van de kosmische nacht, waardoor we ons er niet bewust van waren. Daardoor konden we geen contact maken met onze diepe trauma’s om ze te verwerken.

Zo hebben we in de kosmische nacht veel onverwerkt verleden opgebouwd.

Hier speelt het kosmische nacht ego op in. Het functioneert door in te haken op dit onverwerkte verleden en in te spelen op meestal onbewuste angsten. Zo oefent het ego invloed op ons uit en bestuurt het ons.

Het kosmische nacht ego had dus een duidelijke functie voor het doel van de kosmische nacht. Deze structuur hielp ons om het doel van de kosmische nacht, om ons steeds meer met de materie te kunnen verbinden, te realiseren.

Vastgezette egostukken

De meeste onverwerkte gevoelens worden met behulp van de Ontwikkelingsbehandelingen opgelost.Enkele onverwerkte gevoelens die voortkomen uit diepgaande en pijnlijke ervaringen uit dit en vorige levens kunnen in de kosmische nacht ego-structuur inzinken en ‘vastgezet’ worden.

Eenmaal vastgezet in deze structuur, kun je niet meer bij deze onverwerkte gevoelens en zijn ze daarom ook niet oplosbaar met de Ontwikkelingsbehandelingen.

Met behulp van de Ego-structuur behandeling kun je de diepe onverwerkte gevoelens die vastgezet zijn in de ego-structuur, alsnog verwerken.

Ego stukken eerst oplossen

De kosmische nacht ego-structuur kan alleen afgebroken worden als er al zoveel mogelijk ego-stukken zijn verwerkt.
Zonder deze ego-structuur zouden je ego-stukken, je onverwerkte gevoelens geen 'drager' meer hebben en zouden ze een afgescheiden deel van jezelf gaan vormen dat onoplosbaar wordt.

Om zoveel mogelijk ego-stukken op te lossen, moeten, voordat je de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, eerst de behandelingen onder het kopje ‘Volgorde’ ontvangen worden.

De diepe ego-stukken die in de kosmische nacht ego-structuur zijn vastgezet, vormen de enige uitzondering. Die kun je pas verwerken nadat de kosmische nacht ego-structuur is afgebroken door de Ego-structuur behandeling.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie?

Ieder mens in de kosmische nacht heeft deze kosmische nacht ik-structuur ingeplant gekregen. Je werd tijdens de kosmische nacht geboren met deze structuur.
 

Iedereen die vóór 2009 is geboren, heeft deze behandeling daarom sowieso nodig.
Van de kinderen die na 2009 geboren zijn heeft alleen een enkeling, die met een kosmische dag ego-structuur is geboren, deze behandeling niet nodig.

In deze overgangstijd van de kosmische nacht naar dag zullen er naarmate de kosmische dag steeds verder intreedt, steeds meer kinderen geboren worden met een verbonden-ik van de kosmische dag.
In 2014 is het percentage kinderen dat geboren worden met een verbonden-ik, nog heel klein, ongeveer 3%. Dit percentage zal naar verwachting elk jaar met ongeveer 1% toenemen.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Voordat je de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, moet je eerst de serie van acht Ontwikkelingsbehandelingen en de Ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau ontvangen hebben.

Als er doelbewust zwarte magie op jou gericht wordt, dan is het belangrijk om eerst de Zwarte Magie behandeling te ontvangen, omdat je anders niet door de diepgaande ontwikkelingen van de Ego-structuur behandeling heen komt.

Als er sprake is van een ouderweb, moet ook eerst de Ouderweb behandeling ontvangen worden. De ‘afgescheiden wij’-constructie van het ouderweb heeft de ‘afgescheiden ik’-structuur ingekapseld en moet daarom eerst afgebroken worden.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ego-structuur behandeling.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd van de Ego-structuur behandeling is drie maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Ego-structuur behandeling is negen maanden.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Ego-structuur behandeling is € 240,-