Ego-structuur behandeling

Het ego, zoals we het nu kennen, is sterk ik-gericht. De huidige, enorme problemen die we op Aarde hebben, zijn allen terug te leiden naar ons huidige ego, naar deze sterke ik-gerichtheid.

De Ego-structuur behandeling helpt om dit ik-gerichte ego te vervangen door een wij-gericht ego, een kosmische dag ego. Alleen met een kosmische dag ego zullen we in staat zijn om de huidige problematiek op Aarde op te lossen.

Afgescheiden-ik en verbonden-ik

Het ego zoals het nu functioneert, is op overleven gericht, zelfs al gaat dat ten koste van anderen. Het ego werkt daarbij vanuit het gevoel van afgescheidenheid. Je zou het daarom het afgescheiden-ik kunnen noemen.

Deze afgescheidenheid zit primair in onszelf. Het kosmische nacht ego verdrukt allerlei diepe onverwerkte gevoelens, waardoor er in onszelf een afgescheidenheid ontstaat die vervolgens op de buitenwereld wordt geprojecteerd.
Vanuit het afgescheiden-ik ontstaat de behoefte om te besturen, te manipuleren en te onderdrukken.

Het kosmische dag ego werkt vanuit verbondenheid. Het is het verbonden-ik.
Vanuit het verbonden-ik ontstaat de innerlijke behoefte om werkelijk samen te werken, vanuit het diepe besef dat elke ingebrachte kwaliteit iets toevoegt aan het grote geheel.
Vanuit verbondenheid in jezelf ontstaat dus verbondenheid met anderen.

Het kosmische dag ego is een behulpzaam ego, dat waarschuwt als je gevoelens onderdrukt, dat aangeeft naar de pijn te kijken die omhoog komt en die op te lossen. Een ego dat jou er bijvoorbeeld op attendeert dat je derde oog dicht zit of dat je iets uit jouw innerlijk niet wilt horen.

Het kosmische nacht ego is vergelijkbaar met iemand die bang is te verdrinken en om zich heen slaat.
Het kosmische dag ego voelt zich veilig, omdat het zich verbonden voelt in een fijn netwerk waarin alles met elkaar verbonden is. Het voelt zich gedragen door die verbondenheid.

Het kosmische nacht ego en het kosmische dag ego werken beide vanuit een structuur, een soort constructie waarmee je geboren wordt.
De Ego-structuur behandeling helpt je om jouw kosmische nacht ego-structuur te vervangen door een kosmische dag ego-structuur.

Verschillen tussen de kosmische nacht en dag ego-structuur

In de onderstaande tabel zijn nog een aantal voorbeelden gegeven van de tegenovergestelde gerichtheid van het kosmische nacht ego, het afgescheiden-ik en het kosmische dag ego, het verbonden-ik.

 

Kenmerken kosmische nacht ego-structuur Kenmerken kosmische dag ego-structuur

Behoeften, vanuit een gevoel van tekort Alles is aanwezig wat op dat moment nodig is
 
Iets buiten jezelf willen veranderen Alles is zoals het is
 
Jezelf willen veranderen Veranderen door meegaan in de stroom, door interactie op wat er is
 
Iets willen krijgen, voor elkaar willen krijgen Alles is aanwezig, in verbinding met alles
 
Iets willen zijn wat je nog niet bent Jezelf willen zijn zoals je werkelijk bent
 
Willen zijn waar je nog niet bent Vanuit verbondenheid kun je alles in jezelf voelen, is alles aanwezig in jezelf
 
Het gevoel dat wat je nodig hebt, buiten jezelf ligt Ontvouwen, naar binnen keren en voelen dat alles in jou aanwezig is.
 
Voelen, denken en handelen vanuit jezelf, vanuit een cocon Voelen, denken en handelen vanuit verbinding. Je voelt daarbij jezelf en de anderEen ander belangrijk verschil is dat het kosmische nacht ego vanuit het donker werkt en daardoor voor een deel vanuit het onbewuste, terwijl het kosmische dag ego vanuit het licht werkt.

Het kosmische nacht ego kan ons vanuit het donker besturen omdat wij het ego niet altijd doorzien en ons daardoor identificeren met onze onverwerkte gevoelens.

Het kosmische dag ego is er niet op gericht om ons te besturen en onverwerkte gevoelens te projecteren, maar werkt samen, werkt vanuit het bewuste. Het kosmische dag ego maakt ons juist bewust dat er onverwerkte gevoelens omhoogkomen, zodat die verwerkt kunnen worden.

Omdat het kosmische dag ego vanuit het bewuste werkt en we dus zelf de leiding hebben, dragen we ook een grotere verantwoordelijkheid voor ons doen en laten.

Het doel van de kosmische nacht

Het doel van de kosmische nacht was om ons sterker te verbinden met de materie. 

Omdat we van oorsprong Lichtwezens zijn met een heel hoog trillingsgetal, was het alleen mogelijk ons meer met de materie te verbinden door ons trillingsgetal te verlagen.

We hebben ons trillingsgetal verlaagd door elkaar te verzwakken met onderlinge ruzie, strijd en oorlogen.


Tegelijkertijd was het in de kosmische nacht niet mogelijk om de angst, pijn en verdriet die hieruit ontstonden echt te verwerken. Een deel van onszelf zat daarvoor te veel in het donker van de kosmische nacht, waardoor we ons er niet bewust van waren. Daardoor konden we geen contact maken met onze diepe trauma’s om ze te verwerken.

Zo hebben we in de kosmische nacht veel onverwerkt verleden opgebouwd.

Hier speelt het kosmische nacht ego op in. Het functioneert door in te haken op dit onverwerkte verleden en in te spelen op meestal onbewuste angsten. Zo oefent het ego invloed op ons uit en bestuurt het ons.

Het kosmische nacht ego had dus een duidelijke functie voor het doel van de kosmische nacht. Deze structuur hielp ons om het doel van de kosmische nacht, om ons steeds meer met de materie te kunnen verbinden, te realiseren.

Vastgezette egostukken

De meeste onverwerkte gevoelens worden met behulp van de Ontwikkelingsbehandelingen opgelost.Enkele onverwerkte gevoelens die voortkomen uit diepgaande en pijnlijke ervaringen uit dit en vorige levens kunnen in de kosmische nacht ego-structuur inzinken en ‘vastgezet’ worden.

Eenmaal vastgezet in deze structuur, kun je niet meer bij deze onverwerkte gevoelens en zijn ze daarom ook niet oplosbaar met de Ontwikkelingsbehandelingen.

Met behulp van de Ego-structuur behandeling kun je de diepe onverwerkte gevoelens die vastgezet zijn in de ego-structuur, alsnog verwerken.

Ego stukken eerst oplossen

De kosmische nacht ego-structuur kan alleen afgebroken worden als er al zoveel mogelijk ego-stukken zijn verwerkt.
Zonder deze ego-structuur zouden je ego-stukken, je onverwerkte gevoelens geen 'drager' meer hebben en zouden ze een afgescheiden deel van jezelf gaan vormen dat onoplosbaar wordt.

Om zoveel mogelijk ego-stukken op te lossen, moeten, voordat je de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, eerst de behandelingen onder het kopje ‘Volgorde’ ontvangen worden.

De diepe ego-stukken die in de kosmische nacht ego-structuur zijn vastgezet, vormen de enige uitzondering. Die kun je pas verwerken nadat de kosmische nacht ego-structuur is afgebroken door de Ego-structuur behandeling.

Voor wie?

Ieder mens in de kosmische nacht heeft deze kosmische nacht ik-structuur ingeplant gekregen. Je werd tijdens de kosmische nacht geboren met deze structuur.
 

Iedereen die vóór 2009 is geboren, heeft deze behandeling daarom sowieso nodig.
Van de kinderen die na 2009 geboren zijn heeft alleen een enkeling, die met een kosmische dag ego-structuur is geboren, deze behandeling niet nodig.

In deze overgangstijd van de kosmische nacht naar dag zullen er naarmate de kosmische dag steeds verder intreedt, steeds meer kinderen geboren worden met een verbonden-ik van de kosmische dag.
In 2014 is het percentage kinderen dat geboren worden met een verbonden-ik, nog heel klein, ongeveer 3%. Dit percentage zal naar verwachting elk jaar met ongeveer 1% toenemen.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ego-structuur behandeling.

Traject

De Ego-structuur behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ego-structuur behandeling bedraagt € 280,-.