Chakra Verbindingen

Voor alle 13 chakra's en het Energetisch kanaal, dat de 13 chakra's met elkaar verbindt, zijn Verbindingen ontwikkeld waardoor ze op een kosmische dag wijze kunnen functioneren.

Overzicht Chakra Verbindingen
 

Verbinding   Chakra
Ki-punt Verbinding 1.  Aarde chakra
Creatiekracht Verbinding 2.  Relatie chakra
Ontspanning Verbinding 3.  Zonnevlecht
Aangrijpingspunten Verbinding 4.  Middenrifchakra
Innerlijke Vereniging Verbinding 5.  Hartchakra
Interpretatie Verbinding 6.  Thymuschakra
Organisatie Verbinding 7.  Keelchakra
Levensdromen Verbinding 8.  Droomchakra
Innerlijk contact Verbinding 9.  Hypofyse chakra
Concentratie Verbinding 10.  Epifyse chakra / Derde oog
Succes Verbinding 11.  Kruinchakra
Spel Verbinding 12.  Kosmische vrouw chakra
Bestemming Verbinding 13. 

Kosmische man chakra

Connectie Verbinding 14.  Energetisch kanaal (verbindt de 13 chakra's)

Zes nieuwe chakra's

Sinds 17 maart 1995 is de gehele mensheid door een kosmische invloed 13-voudig in plaats van 7-voudig geworden. We hebben sinds die tijd dus dertien chakra's in plaats van zeven.

Deze zes nieuwe chakra’s zijn het middenrifchakra, thymuschakra, droomchakra, epifysechakra, kosmische vrouw chakra en kosmische man chakra.  Het kosmische vrouw chakra en het kosmische man chakra waren toentertijd nog niet individueel actief, ze waren als het ware nog in een soort sluimertoestand. De overige vier nieuwe chakra’s waren slechts gedeeltelijk actief.

De bijbehorende Chakra Verbindingen geven deze zes nieuwe chakra’s een kosmische dag programmering en maken ze volledig actief. Pas dan zijn ze elk helemaal functioneel.

Voor de overige zeven chakra's geldt dat zij door de bijbehorende Chakra Verbindingen in plaats van de bestaande kosmische nacht programmering een kosmische dag programmering krijgen, waardoor zij hun kosmische nacht beperkingen en blokkades verliezen.

Lees meer over de 13 chakra's

Over levens heen

Alle Verbindingen uit deze categorie werken over levens heen.
Het zijn dus Verbindingen waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

 

Chakra Verbindingen

Hieronder worden de Chakra Verbindingen beschreven die de verschillende chakra's een kosmische dag programmering geven.

Ki-punt Verbinding

De Ki-punt Verbinding verbindt je gemakkelijker, meer van nature met je eigen ki-punt, jouw krachtpunt.

Het ki-punt vormt het diepste aspect van je eerste chakra of stuitchakra, dat ook vaak kortweg je aarding wordt genoemd.

Als je goed verbonden bent met je ki-punt, sta je in je eigen kracht en maak je optimaal verbinding met de Aarde en je diepere voelen.
Sta je niet in verbinding met je ki-punt, dan sta je niet volledig in verbinding met jezelf en daardoor niet volledig in je eigen kracht. Je aardt dan niet volledig.

De man/vrouw balans in het ki-punt was in de kosmische nacht niet volledig in balans.
De Ki-punt Verbinding zorgt voor een optimale man/vrouw balans in jouw krachtpunt.

Lees meer

Creatiekracht Verbinding

De Creatiekracht Verbinding die het tweede chakra een kosmische dag programmering geeft, is alleen bedoeld voor vrouwen.

Alleen vrouwen hadden in de kosmische nacht een blokkade op het tweede chakra, dat wil zeggen een blokkade op hun vrouwelijke scheppingskracht en sexualiteit.
Ook meisjes die nu - aan het begin van de kosmische dag - geboren worden, hebben nog altijd deze blokkade in het tweede chakra.

Mannen hadden geen blokkade op het tweede chakra in de kosmische nacht.
Dat is de reden waarom zij de Creatiekracht Verbinding niet nodig hebben.
Lees meer

Ontspanning Verbinding

De Ontspanning Verbinding is een weldadige Verbinding, die tot in elke cel te voelen is.
Door de Ontspanning Verbinding kom je dieper in je eigen zijn en voelt alles zachter en ronder in je systeem, minder hoekig. 
Je bent dieper met je voelen verbonden, waardoor je minder in het denken schiet.

Deze Verbinding helpt je zo om in overgave te blijven, waardoor je gemakkelijker door ontwikkelingen kunt gaan. Je slaapt ook duidelijk beter door deze Verbinding.
Door de Ontspanning Verbinding is het alsof je in een omhullende en gezellige ruimte komt en die ruimte ben jij zelf.

De Ontspanning Verbinding laat de zonnevlecht, het derde chakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat dit weldadige gevoel.
Lees meer

Aangrijpingspunten Verbinding

De Aangrijpingspunten Verbinding geeft het middenrif chakra een kosmische dag werking.

Het middenrif chakra helpt je om je gevoelens te aarden, waardoor je ze beter kunt verwerken.
Door de kosmische nacht programmering op het middenrif chakra, konden we onze gevoelens onvoldoende aarden en mede daardoor niet volledig verwerken.

Als je bepaalde gevoelens onvoldoende verwerkt hebt, ontstaan er aangrijpingspunten in jezelf waardoor je in contact met anderen met hen mee resoneert, onvoldoende bij jezelf kunt blijven of gevoelsmatig uit balans kunt raken.

De Aangrijpingspunten Verbinding lost bestaande aangrijpingspunten op en helpt je om je gevoelens beter te aarden en te verwerken. Hierdoor kun je in contact met anderen gemakkelijker bij jezelf blijven.
Lees meer

Innerlijke Vereniging Verbinding

Vrouwen komen van Venus en mannen van Mars is een gevleugelde uitspraak, die aangeeft hoever het mannelijke en vrouwelijke uit elkaar liggen en het daarom moeilijk vinden elkaar werkelijk te begrijpen.

Een kosmische nacht spelregel is de reden dat het mannelijke en vrouwelijke zo ver uit elkaar liggen. Het was één van de vele manieren om elkaar te verzwakken met als Hogere doel ons dieper met de materie te verbinden.

Door de Innerlijke Vereniging Verbinding ga je duidelijker voelen dat het mannelijke of het vrouwelijke alleen niet compleet zijn. Je ziet de beperktheid van enerzijds het mannelijke en anderzijds het vrouwelijke en dat ze pas compleet zijn in een vereniging.

De Innerlijke Vereniging Verbinding laat het hartchakra op een kosmische dag wijze functioneren en daardoor ontstaat deze innerlijke vereniging.
Lees meer

Interpretatie Verbinding

De Interpretatie Verbinding helpt je om alle signalen en indrukken die je systeem gevoelsmatig ontvangt, juist te interpreteren. Zo kun je met behulp van de Interpretatie Verbinding onder andere veel beter de juiste beslissingen nemen.

In de kosmische nacht was er vaak een frictie tussen wat je waarneemt met je diepere voelen en hoe dit door je bewustzijn wordt geïnterpreteerd. Hierdoor kun je verkeerde conclusies trekken of er net naast zitten.

De Interpretatie Verbinding lost deze frictie tussen je diepere voelen en je bewustzijn op.

Door de Interpretatie Verbinding ontvangt het thymuschakra een kosmische dag werking.
Hierdoor kun je de gevoelens die het thymuschakra voor jou kanaliseert en aan je doorgeeft, zuiverder ontvangen en dus ook beter interpreteren.
Lees meer

Organisatie Verbinding

De Organisatie Verbinding herstelt de Goddelijke ordening in ons. De mens kan zo weer de uitvoerder worden van de Goddelijke ordening op Aarde. Het resultaat daarvan is een innerlijke ordening in verbinding met het Hogere en dus volledig in balans.

Omdat ons creatievermogen een afspiegeling is van onze innerlijke ordening, creëren we vervolgens een ordening in onze omgeving die ook volledig in balans is.

Lees meer

Levensdromen Verbinding

De Levensdromen Verbinding geeft je droomchakra een kosmische dag werking.
Je droomchakra is het chakra dat je de mogelijkheid geeft om je levensdromen te realiseren.

Als je dat goed doet, kun je zelfs je brood verdienen met het realiseren van je levensdromen.

Lees meer

Innerlijk contact Verbinding

Door de Innerlijk contact Verbinding krijg je een verdiept contact met je eigen lichaam, waardoor je lichaamsbewustzijn zich vergroot. Je bent als het ware meer aanwezig in jezelf en je lichaam en maakt daardoor beter contact met je eigen systeem en gevoelens.
Je wordt dus meer kapitein op eigen schip.

De Innerlijk contact Verbinding laat het hypofyse chakra op een kosmische dagwijze functioneren. Hierdoor vergroot onze helderheid met betrekking tot ons eigen systeem.

Het hypofyse chakra zou je ons 'naar binnen gerichte' derde oog kunnen noemen, zoals het
epifyse chakra het derde oog is dat naar buiten toe is gericht.

Lees meer

Concentratie Verbinding

De Concentratie Verbinding helpt je om je meer op een kosmische dag wijze te concentreren.

De Concentratie Verbinding leert je om beter te voelen wat prioriteit heeft en wat minder belangrijk is. Door deze Verbinding blijf je daardoor beter overzicht over je werk behouden. Je zit er niet meer zo midden in, maar kunt er beter vanuit het geheel naar kijken, vanuit een overzicht.

Door de Concentratie Verbinding opent je derde oog zich verder. Je kunt daardoor ook een prettig licht gevoel in je hoofd ervaren, alsof er meer frisse lucht in je hersenen komt.
Het gevolg hiervan is meer helderheid in je hoofd en een verbeterd geheugen.

Door de Concentratie Verbinding ontstaat er zo een meer moeiteloze vorm van concentreren.
Lees meer

Succes Verbinding

Via een verdiept contact met je Hogere leiding helpt de Succes Verbinding jou om op een kosmische dag wijze succes te behalen.

Deze Hogere leiding hoef je niet bewust te ervaren, je kunt die ervaren als een innerlijk vuur.
Dit vuur in jezelf wordt gevoed door de informatie die je via je kruinchakra ontvangt.
Je kruinchakra gaat door de Succes Verbinding verder open en gaat meer volgens de spelregels van de kosmische dag werken.
Lees meer

Spel Verbinding

De Spel Verbinding geeft het kosmische vrouw chakra een kosmische dag werking.

Deze Verbinding doorbreekt de rechtlijnigheid van het mannelijke principe, dat in de kosmische nacht overheerst heeft. Met behulp van de Spel Verbinding kun je het leven als minder serieus en zwaar ervaren, meer als een (levens)spel.

De Spel Verbinding geeft je het gevoel dat alles altijd in beweging is, dus continu veranderlijk is.
Je voelt dan dat het minder zin heeft om alles vanuit het denken vast te leggen in patronen of definities.

Het speelse, het beweeglijke en veranderlijke van het vrouwelijke meer toelaten in je leven geeft een ruimer gevoel aan het leven.
Het vrouwelijke in jezelf kan hierdoor beter 'in het gaan' komen. In de kosmische nacht voelde 'het gaan' te gekanaliseerd, te strak voor het vrouwelijke en kon daarom ook niet tot z’n recht komen.

De Spel Verbinding verrijkt zo de beleving van het leven.
Lees meer

Bestemming Verbinding

De Bestemming Verbinding geeft het kosmische man chakra een kosmische dag werking.

Het kosmische man chakra heeft de functie om richting aan te geven in je leven en je systeem tot activiteit, verandering en beweging aan te zetten.

Door de Bestemming Verbinding kun je jouw bestemming beter in jezelf herkennen.
Het is alsof de stukjes uit jouw huidige leven die al delen van jouw bestemming vormen, door je systeem worden herkend en uitgelicht.

De Bestemming Verbinding helpt je om beter je leven aan te gaan en om je eigen unieke weg te vinden.

Een bedrijf kan zich met behulp van de Bestemming Verbinding beter profileren in de markt omdat de richting waarin het bedrijf zich het beste kan ontwikkelen, duidelijker wordt.
Lees meer

Connectie Verbinding

De Connectie Verbinding overkoepelt de dertien Chakra Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze dertien Chakra Verbindingen.

Je kunt duidelijk voelen dat de Chakra Verbindingen sterker werken door de Connectie Verbinding en dat je daardoor dieper met je gevoelswereld bent verbonden.

Je voelen komt meer centraal te staan, in lijn met de spelregels van de kosmische dag, waardoor je het leven meer als een wonder, meer sprookjesachtig ervaart. Dat geeft je een warm, heerlijk en omhullend gevoel en maakt het leven duidelijk aantrekkelijker.

Het is alsof je jezelf meer in bezit neemt. Alles stroomt ook beter in je waardoor je je duidelijk vitaler voelt. Je hebt daardoor meer het gevoel van 'aanpakken', aan de slag.

De Connectie Verbinding helpt je dus om een grote stap verder de kosmische dag in te maken. Je voelt je door deze Verbinding veel meer een kosmische dag mens.

Een andere functie van de Connectie Verbinding is dat het tweede chakra van mannen door deze overkoepelende Verbinding een kosmische dag programmering krijgt. Mannen komen daardoor beter in hun mannelijkheid te staan, mannelijkheid in z’n zuivere en oorspronkelijke vorm.

De Connectie Verbinding geeft een kosmische dag programmering aan het energetisch kanaal dat alle chakra's met elkaar verbindt.
Deze overkoepelende Verbinding kan daarom pas functioneren na ontvangst van alle Chakra Verbindingen.
Lees meer

Eerst voelen dan beslissen

Als je een product wilt kopen, kun je het eerst vasthouden om de energie te ervaren. Een Verbinding kun je niet vasthouden.

Daarom hebben we een afbeelding gemaakt waarmee je van te voren de energie van een Verbinding of behandeling kunt voelen. Deze afbeelding is energetisch verbonden met alle Verbindingen en behandelingen van het Wholism Project, waarbij je ze allemaal apart kunt voelen.

Hoe gebruik je deze afbeelding?
Je kijkt naar de onderstaande afbeelding terwijl je aan de Verbinding denkt, die je graag wilt voelen. Je kunt ook je hand of vingers boven de foto houden, terwijl je aan de door jou gewenste Verbinding denkt.
De afbeelding zal je dan het gevoel geven wat deze Verbinding voor jou kan betekenen.

Je kunt op deze manier meerdere Verbindingen na elkaar voelen. Probeer je tussendoor dan wel te ontdoen van laatste ‘voelervaring’.
Lees meer: Eerst voelen dan beslissen