Succes Verbinding

Via een verdiept contact met je Hogere leiding helpt de Succes Verbinding jou om op een kosmische dag wijze succes te behalen.

Deze Hogere leiding hoef je niet bewust te ervaren, je kunt die ervaren als een innerlijk vuur.
Dit vuur in jezelf wordt gevoed door de informatie die je via je kruinchakra ontvangt.

Je kruinchakra gaat door de Succes Verbinding verder open en gaat meer volgens de spelregels van de kosmische dag werken.

Een doel realiseren op kosmische dag wijze


Vanuit een innerlijke drive wil je een doel realiseren, waarbij je gevoel van eigenwaarde niet meer zozeer afhangt van het behaalde succes.

Je wilt dus niet dat iets lukt zodat jij je daardoor beter voelt, maar je wilt een bepaald doel bereiken, omdat de weg er naar toe voldoening geeft en omdat je een vuur in jezelf voelt om iets neer te zetten. Door de Succes Verbinding geeft de weg die je aflegt minstens net zo veel voldoening als het resultaat zelf.

De kosmische dag drijfveer om succesvol te zijn, is dus op geen enkele manier om je eigen ego te strelen, maar vanuit een innerlijk vuur dat ontstaat door je Hogere leiding.

Innerlijk vuur

Dit innerlijke vuur is aanwezig onafhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Veel belangrijker is de manier waarop je het doel bereikt.

Hoe 'onbelangrijk' een doel ogenschijnlijk ook is, het geeft voldoening als je er geleid aan werkt.

Beter overzicht

Door de Succes Verbinding krijg je ook een beter inzicht hoe je problemen succesvol kunt oplossen.

De verdiepte verbinding met je Hogere leiding zorgt er namelijk voor dat je een beter overzicht behoudt welke stappen nodig zijn om een probleem succesvol op te lossen.

Constructief en opbouwend

De Succes Verbinding helpt je zo om meer opbouwend en constructief te leven en te werken.Door de Succes Verbinding ga je aan doelen werken die meer gedragen worden door het Hogere en ontvang je daarvoor via je kruinchakra de juiste informatie van je Hogere leiding.
Dit geeft je vleugels om deze doelen te bereiken. 


De Succes Verbinding geeft je dus de energie om een doel te bereiken, een innerlijk vuur van actie en verandering. De energie om iets neer te zetten.
Hierdoor kan het doel dat in jou voelbaar wordt, ook gerealiseerd worden en blijft het dus niet bij een wens of een voornemen.

Het doel voelt van binnen al aan als gerealiseerd en bestaand. Je hoeft er alleen nog ermee te verbinden en er aan te werken.

'Grote' en 'kleine' doelen

De Succes Verbinding helpt je niet alleen om doelen in je werk of lange termijn doelen te realiseren. Het helpt je ook om bijvoorbeeld huishoudelijk werk en praktische klussen met meer bezieling en geestkracht uit te voeren.


De Succes Verbinding geeft je het gevoel dat alles wat je doet uiteindelijk een bijdrage geeft aan een groter geheel, waardoor het als zinvol voelt.

Voor wie?

De Succes Verbinding is voor iedereen een heerlijke en belangrijke Verbinding. 
Je staat door deze Verbinding anders in het leven, dat duidelijk meer een uitdaging vormt om aan te gaan.

Succes Verbinding voor een bedrijf

De Succes Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Succes Verbinding bevordert het succes van een bedrijf.

Let op: De Succes Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Succes Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Succes Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze zowel voor de directie als de werknemers alleen voor de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet in het privé leven.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Als je een eenmanszaak hebt, is de persoonlijke Succes Verbinding voldoende, aangevuld met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Neutralisatie Verbinding werk als je (ook) buitenshuis werkt.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Succes Verbinding.

Traject

De Succes Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Succes Verbinding bedraagt € 140,-.