Ogenschijnlijk de gemakkelijkste weg

Je hebt altijd de vrije keuze hoe je met jezelf omgaat.

De wijze waarop je met jezelf omgaat, bepaalt wel in hoge mate de weg die je door het leven gaat. Krijg je steeds meer voldoening in het leven of juist niet?

Je jeugd

Als je jong bent, dan richt je je vrijwel altijd puur op de buitenwereld. Je leeft er lekker op los en dat is ook de bedoeling van je jeugd. Je ontdekt zo je eigen grenzen. Je staat er dan ook nog niet echt bij stil dat je ook een binnenwereld hebt.


Je ontmoet je eigen binnenwereld meestal voor het eerst bewust als je verliefd wordt. Het is op z’n minst verwonderlijk wat er dan met je en in je gebeurt.
Begrijpelijk is dit gevoel voor de meesten alleen een aansporing om er nog meer op los te leven in hun ontdekkingstocht van het andere geslacht.

Eigen grenzen

Je wordt meestal pas opnieuw met je eigen binnenwereld geconfronteerd als je tegen je eigen grenzen aanloopt. Dat kan op heel veel verschillende manieren, je kunt overspannen raken of voor het eerst ziek worden op een manier die je langdurig belemmert om ongehinderd door te leven.

Het leven geeft je dan duidelijk aan dat je niet verder kunt gaan op de manier zoals je tot nu toe geleefd hebt.

Essentiële keuze

Dat is het moment waarvoor je voor een echt belangrijke keuze in je leven staat.

Je hebt eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je gaat naar je huisarts en die geeft je een medicijn die jouw klachten onderdrukt of je keert naar binnen en gaat onderzoeken waarom je dit overkomen is.
Het is een keuze waarbij je al of niet verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven.

Als je met medicijnen jouw klachten onderdrukt, probeer je de oplossing van jouw problematiek buiten jezelf te vinden. Iets van buitenaf moet jou dan helpen. Je neemt dan niet de totale verantwoordelijkheid over jezelf.

Keer je naar binnen, dan zoek je de oorzaak van jouw problematiek in jezelf. Je neemt daarmee de volledige verantwoordelijkheid over jezelf. Je verwerkt dan bijvoorbeeld een diep verdriet dat je eerder nog niet verwerkt had en je symptomen lossen zich daardoor weer op.

Signaalfunctie van symptomen

Als je een auto hebt, vind je het volkomen logisch dat die onderhoud nodig heeft.
Om er zeker van te zijn dat die het goed blijft doen, krijgt jouw auto op tijd z’n onderhouds-beurten en als er een controlelampje gaat branden, ga je even langs de garage om te laten controleren wat er aan de hand is.

Symptomen zijn niets anders dan de menselijke controle lampjes.
Als je een symptoom met medicijnen onderdrukt, dan doe je hetzelfde als het controlelampje uit je auto draaien.

Bij een auto is het lachwekkend als je ervan uit zou gaan dat je het probleem waarmee de auto kampt op zou kunnen lossen door het controlelampje eruit te draaien.
En toch doen we iets vergelijkbaars door symptomen met medicijnen te onderdrukken.
Lees ook: Ziek worden en genezen

Nog veel ingenieuzer

Ons lichaam, ons systeem zit nog veel ingenieuzer en complexer in elkaar dan een auto.
Zo heeft ons lichaam bijvoorbeeld een enorm zelfherstellend vermogen.
Daardoor blijven we over het algemeen nog heel lang goed functioneren als we onze menselijke controlelampjes negeren door symptomen te onderdrukken.

Toch loop je, als je voor de weg kiest om symptomen te onderdrukken, stap voor stap steeds vaster en worden de symptomen steeds ernstiger.
De kwaliteit van je leven wordt daardoor langzamerhand steeds minder waarbij het zelfs mensonwaardig kan worden.

Geef je de juiste aandacht aan je symptomen door je erop te richten en te voelen wat ze je te zeggen hebben, dan kun je eigen koers bijstellen en lossen jouw symptomen vanzelf op.
Lees ook: Fysieke en geestelijke pijn oplossen

Doe je dit consequent, dan kun je tot op hoge leeftijd vitaal en gezond blijven, verrijkt door de wijsheid die je opdoet door te luisteren naar je eigen systeem en zo je symptomen op te lossen.
De kwaliteit van het leven neemt dan juist eerder toe naarmate je ouder wordt.

Kapitein op eigen schip

Elk leven heeft z’n eigen levenspad en eigen Hogere doel.

Als je je eigen levenspad volgt, leer je precies datgene wat jij nodig hebt om jouw Hogere doel in het leven te verwezenlijken. Dat geeft een enorm gevoel van voldoening, je voelt je kapitein op eigen schip.

Jouw levenspad kun je volgen door naar je eigen systeem te luisteren. Je doet dat door op je eigen controle lampjes te letten en dus door de juiste aandacht te geven aan jouw symptomen. Zij helpen jou om op jouw koers, jouw levenspad te blijven.

Kies je ervoor om jouw symptomen te onderdrukken, dan geef je eigenlijk je eigen roer uit handen en ben je dus ook niet meer kapitein op eigen schip. Hoe langer je dit doet, hoe verder je van je eigen koers afwijkt, hoe verder je dus van je eigen levenspad afdwaalt en daarmee van jouw Hogere levensdoel.

Wat ogenschijnlijk de gemakkelijkste weg lijkt, wordt zo uiteindelijk juist de moeilijkste weg.