Alles willen weten
is niet wijs

We leven in een maatschappij waarin we graag alles willen weten. Alles willen we graag kunnen verklaren. De wetenschap staat ook in aanzien in onze maatschappij.

Voor je eigen ontwikkeling en gezondheid heeft ‘alles willen weten’ echter duidelijke nadelen.

Bestuurd vanuit het diepere voelen

Het menselijk systeem wordt niet geleid vanuit je bewustzijn dat ‘alles wil weten’ maar vanuit je diepere voelen.

Jouw ziel, die als functie heeft jou tijdens het leven te coachen, geeft dingen door aan je diepere voelen en niet aan je bewustzijn. Je krijgt dus leiding van diep binnenin je systeem en niet van ‘buitenaf’ via je bewustzijn.

Het diepere voelen functioneert helemaal in lijn met het leven. Leven kan het beste vergeleken worden met een voortdurend meanderende stroom, een heldere klaterende beek, nooit hetzelfde en altijd onderweg.

De nadelen van het bewustzijn

Het bewustzijn heeft eigenschappen die haaks staan op de ondoorgrondelijke spelregels van het leven.

Ons bewustzijn vanuit het denken heeft de neiging om dingen te fixeren, vast te zetten, om alles te willen weten, om de beek te kanaliseren. 
Onzekerheid is de achterliggende reden van deze neiging, van deze behoefte van het bewustzijn. Het bewustzijn is er dan ook een expert in om te denken ‘het te weten’.

Als je vanuit je bewustzijn denkt ‘het te weten’, ga je met je bewustzijn jezelf sturen naar het door jou gewenste doel en dat komt nooit echt overeen met waar het leven je naartoe wil leiden.

Frictie in je systeem

Als je met je bewustzijn gaat sturen, dan veroorzaakt dat een frictie in je eigen systeem, omdat het einddoel dat je voor ogen hebt, anders is dan de bedoeling is van het leven.

Dit is een frictie tussen wat je denkt te weten met je bewustzijn en je diepere voelen van waaruit jouw ziel je door het leven leidt.
Deze frictie in je eigen systeem is op den duur ziekmakend.

De sturende neiging van je bewustzijn is dus ook de reden waarom je pas achteraf mag weten door welke ontwikkeling je bent gegaan.

De kunst van het leven

De kunst van het leven is dus om te leven vanuit je diepere voelen. 
Dat kan alleen door in overgave te leven, dus door te vertrouwen in je Hogere leiding, het fluisterstemmetje van je ziel.

Het bewustzijn komt dan niet meer op de eerste plaats zoals in de huidige maatschappij, maar wordt dienend aan het diepere voelen om te doorgronden wat het leven je heeft gebracht.

Alles van te voren willen weten is dus niet wijs.