Organisatie Verbinding

De Organisatie Verbinding herstelt de Goddelijke ordening in ons. De mens kan zo weer de uitvoerder worden van de Goddelijke ordening op Aarde. Het resultaat daarvan is een innerlijke ordening in verbinding met het Hogere en dus volledig in balans.

Omdat ons creatievermogen een afspiegeling is van onze innerlijke ordening, creëren we vervolgens een ordening in onze omgeving die ook volledig in balans is.

Vertekening in de kosmische nacht

Door de kosmische nacht heeft onze innerlijke ordening een vertekening die verzwakkend op ons werkt.
In eerste instantie krijg je wel een zuiver gevoel over informatie, een indruk of impuls.
Vervolgens vertekent je waarneming van de informatie enigszins, door de disbalans van de ordening in ons systeem.

Door deze kosmische nacht vertekening kijk je in tweede instantie net iets anders naar die informatie en ga je er dus iets anders mee om dan je zou hebben gedaan als je af zou gaan op je allereerste indruk. Je inschattingsvermogen van situaties wordt daardoor duidelijk negatief beïnvloed.

We kunnen aan de chaos in onze wereld zien wat voor enorme effect deze innerlijke vertekening op onze omgeving, op onze samenleving en de Aarde heeft.

Keelchakra

Door de Organisatie Verbinding wordt deze vertekening die primair op het keelchakra werkt, ongedaan gemaakt. Het keelchakra staat symbolisch voor het woord, het scheppende vermogen.
Het keelchakra, 'het woord', werkt zowel scheppend naar je buitenwereld als naar je binnenwereld toe en werkt dus ook op jouw innerlijke ordening.

Als jouw innerlijk volgens de Goddelijke ordening geordend is, zal in alles wat jij zelf creëert ook deze Goddelijke ordening ontstaan.

De Organisatie Verbinding geeft je in eerste instantie het gevoel dat alle Informatie in je cellen en in je hersenen opnieuw wordt geordend. Hetzelfde gevoel krijg je in je lichaamsdelen, waardoor de beleving daarvan ook duidelijk verandert.

Voor wie?

De Organisatie Verbinding is voor iedereen een belangrijke Verbinding. 
Je inschattingsvermogen van situaties wordt door de Organisatie Verbinding duidelijk verbeterd.

Organisatie Verbinding voor een bedrijf

De Organisatie Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Organisatie Verbinding bevordert het juist en doeltreffend inspelen van een bedrijf op de markt.

Let op: De Organisatie Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Organisatie Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Organisatie Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze zowel voor de directie als de werknemers alleen voor de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet in het privé leven.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers inclusief directie. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Als je een eenmanszaak hebt, is de persoonlijke Organisatie Verbinding voldoende, aangevuld met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Neutralisatie Verbinding werk als je (ook) buitenshuis werkt.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Organisatie Verbinding

Traject

De Organisatie Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Organisatie Verbinding bedraagt € 140,-.