Organisatie Verbinding

De Organisatie Verbinding herstelt de Goddelijke ordening in ons. De mens kan zo weer de uitvoerder worden van de Goddelijke ordening op Aarde. Het resultaat daarvan is een innerlijke ordening in verbinding met het Hogere en dus volledig in balans.

Omdat ons creatievermogen een afspiegeling is van onze innerlijke ordening, creëren we vervolgens een ordening in onze omgeving die ook volledig in balans is.

Vertekening in de kosmische nacht

Door de kosmische nacht heeft onze innerlijke ordening een vertekening die verzwakkend op ons werkt.
In eerste instantie krijg je wel een zuiver gevoel over informatie, een indruk of impuls.
Vervolgens vertekent je waarneming van de informatie enigszins, door de disbalans van de ordening in ons systeem.

Door deze kosmische nacht vertekening kijk je in tweede instantie net iets anders naar die informatie en ga je er dus iets anders mee om dan je zou hebben gedaan als je af zou gaan op je allereerste indruk. Je inschattingsvermogen van situaties wordt daardoor duidelijk negatief beïnvloed.

We kunnen aan de chaos in onze wereld zien wat voor enorme effect deze innerlijke vertekening op onze omgeving, op onze samenleving en de Aarde heeft.

Keelchakra

Door de Organisatie Verbinding wordt deze vertekening die primair op het keelchakra werkt, ongedaan gemaakt. Het keelchakra staat symbolisch voor het woord, het scheppende vermogen.
Het keelchakra, 'het woord', werkt zowel scheppend naar je buitenwereld als naar je binnenwereld toe en werkt dus ook op jouw innerlijke ordening.

Als jouw innerlijk volgens de Goddelijke ordening geordend is, zal in alles wat jij zelf creëert ook deze Goddelijke ordening ontstaan.

De Organisatie Verbinding geeft je in eerste instantie het gevoel dat alle Informatie in je cellen en in je hersenen opnieuw wordt geordend. Hetzelfde gevoel krijg je in je lichaamsdelen, waardoor de beleving daarvan ook duidelijk verandert.

Voor wie?

De Organisatie Verbinding is voor iedereen een belangrijke Verbinding. 
Je inschattingsvermogen van situaties wordt door de Organisatie Verbinding duidelijk verbeterd.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, ontvangt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.

Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Organisatie Verbinding voor een bedrijf

De Organisatie Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Organisatie Verbinding bevordert het juist en doeltreffend inspelen van een bedrijf op de markt.

Let op: De Organisatie Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Organisatie Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Organisatie Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze zowel voor de directie als de werknemers alleen voor de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet in het privé leven.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers inclusief directie. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Als je een eenmanszaak hebt, is de persoonlijke Organisatie Verbinding voldoende, aangevuld met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of de Neutralisatie Verbinding werk als je (ook) buitenshuis werkt.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Organisatie Verbinding

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

 

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Organisatie Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Organisatie Verbinding aanvragen tijdens de aanvraagprocedure.
Lees de aanwijzingen als je meerdere Verbindingen tegelijkertijd wilt aanvragen. 


Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Organisatie Verbinding nu'. Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.


Mocht je een week na ontvangst van de activatie e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.


In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Organisatie Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.


In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelsprijs van € 20,-.
Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.


Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure.

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder
vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer.