De functie van ziek worden

Krijg je zomaar een griepje of is er een innerlijke oorzaak waardoor je ziek wordt?

Om hier meer helderheid over te krijgen, gaan we in dit artikel in op de volgende vragen:

 • Wat is ziek zijn?
 • Wat is de functie van koorts?
 • Wat is het effect van onderdrukken van symptomen met medicijnen?

Wat is ziek zijn?

Volgens de kosmische nacht opvatting hebben ziekten een oorzaak van buitenaf. Een bacterie of virus dringt je lichaam binnen en als je weerstand wat lager is dan normaal, dan word je ziek van die bacterie of virus.

De kosmische dag benadering is dat ziekten een innerlijke oorzaak hebben. Dat roept direct de vraag op wat dan de rol van bacteriën en virussen is bij ziekten.

In elk lichaam van mens en dier zitten miljoenen bacteriën. Sommige helpen bij de spijsvertering, anderen zijn essentieel voor het aanmaken van bepaalde vitaminen. Ze hebben dus duidelijk een functie.

Volgens de kosmische dag visie kunnen bacteriën en virussen muteren van goedaardig naar kwaadaardig en omgekeerd. De voedingsbodem in jouw lichaam bepaalt daarbij of een bacterie goedaardig of kwaadaardig is en deze voedingsbodem wordt bepaald door hoe je in het leven staat, hoe je je voelt en hoe je met jezelf omgaat.

Heel belangrijk is daarbij of je een innerlijk probleem aangaat of juist verdringt. Op het moment dat je een innerlijk probleem verdringt, creëer je stagnatie, stilstaand water als het ware. Iedereen weet dat stilstaand water veel sneller gaat rotten dan stromend water en dat is in je lichaam precies hetzelfde. 

Als je dus bepaalde gevoelens gedurende langere tijd niet wilt aangaan, dan is het mogelijk dat je lichaam dit na verloop van tijd uit met ziek worden.

In de kosmische nacht beschouwen we ziekte dus als iets bedreigends uit onze buitenwereld, terwijl we in de kosmische dag inzien dat ziekte een innerlijke oorzaak heeft. In de kosmische dag blijf je dus ten alle tijden kapitein op eigen schip.

Wat is de functie van koorts?

Niets op Aarde staat stil, alles heeft z’n eigen trilling, ook de Aarde zelf heeft een trillingsfrequentie. Ons lichaam heeft dus ook een trillingsgetal.

Als je koorts hebt, verhoogt het trillingsgetal van je lichaam zich en dat uit zich door een verhoogde lichaamstemperatuur. De materie waaruit je opgebouwd bent, wordt daardoor soepeler, minder ‘vast’, waardoor verandering gemakkelijker verloopt.

Koorts maakt het zo mogelijk om sneller door ontwikkelingsprocessen te gaan. Je voelt je als je koorts hebt ook niet lekker, dus ga je op bed liggen, waardoor jouw systeem zich er helemaal op kan richten om door de ontwikkelingsprocessen te gaan die voor jou op dat moment belangrijk zijn.

Wat is het effect van onderdrukken van symptomen met medicijnen?

Gebruik je medicijnen om de symptomen van jouw ziekte te onderdrukken, dan vernietig je de bacteriën, die juist bezig waren om jou erop te attenderen dat je stilstaand water in je systeem had gecreëerd. Je haalt dus de signaalfunctie weg.

Je steriliseert met medicijnen als het ware het stilstaand water, terwijl je aan de achterliggende oorzaak van het stilstaand water niets doet. Het is daarmee per definitie een tijdelijke oplossing, waarbij je eigenlijk van de regen in de drop komt.

Door medicijngebruik drijf je symptomen namelijk alleen nog dieper je systeem in en maakt zo de achterliggende oorzaak van de innerlijke problematiek moeilijker oplosbaar.

In tegenstelling tot koorts, waarmee het lichaam door trillingsverhoging probeert om de stagnatie van de energiestroom in je lichaam op te lossen, heeft medicatie juist het omgekeerde effect.
Medicatie is in wezen niets anders dan een gif waarmee je de bacteriën vernietigt. Iets wat dood is, heeft een veel lager trillingsgetal dan iets wat leeft, levendig is.

Medicijnen hebben dus zo’n trilling verlagend effect dat de aanwezige bacteriën dood gaan.
Deze trillingsverlaging houdt natuurlijk niet op bij de aanwezige bacteriën, maar verlaagt tijdelijk ook het trillingsgetal van je hele systeem, waardoor je hele systeem tijdelijk verzwakt.

Tot slot wordt de achterliggende oorzaak nog dieper jouw systeem ingedrongen.
Dat is een indirect gevolg van medicijnengebruik. De intentie van medicijngebruik is namelijk een bijzonder krachtig signaal aan jouw systeem ‘dit wil ik niet voelen’ en daar reageert jouw systeem op door het probleem nog dieper in jouw systeem weg te drukken.

Ziekten op een kosmische dag wijze oplossen

Acute ziekten zoals bijvoorbeeld griep ontstaan vaak doordat je in een ontwikkeling bent blijven steken. Je hebt dan stilstaand water in jezelf gecreëerd en de goedaardige bacteriën muteren dan zodanig dat je griepverschijnselen krijgt.

Als je vastgelopen bent in je ontwikkeling, is dat meestal heel gemakkelijk op te lossen door de afbeeldingen van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life gecombineerd te gebruiken zoals aangegeven in het artikel Blijven steken in een ontwikkeling.

Een andere reden voor het ontstaan van acute ziekten kan het verdringen van gevoelens zijn.
Zo kun je bijvoorbeeld door het verdringen van gevoelens een blaasontsteking krijgen.
Maak je contact met deze verdrongen gevoelens door je erop te richten en verwerk je hen door ze te doorvoelen, dan verdwijnt de blaasontsteking normaal gesproken als sneeuw voor de zon.

De gevolgen van een hersenschudding kunnen heel snel opgelost worden door in een glas water de informatie van het homeopatische middel Arnica, het valkruid, te ‘downloaden’.
In het artikel Tips om soepel door de behandelingen te gaan staat onder het tussenkopje ‘Zelf middelen maken’ beschreven hoe je deze informatie in een glas water kunt krijgen.

Allerlei chronische aandoeningen kunnen met behulp één of meerdere behandelingen van het Wholism Project opgelost worden. Zo nu en dan worden er zelfs chronische aandoeningen opgelost die volgens de reguliere geneeskunde niet te genezen zijn.

Iedereen die de Transmutatiegave heeft ontvangen door de ontvangst van een behandeling, Transmutatie Channeling, Vitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding, kan op deze wijze zelf een middel maken in een glas water.

Zo staat de volgende ervaring op de website waaruit blijkt dat alle verschijnselen van de ziekte van Hashimoto, een auto-immuun ziekte, vijf maanden na een Transmutatie Channeling aantoonbaar waren verdwenen:
 

  'De bloedtest wees uit dat schildklier en TSH binnen de normen functioneren! Helemaal goed dus! En geen gedoe meer met regelmatig bloedprikken!

De Transmutatie Channeling heeft de ziekte opgeheven! Wat een fantastisch, prachtig en aangetoond resultaat!’

Tegenwerkende methoden

Het Wholism Project werkt helemaal volgens de spelregels van de kosmische dag.

Naast het Wholism Project zijn er slechts een klein aantal methoden die met kosmische dag energie werken. Helaas hebben de meeste andere kosmische dag methoden het vermogen om groeibarrières te verwijderen die essentieel zijn voor onze ontwikkeling.

Alle andere ons bekende methoden werken nog volgens de spelregels van de kosmische nacht.
Zoals de nacht en de dag elkaars tegenpolen zijn, zo is de ontwikkelingsrichting van kosmische nacht methoden tegenovergesteld aan die van kosmische dag methoden.
Hierdoor werken kosmische nacht methoden de behandelingen en de Verbindingen van het Wholism Project tegen.

Het is daarom belangrijk om hierin een duidelijke keuze te maken, waarbij het goed is om je te realiseren dat de Aarde, de mensheid en alles wat er verder op onze planeet leeft zich steeds verder richting de kosmische dag aan het ontwikkelingen is.
De kosmische dag vormt dus onze toekomst.

Daarnaast is het goed om te beseffen dat kosmische dag methoden veel dieper helend werken dan kosmische nacht methoden ooit zullen kunnen. 

Omdat wij ons in de kosmische nacht steeds dieper met de materie moesten verbinden en wij van nature Lichtwezens zijn, moesten wij als het ware verzwaard worden om ons trillingsgetal meer met de materie overeen te laten komen.

Eén van de manieren om het trillingsgetal van mensen te verlagen waren onoplosbare ziekten. Het niet volledig oplosbaar zijn van deze ziekten diende dus het Hogere doel van de kosmische nacht om ons steeds verder met de materie te verbinden.


In de kosmische dag is het juist de bedoeling dat we - in verbinding blijvend met de materie - weer een verdiept contact met het Goddelijke gaan maken. Ons trillingsgetal moet dus juist weer stijgen en in lijn daarmee moeten we ons weer ontdoen van onze ballast, waaronder ziekten.

Gebruik je tegenwerkende methoden, dan zullen de ontwikkelingsprocessen die volgen op een behandeling van het Wholism Project vertraagd worden en blijf je eerder in ontwikkelingen steken.
Lees ook:
Een essentiële keuze
Ervaringen met de combinatie met kosmische nacht methoden

Samenvatting

De behandelingen van het Wholism Project zullen je helpen om steeds gezonder te worden door elke energiestremming in jou weer in stroming te brengen.

Mocht je desondanks toch ziek worden, controleer dan:


 • Of je methoden of producten gebruikt die de behandelingen van het Wholism Project tegenwerken. 
Zie daarvoor de Alfabetische lijst combineerbaarheid.
  
Mocht de methode of het product die je gebruikt niet op deze lijst voorkomen, zend ons, Bas en Maria, een e-mail met de namen van de methoden en/of producten die je gebruikt, dan voelen wij in of die tegenwerkend zijn.

   
 • Of je niet in een ontwikkeling bent blijven steken. Je kunt daarvoor de afbeeldingen van het Aquarius Labyrint en de Spiral of Life gedurende één minuut op je zonnevlecht leggen. Mocht je vastgelopen zijn in je ontwikkeling dan zul je vrijwel altijd weer in stroming komen.

  Mocht dat niet het geval zijn, zend ons, Bas en Maria, dan een e-mail met de vraag of wij je alsnog in stroming kunnen brengen.

   
 • Of je geen gevoelens onderdrukt. 
Het onderdrukken van gevoelens kan tot geestelijke en fysieke klachten leiden.
Je kunt deze klachten oplossen door gevoelsmatig contact te maken met je symptomen en de onverwerkte gevoelens die je tegenkomt, alsnog te verwerken door ze te doorvoelen.

  De Innerlijk contact Verbinding ondersteunt je in dit proces.
  Lees meer: Fysieke en geestelijke pijn oplossen