Voorbeelden van het doorvoelen
of transmuteren van symptomen

In het artikel Fysieke en geestelijke pijn oplossen wordt beschreven hoe je bepaalde symptomen kunt oplossen door de achtergrond van het symptoom volledig te doorvoelen of door de gevoelens achter het symptoom te transmuteren.

In de onderstaande tekst vind je een aantal voorbeelden van:

 • symptomen die het beste doorvoeld kunnen worden
 • symptomen die het beste getransmuteerd kunnen worden


Doorvoelen

Wanneer kun je symptomen oplossen door ze te doorvoelen?

Fysieke en geestelijke symptomen die ontstaan door het onderdrukken, wegdrukken van gevoelens zijn alleen oplosbaar door deze gevoelens weer te doorvoelen. 
Je stopt daarmee het onderdrukken van je gevoelens, waardoor de symptomen zich kunnen oplossen.


Doorvoelen, een actief proces

Doorvoelen is een actief proces en begint met bewust contact maken met het symptoom, door bijvoorbeeld je hand of vinger op de zere plek te leggen en je open te stellen voor het gevoel achter het symptoom.

Vervolgens open je je systeem voor het betreffende gevoel, je laat het als het ware door je heen stromen, waarbij je voelt wat dat gevoel met je doet. Je kunt er dan bijvoorbeeld verdrietig door voelen of wellicht voel je boosheid. Beleef die gevoelens dan, laat ze er zijn, geef ze de ruimte, doorvoel ze dus.

Je hoeft daarbij niet te begrijpen waar het gevoel mee te maken heeft. Dat is voor het heelwordingsproces niet nodig.

Soms lost een symptoom na één keer doorvoelen al op.
Vaak is het echter nodig om de achtergrond van het symptoom een aantal keren te doorvoelen, om het symptoom volledig op te lossen. Hier geldt dus: de aanhouder wint.

De Verbinding bij uitstek om je te helpen om gevoelens te doorvoelen is de Innerlijk contact Verbinding.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden van symptomen die het beste doorvoeld kunnen worden om ze op te lossen, staan hieronder.

Hoofdpijn
De oorzaak van hoofdpijn is bijna altijd onderdrukt verdriet.
Om dit verdriet op te lossen richt je je naar binnen en maak je met je intentie contact met het verdriet achter de hoofdpijn. Vervolgens doorvoel je het verdriet door je er voor te openen en het echt door je heen te laten gaan. Hierbij kunnen er meerdere lagen van verdriet naar boven komen.
Zodra je al het verdriet doorvoeld hebt, gaat de hoofdpijn vrijwel altijd snel weer over.

Hoofdpijn tijdens de menstruatie
Een uitzondering kan hoofdpijn tijdens de menstruatie zijn. Deze hoofdpijn kan als oorzaak hebben dat je als vrouw contact maakt met vrouwen-thema’s uit de kosmische nacht.


De achtergrond hiervan kan zo omvangrijk en ingewikkeld zijn, dat doorvoelen niet toereikend is omdat een ontwikkelingspad, met andere woorden een behandeling van het Wholism Project nodig is om dit probleem op te kunnen lossen.

 Meestal zal de Oorsprong behandeling de aangewezen behandeling zijn.

Gespannen nekspieren
Gespannen nekspieren duiden erop dat je een ontwikkeling tegenhoudt.
Masseer dan licht je gespannen nekspieren met je hand en open je tegelijk voor al je gevoelens.

Je zult dan naar alle waarschijnlijkheid de angst gaan voelen die de flow van de ontwikkeling tegenhoudt.

Door deze angst er te laten zijn, zul je weer meer in stroming, in ontwikkeling komen.
De angst is dan niet meer de baas, omdat je jouw angst in het licht zet door je ervan bewust te worden.

Kramp in kuiten
Kramp in je kuiten duidt altijd op onderdrukte boosheid.
Masseer je kuiten licht, open je voor de gevoelens die dan naar boven komen en doorvoel die.

Gevoelige tand of kies
Gevoelige tanden of kiezen voor bijvoorbeeld koude of aanraking met de tandenborstel kun je vaak als volgt oplossen.
Streel met een vinger heel zacht over de gevoelige tand of kies en stel je open voor de geestelijke pijn die je dan voelt. Herhaal deze oefening regelmatig.

Door je open te stellen voor deze geestelijke pijn kan de gevoeligheid na een paar weken helemaal verdwijnen.

NB: Als er een gaatje is in je tand of kies of een ontstoken wortelkanaal, dan kun je de pijn of gevoeligheid van je tand of kies niet met doorvoelen oplossen. 
Het is wel mogelijk om wortelkanaal ontstekingen te voorkomen door te leren je open te stellen voor al je gevoelens en deze niet te onderdrukken.

Onderdrukken van gevoelens is bij veel mensen een diep ingesloten gewoonte, die vaak zelfs al met de paplepel is ingegoten. Je weer helemaal openstellen voor je gevoelens is dan een proces van jaren, waarbij je er vanuit kunt gaan dat je onze behandelingen nodig hebt.

Ontstekingen
In het algemeen geldt, dat ontstekingen in het lichaam vrijwel altijd het gevolg zijn van het onderdrukken van gevoelens, ze niet willen voelen.
Als je opnieuw contact maakt met de onderdrukte gevoelens achter jouw symptoom en deze volledig doorvoelt, zijn vrijwel alle ontstekingen op deze manier op te lossen.

Bij ernstige en risicovolle ontstekingen kan een combinatie van doorvoelen en medicijnen de aangewezen weg zijn.
De bijwerkingen van medicijnen kunnen sterk verminderen door deze te transmuteren.

Wortelkanaal ontsteking
Ontstoken wortelkanalen kunnen niet genezen door het doorvoelen van de achterliggende onderdrukte gevoelens.
De ontsteking bevindt zich daarvoor teveel in een 'afgesloten ruimte', waardoor de ontsteking niet meer op te lossen is, over het algemeen ook niet met medicijnen.
Een wortelkanaal behandeling is daarom vrijwel altijd de enige oplossing.

Door zo min mogelijk gevoelens te onderdrukken, zijn nieuwe wortelkanaal ontstekingen wel te voorkomen.  

Blaasontsteking
Blaasontsteking duidt eigenlijk altijd op het onderdrukken van gevoelens, ze niet willen voelen.
Maak met je intentie contact met deze gevoelens en doorvoel ze maar. Zodra je de onderdrukte gevoelens volledig doorvoeld hebt, verdwijnt de blaasontsteking weer.

Frozen shoulder
Een ‘frozen shoulder’ is een kapsel ontsteking van de schouder, waardoor bewegen van je arm bijzonder pijnlijk kan zijn.
De geestelijke achtergrond van een frozen shoulder is een diep onderdrukt verdriet dat je handelen letterlijk en figuurlijk in de weg staat.

Hoe pas je het doorvoelen toe om deze pijn zo snel mogelijk op te lossen?
Je legt je hand op de pijnlijke plek, terwijl je rustig rond loopt en de pijnlijke arm kleine ontspannen bewegingen laat maken. Je stelt je tegelijkertijd open voor alle gevoelens die dan naar boven komen. Deze gevoelens kunnen best heftig zijn, maar dat was ook de reden dat je het verdriet niet verwerkt hebt, maar hebt weggedrukt.

Een frozen shoulder is een bekend voorbeeld van een pijn die zich heel langzaam oplost, je moet deze oefening daarom zo vaak als mogelijk doen.

Opening maken

Mocht het je ondanks verschillende serieuze pogingen niet lukken om contact te maken met de gevoelens achter bepaalde symptomen, dan kunnen wij, Bas en Maria, voor jou als service een opening maken naar deze gevoelens.

Als we dat gedaan hebben, blijft het uiteraard belangrijk om met je bewustzijn alsnog contact te maken met deze gevoelens en ze alsnog te doorvoelen. Jouw bewustzijn verhoogt de trilling van deze gevoelens waardoor je ze beter kunt verwerken.


Transmuteren


Er zijn vier oorzaken van symptomen die meestal met transmuteren opgelost kunnen worden:

 

 • Symptomen die ontstaan zijn door het negeren, het terzijde schuiven van gevoelens
 • Symptomen die ontstaan zijn door onverwerkte gevoelens
 • Symptomen die ontstaan zijn door een directe aanleiding of oorzaak van buitenaf
 • Bijwerkingen van medicijngebruik, de pil of vaccinaties

Voorbeelden

Onderstaand vind je een aantal voorbeelden van symptomen die het beste getransmuteerd kunnen worden om ze op te lossen.

Symptomen door het negeren van gevoelens

Geestelijke en fysieke symptomen kunnen ontstaan doordat je jouw gevoel negeert en niet luistert naar de signalen van jouw systeem. 
Als je bijvoorbeeld bepaalde stappen in je leven niet durft te zetten, daarbij niet naar je gevoel luistert en daardoor vanuit angst de verkeerde beslissingen neemt.

Als je gevoelens negeert die voor jou echt belangrijk zijn, zal je lichaam jou daar attent opmaken en door een lichamelijk symptoom aandacht vragen voor dit thema in jezelf. 
Het lichaam heeft geen andere mogelijkheid om te communiceren dan via de taal van het lichaam.

NB: Je gevoelens negeren is dus iets anders dan het onderdrukken van je gevoelens.
Onverwerkte of genegeerde gevoelens zijn transmuteerbaar, terwijl onderdrukte gevoelens volledig doorvoeld moeten worden om een symptoom op te kunnen lossen.

Pijnlijke knie
Een pijnlijke knie die ontstaan is zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak van buitenaf, duidt erop dat je bepaalde stappen in je leven niet durft te zetten. 
De achterliggende reden is dan het negeren van een dieper voelen of weten om een koerswijziging in je leven te maken.

In zo'n geval kun je alles transmuteren wat er tussen jou en het maken van de juiste keuze in staat.

Door je hand op je knie te leggen en je open te stellen voor wat je daar voelt, zul je je ook meer bewust worden van de angst en onzekerheid die jou er van weerhoudt om de juiste stappen te zetten. Je kunt alle gevoelens die je in contact met je zere knie tegenkomt, transmuteren.

Verkoudheid
Een ander voorbeeld van een transmuteerbaar symptoom is verkoudheid.
Een beginnende verkoudheid kun je vaak direct over laten gaan door de geestelijke oorzaak achter de verkoudheid te transmuteren. Je hoeft voor deze transmutatie de exacte geestelijke oorzaak niet te kennen.

Algemeen is de geestelijke achtergrond van een verkoudheid, dat je met je derde oog bepaalde dingen liever niet ziet. Het derde oog wordt vaak geassocieerd met helderziendheid. 

Niet zo bekend is dat het derde oog door iedereen gebruikt wordt om innerlijk te schouwen.
Dat gebeurt bij vrijwel iedereen onbewust. Als je dus iets van jezelf niet (onder ogen) wilt zien, gaat je derde oog dichtzitten en kun je verkouden worden.

Datgene dat je moeilijk vindt om te zien hoeft niet persé iets 'negatiefs' te zijn. Zo is het mogelijk dat je de diepte van jouw liefde voor je partner liever niet ziet, bijvoorbeeld uit angst voor afhankelijkheid.

Symptomen door onverwerkte gevoelens

Onverwerkte gevoelens kunnen leiden tot geestelijke en fysieke symptomen. Jouw systeem vraagt dan via deze symptomen aandacht voor jouw innerlijke problematiek, omdat het echt belangrijk voor jou is om deze gevoelens te verwerken en op te lossen.

Gevoelens die ooit ontstaan zijn bij oude gebeurtenissen in dit leven of vorige levens kunnen een rol spelen in hoe je nieuwe gebeurtenissen in het hier en nu ervaart.
Door die nieuwe gebeurtenissen kan bijvoorbeeld oude pijn worden aangeraakt, waardoor je niet helemaal open en neutraal naar die nieuwe gebeurtenissen kunt kijken. 


Als je de oude pijn die een nieuwe gebeurtenis in jou aanraakt, kunt oplossen door die te verwerken, hoeft dat geen rol meer te spelen in je leven en voel je je vrijer. Je kunt deze oude pijn transmuteren en daardoor verwerken.

Symptomen met een oorzaak van buitenaf

Fysieke en geestelijke symptomen die ontstaan in contact met de buitenwereld, (ongelukjes, schrik, stress e.d) kunnen sneller herstellen met behulp van transmuteren.

Lichamelijke symptomen met een oorzaak van buitenaf
Als je pijn hebt door stoten, een val, een snijwondje, door jezelf te branden of een insectenbeet, dan komt de directe aanleiding voor de pijn 'van buitenaf'.

Je kunt de geestelijke achtergrond achter de bult, de blauwe plek of brandwond dan het beste transmuteren.

Zo'n ongeval of gebeurtenis heeft vrijwel altijd een geestelijke oorzaak, een reden waarom jou dit overkomt. Het heeft jou dus iets te zeggen.
Deze innerlijke oorzaak is transmuteerbaar, waardoor de wond of de zere plek sneller geneest.
In het artikel Transmuteren in de praktijk wordt beschreven hoe je dit het beste kunt doen.

Geestelijke symptomen met een oorzaak van buitenaf
Geestelijke symptomen die veroorzaakt worden door de interactie tussen jouzelf en je omgeving kunnen opgelost worden met behulp van een transmutatie.

Voorbeelden:

 • In je jeugd heb je een kostbare antieke vaas laten vallen omdat iemand je aanstootte en sindsdien durf je geen kostbare dingen meer te dragen. 

   
 • Je wordt altijd heel gespannen als iemand te laat op een afspraak komt, doordat je ooit als kind lang op het schoolplein hebt staan wachten tot één van je ouders jou kwam ophalen.

   
 • Je kunt bijvoorbeeld stress ervaren als je opeens heel veel tegelijk moet doen of als een situatie heel chaotisch voor jou aanvoelt. Maak dan gevoelsmatig contact met het symptoom en transmuteer daarbij alles wat er tussen jou en de oplossing van het (innerlijke) probleem in staat.
Bijwerkingen van medicijngebruik, de pil of vaccinaties

Je kunt de bijwerkingen van medicijnen, inentingen of anticonceptie, zoals de pil of het spiraaltje, minimaliseren met behulp van een transmutatie.

Het beste is om preventief te werken en het medicijn, de anticonceptie of de inenting vóór de inname of de injectie te transmuteren.

Met de Kracht Verbinding kun je bijwerkingen van het gebruik van deze middelen in het verleden met terugwerkende kracht transmuteren.


Ontwikkelingspad

Als je merkt dat jouw symptomen niet oplossen na het volledig doorvoelen of transmuteren van jouw symptomen, dan is het mogelijk dat jouw problematiek te complex is om het op deze wijze op te lossen.

Je hebt dan het 'ontwikkelingspad' van één of meerdere behandelingen van het Wholism Project nodig.

Mail ons dan een korte omschrijving van jouw problematiek en stuur ons - als we die nog niet van jou hebben - een recente foto waar jouw gezicht duidelijk op te zien is naar basmaria@wholismproject.nl.
Wij, Bas en Maria, voelen dan in hoe jouw problematiek het beste opgelost kan worden.


Fysieke en geestelijke pijn oplossen

In het artikel 'Fysieke en geestelijke pijn oplossen' vind je meer informatie over het doorvoelen en transmuteren van symptomen.
Lees meer: Fysieke en geestelijke pijn oplossen


Meer lezen over gezondheid en ziekte
Lees meer: Wanneer doorvoelen en wanneer transmuteren
Lees meer: Fysieke en geestelijke pijn oplossen
Lees meer: Ziek worden en genezen
Lees meer: De betekenis van symptomen
Lees meer: De diepe geheimen van de huid
Lees meer: Gezondheid en ziekte