Familieband behandeling

Door de Familieband behandeling worden verzwakkende en beklemmende familiebanden opgelost en veranderd in onderling versterkende kosmische dag familiebanden.
Als gezin en familie vorm je daardoor veel meer een eenheid in vrijheid.

Je wordt door het oplossen van de kosmische nacht familiebanden veel authentieker, meer eigen en je kunt je veel vrijer ontwikkelen.

Je vriendenkring kan door de uitwerking van de Familieband behandeling zich verbreden en verdiepen. Je zult eerder bevriend raken met mensen met levensopdrachten die aansluiten bij jouw eigen levensopdrachten, waarbij hun afkomst of cultuur niet van belang zijn.

Je gevoel van veiligheid, dat je in de kosmische nacht zocht door je aan te passen aan de familiecultuur of door je aan te sluiten bij groepen gelijkgestemden, krijg je in de kosmische dag door een veel diepere verbinding met jezelf en het Hogere.

Vier familie aspecten

De Familieband behandeling lost vier verzwakkende familie-aspecten op:
 

 • Verzwakkende en beklemmende familiebanden
 • Ingebracht geweten
 • Onontwarbare familieknopen     
 • Het ontwikkeling remmende kosmische nacht gezinsveld  


Verzwakkende en beklemmende familiebanden
De verzwakkende en beklemmende familiebanden bestaan uit de ongeschreven wetten en verhoudingen binnen de familie, die jou zowel bewust als onbewust beïnvloeden en daardoor niet vrij laten.
De Familieband behandeling lost deze beïnvloeding op voor drie generaties in jouw familie.

Ingebracht geweten
Ingebracht geweten is het geweten zoals jouw ouders jou dat hebben bijgebracht, waardoor je jouw eigen pure gevoelens afwijst of onderdrukt. 

Door de Familieband behandeling kun jij als ontvanger van de behandeling dit ingebrachte geweten gaan loslaten, waardoor je meer in lijn met jouw diepere voelen kunt gaan leven.

Onontwarbare familieknopen
Onontwarbare familieknopen ontstaan door wederzijdse ego-verstrengelingen tussen twee familieleden. Voor jou en de ander voelt dit als een onoplosbare gevoelsmatige knoop, die steeds opnieuw spanningen veroorzaakt.

De Familieband behandeling lost - aan jouw kant - alle familieknopen op die jij met andere familieleden hebt.

Het kosmische nacht gezinsveld
Ieder gezin heeft een gezinsveld. Het is een soort informatieveld waarin je alle gevoelens en 'omgangsregels' naar elkaar als gezinsleden voelt.

In een kosmische nacht gezinsveld stelt het gezin zich als een 'eenheid' naar elkaar en de buitenwereld op. De groep (het gezin) gaat daarbij voor op het individu, waardoor het kosmische nacht gezinsveld sterk ontwikkeling remmend werkt.

Ieders individuele ontwikkelingspad is immers uniek en dus per definitie anders dan de ontwikkelingsrichting van het gezin.

Als je als ouder de Familieband behandeling aanvraagt, dan ontvang je als ontvanger van de behandeling een kosmische dag gezinsveld, waarin respect en ruimte voor elkaars individuele ontwikkelingsweg centraal staat.

Het is aan te raden om de Familieband behandeling samen met je partner aan te vragen, zodat je samen één kosmische dag gezinsveld ontvangt.

Beïnvloeding door gelijkgestemden

Naast deze vier verzwakkende familie-aspecten lost de Familieband behandeling ook beïnvloeding op door groepen gelijkgestemden, zoals bijvoorbeeld politieke partijen of culturele of spirituele stromingen.

De Familieband behandeling lost de aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding in jou op, waardoor je niet meer vatbaar bent voor beïnvloeding door groepen gelijkgestemden.

Kosmische nacht contracten

De Familieband behandeling lost ook kosmische nacht contracten op. 


Ongeveer de helft van alle mensen heeft op zielenniveau afspraken, contracten met andere mensen gemaakt die over levens heen werken. Over het algemeen ben je je van zo'n afspraak, zo'n contract niet bewust.

Kosmische nacht contracten werken wel sterk remmend op je ontwikkeling.
Na de ontvangst van de Familieband behandeling zul je alle contracten loslaten die je ooit hebt afgesloten.

Onbewust

Het is belangrijk om te beseffen dat ongeveer 95% van de invloed van de familiebanden, het ingebracht geweten, de familieknopen en het kosmische nacht gezinsveld zich op een onbewust niveau afspeelt.

Dit geldt ook voor beïnvloeding door groepen gelijkgestemden en kosmische nacht contracten.


Verzwakkende en beklemmende familiebanden

De Familieband behandeling verandert de verzwakkende en beklemmende kosmische nacht familiebanden van jouw familie in onderling versterkende kosmische dag familiebanden.


In lijn met de spelregels van de kosmische nacht en dag werken kosmische nacht familiebanden verzwakkend terwijl kosmische dag familiebanden juist versterkend werken.

Als je de Familieband behandeling ontvangt, werkt die - wat de familiebanden betreft - niet alleen voor jou persoonlijk, maar voor drie generaties binnen jouw familie.

De Familieband behandeling verandert dus niet alleen jouw eigen familiebanden met jouw familieleden, maar ook hun onderlinge familiebanden.

Hoe ervaar je familiebanden?

Familiebanden komen in elke familie voor.
Je ervaart deze familiebanden als onderlinge verbindingen met informatie over de regels waaraan je je binnen de familie zou moeten houden, de manier waarop je met elkaar om zou moeten gaan en hoe je jezelf en de wereld zou moeten zien.

Familie-zelfbeeld
Familiebanden zorgen er ook voor dat je in contact met de familie onopgemerkt en onwillekeurig in de 'familiestand' gaat staan.

Je bent dan niet 100% jezelf, maar gedraagt je volgens het beeld dat je van jezelf hebt als je in contact met je familie bent.
Jouw 'familie-zelfbeeld', dat in contact met de familie is ontstaan, maar niet helemaal echt 'als jezelf' voelt. Het legt je vast in een beeld dat niet bij jou past, waardoor het je remt in je ontwikkeling.

Invulling van familiebanden

Elke ouder geeft een eigen invulling aan de familiebanden voor de kinderen.

In elke familie en elk gezin is de invulling van deze familiebanden anders. 
Ook kan de mate waarin bepaalde familie spelregels een rol spelen in elke familie verschillen.

Universele aangrijpingspunten

Een aantal universele aangrijpingspunten spelen een belangrijke rol bij de invulling van de familiebanden.

Deze aangrijpingspunten bestaan uit diepgaande basisgevoelens over het leven, zoals:

 • onveiligheid
 • eenzaamheid
 • onzekerheid
 • minderwaardigheidsgevoel

Voorbeelden kosmische nacht familiebanden


Vanuit deze vier basisgevoelens ontstaan de familiebanden.
Hieronder vind je een aantal voorbeelden van de wijze waarop deze basisgevoelens doorspelen in de familiebanden.

Onveiligheid
Via het gezin of de familie zoek je een gevoel van veiligheid in de grote wereld, maar beperk je elkaar in je vrijheid.
Je vormt samen een groep waardoor je minder individu kunt zijn.

 • wij richten ons op de familie en niet op de buitenwereld
 • je mag niet buiten de familie treden
 • je mag niet helemaal je eigen gang gaan
 • wij willen alles over elkaar weten
 • over elkaar praten
 • geliefden zijn van de ‘koude’ kant, aangetrouwd
 • de familie gaat vóór de geliefde, de partnerEenzaamheid
In de familie probeer je eenzaamheid te voorkomen door een gevoel van saamhorigheid te creëren. Je verwacht dat je van elkaar houdt en om elkaar geeft, omdat je een familie bent.


 • je moet van mij houden omdat je familie bent
 • je moet regelmatig aandacht aan mij besteden, regelmatig langskomen


Onzekerheid
Er zijn weinig echte zekerheden in het leven. We zoeken die zekerheid daarom in de familie in vaste patronen en vaste manieren om naar elkaar en het leven te kijken.

 • vaste beelden van elkaar: 'jouw broer is zo en je zus is zo'
 • ik ken je al van jongs af aan en daarom zie ik jou op die manier
 • elkaar vanuit het verleden zien en nooit fris vanuit het hier en nu
 • gezamenlijke mening, zo is het gewoon 
 • 'zo gedragen wij ons in de familie'


Minderwaardigheidsgevoel
Veel mensen hebben bewust of onbewust het gevoel minder waard te zijn dan anderen, ergens in te falen, tekort te schieten.

Om dit nare gevoel niet te hoeven voelen, wordt het vaak weggedrukt. Je zoekt dan naar bevestiging van jezelf, door jezelf 'onmisbaar' te maken of door anderen te bekritiseren en jezelf het gevoel te geven dat je beter bent dan de ander.

 • verwijten en kritiek uiten naar elkaar
 • over anderen heen walsen
 • elkaar niet respecteren

Oplossen aangrijpingspunten

De aangrijpingspunten voor kosmische nacht familiebanden worden opgelost voor alle familieleden binnen drie generaties.

Als deze aangrijpingspunten opgelost zijn, is er enerzijds geen persoonlijke behoefte meer om een kosmische nacht invulling aan de familiebanden te geven en ben je anderzijds ook niet meer gevoelig, vatbaar voor kosmische nacht familiebanden.

Hierdoor lost de kosmische nacht invulling van de familiebanden op binnen deze drie generaties en ontstaan versterkende kosmische dag familiebanden.

Reikwijdte verandering familiebanden

Als jij de Familieband behandeling ontvangt, veranderen de onderlinge familiebanden binnen de jongste drie generaties waar jij deel van uitmaakt.

In de tekst 'Reikwijdte verandering familiebanden' kun je nalezen voor welke drie generaties in jouw familie de Familieband behandeling gaat werken, als jij de behandeling aanvraagt.


Ingebracht kosmische nacht geweten loslaten

Door de Familieband behandeling verdwijnt het stemmetje van je ouder(s) uit je systeem dat aangeeft: ‘dit hoor je niet te voelen, te denken of te doen', 'je hoort zo te voelen, te denken of doen'.

De Familieband behandeling lost dus je ‘ingebracht kosmische nacht geweten’ op dat door je ouders bij jou is ingebracht. Elke ouder geeft dit onbewust aan zijn of haar kind door.

Je bent je normaal gesproken niet bewust van dit ingebracht geweten, maar het heeft wel het effect op jou dat je bepaalde pure gevoelens en gedachten onderdrukt. Door het loslaten van dit ingebracht geweten, kunnen je eigen pure gevoelens er helemaal zijn.

Estafettestokje uit de kosmische nacht
Het ingebrachte geweten dat je van elk van je ouders krijgt, bevat ook delen van het ingebracht geweten dat zij zelf van hun ouders, jouw grootouders hebben gekregen. Je grootouders hadden ook ingebracht geweten van hun eigen ouders, jouw overgrootouders gekregen.

Het ingebracht geweten dat je van je ouders ontvangt, bevat zelfs nog elementen van ingebracht geweten uit bijvoorbeeld de Neanderthaler-tijd. Het is dus een kosmische nacht estafettestokje dat eindeloos doorgegaan is. ‘Dit hoort wel’, ‘dit hoort niet’.

Door de Familieband behandeling kun je dit estafettestokje van door mensen ingebracht en doorgegeven kosmische nacht geweten loslaten.

Dit ingebracht 'maatschappelijk' geweten wordt dan vervangen door een Goddelijk geweten, een geweten ingegeven door het Goddelijke.

Individuele werking
Het loslaten van het ingebracht geweten geldt alleen voor jou als ontvanger van de Familieband behandeling. 
Je kinderen of andere familieleden kunnen dit ingebracht geweten alleen loslaten door de Familieband behandeling zelf te ontvangen.


Onontwarbare familieknopen

Onontwarbare familieknopen ontstaan door wederzijdse ego-verstrengelingen tussen twee gezinsleden. Voor jou en de ander voelt dit als een onoplosbare gevoelsmatige knoop, die steeds opnieuw spanningen veroorzaakt.

Een familieknoop met een gezinslid kan er toe leiden dat je steeds met dat gezinslid botst, en ook altijd over hetzelfde onderwerp of thema.
Het lijkt dan alsof er automatisch op een bepaalde knop wordt gedrukt. Er ontstaat een sfeer waarin je gevoelsmatig vastloopt of botst met elkaar. Meestal begrijp je niet waarom dat elke keer gebeurt, omdat je op anderen nooit zo reageert. Het voelt ook als onmogelijk om deze knoop tussen jullie beiden op te lossen.

Als er sprake is van een onontwarbare familieknoop, houd je elkaar daarin vast. Je kunt je ook niet losmaken van deze familieknoop en je vrij ontwikkelen.

Tussen gezinsleden

Familieknopen komen alleen voor tussen gezinsleden: zowel binnen het ouderlijk gezin als binnen het 'eigen' gezin.
Je kunt dus een familieknoop hebben met je vader, je moeder, je broer of zus, je partner, en/of je kind.

Gelukkig heb je niet met elk gezinslid een familieknoop en een familieknoop hoeft ook niet altijd even groot of ingewikkeld te zijn.

Aan jouw kant opgelost

De Familieband behandeling zal alle familieknopen die jij met familieleden hebt, aan jouw kant oplossen.

De Familieband behandeling lost in jou alle aangrijpingspunten voor familieknopen op, waardoor de ander jou minder gemakkelijk kan raken.
Je zult losser en meer ontspannen op de ander reageren, waardoor het contact soepeler kan verlopen.

De familieknoop wordt alleen aan jouw kant opgelost, waardoor de ander zijn of haar 'eigen' familieknoop met jou nog wel zal ervaren.
Jouw Familieband behandeling lost deze aangrijpingspunten dus niet 'ongevraagd' voor anderen op.

Als het gezinslid waarmee je een familieknoop had de Familieband behandeling zelf ook aanvraagt, lost de familieknoop aan zijn of haar kant ook op.

Niet met elkaar en niet zonder elkaar

In relaties kan een situatie ontstaan waarbij je niet met elkaar en niet zonder elkaar kunt. 

Deze problematiek wordt veroorzaakt door ego-verstrengeling. Ego-verstrengeling is vergelijkbaar met een familieknoop.

De Familieband behandeling lost deze ego-verstrengeling in relaties op, als beide partners de Familieband behandeling ontvangen.


Het ontwikkeling remmende kosmische nacht gezinsveld

Ieder gezin heeft een gezinsveld. Het is een soort informatieveld waarin je alle gevoelens en 'omgangsregels' naar elkaar als gezinsleden voelt.

De familiebanden, waar elke ouder een eigen invulling aan geeft, bepalen de ongeschreven regels waar je je in een gezin aan zou moeten houden.

Familieproblematiek

Eén van de regels binnen een kosmische nacht gezinsveld is dat je je niet mag onttrekken aan gezins- of familieproblematiek.

Als er een probleem is in de directe familie of het gezin, dan gaat dit jou ook aan en moet je daarbij betrokken zijn. Er wordt van je verwacht dat je je mede zorgen maakt en een oplossing zoekt.
Als zich een probleem voordoet, moet je je dus verplicht op de familie richten en het belang van de familie boven dat van jezelf plaatsen.

Op deze wijze blijf je altijd verbonden met elkaars problematiek.

Energetische dynamiek

Zelfs als je je bewust aan deze ongeschreven regels onttrekt of je er tegen verzet, blijf je er energetisch mee verbonden. Je kunt je er niet werkelijk aan onttrekken, zelfs niet door het contact met je familie te verbreken.

Ontwikkeling remmende (schijn)eenheid

Het kosmische nacht gezinsveld werkt sterk ontwikkeling remmend omdat de groep voor gaat boven het individu. Je moet dus een soort (schijn)eenheid vormen en kunt je daardoor veel moeilijker persoonlijk ontwikkelen.

Ieders eigen ontwikkelingsweg is uniek. Jouw ontwikkelingsweg is dus per definitie anders dan die van de andere gezinsleden.
Daardoor kan er een spanningsveld in jou ontstaan tussen het gevoel dat je aan de regels van het gezin of de familie moet voldoen en jouw persoonlijke, individuele ontwikkelingsweg.

Dit spanningsveld remt je in je ontwikkeling en werkt uiteindelijk verzwakkend in plaats van versterkend.

Kosmische dag gezinsveld

Als je als ouder de Familieband behandeling aanvraagt, dan ontvang je als ontvanger van de behandeling een kosmische dag gezinsveld, waarin respect en ruimte voor elkaars individuele ontwikkelingsweg centraal staat.

In een kosmische dag gezinsveld versterk je elkaar juist in je persoonlijke ontwikkeling door ieders eigenheid en eigen weg te respecteren.
Hierdoor ontstaat ruimte voor persoonlijke bloei en wederzijdse ondersteuning.

Als gezin vorm je dan ook veel meer een eenheid in vrijheid.

Ontstaan gezinsveld

Een gezinsveld wordt gevormd door de biologische ouders van een kind en ontstaat altijd direct na de geboorte van hun eerste kind. Mocht dit eerste kind kort na zijn of haar geboorte overlijden, dan blijft het gezinsveld toch bestaan.

Vorming kosmische dag gezinsveld

Als één van de ouders de Familieband behandeling aanvraagt, gaat de andere ouder niet automatisch mee naar het nieuwe kosmische dag gezinsveld.

De Familieband behandeling werkt bij de vorming van een kosmische dag gezinsveld dus voor elke ouder apart.

Beide ouders ontvangen de Familieband behandeling

Als beide ouders de Familieband behandeling ontvangen hebben, krijgen ze samen één kosmische dag gezinsveld.

Kinderen die nog niet op zichzelf wonen, komen dan automatisch in dit nieuwe kosmische dag gezinsveld.
Volwassen kinderen die al zelfstandig wonen, zullen onbewust de keuze maken of ze in het kosmische dag gezinsveld van hun ouders willen komen.

Eén ouder ontvangt de Familieband behandeling

Als je als ouder de Familieband behandeling ontvangt, krijg je een kosmische dag gezinsveld.
Als je partner deze behandeling niet ontvangt, blijft het oude kosmische nacht gezinsveld ook bestaan. Er zijn dan twee gezinsvelden binnen het gezin.

In dat geval kunnen de kinderen op een onbewust niveau kiezen of ze in het oude gezinsveld willen blijven of naar het kosmische dag gezinsveld willen gaan.

Kinderen die de Familieband behandeling zelf ook ontvangen, hoeven deze keuze niet te maken. Zij komen dan automatisch in het kosmische dag gezinsveld omdat dit beter bij hun verdere ontwikkeling aansluit.


De Familieband behandeling na elkaar ontvangen

Mocht je partner er op een later moment alsnog voor kiezen om de Familieband behandeling te ontvangen, dan komen jij en je partner in een gezamenlijk kosmische dag gezinsveld. 
Het oude kosmische nacht gezinsveld komt dan te vervallen.

Alle inwonende kinderen komen dan automatisch in het gezamenlijke kosmische dag gezinsveld.
Kinderen die al op zichzelf wonen, zullen onbewust kiezen of ze wel of niet in het kosmische dag gezinsveld willen komen.

Aarden van de kinderen en de keuze voor een gezinsveld

Kinderen aarden altijd via één van beide ouders. Bij de geboorte kiezen zij er op een onbewust niveau voor via welke ouder zij aarden. Zij zullen dat doen via de ouder die hen het meeste gevoel van veiligheid geeft.

Kinderen die via hun moeder aarden, zullen snel geneigd zijn om voor het gezinsveld van de moeder te kiezen, of dat nou kosmische dag of nacht is. De aarding, hun gevoel van veiligheid speelt een grote rol bij deze keuze.
Aardt een kind via de vader, dan kiest het kind vrijwel altijd voor het gezinsveld van de vader.

Als beide ouders één gezamenlijk kosmische dag gezinsveld hebben, hoeft een kind deze keuze niet te maken.
De situatie waarin beide ouders de Familieband behandeling ontvangen is daarom optimaal voor het gezin.
 

Als er twee gezinsvelden binnen één gezin zijn, komen de kinderen die de Familieband behandeling zelf ook ontvangen, automatisch in het kosmische dag gezinsveld omdat dit beter bij hun verdere ontwikkeling aansluit.

Twee gezinsvelden of één kosmische nacht gezinsveld

Als jij de Familieband behandeling wilt ontvangen terwijl je partner de behandeling zelf niet wil ontvangen, zou je je kunnen afvragen wat beter is voor je gezin.

De Familieband behandeling alleen ontvangen, waardoor er twee gezinsvelden binnen jouw gezin ontstaan, of de Familieband behandeling niet ontvangen, zodat je gezin één gezamenlijk kosmische nacht gezinsveld houdt.

Het is dan toch beter om je eigen weg te volgen en de Familieband behandeling te ontvangen, zodat je jezelf en je kind(eren) de keuzevrijheid geeft voor een kosmische dag ontwikkelingsmogelijkheid.

Hoe meer je zelf in beweging, in ontwikkeling komt, hoe meer je anderen inspireert om daar in mee te gaan.
Daardoor is het zelfs mogelijk dat je partner op een gegeven moment toch besluit om de door jou ingeslagen weg ook in te gaan.

De Familieband behandeling ontvangen voordat je zelf kinderen hebt

Als je de Familieband behandeling ontvangt op een moment dat je zelf nog geen kinderen hebt (gehad), dan zul je een kosmische dag gezinsveld ontvangen op het moment dat je eerste kind geboren wordt.

Je partner en je kind komen dan automatisch in dit kosmische dag gezinsveld, omdat je nog geen ander (kosmische nacht) gezinsveld samen met je partner had.

Grootouders die als ouders en opvoeders aanvoelen

Bij vijf procent van alle gezinnen komt het voor dat de ouders onvoldoende autoriteit voelen t.o.v. hun kinderen en dat de grootouders voor de kinderen meer als hun opvoeders voelen dan hun eigen ouders.

 

Het gezin kan dan als 'los zand' voelen. Ouders en kinderen kunnen daarbij als 'gelijkwaardig' voelen. Dit geeft de kinderen geen gevoel van geborgenheid, rust en stabiliteit.
De ouders vinden het in deze situatie ook vaak moeilijk om belangrijke beslissingen m.b.t. de kinderen te nemen, zoals bijvoorbeeld de schoolkeuze voor de kinderen.

Dit is een uitzonderlijke situatie die bij vijf procent van alle gezinnen voorkomt en een diepgaand effect heeft op het gezin.

Mocht je het gevoel hebben dat deze situatie mogelijkerwijs ook voor jouw gezin geldt, dan kunnen Bas en Maria dit voor je invoelen.
Zij kunnen jou dan ook aangeven op welke wijze je dit met behulp van de Familieband behandeling kunt oplossen.

Meer informatie over het gezinsveld

In de tekst 'Het gezinsveld' worden nog een aantal aspecten van het gezinsveld besproken en wordt aangegeven hoe het gezinsveld verandert na de ontvangst van de Familieband behandeling.

In deze tekst wordt onder andere meer informatie gegeven over het gezinsveld in specifieke situaties, zoals ouders die met meer partners kinderen hebben gekregen, adoptiekinderen, zaad- of eicel donatie en draagmoederschap.
Lees meer: Het gezinsveld


Beïnvloeding door de groepscultuur van gelijkgestemden

De Familieband behandeling lost ook beïnvloeding vanuit een groep van gelijkgestemden op.

De overeenkomst tussen deze groepen is dat zij ergens voor op- of uitkomen, een gezamenlijke mening of visie hebben en een ongeschreven gedragscode. Het zijn allemaal groepen met een eigen morfogenetisch veld.

Een morfogenetisch veld is een informatieveld, waardoor bijvoorbeeld een cultuur ontstaat. Je zou een informatieveld ook een informatie uitwisselingsveld kunnen noemen.

Geboren worden in een cultuur

Er zijn informatievelden, culturen waar je automatisch op aangesloten wordt. Groei je op in Nederland dan draag je allerlei kenmerken in je van een Nederlander.
Je bent namelijk aangesloten op het morfogenetische veld, het informatieveld, de cultuur van Nederland en daar word je deels bewust maar grotendeels onbewust door beïnvloed.

Culturen waar je automatisch deel van uitmaakt, vind je op allerlei verschillende niveaus.
Nederland heeft een specifieke cultuur, maar ook provincies en delen van provincies hebben dat. Ook een stad heeft z’n eigen cultuur en in een stad kunnen wijken ook hun eigen cultuur hebben. Elke familie heeft ook weer z’n eigen cultuur en elk gezin binnen een familie heeft z’n eigen gezinscultuur.

Kiezen voor een groepscultuur

Er zijn ook culturen, informatievelden waar je je bewust bij kunt aansluiten, zoals bijvoorbeeld een politieke partij, hoewel deze keuze vaak ook wel beïnvloed wordt door de culturen waar je automatisch mee verbonden bent.

Je wordt door een morfogenetisch veld, informatieveld of cultuur beïnvloed via aangrijpingspunten in je. In de kosmische nacht ontstonden deze aangrijpingspunten omdat je voor je eigen gevoel van veiligheid en identiteit graag verbonden was met een groep.

Je grijpt daarvoor de aangeboden aangrijpingspunten uit jouw gezin-, familie-, stad-, provincie- en land- ’cultuur’ aan. Door het aangrijpen vormden zich in de kosmische nacht dan aan jouw kant ook automatisch aangrijpingspunten.

Voorbeelden van culturen waar je automatisch op aangesloten wordt:

 • gezinscultuur
 • familiecultuur
 • land
 • de 'westerse' landen
 • elk werelddeel
 • het ras waartoe je behoort: blank, zwart, indiaan, etc
 • etnische bevolkingsgroepen, zoals zigeuners


Voorbeelden van ‘culturen’, stromingen waar je je bewust bij aan kunt sluiten:

 • politieke partij
 • kerkgemeenschap
 • schaakclub
 • voetbalclub
 • punkers
 • rappers
 • 'alternatieven'
 • new age
 • adel
 • rotary
 • antroposofen
 • degelijke huisvrouwen
 • kunstenaars


Veel authentieker

De Familieband behandeling lost dus niet alleen de aangrijpingspunten op voor beïnvloeding vanuit de familiegroep, maar ook voor beïnvloeding vanuit andere groepen waarmee je je verwant voelt.
Als de Familieband behandeling hebt ontvangen, ben je minder vatbaar voor ongeschreven gedragscodes van familie of groepen gelijkgestemden en de cultuur waar je in bent opgegroeid.

Je wordt daardoor veel authentieker, veel meer 'eigen' en je kunt je veel vrijer ontwikkelen.
Je gevoel van veiligheid, dat je in de kosmische nacht zocht door je aan te sluiten bij groepen gelijkgestemden, krijg je in de kosmische dag door een veel diepere verbinding met jezelf en het Hogere.

Je vriendenkring kan door de uitwerking van de Familieband behandeling zich verbreden en verdiepen.
Je zult eerder bevriend raken met mensen met levensopdrachten die aansluiten bij jouw eigen levensopdrachten, waarbij hun afkomst of cultuur niet van belang zijn.

Omdat het mensen zijn met levensopdrachten die aansluiten bij jouw eigen levensopdrachten kan de vriendschap zich enorm verdiepen, je bent vanuit dezelfde passie en drive bezig.


Kosmische nacht contracten

De Familieband behandeling lost ook kosmische nacht contracten op. 

Ongeveer de helft van alle mensen heeft op zielenniveau afspraken, contracten met andere mensen gemaakt die over levens heen werken.

Over het algemeen ben je je van zo'n afspraak, zo'n contract niet bewust. Je kent de mensen met wie je een contract hebt ook lang niet altijd persoonlijk omdat contracten vrijwel altijd uit vorige levens stammen.

 
Het effect van een contract werkt altijd op energetisch niveau en werkt verzwakkend en ontwikkelingsremmend.

Tijdens de kosmische nacht kwamen contracten veelvuldig voor, omdat het Hogere doel van de kosmische nacht was om ons steeds verder met de materie te verbinden. Dit konden we alleen bereiken door ons trillingsgetal te verlagen, dus door elkaar te verzwakken.

In een zielenafspraak, een contract spreek je onderling af om samen een bepaalde doelstelling te bereiken. Omdat deze afspraken gemaakt zijn voor kosmische nacht doelstellingen, werken ze extra tegenwerkend voor jouw ontwikkeling in de kosmische dag.

In de kosmische dag is het ook niet meer de bedoeling om elkaar vast te leggen met contracten die over levens heen werken.
Na de ontvangst van de Familieband behandelingen zul je alle contracten loslaten die je ooit hebt afgesloten.

Voor wie werkt de behandeling

De Familieband behandeling werkt niet alleen voor jou persoonlijk, maar voor een deel ook voor drie generaties in jouw familie.

De Familieband behandeling lost vier verzwakkende familie-aspecten op.
Eén van deze vier aspecten, de beklemmende familiebanden, worden voor drie generaties binnen jouw familie opgelost.
De drie andere aspecten worden individueel opgelost, dus alleen voor jou als ontvanger van de behandeling.

Niveau

De Familieband behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt voor een deel over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Familieband behandeling

Traject

De Familieband behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Familieband behandeling bedraagt € 280,-.