Zuil behandeling

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen.


Omdat het Hogere een veel hoger trillingsgetal heeft dan wij mensen hebben, verhoogt door deze intense verbinding je eigen trilling zich ook.

Door jouw verhoogde trillingsgetal kun je gemakkelijker contact maken met je diepere voelen, dat van nature een vrij hoge trilling heeft. Je wordt door de Zuil behandeling dus ook beter verbonden met je diepere voelen.

Je voelt je ook meer gevoed door het Hogere.
Hierdoor zul je je minder snel overbelast voelen en kun je beter informatie in je opnemen.

Verschil Zuil behandeling en Processor behandeling

De Zuil behandeling en de Processor behandeling helpen je beide om gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. De wijze waarop je gemakkelijker door ontwikkelingen gaat met behulp van beide behandelingen is heel verschillend. Zij vullen elkaar daarbij aan.

De werking van de Processor behandeling kan vergeleken worden met de processor van een computer. Hoe groter de processor van een computer is, hoe sneller alle data op de computer verwerkt worden en hoe minder snel de computer vastloopt.
De Processor behandeling geeft je dus het vermogen om gevoelens en indrukken sneller te verwerken.

Door de Zuil behandeling krijg je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. De werking is daarbij gebaseerd op trillingsverhoging, waardoor processen gemakkelijker verlopen.

Het kenmerkende verschil in uitwerking tussen de Zuil behandeling en de Processor behandeling is dat je door de Processor behandeling voornamelijk sneller door ontwikkelingen gaat.
De Zuil behandeling helpt je om lichter en soepeler door ontwikkelingen te gaan. De snelheid waarmee je door ontwikkelingen gaat, blijft echter gelijk.

Een praktisch verschil tussen beide behandelingen is dat je de Zuil behandeling als eerste behandeling kunt ontvangen, terwijl de Processor behandeling pas na de Ego-structuur behandeling ontvangen mag worden.

Lees meer: Processor behandeling

Aanvullend

De Zuil behandeling voelt meer aan als de vrouwelijke wijze om gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan en de Processor behandeling als de mannelijke wijze.

Zoals het vrouwelijke en mannelijke elkaar aanvullen, zo vullen de Zuil behandeling en de Processor behandeling elkaar ook aan in hun effect op ontwikkelen.

De Zuil behandeling geeft je een hogere trilling door de specifieke verbinding met het Hogere, waardoor je op een lichtere wijze door ontwikkelingen gaat. 
De Processor behandeling zorgt ervoor dat je alles wat je voelt en ervaart sneller een plaats in jezelf kunt geven en dus ook sneller kunt verwerken.

Als je de Zuil behandeling of de Processor behandeling ontvangt, ga je 100% gemakkelijker door ontwikkelingen. Door de combinatie van beide behandelingen ga je 200% gemakkelijker door ontwikkelingen.

Aanvullende werking Herstart behandeling

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen, maar je kunt nog wel vastlopen in je ontwikkeling.

Met behulp van de Herstart behandeling kun je niet meer blijvend vastlopen in je ontwikkeling. Zodra je vastloopt, geeft jouw systeem automatisch een impuls, waardoor je weer in ontwikkeling komt.

De Herstart behandeling is een prachtige aanvulling op de Zuil behandeling, omdat je door de Herstart behandeling niet meer vast kunt lopen in je ontwikkeling.
Lees meer: Herstart behandeling

Reacties op de Zuil behandeling

De reacties die je op de Zuil behandeling kunt verwachten zijn heel divers.

Verbinding
Je ervaart door de Zuil behandeling minder een kloof tussen het Hemelse, het Hogere en je leven op Aarde. 
Het 'leven' vóór en na het incarneren voelen meer verbonden met elkaar.

Glimlach
Door de Zuil behandeling kun je de processen waar je doorheen gaat met een glimlach bekijken, je kunt je blijer en lichter voelen. Je kunt meer met liefde, mildheid en begrip naar jezelf kijken. Er komt een gevoel van rust en vrede over je heen.

Contact met je diepere voelen
Door de verhoging van je trillingsgetal blijf je gemakkelijker in contact met je diepere voelen, ook tijdens dagelijkse werkzaamheden.

Jezelf en anderen beter doorzien
Door het verbeterde contact met je diepere voelen, voel je jezelf beter aan en kun je jezelf ook beter doorzien.
Daardoor kun je diepere motieven of verborgen agenda's van anderen ook beter aanvoelen.

Muziek
Door het verbeterde contact met je diepere voelen, ervaar je muziek vanuit een hogere trilling en kunt daardoor ook gemakkelijker de (diepere) gevoelens erin voelen van waaruit de muziek gemaakt is.

Anderzijds zul je dan ook minder mooie motieven voor het schrijven en vertolken van de muziek makkelijker kunnen ervaren en onderscheiden.

Of je dit effect van de Zuil behandeling volledig kunt ervaren hangt af van jouw persoonlijke gevoeligheid en gerichtheid.

Minder snel overbelast
Door de specifieke verbinding met het Hogere ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en ben je minder snel overbelast.
Je kunt hierdoor in het algemeen beter dingen in je opnemen, je leest bijvoorbeeld minder snel over iets heen of hoort beter wat iemand tegen je zegt.

Ego-structuur

De Zuil behandeling heeft meerdere effecten, waaronder het gemakkelijker door ontwikkelingen gaan en het verbeterde contact met het diepere voelen.

Het effect van de Zuil behandeling op het contact met je diepere voelen is pas volledig te ervaren als je ook de Ego-structuur behandeling ontvangen hebt.
Een deel van het diepere voelen is namelijk vastgezet in onze ego-structuur. De mate waarin dit is vastgezet, kan van persoon tot persoon verschillen.

Twee ondersteunende Verbindingen

Er zijn twee Verbindingen die een prachtige aanvulling vormen op de werking van de Zuil behandeling

Frequentie Verbinding
De combinatie van de Zuil behandeling en de Frequentie Verbinding is echt aan te raden.

De Zuil behandeling brengt je in een hogere trilling en de Frequentie Verbinding past de trillingshoogte van voeding aan jouw trillingshoogte aan.
Je voeding voelt daardoor meer in harmonie met jezelf waardoor je het beter verteert.


Omdat veel voeding door de huidige moderne productieprocessen een lage trilling heeft, is deze Verbinding voor iedereen aan te raden.

Innerlijk contact Verbinding
De Innerlijk contact Verbinding werkt ondersteunend bij het contact maken met je diepere voelen.

Niveau

De Zuil behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Zuil behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden, ook door kinderen.
De Zuil behandeling is niet geschikt voor dieren.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Zuil behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Zuil behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Zuil behandeling is drie maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Zuil behandeling kost € 120,-.