Over levens heen

Het merendeel van onze behandelingen en alle Verbindingen werken over levens heen. 
Je hebt er dus niet alleen in dit leven profijt van, maar ook in al jouw toekomstige incarnaties gedurende de hele kosmische dag.

De kosmische dag is heel recent in 2009 begonnen en duurt ongeveer 300.000 jaar. Met behulp van de kinesiologische armtest testen we dat mensen gemiddeld één maal per 150 jaar op Aarde incarneren. 


Dat zou betekenen dat je tijdens de kosmische dag zo’n 2000 keer op Aarde incarneert.
Je hebt dus tijdens zo'n 2000 levens profijt van de behandelingen en Verbindingen uit het onderstaande overzicht, als je die in dit leven ontvangt.

Onverwerkt verleden moet een keer verwerkt worden

De kosmische nacht die ook ongeveer 300.000 jaar heeft geduurd, is een zware periode geweest. Van nature zijn we als mensen Lichtwezens en hebben dus een heel hoog trillingsgetal. In de kosmische nacht moesten we ons dieper met de materie verbinden.
De materie is als het ware gestolde energie en heeft dus ook een heel laag trillingsgetal.

We konden ons als mensen alleen met de materie verbinden door ons trillingsgetal te verlagen. Dat hebben we onder andere gedaan door elkaar te verzwakken met oorlogen, concurrentie
(ook een vorm van oorlog), de stille oorlogen in heel veel huwelijken etc., etc.
De weg door de kosmische nacht was dus een heel zware weg.

Het onverwerkte verleden dat we in de kosmische nacht hebben opgebouwd, moet in dit of latere levens een keer verwerkt worden om gevoelsmatig volledig in de kosmische dag te kunnen komen. Verwerk je het niet dan houdt dit verleden je gevoelsmatig in de kosmische nacht.

Als je na dit leven opnieuw incarneert, is het dus niet zo dat je dan automatisch volledig in de kosmische dag zult zijn en geen last meer zult hebben van je kosmische nacht verleden.
Het is dus belangrijk om jouw kosmische nacht verleden zelf actief op te lossen.

Een aantal Ontwikkelingsbehandelingen is er specifiek op gericht om dit onverwerkte verleden uit dit en vorige levens zo snel en soepel mogelijk op te lossen.

Verzwakkende kosmische nacht programmeringen

Naast de ‘ballast’ die onverwerkt verleden vormt, is er in de kosmische nacht ook een aantal ‘programmeringen’ ingebouwd die ons hielpen om ons als mensen dieper met de materie te verbinden.

Dit zijn onder andere:

 • Een programmering die onze innerlijke man/vrouw balans op verschillende niveaus minder optimaal maakt
 • Kinderen spiegelen aspecten van hun ouders en van de relatie van hun ouders die verzwakkend werken
 • Allerlei aangrijpingspunten bijvoorbeeld voor zwarte magie
 • Een programmering die maakt dat een relatief groot aantal mensen niet volledig incarneert
 • Een ego-structuur die ons ego-centrisch maakt vanuit een diepe angst om tekort te komen


Al deze kosmische nacht programmeringen kunnen met de daarvoor bedoelde behandelingen blijvend voor de gehele kosmische dag opgelost worden. 
Vaak voelt het als een echte bevrijding, als een kosmische nacht programmering opgelost is.

Geleidelijke overgang

Naarmate je meerdere behandelingen van het Wholism Project ontvangt, word je steeds meer een kosmische dag mens, ga je steeds meer leven volgens de spelregels van de kosmische dag.

De overgang naar de kosmische dag is begonnen in 2009. Aan de maatschappij is het nog niet echt te zien dat de kosmische dag al begonnen is. Dat is begrijpelijk, want de kosmische nacht heeft 300.000 jaar geduurd en zo’n geschiedenis kan niet in een paar jaar tijd uitgewist worden.

Elke overgang gaat geleidelijk. Op het moment dat de lente begint, kan het nog best heel winters aanvoelen.

Het zal ongeveer 200 jaar duren voordat de kosmische dag helemaal is ingetreden. Tot die tijd heeft elk mens nog de keuze om volgens de oude spelregels van de kosmische nacht te leven of volgens de nieuwe spelregels van de kosmische dag.

Uiteraard zullen in de loop van deze overgangsperiode steeds meer mensen kiezen voor de kosmische dag spelregels. De tijdgeest zal ook steeds sterker voelbaar richting de kosmische dag gaan.

Voortrekkersrol

Als je meerdere behandelingen van het Wholism Project ontvangen hebt in dit leven, zul je een voortrekkersrol kunnen vervullen, als je opnieuw op Aarde incarneert. Je bent dan al duidelijk verder de kosmische dag in dan de meeste anderen en dat zal voelbaar zijn.

Door de steeds krachtiger wordende kosmische dag tijdgeest zullen mensen ook voelen dat zij zich ook in jouw richting zullen moeten ontwikkelingen. Zo kun je als het ware erkend worden en een voortrekkersrol gaan vervullen.

Overzicht

Hieronder vind je drie overzichten van de Verbindingen en behandelingen die over levens heen werken:

 • de Verbindingen die over levens heen werken
 • een beknopt overzicht van de behandelingen die over levens heen werken
 • een korte omschrijving van de wijze waarop elke behandeling over levens heen werkt

Verbindingen werken over levens heen

In principe werken sinds juli 2016 alle Verbindingen over levens heen. Vóór juli 2016 werkten alleen de Chakra Verbindingen over levens heen.

Voor een aantal Verbindingen zijn er wel speciale spelregels die bepalen of de Verbinding ook in volgende levens zal werken.

Lees meer: Spelregels Verbindingen over levens heen

Overzicht van behandelingen die over levens heen werken

De volgende behandelingen werken voor de gehele kosmische dag:
 

 • Alle Ontwikkelingsbehandelingen

   
 • Alle Ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau

   
 • Van de Beïnvloeding problemen:
 

Alma mater / pater behandeling
Begrensde identiteit behandeling
Beïnvloeding behoefte behandeling
Bezem behandeling
Chantage behandeling
Dubbele motieven behandeling
Eigendom behandeling
Familieband behandeling (ten dele)
Ingebrachte stukken behandeling
Imponeer behandeling
Kosmische Dubbele motieven behandeling
Kwaad behandeling
Levensvitamine behandeling
Manipulatie behandeling
Ontswitching behandeling Plus
Opleiding behandeling

  Zwarte Magie behandeling


 

 • Van de Specifieke problemen:
  Blinde Vlek behandeling
Blokkade behandeling
Eigen wereld behandeling
Gebroken tijdlijn behandeling
Goddelijk Licht behandeling

Hersen processor behandeling
Herstart behandeling
Hier en daar behandeling
Lyme behandeling
Menstruatieklachten behandeling
Miskleun behandeling
Mislukking behandleing
Moeras behandeling
Niet welkom behandeling
Open deuren behandeling
Verdoezel behandeling
Verzonken gevoel behandeling
Zelfbestraffing behandeling
Zuurstof behandeling

 

 • Van de Transmutatie Channelingen specifieke problemen:
  Transmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau
Doel Transmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau
Speerpunt Transmutatie Channeling
Kern Probleem Transmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau


 

 • Alle Specifieke problemen op persoonlijkheidsniveau
   
 • Van de Kosmische dag mogelijkheden:
 

Beginverergering behandeling
Diepe liefde behandeling
Dieper bewustzijn behandeling
Ego doorzien behandeling
Fontanel behandeling
Godin verbinding
Incarnatie behandeling
Innerlijke Verhouding behandeling

Leeftempo behandeling
Levensstroom behandeling
Liefdesadem verbinding
Liefdesvoeding verbinding
Loskoppel behandeling
Mannenlevens behandeling
Materie Transmutatie behandeling
Materie Transmutatiegave 3
Oerkracht behandeling
Onderdruk behandeling
Ontlading behandeling
Ontvankelijkheid behandeling
Open blik behandeling
Opening gave behandeling
Overgave behandeling
Overvloed behandeling
Processor behandeling
Schoonspoel behandeling
Verkrachting behandeling
Vetverdeling behandeling
Vrouwenlevens behandeling
Ziel verbinding impuls
Zuil behandeling
Zuiver voelen behandeling
 

 • Alle specifieke Incarnatie behandelingen
   
 • Alle Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau
   
 • Alle behandelingen uit de categorie 'Na de Onderlaag'
   
 • Alle Oer behandelingen


Je lost met deze behandelingen jouw problematiek dus niet alleen voor dit leven op, maar ook voor  veel meer volgende levens.


Hoe werken de behandelingen over levens heen

Behandelingen kunnen op verschillende manieren over levens heen werken.
Hieronder wordt per behandeling beschreven op welke wijze de betreffende behandeling over levens heen werkt.


Ontwikkelingsbehandelingen


Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling
Het onverwerkt verleden van dit en vorige levens wordt op zielenniveau zo snel en soepel mogelijk opgelost. Eenmaal opgelost blijft dit verleden ook in toekomstige incarnaties opgelost.
Lees meer: Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling

Goddelijke Wezensheling
Het onverwerkt verleden op wezensniveau wordt opgelost. Eenmaal verwerkt blijft dit kosmische nacht verleden gedurende de gehele kosmische dag opgelost.
Lees meer: Goddelijke Wezensheling

Goddelijke Verbindingsimpuls
Het onverwerkt verleden op eenheidsniveau wordt opgelost. Eenmaal verwerkt blijft dit kosmische nacht verleden gedurende de gehele kosmische dag opgelost.
Lees meer: Goddelijke Verbindingsimpuls

Scheppingsplan Transmutatie Channeling
Door de twee Scheppingsplan Transmutatie Channelingen worden twee blokkades op het scheppingsplan niveau opgelost. Eenmaal opgelost blijven deze twee kosmische nacht blokkades gedurende de gehele kosmische dag opgelost.
Lees meer: Scheppingsplan Transmutatie Channeling

Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling
Door de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling wordt een blokkade op het familie scheppingsplan niveau opgelost. Eenmaal opgelost blijft deze kosmische nacht blokkade gedurende de gehele kosmische dag opgelost.
Lees meer: Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling

Volledige Spirituele ik Verbinding
De Volledige Spirituele ik Verbinding zorgt ervoor dat je weer volledig met je eigen spirituele ik verbonden wordt. Ben je weer volledig met je spirituele ik verbonden, dan blijft dat zo gedurende de gehele kosmische dag.
Lees meer: Volledige Spirituele ik Verbinding

In God behandeling
Door de In God behandeling word je opgenomen in het Goddelijke waardoor je het Goddelijke in alles gaat herkennen. Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de kosmische dag.
Lees meer: In God behandeling

God / Godin behandeling
De God / Godin behandeling verenigt het mannelijke en vrouwelijke in onszelf tot op eenheidsniveau. Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens gedurende de gehele kosmische dag.
Lees meer: God / Godin behandeling

Ontwikkelingstocht behandeling
Bepaalde angsten of andere symptomen kunnen na alle Ontwikkelingsbehandelingen toch nog aanwezig zijn. Dat is alleen het geval als deze angsten of andere symptomen op alle zes creatieniveaus voorkomen.
Als deze angsten of andere symptomen eenmaal opgelost zijn, dan blijven ze opgelost gedurende de gehele kosmische dag.
Lees meer: Ontwikkelingstocht behandeling


Persoonlijkheidsbehandeling, Relatie Transmutatie Channeling en Deel Relatie Transmutatie Channeling

Door de Persoonlijkheidsbehandeling, Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau of Deel Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau worden blokkades en barrières op het persoonlijkheidsniveau opgelost.
Eenmaal opgeloste blokkades en barrières op het persoonlijkheidsniveau worden blijvend voor de gehele kosmische dag opgelost.


Het is wel mogelijk om in diepgaand contact met anderen weer andere, nieuwe blokkades op persoonlijkheidsniveau op te lopen.
Lees meer: Persoonlijkheidsbehandeling
Lees meer: Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau
Lees meer: Deel Relatie Transmutatie Channeling op persoonlijkheidsniveau

Ouderrelatie behandeling en Ouderrelatie Transmutatie Channeling
Kinderen spiegelen gezamenlijk de relatie van hun biologische ouders altijd op vier tot zes thema’s. Deze spiegelstukken bestaan uit onuitgesproken of zelfs verdrongen gevoelens van beide ouders die via sexueel contact op een heel diep niveau bij de andere ouder binnenkomen.

Deze spiegelstukken worden overgedragen aan kinderen tijdens hun conceptie.
Door de Ouderrelatie behandeling of vier tot zes Ouderrelatie Transmutatie Channelingen worden deze spiegelstukken niet alleen voor dit leven opgelost, maar zul je ook in toekomstige levens in de kosmische dag de relatie thema’s van je ouders niet meer gaan spiegelen.

De Ouderrelatie behandeling of Ouderrelatie Transmutatie Channeling lost dus ook de verzwakkende kosmische nacht programmering op die er voor zorgt dat je als kind de onuitgesproken of zelfs verdrongen gevoelens uit de relatie van je biologische ouders spiegelt.

Je zult daardoor tijdens al jouw levens in de kosmische dag jouw ouders niet meer gaan spiegelen in deze 'verborgen' relatiethema's.
Lees meer: Ouderrelatie behandeling
Lees meer: Ouderrelatie Transmutatie Channeling

Levenspatroon behandeling

Een levenspatroon is een diep geworteld patroon, waar sommige mensen elke keer weer in vervallen, ook als ze alle Ontwikkelingsbehandelingen hebben ontvangen.

De basis van zo'n levenspatroon is vaak al in vorige levens ontstaan. Het is dus een thema, een probleem dat al meerdere incarnaties een rol heeft gespeeld in je leven.
De Levenspatroon behandeling helpt om dit levenspatroon op te lossen.

Eenmaal opgelost blijft jouw levenspatroon ook voor de rest van de kosmische dag opgelost.
Lees meer: Levenspatroon behandeling

Ego-structuur behandeling
Door de Ego-structuur behandeling wordt ik-gerichte kosmische nacht ego-structuur omgezet in een wij-gerichte kosmische dag ego-structuur.
Het spreekt vanzelf dat dit een blijvende verandering is voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Ego-structuur behandeling


Onderlaag behandeling

De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte stukken uit je onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je deze diepe onverwerkte gevoelens kunt gaan verwerken. Daardoor krijg je weer de volledige besturing over jezelf.

Daarnaast veranderen met behulp van de Onderlaag behandeling de kosmische nacht spelregels van de onderlaag in kosmische dag spelregels, waardoor deze behandeling over levens heen werkt.
Lees meer: Onderlaag behandeling

Familie Transmutatie Channeling
De drie Familie Transmutatie Channelingen lossen op respectievelijk het zielen-, wezens- en eenheidsniveau een familiepatroon op.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens gedurende de gehele kosmische dag.

De drie Familie Transmutatie Channelingen lossen jouw aangrijpingspunten voor familiepatronen op, waardoor je in volgende levens niet meer ontvankelijk zult zijn voor het familiepatronen van jouw ouders. Je zult dan ook geen familiepatronen meer doorgeven aan jouw kinderen.
Lees meer: Familie Transmutatie Channeling

Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling
De Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke man en vrouw in een harmonieuze en gelijkwaardige verhouding tot elkaar komen te staan.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens gedurende de gehele kosmische dag.
Lees meer: Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling

Spiegel behandeling en Spiegel Transmutatie Channelingen

Met de Spiegel behandeling worden alle spiegelstukken waarin jouw kinderen jou spiegelen tegelijkertijd voor jezelf en voor de kinderen opgelost.

De Spiegel Transmutatie Channelingen zijn een alternatief voor de Spiegel behandeling, waarbij per kind vijf à zes van deze channelingen gedaan moeten worden om deze spiegelstukken te kunnen oplossen.

De spiegeling tussen ouder en kind is elke incarnatie uniek en dat blijft zo ook na de Spiegel behandeling of Spiegel Transmutatie Channelingen.
In een volgend leven zullen jouw toekomstige kinderen jou dus in geheel andere thema's spiegelen. Op zielenniveau kies je samen met elk kind voor andere spiegelthema's.

De aard van de spiegeling verandert wel blijvend door deze behandeling. In de kosmische nacht was deze spiegeling wederzijds verzwakkend, na ontvangst van de Spiegel behandeling of Spiegel Transmutatie Channelingen gaat deze spiegeling in de kosmische dag juist onderling versterkend werken.
In een volgend leven zul je dan op zielenniveau samen met je toekomstige kinderen spiegelthema's kiezen die onderling versterkend voor jullie zijn in plaats van verzwakkend.

De Spiegel behandeling (of Spiegel Transmutatie Channeling) verandert dus ook jouw kosmische nacht 'programmering' die er voor zorgt dat de spiegeling tussen ouders en kinderen verzwakkend werkt, in een kosmische dag programmering, waardoor de spiegeling tussen ouders en kinderen juist versterkend gaat werken.
Lees meer: Spiegel behandeling
Lees meer: Spiegel Transmutatie Channelingen

Spiegel Patroon behandeling en Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen
Met de Spiegel Patroon behandeling kun je alle stukken waarin je je beide ouders en/of pleegouders spiegelt tegelijkertijd voor jezelf oplossen.

De Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen zijn een alternatief voor de Spiegel Patroon behandeling, waarbij voor elke ouder apart vijf à zes van deze channelingen gedaan moeten worden om alle spiegelstukken te kunnen oplossen.

De spiegeling tussen ouders en kind is elke incarnatie uniek en dat blijft zo ook na de Spiegel Patroon behandeling of Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen.
In een volgend leven zul je jouw toekomstige ouders dus in geheel andere thema's spiegelen. Op zielenniveau kies je samen met elke ouder voor andere spiegelthema's.


De aard van de spiegeling verandert wel blijvend door deze behandeling. In de kosmische nacht was deze spiegeling voor jou verzwakkend, na ontvangst van de Spiegel Patroon behandeling of Spiegel Patroon Transmutatie Channelingen gaat deze spiegeling in de kosmische dag juist versterkend voor jou werken.
In een volgend leven zul je dan op zielenniveau samen met je toekomstige ouders spiegelthema's kiezen die onderling versterkend voor jullie zijn in plaats van verzwakkend.

De Spiegel Patroon behandeling (of Spiegel Transmutatie Channeling) verandert dus ook jouw kosmische nacht 'programmering' die ervoor zorgt dat de spiegeling tussen ouders en kinderen verzwakkend werkt, in een kosmische dag programmering, waardoor de spiegeling tussen ouders en kinderen juist versterkend gaat werken.
Lees meer: Spiegel Patroon behandeling
Lees meer: Spiegel Patroon Transmutatie Channeling


Beïnvloeding problemen


Alma mater / pater behandeling
De Alma mater / pater behandeling is een behandeling die een beïnvloeding oplost, waarbij grootouders zowel hun eigen kind als de kleinkinderen beïnvloeden, vanuit de behoefte een rol met status, een centrale rol in de familie te spelen.

Grootouders beïnvloeden hierbij één van de ouders (hun eigen kind) op zo'n wijze, dat zij hun kleinkinderen kunnen beïnvloeden. De grootouders hebben op deze wijze zowel grip op de ouder als op de kleinkinderen. Ze hebben zo een machtspositie, hun eigen koninkrijkje.

De beïnvloeding door de grootouders op hun eigen kind houdt in dat deze als ouder elke behoefte van zijn of haar kinderen (de kleinkinderen van de grootouders) altijd moet vervullen.
Tegelijkertijd veranderen ze iets in het systeem van hun kind (de ouder) waardoor ze toegang krijgen tot hun kleinkinderen en zo hun kleinkinderen ook beïnvloeden.

De ouder kan daardoor niet werkelijk volwassen worden, er wordt altijd op een gevoelsmatig niveau aan zijn of haar touwtjes getrokken door de beïnvloeding van de grootouders.
De ouder komt daardoor nooit werkelijk op eigen benen te staan en blijft gevoelsmatig altijd kind. De betreffende ouder kan immers nooit zelfstandig beslissingen nemen in de opvoeding van zijn of haar kinderen.

De kleinkinderen krijgen door deze beïnvloeding een opvoeding van één van hun ouders die minder goed voor hen is. Het is niet goed voor kinderen als een ouder geen duidelijke grenzen kan trekken.

De grootouders kunnen hun kleinkinderen niet beïnvloeden in hun opvoeding van de achterkleinkinderen.

Toch heeft de beïnvloeding van de grootouders op hun volwassen kind wel z’n sporen achtergelaten op de kleinkinderen.
Zij zijn er niet aan gewend dat er duidelijke grenzen getrokken worden naar kinderen en zullen dat in de opvoeding van hun eigen kinderen ook minder snel doen.
Lees meer Alma mater / pater behandeling
 

Beïnvloeding behoefte behandeling
Dertig procent van alle mensen heeft gedurende de kosmische nacht in één of meerdere vorige levens op een hoger niveau een opleiding ontvangen van Hogere begeleiders van de kosmische nacht om anderen te beïnvloeden.

Als je zo’n beïnvloeding opleiding van Hogere kosmische nacht begeleiders ontvangen hebt, heb je vervolgens gedurende een aantal levens op een 'professionele wijze' beïnvloeding uitgeoefend.

Zelfs als je alle Beïnvloeding behandelingen ontvangen hebt die je nodig had, dan nog blijft er op een heel diep niveau in je systeem een onbewuste behoefte bestaan om anderen te beïnvloeden.

Door de bovengenoemde opleiding ben je als het ware verslaafd geraakt aan het beïnvloeden van anderen.

De Beïnvloeding behoefte behandeling lost de diepgewortelde behoefte om anderen te beïnvloeden op.
Lees meer: Beïnvloeding behoefte behandeling

Begrensde identiteit behandeling
Op zielenniveau bepalen jouw ouders in de kosmische nacht jouw identiteit. Deze begrenzing maakt het mogelijk om de strijd aan te gaan met alles wat ons ‘vreemd’ is.
Zo hebben we elkaar tijdens de kosmische nacht verzwakt.

De Begrensde identiteit behandeling lost deze begrenzing op waardoor wij ons meer één met Al kunnen voelen.

Omdat jouw aangrijpingspunten voor een begrensde identiteit worden opgelost, zul je in toekomstige levens ook geen begrensde identiteit van jouw toekomstige ouders ontvangen. Deze begrenzing wordt dus voor de gehele kosmische dag voor jou opgelost.
Lees meer: Begrensde identiteit behandeling


Bezem behandeling
Als je alle beïnvloeding behandelingen ontvangen hebt die jij nodig hebt, dan kan het in enkele gevallen voorkomen dat je toch nog last hebt van een zeldzame vorm van beïnvloeding die onder geen van onze beïnvloeding behandelingen valt.

Het gaat hier om bijvoorbeeld vormen van beïnvloeding waar je in vorige levens op een andere planeet waar andere spelregels dan hier op Aarde gelden, last hebt gehad. Zo’n beïnvloeding kan over levens heen werken.
De Bezem behandeling lost zulke ‘exotische’ en zeldzame vormen van beïnvloeding op.
Lees meer: Bezem behandeling


Chantage behandeling

De Chantage behandeling lost alle aangrijpingspunten voor gevoelsmatige en mentale chantage in jou op.
Deze chantage kan variëren van onderhuidse gevoelsmatige chantage tot diepgaande vormen van mentale chantage op een voor jou onbewust niveau in je systeem.

Iedereen heeft de Chantage behandeling nodig, ook als je zelf nooit anderen chanteert, omdat iedereen aangrijpingspunten heeft voor chantage door anderen.
Lees meer: Chantage behandeling


Dubbele motieven behandeling
De Dubbele motieven behandeling lost een diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties, of energiebalans door anderen gemanipuleerd worden.
Deze beïnvloeding kan - zonder deze behandeling - over levens heen doorwerken.

De Dubbele motieven behandeling geeft direct een levenslange bescherming tegen deze vorm van beïnvloeding en zorgt er ook voor dat alle dubbele motieven beïnvloeding uit dit leven en uit vorige levens uit je systeem verdwijnt.

Daarnaast lost de behandeling ook de aangrijpingspunten in jou op voor deze diepgaande vorm van beïnvloeding, waardoor je daarna niet meer vatbaar bent voor dubbele motieven beïnvloeding. Hierdoor ben je gedurende de hele kosmische dag beschermd tegen dubbele motieven beïnvloeding.

Lees meer: Dubbele motieven behandeling

Familieband behandeling
Door de Familieband behandeling worden verzwakkende en beklemmende familiebanden opgelost en veranderd in onderling versterkende kosmische dag familiebanden. 

De Familieband behandeling lost daarbij vier verzwakkende familie-aspecten op:

 • Verzwakkende en beklemmende familiebanden
 • Ingebracht geweten
 • Onontwarbare familieknopen    
 • Het ontwikkeling remmende kosmische nacht gezinsveld  Door de Familieband behandeling verandert jouw kosmische nacht gezinsveld in een kosmische dag gezinsveld. Deze verandering werkt over levens heen.

Als je in een volgend leven geboren zou worden bij ouders met een kosmische nacht gezinsveld, dan word je wel in dit gezinsveld opgenomen, maar vorm je daarbinnen als het ware een kosmische dag eilandje.

Krijg je in een volgend leven zelf kinderen met jouw partner, dan wordt er een kosmische dag gezinsveld gevormd, ook als jouw partner zelf nog uit een kosmische nacht gezinsveld komt.

Behalve deze vier familie-aspecten lost de Familieband behandeling ook beïnvloeding door gelijkgestemden en kosmische nacht contracten op.
Deze veranderingen werken ook over levens heen, omdat de aangrijpingspunten voor deze beïnvloeding door de Familieband behandeling worden opgelost.
Lees meer: Familieband behandeling


Imponeer behandeling
Je hebt de Imponeer behandeling nodig als je probeert een beeld van jezelf over te brengen dat niet overeenstemt met wie jij werkelijk bent. Je doet je daarbij ‘groter’ en belangrijker voor dan je in wezen bent.

Niet iedereen laat zich imponeren, ongeveer 60% van alle mensen is er ontvankelijk voor en laat zich dus onder de indruk brengen.

De Imponeer behandeling is alleen nodig voor mensen die deze vorm van beïnvloeding zelf toepassen.

Deze beïnvloeding 'beklijft' niet bij anderen. Met andere woorden deze vorm van beïnvloeding verandert bij anderen niets blijvends in hun eigen systeem.

Ze kunnen wel geloven in het beeld dat hen wordt voorgespiegeld, waardoor ze onder de indruk raken van een persoon die deze vorm van beïnvloeding toepast.

Als je ontvankelijk bent voor deze vorm van beïnvloeding, laat je je dus wel imponeren door degene deze beïnvloeding toepast. Je krijgt daardoor wel een ander beeld van de persoon die jou beïnvloedt. Mocht iemand die deze beïnvloeding toepast kwaad willen, dan kan dat dus wel in jouw nadeel uitpakken.

De innerlijke achtergrond om deze vorm van beïnvloeding toe te passen, is een diep, verdrongen minderwaardigheidscomplex. Als je deze beïnvloeding toepast, blaas je jezelf op om je niet minderwaardig te voelen.

De Imponeer behandeling lost dit diepe minderwaardigheidscomplex op.
Lees meer: Imponeer behandeling

Kwaad behandeling
De Kwaad behandeling is de overkoepelende behandeling van alle behandelingen uit de categorie Beïnvloeding problemen.

Deze behandeling lost alle aangrijpingspunten met het kwaad op. Zonder aangrijpingspunten ben je niet meer bereikbaar voor het kwaad, ben je er als het ware immuun voor geworden.

De Kwaad behandeling lost dus de laatste restanten in jou van het kwaad op, waardoor je weer een grote stap dieper de kosmische dag in kunt maken. De laatste verbindingslijntjes met de kosmische nacht worden door deze behandeling verbroken.

Iedereen heeft deze behandeling nodig.
Je kunt de Kwaad behandeling na de Onderlaag behandeling ontvangen.
Lees meer: Kwaad behandeling

Levensvitamine behandeling
Levensvitaminen geven je een bruisend gevoel, een gevoel van echt leven.

Je maakt levensvitaminen aan door het leven vol aan te gaan.
Ga je het leven niet helemaal aan, dan maak je onvoldoende levensvitaminen aan. Je gaat je dan grauw en lusteloos voelen.

Als je het leven minder aangaat en je voelt je daardoor grauw en lusteloos, dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. je blijft grauw en lusteloos
 2. je besluit onbewust om levensvitaminen bij je partner te roven. Je hoeft dan zelf het leven niet aan te gaan en voelt je tegelijkertijd niet grauw en lusteloos. Als je levensvitaminen bij je partner rooft, dan leidt dat bij je partner altijd tot dementie.


Ingebrachte stukken behandeling
Ingebrachte stukken zijn stukken die anderen bij jou inbrengen. Deze ingebrachte stukken zorgen ervoor dat je gevoelens van jezelf onderdrukt.
De Ingebrachte stukken behandeling lost deze ingebrachte stukken in jou op.

Bovendien lost de Ingebrachte stukken behandeling alle aangrijpingspunten in jou op, die het mogelijk maken dat anderen deze onderdrukkende stukken bij jou kunnen inbrengen.

Ongeveer 60% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.
Lees meer: Ingebrachte stukken behandeling

Kosmische Dubbele motieven behandeling
De Kosmische Dubbele motieven behandeling lost diepgaande beïnvloeding op waarbij jouw gevoelens, emoties of energiebalans vanuit vorige levens op andere planeten bespeeld en gemanipuleerd worden.Deze bescherming werkt over levens heen.

Het resultaat van kosmische dubbele motieven beïnvloeding is dat je niet optimaal op Aarde kunt functioneren.

Deze vorm van beïnvloeding werkt heel diep door op je persoonlijkheid en zorgt ervoor dat je geen of moeizaam aansluiting voelt met de Aardse gang van zaken. Je kunt je zelfs min of meer een alien op deze Aarde voelen.
Lees meer: Kosmische Dubbele motieven behandeling

Ontswitching behandeling Plus
De Ontswitching behandeling Plus lost de diepste oorzaak van het ontstaan van switchingen op voor de gehele kosmische dag.
Lees meer Ontswitching behandeling Plus

Zwarte Magie behandeling
Omdat de Zwarte Magie behandeling niet alleen de zwarte magie die op jou is toegepast oplost, maar ook de aangrijpingspunten in jou voor zwarte magie oplost, ben je gedurende de gehele kosmische dag beschermd tegen zwarte magie.
Lees meer: Zwarte Magie behandeling


Specifieke problemen


Blinde Vlek behandeling

Elk leven kom je met dezelfde blinde vlekken op Aarde. Je hebt dan ook geen (onbewuste) herinnering over levens heen, over hoe het was om te leven zonder een bepaalde blinde vlek. Dat maakte het nog moeilijker om je eigen blinde vlekken te leren kennen en op te lossen.

De Blinde Vlek behandeling lost jouw blinde vlekken niet alleen op voor dit leven, maar ook voor de rest van de kosmische dag.
Lees meer: Blinde Vlek behandeling

Blokkade behandeling

De Blokkade behandeling helpt je niet alleen in dit leven om blokkades op te lossen die de vertering van voeding in de weg staan, waardoor afvallen vrijwel onmogelijk wordt, maar voorkomt deze problematiek ook in volgende levens.

De Blokkade behandeling maakt het onmogelijk om zelf de verwerking van een emotie zo te blokkeren, dat er een blokkade ontstaat die de vertering van voeding belemmert.
Een dergelijke blokkade kan ook door beïnvloeding van derden ontstaan. De Blokkade behandeling lost deze beïnvloeding op en biedt ook over levens heen bescherming tegen dit soort beïnvloeding.
Lees meer: Blokkade behandeling

Eigen wereld behandeling

De Eigen wereld behandeling kan je helpen om de achtergrond van je ‘eigen wereld’ op te lossen zodat je weer helemaal in de realiteit terug kunt keren.

De Eigen wereld behandeling voorkomt dat deze problematiek in volgende levens ooit nog zal ontstaan.
Lees meer: Eigen wereld behandeling

Gebroken tijdlijn behandeling

Stam je uit een ander Universum of heb je daar een aantal levens geleid, dan kun je voor een deel verbonden zijn met de tijdrekening die we hier op Aarde gebruiken en voor een deel nog met de tijdrekening uit dat andere Universum.
Het gevolg daarvan is dat je problemen kunt hebben om goed om te gaan met de tijdrekening die we hier op Aarde hanteren.


De Gebroken tijdlijn behandeling voorkomt dat deze problematiek in volgende levens ooit nog zal ontstaan.

Lees meer: Gebroken tijdlijn behandeling


Goddelijk Licht Behandeling

De Goddelijk Licht behandeling is er speciaal op gericht om mensen met goedaardige en kwaadaardige tumoren te helpen.

Goedaardige en kwaadaardige tumoren kunnen ontstaan als je met je wil bepaalde problemen zover wegdrukt dat ze als het ware buiten jezelf komen te staan, waardoor ze niet meer onder het centrale besturingssysteem van het lichaam vallen.
Ze gaan dan een ‘eigen’ leven leiden, waarbij er een autonoom deel in het lichaam ontstaat waarin de kankercellen kunnen gaan woekeren.

Door de Goddelijk Licht behandeling wordt het onmogelijk gemaakt om problemen zover weg te drukken dat ze buiten jezelf komen te staan, waardoor kanker kan ontstaan. Dit blijft vervolgens ook onmogelijk gedurende de verdere kosmische dag.
Lees meer: Goddelijk Licht Behandeling


Hersen processor behandeling

Door de Hersen processor behandeling lost duf gevoel in je hoofd op, waardoor je je weer frisser in je hoofd voelt en weer helderder kunt denken.
Naarmate je ouder wordt, functioneert bij veel mensen het korte termijn geheugen minder goed. De Hersen processor behandeling helpt om het korte termijn geheugen weer beter te laten functioneren.
Ook geestelijke vermoeidheid verbetert door deze behandeling.
De verbinding tussen het kruinchakra en de hersenen wordt versterkt, waardoor je bewuster kunt worden van de inspiratie die je via je kruinchakra ontvangt.
Deze resultaten werken over levens heen.
Lees meer: Hersen processor behandeling

Herstart behandeling

De Herstart behandeling zal je ook in volgende levens helpen, mocht je dan vastlopen in een ontwikkeling dan geeft deze behandeling automatisch een impuls waardoor de stagnatie in je ontwikkeling wordt opgelost en je innerlijk weer gaat stromen.
Lees meer: Herstart behandeling


Hier en daar behandeling

Door de Hier en daar behandeling lost de diepgaande problematiek op, die ontstaat als je levens hebt geleid op een andere planeet of in een ander Universum en een deel van jezelf op die andere planeet of in dat andere Universum hebt achtergelaten.

Je bent dan ‘half’ hier en ‘half’ daar. Je voelt je daardoor hier op Aarde niet thuis, je voelt je ontheemd, alles gaat anders dan je gewend bent. Je vindt geen aansluiting en komt ook niet uit de verf. Het lukt je niet om dingen neer te zetten en te laten slagen en word gaandeweg hopeloos onzeker.

De Hier en daar behandeling helpt je om het deel dat je elders hebt achtergelaten, samen te voegen met jouw Aardse deel. Je wordt daardoor weer compleet, waardoor je jezelf kunt gaan neerzetten en je leven succesvol kunt laten worden.

De Hier en daar behandeling voorkomt dat deze problematiek in volgende levens ooit nog zal ontstaan.
Lees meer: Hier en daar behandeling

Lyme behandeling

De Lyme behandeling lost:

 • de innerlijke achtergrond op waardoor je vatbaar bent voor de ziekte van Lyme

en

 • de ziekte van Lyme zelf, als je daar last van hebt

Lees meer Lyme behandeling

Menstruatieklachten behandeling
Dit wereldwijde negatieve oordeel over ongesteldheid vormt een niet te onderschatten verzwakkende kracht die een diepgaande invloed op vrouwen heeft. Het is dan ook één van de drie achterliggende oorzaken van menstruatieklachten.

De Menstruatieklachten behandeling lost de invloed die dit oordeel op jouw systeem heeft blijvend op, waardoor het jou ook in volgende levens als vrouw niet meer zal beïnvloeden.
Lees meer: Menstruatieklachten behandeling


Miskleun behandeling

De Miskleun behandeling lost niet alleen jouw innerlijke problematiek n.a.v. een fatale fout uit een vorig leven op, maar voorkomt ook dat je in volgende levens opnieuw op deze wijze geblokkeerd raakt, mocht je ooit weer een fatale fout maken.
Lees meer: Miskleun behandeling


Mislukking behandeling

Als je de Mislukking behandeling nodig hebt, dan heb je in een vorig leven iets gedaan, wat je - tenminste in je eigen ogen - nooit had moeten doen.
In dit leven saboteer je vervolgens jezelf, zodat je niet in je eigen kracht kunt gaan staan.
Zo probeer je  te voorkomen dat  je opnieuw een grote misstap zult maken.
Door de Mislukking behandeling zul je ook in volgende levens je eigen kracht niet meer saboteren.
Lees meer. Mislukking behandeling


Moeras behandeling

De Moeras behandeling helpt bij een diepgaande problematiek waarbij je als het ware vastzit in een moeras, waar je zelf niet uit kunt komen en alleen maar de neiging hebt om er dieper in weg te zakken.
De Moeras behandeling lost deze problematiek ook over levens heen op.
Lees meer: Moeras behandeling

Niet welkom behandeling
De Niet welkom behandeling lost de problematiek op die kan ontstaan als je je als baby niet welkom voelt.
De Niet welkom behandeling lost deze problematiek ook over levens heen op.
Lees meer: Niet welkom behandeling

Open deuren behandeling
Door de Open deuren behandeling lost de diepgaande problematiek op, die kan ontstaan als jouw ‘prettig’ verlopend leven plotseling door een gebeurtenis volkomen op z’n kop wordt gezet.
De shock die hierdoor ontstaat, houdt jou als het ware vast in het verleden.
De Open deuren behandeling voorkomt ook in volgende levens dat deze problematiek ooit nog zal ontstaan.
Lees meer: Open deuren behandeling


Verdoezel behandeling

De Verdoezel behandeling lost niet alleen jouw innerlijke problematiek n.a.v. verdoezelen van gevoelens op, maar voorkomt ook dat je in volgende levens gevoelens verdoezelt.
Lees meer: Verdoezel behandeling

 

Verzonken gevoel behandeling

Vrijwel iedereen heeft in zijn of haar leven gebeurtenissen meegemaakt die heel diep zijn gegaan, die je op je grondvesten hebben doen schudden.

Door de shock die zo’n gebeurtenis in jou teweeg brengt, kan er een zelfbescherming mechanisme in werking treden. Een deel van de gevoelens die de gebeurtenis in je oproept, komt door dit zelfbescherming mechanisme in je onderbewuste terecht.
Je bent je dus op geen enkele manier bewust van deze gevoelens en kunt ze daardoor ook niet verwerken.

Zo ontstaan ‘verzonken’ gevoelens, gevoelens waar je je absoluut niet bewust van bent en ook nooit bewust van bent geweest.

Dit mechanisme wordt niet alleen voor dit leven, maar ook voor toekomstige levens opgelost, waardoor er ook in volgende levens geen verzonken gevoelens ontstaan.
Lees meer: Verzonken gevoel behandeling


Zuurstof behandeling

Voor het functioneren van de hersenen is de zuurstofvoorziening essentieel.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de zuurstofvoorziening van de hersenen niet optimaal is. Geheugenverlies is één van de gevolgen.

Door de Zuurstof behandeling krijgen de hersenen weer een optimale zuurstofvoorziening.
Deze optimale zuurstofvoorziening van de hersenen werkt niet alleen voor dit leven, maar ook voor volgende levens in de kosmische dag.
Lees meer: Zuurstof behandeling


Zelfbestraffing behandeling
De Zelfbestraffing behandeling lost onbewuste zelfbestraffing en zelfsabotage op.
Zelfbestraffing en zelfsabotage kunnen ontstaan als je:

 • in een vorig leven iets hebt gedaan dat je jezelf toen bijzonder kwalijk hebt genomen
 • jezelf toen heilig hebt voorgenomen om nooit meer zoiets te doen
 • en op een heel diep niveau hebt besloten om dat nooit meer te doen
 • onbewust de indruk krijgt dat je in jouw huidige leven opnieuw de fout in gaat


De Zelfbestraffing behandeling leidt je door een proces waardoor je jezelf kunt vergeven.
Je kunt jezelf dan vergeven wat je jezelf ooit zo bijzonder kwalijk hebt genomen.
De diepe beslissing die moest voorkomen dat je ooit opnieuw dezelfde fout zou maken, lost dan automatisch op.

De Zelfbestraffing behandeling zal je ook in volgende levens helpen om jezelf misstappen in het leven te vergeven, zodat je jezelf niet meer gaat bestraffen.
Lees meer: Zelfbestraffing behandeling


Transmutatie Channelingen specifieke problemenTransmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau
Een specifiek probleem kan met een Transmutatie Channeling op zielen- wezens- of eenheidsniveau opgelost worden. 
Eenmaal opgelost blijft dit specifieke probleem ook in volgende incarnaties opgelost.
Lees meer: Transmutatie Channeling

Doel Transmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau
Met een Doel Transmutatie Channeling op zielen- wezens- of eenheidsniveau kan een probleem dat tussen jou en een doel bereiken in staat, opgelost worden. 
Eenmaal opgelost blijft dit obstakel ook in volgende incarnaties opgelost.
Lees meer: Doel Transmutatie Channeling

Speerpunt Transmutatie Channeling
De Speerpunt Transmutatie Channeling is bedoeld voor mensen die vastlopen in hun eigen problematiek. Deze problematiek werkt als een spil en is bepalend voor het functioneren van de gehele overige problematiek van de persoon in kwestie.
Eenmaal opgelost blijft dit specifieke diepgaande probleem ook in volgende incarnaties opgelost.
Lees meer: Speerpunt Transmutatie Channeling

Kern Probleem Transmutatie Channelingen op zielen- wezens- en eenheidsniveau
Bij de Kern Probleem Transmutatie Channeling gaat het om een probleem waar je niet doorheen komt maar niet jouw hele leven beheerst.
Eenmaal opgelost blijft dit specifieke probleem ook in volgende incarnaties opgelost.
Lees meer: Kern Probleem Transmutatie Channeling

 

Specifieke problemen op persoonlijkheidsniveau


Sexuele blokkade behandeling
De Sexuele blokkade behandeling lost sexuele blokkades op waardoor je niet of nauwelijks kunt genieten van sexueel contact. Je voelt je op dat gebied als het ware dood. Je doet het omdat je de ander er plezier mee doet, maar uit jezelf zou je het nooit doen.
Lees meer: Sexuele blokkade behandeling


Kosmische dag mogelijkheden


Beginverergering behandeling
De Beginverergering behandeling zogt ervoor dat je geen of tenminste veel minder beginverergeringen krijgt na de ontvangst van andere behandelingen.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Beginverergering behandeling


Diepe liefde behandeling

De Diepe liefde behandeling verdiept de wederzijdse liefde van liefdesparen. Deze behandeling moet daarvoor door beide partners tegelijkertijd ontvangen worden.

Je kunt de Diepe liefde behandeling niet ontvangen als je geen liefdesrelatie hebt of als je een homosexuele relatie hebt.
Lees meer: Diepe liefde behandeling


Dieper bewustzijn behandeling

Met de Dieper bewustzijn behandeling kun je je bewuster worden van wat jouw systeem jou aan wil geven. Je kunt je dus bewuster worden van signalen van je systeem, van wat jouw systeem voelt.
Deze gave behoud je ook in volgende levens.
Lees meer: Dieper bewustzijn behandeling


Ego doorzien behandeling

De Ego doorzien behandeling helpt jou om sneller te doorzien hoe je ego jou kan besturen en misleiden.

Lees meer: Ego doorzien behandeling


Fontanel behandeling

De Fontanel behandeling helpt je ook in volgende levens om jouw fontanel op energieniveau meer open te houden. 
Jouw indalingsproces als baby wordt dan door de Fontanel behandeling verzacht.
Het hoofd zal ook op latere leeftijd energetisch beter doorlatend en meer transparant blijven, zodat ook dan een directer contact met het Hogere blijft bestaan.
Lees meer: Fontanel behandeling


Godin verbinding

De Godin verbinding geeft een vorm van kosmische dag verlichting, waarbij onze verbinding met de Aarde en de schepping verdiept wordt.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Godin verbinding


Innerlijke Verhouding behandeling


De Innerlijke Verhouding behandeling verandert de innerlijke man/vrouw verhouding in lijn met de spelregels van de kosmische dag.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Innerlijke Verhouding behandeling


Leeftempo behandeling

Het leven is er om geleefd te worden, om de kansen die het leven biedt te benutten, ervan te leren wat er van te leren valt. Kortom het is belangrijk om het leven open en onbevangen aan te gaan.
De Leeftempo behandeling helpt je hierbij ook in volgende levens.
Lees meer: Leeftempo behandeling


Levensstroom behandeling

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken.
Deze snellere innerlijke levensstroom zul je ook in volgende levens behouden.
Lees meer: Levensstroom behandeling


Liefdesadem verbinding

Door de Liefdesadem verbinding ademt het Goddelijke als het ware door je heen, waardoor je minder normale zuurstof nodig hebt om te ademen.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Liefdesadem verbinding

Liefdesvoeding verbinding

De Liefdesvoeding verbinding verbindt je zodanig met Goddelijke Liefde dat je daardoor gevoed wordt en heel weinig grofstoffelijke voedingsmiddelen meer nodig hebt.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Liefdesvoeding verbinding

Loskoppel behandeling
De Loskoppel behandeling maakt het mogelijk om geestelijke pijn los te koppelen van emoties, waardoor het veel gemakkelijker wordt om pijn te verwerken.
Je gaat daardoor drie tot vier keer zo snel door elke ontwikkeling van een behandeling heen.
Dat verandert de uitwerkingstijd - de tijd die nodig is om alle ontwikkelingen van een behandeling zich in jou te laten ‘ontvouwen’ - niet.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Loskoppel behandeling


Mannenlevens behandeling
De Mannenlevens behandeling is zowel voor mannen als vrouwen bedoeld.
De behandeling helpt om diepgaande en vaak gruwelijke mannelijke (oorlogs)ervaringen uit vorige levens op te lossen.
Deze ervaringen zijn zo diepgaand en zo gruwelijk geweest dat je daar innerlijk als het ware door bent vervormd.
Deze vervormingen worden voor dit en volgende levens opgelost door de Mannenlevens behandeling.
Lees meer: Mannenlevens behandeling


Materie Transmutatie behandeling

De Materie Transmutatie behandeling leidt je door ontwikkelingen die jouw verhouding tot de materie verandert.
Door deze ontwikkelingen kun je de Materie Transmutatie gave ontvangen en toepassen.
De Materie Transmutatie behandeling is dus een twee-in-één behandeling.
Deze gave werkt dus ook over levens heen
Lees meer: Materie Transmutatie behandeling


Materie Transmutatiegave 3

Met de Materie Transmutatiegave 3 heb je de mogelijkheid om anderen die de Materie Transmutatie behandeling niet ontvangen hebben, kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Materie Transmutatie gave biedt.
Het is dus een gave waar je meerdere levens profijt van hebt. Je zult in een volgend leven intuïtief aanvoelen dat je deze gave bezit. Je zult dan ook aanvoelen hoe deze gave ingezet mag worden.
Lees meer: Materie Transmutatiegave 3

Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht en helpt je om de ideale balans tussen leven vanuit je oerkracht en vanuit je denken te verwezenlijken. Deze balans zal door de ontvangst van de Oerkracht behandeling in toekomstige levens ook optimaal zijn.
Lees meer: Oerkracht behandeling


Onderdruk behandeling
Door de Onderdruk behandeling word je er bewust van welke gevoelens je onderdrukt, zodat je ze kunt verwerken.

Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Onderdruk behandeling


Ontlading behandeling
Als je in dit leven de Ontlading behandeling ontvangen hebt, zul je in volgende levens geen gevoelens meer onderdrukken.
Lees meer: Ontlading behandeling


Ontvankelijkheid behandeling

Door de Ontvankelijkheid behandeling krijg je die ontvankelijkheid weer, waarmee kinderen in het leven staan. Het leven wordt daardoor meer een avontuur, dat je opener en meer onbevangen aangaat. Je benadert het leven door deze behandeling ook meer vanuit je gevoel.
Deze positieve verandering in je wijze waarop je in het leven staat, werkt ook in volgende levens door.
Lees meer: Ontvankelijkheid behandeling


Open blik behandeling

De Open blik behandeling vergroot jouw realiteitszin en inschattingsvermogen ook in volgende levens
Lees meer: Open blik behandeling

 

Opening gave behandeling

De Opening gave behandeling bestaat uit twee gecombineerde behandelingen:

 • Opening gave behandeling
 • Uitnodiging behandeling


Met de Opening gave behandeling kun je zelf een opening maken naar de gevoelens die je hebt onderdrukt en die zich na verloop van tijd via (lichamelijke) symptomen aan jou kenbaar hebben gemaakt.
Met behulp van de Uitnodiging behandeling kun je vervolgens de onderdrukte gevoelens waar een opening naar is gemaakt, naar je toe laten komen, zodat je ze kunt verwerken.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Opening gave behandeling


Overgave behandeling

De Overgave behandeling is een bijzondere ondersteunende behandeling, die het mogelijk maakt om in overgave door de diepe ontwikkelingen van de behandeling(en) te gaan die jij nodig hebt om jouw specifieke problematiek en/of trauma op te lossen.
Lees meer: Overgave behandeling


Processor behandeling

Met de Processor behandeling ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en loop je minder snel vast in een ontwikkeling.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Processor behandeling


Schoonspoel behandeling

De Schoonspoel behandeling helpt je om onverwerkte gevoelens die in vetweefsel zijn opgeslagen, niet meer vast te houden, maar los te laten.

De onverwerkte gevoelens die de Schoonspoel behandeling helpt los te laten, zijn altijd onverwerkte gevoelens uit dit en vorige levens die zo pijnlijk voor je waren dat je ze niet wilde voelen. Je hebt ze daarom in vetweefsel ingekapseld.

De Schoonspoel behandeling helpt je ook o in volgende levens geen onverwerkte gevoelens in vetweefsel op te slaan.
Lees meer: Schoonspoel behandeling


Vetverdeling behandeling

De Vetverdeling behandeling zorgt voor een gelijkmatige verdeling van je energie en vet over je systeem en je lichaam.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Vetverdeling behandeling


Verkrachting behandeling

Afgaand op de naam van deze behandeling zou je denken dat slechts weinigen deze behandeling nodig hebben.
Niets is minder waar, de Verkrachting behandeling is een behandeling uit de categorie Kosmische dag mogelijkheden, met andere woorden een behandeling die iedereen nodig heeft.

Iedereen is tijdens zijn of haar levens in de kosmische nacht zowel dader als slachtoffer van verkrachting geweest. Daarom is verkrachting een centraal thema in de kosmische nacht geweest, dat alleen verwerkt en opgelost kan worden door de Verkrachting behandeling.

Door de Verkrachting behandeling ontvang je een kosmische dag programmering met betrekking tot het centrale thema rond verkrachting.
De onbewuste woede over het leven op Aarde maakt door deze kosmische dag programmering plaats voor dankbaarheid voor de ontwikkelingsmogelijkheden die het leven op Aarde je biedt.
Lees meer: Verkrachting behandeling


Vrouwenlevens behandeling

De Vrouwenlevens behandeling helpt mannen en jongens om typisch vrouwelijke problematiek uit vorige levens waarin je vrouw bent geweest, op te lossen.
Voor vrouwen helpt de Vrouwenlevens behandeling om algemene kosmische nacht problematiek rond voortplanting en scheppingskracht op te lossen. Deze problematiek werkt door in iedere vrouw.
Eenmaal opgelost blijft deze problematiek ook in volgende levens opgelost.
Lees meer: Vrouwenlevens behandeling


Wind behandeling

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.
Met behulp van de Wind behandeling kun je de resultaten van behandelingen van het Wholism Project in de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.
Uniek is dat de Wind behandeling een ontwikkeling bevorderende behandeling is die als eerste behandeling ontvangen mag worden.
Lees meer: Wind behandeling
 

Ziel verbinding impuls
De Ziel verbinding impuls verandert de verbinding met jouw ziel in een kosmische dag verbinding waardoor je de informatie van jouw ziel drie maal zo krachtig gaat ontvangen.
Deze kosmische dag verbinding met jouw ziel blijft ook in jouw volgende levens bestaan.
Lees meer: Ziel verbinding impuls
 

Zuil behandeling
Met de Zuil behandeling ga je gemakkelijker door ontwikkelingen en loop je minder snel vast in een ontwikkeling.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Zuil behandeling


Zuiver communiceren behandeling

De Zuiver communiceren behandeling lost de innerlijke frictie op die ontstaat door twee volkomen verschillende manieren van onzuiver communiceren waarbij je:

 • in direct contact met een ander niet helemaal de waarheid spreekt
 • in negatieve zin met derden spreekt over wat er in het contact tussen jou en een ander besproken of gebeurd is


De Zuiver communiceren behandeling:

 • lost de invloed op die onzuivere communicatie van anderen op jou heeft gehad

en

 • maakt je bewust van je eigen onzuivere communicatie

Lees meer: Zuiver communiceren behandeling


Zuiver voelen behandeling

De Zuiver voelen behandeling lost blokkades op die jou belemmeren om zuiver te voelen.

Zuiver voelen is een fijngevoelig en zuiver instrument dat hoort bij de kosmische dag.
Het is gebaseerd op een diep contact met je energetisch kanaal, het kanaal dat al jouw chakra’s verbindt en dat fungeert als een kanaal tussen Hemel en Aarde.

Door de Zuiver voelen behandeling raak je dieper met je gevoel verbonden, zodat je nog beter kunt varen op het kompas van je gevoel.
Lees meer: Zuiver voelen behandeling


Incarnatie behandelingen


Incarnatie behandeling
De Incarnatie behandeling helpt je om jezelf te herenigen met delen die niet meegegaan zijn in jouw incarnatieproces.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we volledig geïncarneerd, dus met al onze kwaliteiten op Aarde te komen. Dan pas kun je volledig functioneren. Het effect van de Incarnatie behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie behandeling


Incarnatie boven behandeling

Je hebt de Incarnatie boven behandeling nodig als je sterk gericht bent op het Hogere omdat je het vertrouwen in jezelf in een vorig leven verloren bent en daardoor geen verantwoordelijkheid over jezelf durft te nemen.
De Incarnatie boven behandeling lost deze gerichtheid op het Hogere op, waardoor je echt op Aarde landt en weer verantwoordelijkheid over je eigen leven kunt gaan nemen.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat je volledige verantwoordelijkheid neemt over alles wat je wel of niet doet in je leven. Het effect van de Incarnatie boven behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie boven behandeling


Incarnatie ontkenning behandeling
Je hebt de Incarnatie ontkenning behandeling nodig als je je eigen incarnatie ontkent, om maar niet herinnerd te worden aan je eigen daden in een vorig leven en er zo geen verantwoording over te nemen.
De Incarnatie ontkenning behandeling lost deze diepgaande ontkenning van je eigen daden op waardoor je weer verantwoording kunt gaan nemen over je eigen leven.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat je volledige verantwoordelijkheid neemt over alles wat je doet, of het in je eigen ogen nu goed of slecht was. Het effect van de Incarnatie ontkenning behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie ontkenning behandeling


Incarnatie tegenzin behandeling

Je hebt de Incarnatie tegenzin behandeling nodig als je ziel een programmering heeft waardoor je met tegenzin incarneert.
De Incarnatie tegenzin behandeling lost het gevoel van tegenzin op waardoor je echt kunt gaan leven en veel gemakkelijker werkelijk iets van je leven kunt gaan maken.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we met plezier incarneren, zodat je het leven helemaal aan kunt gaan. Het effect van de Incarnatie tegenzin behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie tegenzin behandeling


Incarnatie toekomst behandeling
Je hebt de Incarnatie toekomst behandeling nodig als je sterk gericht bent op de toekomst om maar niet onbewust herinnerd te worden aan een vorig leven dat je als afschuwelijk ervaren hebt.
De Incarnatie toekomst behandeling lost deze te sterke toekomstgerichtheid op waardoor je echt in het nu kunt gaan leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan vervullen.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat je gericht op het hier en nu incarneert, zodat je aan je huidige levensopdrachten kunt werken. Het effect van de Incarnatie toekomst behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie toekomst behandeling


Incarnatie verleden behandeling
Je hebt de Incarnatie verleden behandeling nodig als je onbewust gericht bent op een vorig leven dat je als ideaal hebt ervaren.
De Incarnatie verleden behandeling lost deze gerichtheid op dit ‘ideale’ vorige leven op, waardoor je echt in het nu kunt gaan leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan vervullen.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat je incarneert met een gerichtheid op het hier en nu, zodat je aan je huidige levensopdrachten kunt werken. Het effect van de Incarnatie verleden behandeling zal daarom blijvend zijn voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Incarnatie verleden behandeling


Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau


Binnen- / buitenwereld behandeling

De Binnen- / buitenwereld behandeling verandert een kosmische nacht programmering waardoor we primair naar de buitenwereld gericht zijn in een kosmische dag programmering waardoor we primair op onze binnenwereld gericht zijn.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens gedurende de gehele kosmische dag.

Lees meer: Binnen- / buitenwereld behandeling


Goddelijke Kern behandeling

De Goddelijke Kern behandeling geeft je de mogelijkheid het Goddelijke te belichamen op Aarde, om steeds meer een instrument van het Goddelijke te zijn.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Goddelijke Kern behandeling

Innerlijke God behandeling
Tijdens de kosmische nacht was er een scheiding tussen het Goddelijke en de mens aangebracht. De Innerlijke God behandeling lost deze scheiding weer op, waardoor we het Goddelijke weer in onszelf, in het menszijn kunnen ervaren.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Innerlijke God behandeling


Oorsprong behandeling
De Oorsprong behandeling verandert jouw basis kosmische nacht programmering in een kosmische dag programmering, waardoor je als een kosmische dag mens in het leven komt te staan.

Je zult dan in een volgend leven automatisch met een kosmische dag programmering geboren worden, ook als jouw toekomstige ouders nog een kosmische nacht programmering zouden hebben.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Oorsprong behandeling


Partnerkeuze behandeling

De Partnerkeuze behandeling helpt je om je ouders op zo'n wijze los te laten, dat je niet meer onbewust een partner zoekt die op je vader of moeder lijkt.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Partnerkeuze behandeling


Relatie behandeling
De Relatie behandeling geeft je een kosmische dag relatie met jezelf.
Dit is een blijvende verandering voor al jouw levens in de gehele kosmische dag.
Lees meer: Relatie behandeling

Stiltepunt behandeling
De Stiltepunt behandeling verbindt je met jouw stiltepunt, waardoor je onder andere meer rust en eenheid in jezelf kunt ervaren en je krachtiger kunt transmuteren.
De verbinding met je stiltepunt blijft ook in volgende levens behouden.
Stiltepunt behandeling

 

Na de Onderlaag


De Essentie behandeling
De Essentie behandeling verbindt je met je eigen essentie, met degene die jij in wezen van oorsprong bent.
Deze behandeling geeft jou zo de mogelijkheid om jezelf met je eigen oorsprong te verbinden en jezelf op het diepste niveau te leren kennen.
Lees meer: Essentie behandeling
 

Eigen ruimte behandeling
De Eigen ruimte behandeling helpt je om je eigen ruimte beter in te nemen, waardoor je duidelijk beter in je eigen kracht komt te staan. Je voelt je door deze behandeling dan ook steviger verankerd in jezelf.
Lees meer: Eigen ruimte behandeling

Gave universeel zien

De ‘Gave universeel zien’ laat je de werkelijkheid ongefilterd waarnemen.
Je kunt met behulp van deze gave de werkelijkheid en waarheid ongefilterd dus in al z’n lagen en facetten waarnemen, inclusief lagen die tegengesteld aan elkaar zijn of lijken te zijn.
Dit is een kosmische dag wijze om waar te nemen en daarom blijft deze gave over levens heen werkzaam.
Lees meer: Gave universeel zien


Teruggave behandeling

Met de Teruggave behandeling krijg je de kosmische dag mogelijkheid om jouw afgeronde ervaringen uit dit leven aan het Goddelijke terug te geven.
Door het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen ontstaat er een gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor je het leven met frisse moed verder aan wilt gaan.
Je blijft in volgende levens de mogelijkheid behouden om jouw afgeronde ontwikkelingen terug te geven aan het Goddelijke.
Lees meer: Teruggave behandeling


Oer behandelingen


Diepere voelen behandeling
De Diepere voelen behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en jouw diepere voelen instaan, waardoor je een diepere verbinding krijgt met je afkomst als Lichtwezen en daardoor ook dieper kunt voelen. Eenmaal opgeloste blokkades blijven ook in toekomstige incarnaties opgelost.
Lees meer: Diepere voelen behandeling


Instinct behandeling

De Instinct behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en het goed functioneren van jouw instinct instaan.
Eenmaal opgeloste blokkades blijven ook in toekomstige incarnaties opgelost.
Lees meer: Instinct behandeling


Levenshouding behandeling

De Levenshouding behandeling helpt je om op een kosmische dag wijze in het leven te staan.

In de kosmische nacht was het leven vaak zo moeizaam, zwaar en uitzichtloos, dat er een gevoel van moedeloosheid ontstond.
Daardoor kon er een gevoel ‘het heeft toch allemaal geen zin’ ontstaan. Het gevolg daarvan was dat je je ging conformeren.

Zo programmeerde je jezelf in de loop der tijd en ontstonden er patronen waardoor je het leven niet meer volledig aanging. Deze patronen zijn 'vastgezet' in het lichaam.

De Levenshouding behandeling lost deze vastgezette patronen blijvend op. Je zult daar in komende levens dus ook geen last van hebben.
Lees meer: Levenshouding behandeling


Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele verdraaiingen in je systeem op, die iedereen in de kosmische nacht heeft meegekregen.
Deze innerlijke verdraaiingen leiden er toe dat je jezelf en de wereld op een kosmische nacht wijze waarneemt en ervaart.

Deze vijf basisverdraaiingen worden blijvend opgelost en komen dus niet meer terug in toekomstige levens.
Lees meer: Ogen Licht behandeling

Ogen Licht gave
Met behulp van de Ogen Licht gave kun je de persoonlijke innerlijke verdraaiingen oplossen die je tijdens dit leven zelf hebt gevormd. Daarna zul je - ook in toekomstige levens - geen persoonlijke verdraaiingen meer vormen.

Daarnaast helpt de Ogen Licht gave je om sneller de essentie te zien bij verwarrende gevoelens en complexe situaties. Ook helpt de Ogen Licht gave je om de waarheid dieper te doorgronden als een situatie verborgen aspecten heeft.
Deze gave zul je in toekomstige levens behouden.
Lees meer: Ogen Licht gave


Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel instaan, waardoor je je beter door jouw ziel kunt laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke. Eenmaal opgeloste blokkades blijven ook in toekomstige incarnaties opgelost.
Lees meer: Zielenstem behandeling