Oorsprong behandeling

Elk 300.000 jarig tijdperk heeft z’n eigen basisprogrammering, die automatisch van ouder op kind wordt overgedragen tijdens de conceptie.
Deze programmering vormt de basis van je ontstaan, het is als het ware je fundament.

Tijdens jouw conceptie krijg je dus de basisprogrammering door van het tijdperk waarin je ouders en voorouders zijn ontstaan, het tijdperk van de 300.000 jarige kosmische nacht.

Je wordt daardoor geboren met een kosmische nacht programmering, waarin angst en gevoel van tekort centraal staan, wat de manier waarop je in het leven staat diepgaand beïnvloedt.

De Oorsprong behandeling verandert deze programmering in een kosmische dag programmering, waardoor je als een kosmische dag mens in het leven komt te staan.
Je ontvangt dan een kosmische dag oorsprong, waardoor je je Goddelijke oorsprong beter kunt ervaren.

Overgangsperiode

We bevinden ons in de overgang van de kosmische nacht naar dag, twee tijdperken die elk 300.000 jaar duren. De overgang van kosmische nacht naar dag heeft volgens onze inzichten in 2009 plaatsgevonden.

Ook al heeft de conceptie van jouw kind plaatsgevonden na het begin van de kosmische dag, dan nog zal het een kosmische nacht programmering hebben, omdat je deze programmering als ouders doorgeeft.

Dat is ook het geval bij zogenaamde Nieuwe Tijds kinderen. Zij worden geboren met een opdracht om veranderingen te initiëren in lijn met de kosmische dag, maar hebben nog wel een kosmische nacht programmering van hun ouders gekregen. Dit zorgt voor een innerlijke frictie waardoor Nieuwe Tijds kinderen het vaak persoonlijk zo moeilijk hebben.

Kosmische dag programmering

De Oorsprong behandeling verandert jouw fundament, de basisinformatie waarmee je op de wereld bent gekomen tijdens jouw conceptie. Een hele diepe kosmische nacht programmering wordt veranderd in een even diepe kosmische dag programmering.


De Oorsprong behandeling lost dus geen onverwerkt verleden op, maar verandert de beperkende basisprogrammering die je bij je conceptie hebt meegekregen.

Deze behandeling verandert deze programmering die jou gevormd heeft met terugwerkende kracht in kosmische dag informatie, waardoor je als een kosmische dag mens, op een kosmische dag wijze in het leven komt te staan.

Het voelt daardoor alsof je opnieuw op de wereld komt, met andere basisinformatie, alsof je bent ontstaan uit kosmische dag ouders. Daardoor voel je jezelf meer één met de kosmische dag, de nieuwe tijd.

Halfleeg of halfvol

De programmering van de kosmische nacht heeft als rode draad het gevoel van tekort komen, terwijl de rode draad van de kosmische dag programmering juist een gevoel van overvloed is.

De kosmische nacht werd dan ook getypeerd door overleven, terwijl leven in verbinding met het Hogere en daardoor in overvloed, het thema is van de kosmische dag.

Door de kosmische dag programmering die je bij de Oorsprong behandeling ontvangt, zul je je leven daarom meer vanuit een gevoel van overvloed kunnen ervaren.
Na de Oorsprong behandeling kun je je inkomen bijvoorbeeld als overvloed, als rijkdom ervaren, terwijl je ditzelfde inkomen vóór de behandeling eerder als krap en tekort ervoer.

Vanuit de kosmische nacht zie je een glas al snel als half leeg, terwijl je dit in de kosmische dag als half vol zult voelen, wat uiteraard veel gelukkiger maakt.
Je leeft dan niet vanuit een gevoel van tekort, maar vanuit innerlijke rijkdom.

Lees meer: Het verschil tussen kosmische nacht en dag

Onveranderlijk

De basisprogrammering van de kosmische nacht is onveranderlijk. Aan het begin van de kosmische nacht was de basisprogrammering van de kosmische nacht dus identiek aan die van het einde van de kosmische nacht.

De basisprogrammering die elk mens tijdens de conceptie van zijn ouders heeft ontvangen, is gedurende de kosmische nacht nooit beïnvloed door gebeurtenissen die in deze periode hebben plaats gevonden.

De kosmische dag basisprogrammering is eveneens een onveranderlijke programmering die gedurende 300.000 jaar identiek zal blijven.
Deze basisprogrammering zorgt er voor dat we als mensen onze opdrachten voor de kosmische dag kunnen gaan vervullen. Het is ons basisgereedschap voor de kosmische dag.

Man en vrouw verschillend

De kosmische nacht basisprogrammering die de Oorsprong behandeling oplost, is voor mannen en vrouwen exact gelijk, op één punt na.

Als gevolg van de kosmische nacht basisprogrammering zijn vrouwen voor een groot deel in hun sexuele lust geblokkeerd, terwijl dat niet het geval is bij mannen.
Enerzijds werd hierdoor de voortplanting garant gesteld, anderzijds werkte de ‘afhoudende vrouw’ tegenover de ‘wellustige man’ voor beide partijen frustrerend en verzwakkend.

Door de Oorsprong behandeling wordt de basisprogrammering voor mannen en vrouwen op sexueel gebied weer gelijk.

Sexuele blokkades
Door de kosmische nacht basisprogrammering hebben veel vrouwen in de loop van hun levens sexuele blokkades opgelopen. Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke sexualiteit heeft geleid tot traumatische ervaringen op sexueel gebied.

De kosmische nacht programmering heeft er tevens voor gezorgd, dat sexuele blokkades niet of nauwelijks oplosbaar waren. Ze werden ‘vastgezet’ door deze kosmische nacht programmering.

De Oorsprong behandeling lost de kosmische nacht basisprogrammering op, waardoor het mogelijk wordt deze sexuele blokkades alsnog op te lossen.
Dit kan met behulp van andere behandelingen die specifiek gericht zijn op het oplossen van onverwerkt verleden op zielenniveau.

Zodra je de Oorsprong behandeling ontvangen hebt, maakt onder andere de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling het mogelijk om sexuele blokkades op te lossen door ze alsnog te verwerken.

Hierbij maakt het niet uit welke van beide behandelingen je als eerste ontvangt of met hoeveel tussentijd je beide behandelingen ontvangt.
De combinatie van beide behandelingen maakt het mogelijk om deze blokkades op te lossen.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling kan deze blokkades zonder de Oorsprong behandeling niet oplossen, omdat de kosmische nacht basisprogrammering dit niet toelaat.

Andersom kan de Oorsprong behandeling deze blokkades niet oplossen zonder de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, omdat de Oorsprong behandeling niet gericht is op het oplossen van onverwerkt verleden.

Als je de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling al jaren lang geleden ontvangen hebt, kun je dus na ontvangst van de Oorsprong behandeling alsnog sexuele blokkades op het zielenniveau gaan verwerken en oplossen.

Omdat sexuele blokkades zo diep in ons systeem verankerd zijn, kost het wel tijd om deze blokkades op te lossen. Dit kan dus een langdurig proces zijn, waarbij je steeds beter met jezelf en jouw essentie verbonden raakt en daardoor stap voor stap in een grotere vrijheid kunt gaan leven.

Mocht je het proces om de sexuele blokkade op te lossen onbewust niet aandurven, dan kan een Transmutatie Channeling die specifiek op deze blokkade is gericht, jou alsnog helpen de blokkade op te lossen.

Ondersteuning Creatiekracht Verbinding

De Creatiekracht Verbinding werkt ondersteunend bij het oplossen van sexuele blokkades, omdat het tweede chakra van de vrouw met behulp van deze Verbinding op een kosmische dag wijze gaat werken.

Bovendien laat de Creatiekracht Verbinding vrouwen duidelijk meer in hun vrouwelijke kracht staan.
Lees meer: Creatiekracht Verbinding

Sexuele blokkades bij mannen
Ieder mens heeft zowel een innerlijke man als een innerlijke vrouw. 

Sexuele blokkades bij mannen kunnen door de kosmische nacht programmering vastgezet zijn in hun innerlijke vrouw.

Na de ontvangst van de Oorsprong behandeling en (bijvoorbeeld) de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling, kun je als man deze blokkades gaan verwerken en oplossen.

Menstruatie hoofdpijn

Hoofdpijn heeft vrijwel altijd als achtergrond onvoldoende geuit verdriet.
Menstruatie hoofdpijn heeft als oorzaak dat je als vrouw contact maakt met vrouwen-thema’s uit de kosmische nacht, waaronder diep verdriet.
Tijdens het menstrueren kom je in contact met diepere lagen in jezelf en komt ook dit verdriet naar boven.

Na ontvangst van de Oorsprong behandeling zul je beduidend minder of geen menstruatie hoofdpijn meer hebben.

Kosmische dag programmering doorgeven

Als je als (biologische) ouder de Oorsprong behandeling ontvangt vóór de conceptie van je kind, ontvangt je kind automatisch een kosmische dag basisprogrammering, ook als je partner de Oorsprong behandeling (nog) niet ontvangen heeft.
Je kind heeft de Oorsprong behandeling dan niet nodig.

Je kind zal deze kosmische dag programmering vervolgens ook doorgeven aan zijn of haar toekomstige kinderen.

Als je eenmaal een kosmische dag programmering ontvangen hebt, zul je in een volgend leven automatisch met een kosmische dag programmering geboren worden, ook als jouw toekomstige ouders nog een kosmische nacht programmering zouden hebben.

Verschil Oorsprong behandeling en Levensstart behandeling

De overeenkomst tussen de Oorsprong behandeling en de Levensstart behandeling is dat ze  beide met de conceptie te maken hebben. Verder zijn het totaal verschillende behandelingen.

Levensstart behandeling
Als de conceptie van een kind energetisch of gevoelsmatig niet in volkomen harmonie heeft plaatsgevonden, dan heeft dit een diepgaande invloed op het verdere leven van het kind.
Deze disharmonie kan bijvoorbeeld ontstaan door alcohol of drugsgebruik door de ouders vóór het conceptie-moment of als er gevoelsmatige spanningen tussen beide ouders zijn geweest op het moment van de conceptie.

De diepgaande gevolgen van deze disharmonie tijdens de conceptie kunnen opgelost worden met behulp van de Levensstart behandeling.

Oorsprong behandeling
De Oorsprong behandeling lost een tijdperk-gerichte basisprogrammering op die tijdens de conceptie automatisch door de ouders overgedragen wordt.
Deze basisprogrammering wordt altijd op dezelfde wijze overgedragen, ongeacht of jouw conceptie harmonieus of disharmonieus is verlopen.

Iedereen heeft daarom de Oorsprong behandeling nodig, terwijl de Levensstart behandeling alleen van belang is als jouw conceptie niet in volledige harmonie heeft plaatsgevonden.

Lees meer: Levensstart behandeling

Verschil Oorsprong behandeling en Ego-structuur behandeling

De Oorsprong behandeling en de Ego-structuur behandeling lossen beide belangrijke kosmische nacht programmeringen op.
De Ego-structuur behandeling verandert ons ik-gerichte kosmische nacht ego in een wij-gericht kosmische dag ego.

Beide behandelingen werken op totaal verschillende niveaus.
De Ego-structuur behandeling verandert een basisprogrammering op zielenniveau, terwijl de Oorsprong behandeling een basisprogrammering op persoonlijkheidsniveau oplost, die wordt doorgegeven tijdens de conceptie.

Lees meer: Ego-structuur behandeling

Voor wie?

Iedereen heeft de Oorsprong behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden. 

Uitzondering:
Als je als (biologische) ouder de Oorsprong behandeling ontvangt vóór de conceptie van je kind, ontvangt je kind automatisch een kosmische dag basisprogrammering, ook als je partner de Oorsprong behandeling (nog) niet ontvangen heeft.
Je kind heeft de Oorsprong behandeling dan niet nodig.

Niveau

De Oorsprong behandeling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens-, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

Jouw persoonlijkheid ontvangt tijdens de conceptie ook de basisprogrammering van het tijdperk waarin je ouders zijn ontstaan. 
De Oorsprong behandeling verandert de basisprogrammering van jouw persoonlijkheid in een kosmische dag programmering.

Lees meer: Zes creatieniveaus

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Oorsprong behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Oorsprong behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De integratie tijd van de Oorsprong behandeling is twee maanden.
Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling twee maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ontvangen.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen. Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Oorsprong behandeling is negen maanden.

Uitwerking van de behandeling

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Oorsprong behandeling kost € 240,-.