Creatiekracht Verbinding

De Creatiekracht Verbinding die het tweede chakra een kosmische dag programmering geeft, is alleen bedoeld voor vrouwen.

Alleen vrouwen hadden in de kosmische nacht een blokkade op het tweede chakra, dat wil zeggen een blokkade op hun vrouwelijke scheppingskracht en sexualiteit.
Ook meisjes die nu - aan het begin van de kosmische dag - geboren worden, hebben nog altijd deze blokkade in het tweede chakra.

Mannen hadden geen blokkade op het tweede chakra in de kosmische nacht.
Dat is de reden waarom zij de Creatiekracht Verbinding niet nodig hebben.

Voortplanting

Het tweede chakra is het enige chakra waarmee we leven kunnen scheppen, ons kunnen voortplanten.

Dit voortplantingsvermogen, dat ontstaat door de vereniging van mannelijke en vrouwelijke scheppingskracht, was in de kosmische nacht niet geblokkeerd. Anders zouden we niet kunnen voortbestaan.

De overige vrouwelijke scheppingskracht was in de kosmische nacht grotendeels geblokkeerd.

Mannen maatschappij

Door de blokkade op de vrouwelijke scheppingskracht is er in de kosmische nacht een mannen maatschappij ontstaan.

Als je naar de techniek, maar ook de bouw kijkt, dan zijn dat overduidelijk creaties die voortkomen uit mannelijke scheppingskracht. Het vrouwelijke aspect ontbreekt er duidelijk aan.

Alleen mannelijke scheppingskracht geeft uiteraard een onbalans, een eenzijdigheid in de creaties die daaruit voortkomen.

Mannelijke scheppingskracht

Mannelijke en vrouwelijke scheppingskracht zijn elk gelokaliseerd in een ander chakra.
Mannelijke scheppingskracht is gelokaliseerd in het keelchakra.

Het is scheppen met 'het woord', scheppen vanuit een begrip, een beeld dat je (innerlijk) voor je ziet.

Vrouwen beschikken ook over mannelijke scheppingskracht via het keel chakra.
Mannelijke scheppingskracht sluit wel meer bij de man aan dan bij de vrouw.

Vrouwelijke scheppingskracht

Vrouwelijke scheppingskracht is al 300.000 jaar geblokkeerd geweest, waardoor we ons daar moeilijk een voorstelling van kunnen maken.

Er zijn op het moment nog geen creaties die via vrouwelijke scheppingskracht zijn ontstaan.
De enige uitzondering is de mens zelf. De conceptie en zwangerschap van een kind ontstaat door het samengaan van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht.

Verder zien we in onze maatschappij nog geen creaties die met behulp van vrouwelijke scheppingskracht, scheppingskracht via het tweede chakra, zijn ontstaan.

Hoe ziet vrouwelijke scheppingskracht eruit?

Vrouwelijke scheppingskracht is creëren vanuit een oerbron, omhullend en warm.
Het is scheppen met hetzelfde gevoel als een zwangerschap.

Het voelt als een voedende, omhullende 'bron' zijn voor een vonk die diep in jou rijpt en groeit. Scheppen door ontvangen, omhullen en (aan de wereld) geven.

Een creatie gebaseerd op vrouwelijke scheppingskracht kan zelf ook weer scheppingskracht in zich hebben, zoals alles wat leeft zelf ook scheppingskracht in zich heeft.

Wat geschapen is vanuit vrouwelijke scheppingskracht, zal onder andere een zacht, warm en omhullend gevoel als kenmerken hebben.

Aanvullende werking vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht

Vrouwelijke scheppingskracht is mysterieus, vanuit het geheim van de schepping. 

Een creatieproces vanuit vrouwelijke scheppingskracht gebeurt, net als bij een zwangerschap, dan ook altijd op onbewust niveau, vanuit de Goddelijke intelligentie van ons systeem.

Mannelijke scheppingskracht is naar buiten gericht en vindt plaats in een open en navolgbaar proces.

Beide vormen van scheppingskracht vullen elkaar daarom prachtig aan.

In de toekomst zullen we als mensheid gaan creëren met een combinatie van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht, waardoor onze creaties ook veel meer overeen zullen komen met de spelregels van de natuurlijke schepping.

Mannen en vrouwen zullen dus in de toekomst zowel via het keelchakra als via het tweede chakra gaan creëren.

Sexualiteit

De Creatiekracht Verbinding ondersteunt de verbinding en vereniging van man en vrouw, als de liefde en sexualiteit zuiver is.
In de liefde kun je, als zowel de vrouwelijke als mannelijke scheppingskracht weer functioneren, de Godin en God in elkaar ontmoeten. Dat geeft wederzijds een enorme verdieping aan de sexualiteit.

Deze verdieping ontstaat alleen als sexuele blokkades ook opgelost zijn.

Sexuele blokkades kunnen opgelost worden door de combinatie van de Oorsprong behandeling en een behandeling die helpt om onverwerkt verleden op te lossen, zoals de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling.

Voor wie?

De Creatiekracht Verbinding is uitsluitend bedoeld voor vrouwen en meisjes.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Creatiekracht Verbinding

Traject

De Creatiekracht Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Creatiekracht Verbinding bedraagt € 140,-.