Incarnatie behandeling

Relatief veel mensen zijn niet volledig geïncarneerd. Ongeveer 30 procent van alle mensen heeft delen van zichzelf die niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

Als je voor een deel niet geïncarneerd bent, is het veel moeilijker om jezelf op Aarde te realiseren, om jezelf echt neer te zetten. De reden daarvan is dat je een aantal van jouw kwaliteiten mist.
Je bent dan ook vaak niet helemaal goed geaard. Het Hemelse kan ook meer dan bij de meeste anderen door je heen schijnen, al komt dat niet altijd helemaal geaard over.

Het aantal delen dat niet geïncarneerd is, kan van persoon tot persoon verschillen.
Deze delen vertegenwoordigen bepaalde eigenschappen en kwaliteiten van jou waar je niet over kunt beschikken, omdat ze niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

Als je in enige mate niet volledig geïncarneerd bent op Aarde, zul je je ook meer als een gast op Aarde voelen, niet als een echte bewoner. Je hebt daardoor heel begrijpelijk ook moeite om echt verantwoordelijkheid te nemen voor jouw Aardse bestaan.


De Incarnatie behandeling helpt je om jezelf te herenigen met jouw delen die niet meegegaan zijn in jouw incarnatieproces.

In twee werelden

Als je niet volledig op Aarde bent omdat er aspecten van jou niet geïncarneerd zijn, kun je niet al jouw kracht en kwaliteiten aanwenden om het leven echt volledig aan te gaan.

Als er delen van jou niet geïncarneerd zijn, dan is er altijd een natuurlijk wederzijds verlangen van deze delen om weer één te worden, om weer echt bij elkaar te zijn.
Door dit verlangen om weer één te zijn, heel te worden, ben je dan niet alleen letterlijk maar ook gevoelsmatig niet volledig op Aarde.

Je hebt daardoor ook geen zin om het leven volledig aan te gaan. Je worstelt dan nog bewust of onbewust met de vraag: Wat doe ik hier op deze Aarde?’.
Je kunt je een beetje een vreemde op Aarde voelen en een verlangen naar het Hemelse hebben.

Om deze reden zijn veel mensen die deze problematiek hebben, spiritueel geïnteresseerd.

De Incarnatie behandeling helpt je om volledig te incarneren, waardoor je jezelf beter op Aarde kunt neerzetten.

Oorzaken van niet volledig geïncarneerd zijn

Niet volledig geïncarneerd zijn, kan twee verschillende oorzaken hebben.
 

  • Delen die weigeren om te incarneren
  • Delen die tijdens je leven 'naar boven' gaan


Weigering om te incarneren
Voordat je incarneert kun je van ‘bovenaf’ waarnemen naar wat voor een wereld je afdaalt.
De ontwikkelingsweg die wij als mensheid in kosmische nacht moesten gaan was verre van eenvoudig.

Als delen van jou echt niet wilden meedoen aan deze moeilijke ontwikkelingsweg, dan konden zij weigeren om mee te gaan in jouw incarnatieproces, wat letterlijk in ‘het vlees gaan’ betekent.

Deze weigering om mee te incarneren was in lijn met de hogere bedoeling van de kosmische nacht, waarin we ons steeds verder met de materie moesten verbinden.
Dat kon alleen door ons trillingsgetal te verlagen, door onszelf te verzwakken.
Het werkt verzwakkend als je niet volledig incarneert, je kunt daardoor minder goed functioneren op Aarde.

Tijdens het leven op Aarde
Een tweede oorzaak van niet volledig geïncarneerd zijn, kan plaatsvinden tijdens het leven op Aarde door een bijna-doodervaring.

Bij een bijna-doodervaring kunnen delen van jou overgaan naar het hiernamaals en niet meer terugkeren. Dat is één van de redenen dat een bijna-doodervaring persoonlijkheidsveranderingen kan veroorzaken.

Een voordeel bij een nadeel

Als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou hebben geweigerd om mee te gaan in jouw incarnatieproces, dan zijn dat vrijwel altijd delen die tijdens jouw verschillende levens in de kosmische nacht nooit met jou mee geïncarneerd zijn.

Zij horen bij jouw schepping, maar zijn tot nu toe nog nooit geïncarneerd.
Deze delen hebben dus vrijwel nooit kosmische nacht trauma's opgelopen en reageren daarom heel puur en niet beïnvloed.

Ze worden bijvoorbeeld niet geremd door je eigen zelfbeeld en hebben geen sexuele blokkades.
Het zijn delen die heel puur reageren, in overgave en vanuit hun oorspronkelijke kracht.

Ze zijn als het ware niet aangetast en beïnvloed door het kosmische nacht Aardse bestaan, maar incarneren door de Incarnatie behandeling volledig in lijn met de kosmische dag.

Zo verandert een nadeel door de Incarnatie behandeling in een voordeel.

Reacties

Delen die alsnog incarneren kunnen het in het begin moeilijk hebben op Aarde, ze moeten wennen aan het Aardse bestaan. Zij missen het Hemelse met z’n ruimtelijkheid, hoge harmonische energie en kleuren.

Het proces waar je doorheen gaat, als delen van jezelf voor het eerst incarneren, kan daarom heel vermoeiend zijn.

Verrijking

Hoe vermoeiend dit proces ook kan zijn, het is echt de moeite waard. Deze delen hebben namelijk kwaliteiten, die jou kunnen verrijken.

Vanuit hun ervaring met het Hemelse, kunnen deze 'nieuwe' delen jou leren om het Hemelse meer op Aarde te brengen.

Een deel dat de mooie, hoge energie van het Hemelse mist en daar naar terug verlangt, kan jou bijvoorbeeld leren om een beter kanaal te zijn tussen Hemel en Aarde, door de Hemelse energie te leren aarden.

Op deze manier heeft dit deel ook een verantwoordelijkheid en doel hier op Aarde.

Sexualiteit kan door het integratieproces van ‘Hemelse’ delen nog Hemelser ervaren worden.

Door volledig op Aarde te zijn, kun je het leven ook beter aan.
Je kunt je levensopdrachten alleen goed uitvoeren als je helemaal op Aarde bent en jezelf volledig kunt neerzetten.

Als delen van jou niet mee geïncarneerd zijn, dan ben je niet volledig op Aarde en mis je dus ook een aantal kwaliteiten en de energie om je Aardse opdrachten goed uit te kunnen voeren.

Voedingsstoffen

Een belangrijke oorzaak voor voedingsstoffen tekorten is niet goed of onvoldoende geïncarneerd zijn, waardoor je de Aardse voedingsstoffen niet goed op kunt nemen.


Door de Incarnatie behandeling zul je voedingsstoffen beter in je op kunnen nemen, waardoor je minder snel voedingsstoffen tekorten zult hebben.

Voor wie?

De Incarnatie behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.
Ongeveer 30% van alle mensen is niet volledig geïncarneerd.
Voor spiritueel geïnteresseerde mensen ligt dit percentage op 70%.

Bij spiritueel geïnteresseerde mensen ligt dit percentage dus duidelijk hoger, omdat de achtergrond van spiritueel geïnteresseerd zijn vaak samenhangt met een verbinding met niet geïncarneerde delen van jezelf.

Niveau

De Incarnatie behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Incarnatie behandeling

Traject

De Incarnatie behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Incarnatie behandeling bedraagt € 140,-.Om de Hemel op Aarde te creëren,
moet je eerst volledig op Aarde zijn