Incarnatie tegenzin behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je met tegenzin incarneert. Door deze programmering zie je dan op tegen de levensopdrachten die tijdens de incarnatie uitgewerkt moeten gaan worden.

Als je met tegenzin geïncarneerd bent, heeft dat een diepgaand effect op je leven op Aarde.

Je ervaart deze tegenzin in je leven als een basisgevoel en dat beïnvloedt jouw motivatie om het leven aan te gaan diepgaand. Je kunt het gevoel hebben van ‘Wat doe ik hier, wat moet ik hier op Aarde, wat heeft het voor zin?’.
Elke stap die je op Aarde moet nemen, is moeizaam en voer je met tegenzin uit, je leeft als het ware met één voet op het rempedaal.

De Incarnatie tegenzin behandeling lost het gevoel van tegenzin op waardoor je echt kunt gaan leven en veel gemakkelijker werkelijk iets van je leven kunt gaan maken.

Programmering

De programmering van de ziel waardoor je met tegenzin incarneert, heb je ooit tijdens een vorig leven zelf geïnitieerd.

In dat vorige leven heb je jouw levensopdracht als moeilijk ervaren en vanuit de grond van je hart een besluit genomen in de trant van ‘Dit wil ik niet meer’, hier heb ik geen zin meer in’.
Je ziel kan dit besluit dan als een programmering in zich opnemen, waardoor je in een volgend leven met een basisgevoel van tegenzin incarneert.

Op die manier ga je de consequenties van zo’n innerlijk besluit in volgende levens aan den lijve ervaren.
Ga je tegen de stroom van het leven in, door met een gevoel van tegenzin te leven, dan zul je ervaren dat alles moeizaam gaat en geniet je ook minder van de fijne dingen van het leven.
Als je met de stroom van het leven meegaat, kun je je levensopdrachten het beste vervullen.

Je leert daardoor in de loop van jouw levens dat het belangrijk is elke levensopdracht zo goed mogelijk te vervullen, hoe moeilijk een levensopdracht ook is.

Leerproces

De Incarnatie tegenzin behandeling zorgt ervoor dat je zo snel en soepel mogelijk door dit leerproces kunt gaan, waardoor je deze programmering van jouw ziel al tijdens dit leven los kunt laten.

Het is dan niet meer nodig om gedurende een aantal verschillende levens met deze programmering te incarneren.

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Als je met tegenzin bent geïncarneerd, vanuit het gevoel dat je dat moest en niet omdat je het zelf graag wilde, kun je het gevoel hebben dat je minder verantwoordelijk bent voor wat je hier op Aarde doet.

Je kunt dan min of meer het gevoel hebben: 'Eigenlijk wilde ik hier niet zijn, ik moest wel, dus ik ben zelf niet helemaal verantwoordelijk voor wat ik hier doe of niet doe, want als het aan mij gelegen had, was ik hier niet’.

Schild

Iedereen die met tegenzin incarneert, vormt een soort 'schild' tussen zichzelf en het leven, tussen zichzelf en de werkelijkheid.
Je sluit je dan af voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, blokt ze eigenlijk voor jezelf uit, waardoor je ze niet meer waarneemt.

Dit schild kan er bij iedereen anders uitzien.

Zo'n schild kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je nooit helemaal ziet wat er allemaal moet gebeuren, wat er allemaal gedaan moet worden.
Je neemt wat er allemaal moet gebeuren dan gewoon niet waar, je neemt het niet in je op. Je voelt je ook niet volledig verantwoordelijk voor alles wat er moet gebeuren en laat daardoor veel dingen aan anderen over.

Je bent wel op een beperkt aantal dingen gericht, waarbij jij je betrokken en verantwoordelijk voor voelt, maar je voelt je niet verantwoordelijk voor het grotere geheel.

De Incarnatie tegenzin behandeling zorgt ervoor dat dit schild tussen jou en de werkelijkheid wordt afgebroken.

Bewust of onbewust

Het gevoel van tegenzin en 'wat doe ik hier' kan bewust of onbewust een rol spelen in je leven.
Er zijn mensen met deze problematiek die dit gevoel heel bewust ervaren in hun leven.


Bij anderen komt dit gevoel van tegenzin over het leven op Aarde tot hun verrassing pas duidelijk omhoog op het moment dat ze de behandeling ontvangen.
Het gevoel van tegenzin is dan altijd onbewust geweest, maar heeft wel een grote invloed gehad op je doen en laten. Je leeft dan minder voluit en laat het leven minder bij je binnen komen.

Tegenzin

Tegenzin hoort duidelijk bij de kosmische nacht. Tijdens de kosmische nacht was het leven op Aarde vaak moeizaam en pijnlijk.

Tijdens de kosmische dag zul je juist met plezier incarneren, onder andere omdat je jezelf dan kunt helen tijdens je levens op Aarde.

Je kunt alleen volledig profiteren van alle kosmische dag mogelijkheden en een optimaal kanaal tussen Hemel en Aarde vormen, als je zonder tegenzin incarneert. Als je tijdens je leven dus niet op de rem gaat staan maar volledig open staat voor alles wat het leven jou biedt.

Resultaten van de Incarnatie tegenzin behandeling

De resultaten van de Incarnatie tegenzin behandeling zijn onder andere:

 • je opent je meer voor het leven
 • je hebt meer interactie met het leven
 • het leven komt intenser bij je naar binnen, zo kan zelfs de smaak van eten intenser ervaren worden
 • je bent meer 'aanwezig' en voelt energetisch ook meer aanwezig voor anderen
 • je gaat het leven meer aan
 • je geniet meer van het leven, je leeft meer met volle teugen

Ouders en hun kinderen

Als beide (biologische) ouders de Incarnatie tegenzin behandeling ontvangen, zullen alle kinderen die daarna geboren worden met plezier incarneren. Zij hebben deze behandeling dan niet nodig.

Vanaf het moment dat beide ouders deze behandeling ontvangen hebben, zullen kinderen die daarvoor al geboren waren en deze incarnatie tegenzin problematiek ook hebben, vanzelf door de ontwikkelingen gaan om deze problematiek op te lossen.
Deze kinderen hoeven de Incarnatie tegenzin behandeling dan niet zelf te ontvangen.

Als beide ouders met plezier geïncarneerd zijn en daarom deze behandeling niet nodig hebben, kan (één van) hun kinderen deze behandeling wel nodig hebben.
In dat geval kan het kind deze problematiek oplossen door de Incarnatie tegenzin behandeling zelf te ontvangen.

De ouders kunnen er ook voor kiezen om deze behandeling beiden te ontvangen, terwijl zij de behandeling voor hun huidige incarnatie niet nodig hebben.
Dit heeft twee voordelen:

 • Je zult dan beiden gedurende al je incarnaties tijdens de kosmische dag met plezier incarneren.
 • Je huidige en toekomstige kinderen zullen deze problematiek dan oplossen of zonder deze problematiek geboren worden.


Zwanger
Als je zwanger bent kunnen wij, Bas en Maria, op jouw verzoek nagaan of jouw baby deze tegenzin problematiek heeft.

Is dat het geval, dan kun je tijdens de zwangerschap de Incarnatie tegenzin behandeling ontvangen, waardoor je baby deze behandeling ook automatisch ontvangt en zonder deze problematiek geboren wordt.

Zes Incarnatie behandelingen

Naast de Incarnatie tegenzin behandeling zijn er nog vijf andere Incarnatie behandelingen.

Er zijn dus in totaal zes Incarnatie behandelingen.

Dat zijn de:

 • Incarnatie behandeling
  Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.


en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:


De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.

Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.

Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

Reacties op de behandeling

Om de tegenzin-programmering in jouw ziel op te lossen, moet dit gevoel van tegenzin verwerkt worden.
Je kunt daardoor na ontvangst van de Incarnatie tegenzin behandeling tijdelijk juist nog meer tegenzin ervaren dan je vóór de behandeling ervaren hebt.

Daarnaast kunnen allerlei onverwerkte gevoelens naar boven komen met een energie die 'muf en bedorven' voelt, alsof bepaalde gevoelens en aspecten heel lang achter een muur, het eerder genoemde schild vast hebben gezeten.

Als je met tegenzin incarneert, sta je niet volledig open voor het leven waardoor een deel van jou ook niet meedoet, letterlijk niet meegaat in de (energie) stroom van het leven.
Daardoor ontstaat er een deel in jou dat niet leeft, niet stroomt en zodra de ‘muur wordt afgebroken’, voelt datgene wat er achter vandaan komt energetisch vervuild, muf en 'bedorven'.

Voor wie?

Ongeveer 10% van alle mensen is met tegenzin geïncarneerd.

Niveau

De Incarnatie tegenzin behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Incarnatie tegenzin behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Incarnatie tegenzin behandeling bedraagt € 70,-.


Ervaringen


Het is alsof m’n leven volledig gereset is

‘Ik ben socialer geworden, ik durf mezelf meer te zijn, ik heb meer zin om te leren en boven alles nemen tegenslagen niet meer de overhand binnen mijn gedachten.

Het is alsof m’n leven volledig gereset is. Nieuwe studie, nieuwe vrienden, nieuw leven. Bedankt hiervoor.’
Nathan R, Scheveningen


Meer genieten van het aardse leven

‘Kort na de behandeling toen ik het resultaat voelde, voelde ik me zo gelukzalig. Alsof mijn horizon letterlijk verbreed was. Ik kan alles in een geheel zien en dat ontroerde me. Mijn voet was van de rem en ik voelde daardoor ook alsof er een druk van mijn hart af was. Alsof daar de rem zat. Heel bijzonder.

De dagen erna klopte 'tegenzin' wel eens aan en die kon ik de ruimte geven. In een golfbeweging komt en gaat het en daar voel ik vrede mee. Alsof ik ook steeds beter herken wat een uitwerking van de behandeling is en dat er helemaal mag zijn.

Ik merk dat van alle behandelingen, deze wel een heel diepgaand effect had/heeft. Ik kan steeds meer en meer genieten van het aardse leven.
Ook bijzonder: alles wat ik nu wens komt veel sneller naar me toe, waar voorheen veel dingen tegen zaten en nooit echt vanzelf gingen. Ik ben verbaasd dat het zo makkelijk kan werken.’