Incarnatie toekomst behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op de toekomst. De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vorig leven geweest dat je als zo naar en slecht hebt ervaren, dat je er niet meer aan herinnerd wilt worden. Je bent daardoor helemaal op de toekomst gericht en niet helemaal verbonden met het hier en nu.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘afschuwelijke’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je leven. Zo ben je altijd luchtkastelen aan het bouwen, maak je altijd mooie plannen voor de toekomst, maar van het realiseren komt niets.
Om iets neer te kunnen zetten, moet je immers verbonden zijn met het hier en nu.

Als je puur op de toekomst gericht bent, ben je ook niet geïnteresseerd in het hier en nu, want de toekomst is in je beleving altijd mooier.
Zo ‘land je’ nooit werkelijk op Aarde, maar leef je in een eigen wereld zoals je die voor je ziet, zoals je die in gedachten creëert.

De Incarnatie toekomst behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op de toekomst op, waardoor je echt in het nu kunt leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan realiseren.

Programmering

De programmering van de ziel waardoor je sterk toekomstgericht incarneert, heb je ooit tijdens een vorig leven zelf geïnitieerd.

Dat vorige leven heb je als afschuwelijk ervaren en diep van binnen heb je een besluit genomen in de trant van ‘Zo’n leven wil ik nooit meer meemaken, de toekomst kan alleen maar beter zijn’.
Je ziel kan dit besluit dan als een programmering in zich opnemen, waardoor je in een volgend leven sterk op de toekomst gericht incarneert.

Op die manier ga je de consequenties van zo’n innerlijk besluit in volgende levens aan den lijve ervaren.
Door te veel toekomstgericht te leven, leef je niet in het hier en nu en zul je ervaren dat alles dan moeizaam gaat en geniet je ook minder van de fijne dingen van het leven.

Als je in het hier en nu leeft, kun je je levensopdrachten het beste vervullen. Je leert daardoor in de loop van jouw levens dat het belangrijk is om in het hier en nu te leven.

Leerproces

De Incarnatie toekomst behandeling zorgt ervoor dat je zo snel en soepel mogelijk door dit leerproces kunt gaan, waardoor je deze programmering van jouw ziel al tijdens dit leven los kunt laten.

Het is dan niet meer nodig om gedurende een aantal verschillende levens met deze programmering te incarneren.

Ouders en hun kinderen

Als beide (biologische) ouders de Incarnatie toekomst behandeling ontvangen, zullen alle kinderen die daarna geboren worden 'op het hier en nu gericht' incarneren. Zij hebben deze behandeling dan zelf niet meer nodig.

Vanaf het moment dat beide ouders deze behandeling ontvangen hebben, zullen kinderen die daarvoor al geboren waren en deze incarnatie toekomst problematiek ook hebben, vanzelf door de ontwikkelingen gaan om deze problematiek op te lossen.
Deze kinderen hoeven de Incarnatie toekomst behandeling dan niet zelf te ontvangen.

Als beide ouders zonder deze problematiek geïncarneerd zijn en daarom deze behandeling niet nodig hebben, kan (één van) hun kinderen deze behandeling wel nodig hebben.
In dat geval kan het kind deze problematiek oplossen door de Incarnatie toekomst behandeling zelf te ontvangen.

De ouders kunnen er ook voor kiezen om deze behandeling beiden te ontvangen, terwijl zij de behandeling voor hun huidige incarnatie niet nodig hebben.
Dit heeft twee voordelen:

  • Je zult dan beiden gedurende al je incarnaties tijdens de kosmische dag 'op het hier en nu gericht' incarneren.
  • Je huidige en toekomstige kinderen zullen deze problematiek dan oplossen of zonder deze problematiek geboren worden.


Zwanger
Als je zwanger bent kunnen wij, Bas en Maria, op jouw verzoek nagaan of jouw baby deze toekomstgerichtheid problematiek heeft.

Is dat het geval, dan kun je tijdens de zwangerschap de Incarnatie toekomst behandeling ontvangen, waardoor je baby deze behandeling ook automatisch ontvangt en zonder deze problematiek geboren wordt.

Zes Incarnatie behandelingen

Naast de Incarnatie toekomst behandeling zijn er nog vijf andere Incarnatie behandelingen.
Er zijn dus in totaal zes Incarnatie behandelingen.

Dat zijn de:

  • Incarnatie behandeling

    Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.


en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:


De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.

Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.

Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

Verschil Incarnatie toekomst behandeling en Incarnatie behandeling

Je hebt de Incarnatie toekomst behandeling nodig als je sterk gericht bent op de toekomst.
De Incarnatie behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent.

Als je de Incarnatie behandeling nodig hebt, zijn delen van jou niet meegegaan in het incarnatieproces. De delen die wel geïncarneerd zijn, kunnen op het nu gericht zijn of op de toekomst.
Het is dus mogelijk dat je naast de Incarnatie behandeling ook de Incarnatie toekomst behandeling nodig hebt.
Lees meer: Incarnatie behandeling

Voor wie?

Ongeveer 5% van alle mensen is geboren met een zo’n sterke gerichtheid op de toekomst.

Niveau

De Incarnatie toekomst behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Incarnatie toekomst behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Incarnatie toekomst behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Incarnatie toekomst behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Incarnatie toekomst behandeling kost € 60,-.


Een ervaring


Meer ruimte om mezelf te zijn

'Ik voel meer ruimte om mezelf te zijn... om er te zijn. Er is niet meer iets dat mij tegenhoudt hierin.

Zo ervaar ik mijn emoties meer, maar ook meer plezier in wat ik doe, kan ik mijn aandacht er beter bij houden en kan ik ergens volledig mee bezig zijn zonder dat het plezier erin weg gaat.

Ik wist bijvoorbeeld wel wat ik leuk vind om te doen, maar er echt van genieten... dat was maar van korte duur en dat gaf veel onrust en onzekerheid.'