Incarnatie verleden behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op een vorig leven omdat dat leven als ideaal ervaren is.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘ideale’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je leven. Zo kun je in je huidige leven het verleden trachten te behouden of ben je er onbewust sterk op gericht om in dit leven hetzelfde te realiseren als in dat ‘ideale’ leven.

De Incarnatie verleden behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op dit vorige, in jouw ogen ideale leven op, waardoor je echt in het nu kunt leven en je huidige levensopdrachten kunt gaan realiseren.

Het verleden behouden

Als je probeert het verleden te behouden, dan kun je bijvoorbeeld het verleden idealiseren vanuit het gevoel dat het verleden goed was en daarom behouden dient te worden. Het verleden vormt voor jou je zekerheid, je basis, je ankerpunt.

Veranderingen worden om deze reden vaak afgewezen, behalve als ze doen denken aan het verleden.
Andere veranderingen geven een gevoel van onveiligheid en onzekerheid, omdat het verleden daardoor lijkt te verdwijnen, niet meer lijkt te bestaan.

Herinneringen bewaren
Als je sterk op het verleden gericht incarneert, kun je ook de neiging hebben het verleden vast te willen houden door allerlei voorwerpen en tastbare herinneringen te bewaren.
Deze voorwerpen en herinneringen wegdoen is dan uiterst moeilijk voor je, omdat je het gevoel hebt dat je dan je verleden laat verdwijnen.

Doelen stellen

Als je continu bezig bent hetzelfde te realiseren als in dat ‘ideale’ leven, dan kun je jezelf alsmaar doelen stellen met als einddoel 'hetzelfde bereiken als in dat ideale leven'.

Dat werkt heel frustrerend, want deze doelen horen niet bij dit leven, waardoor ze eigenlijk nooit met succes gerealiseerd kunnen worden.

Je hebt in dit leven andere levensopdrachten, waardoor je ook andere eigenschappen en mogelijkheden hebt als in dat vorige leven. Je bent dus met ander ‘gereedschap’ geboren dan in het ideale leven, gereedschap dat er voor dient om jouw huidige levensopdrachten te realiseren.

Programmering

De programmering van de ziel waardoor je sterk op het verleden gericht incarneert, heb je ooit tijdens een vorig leven zelf geïnitieerd.

Dat vorige leven heb je als ideaal ervaren en diep van binnen heb je een besluit genomen in de trant van ‘Zo wil ik altijd leven, dit past helemaal bij mij’.
Je ziel kan dit besluit dan als een programmering in zich opnemen, waardoor je in een volgend leven sterk op dit vorige leven gericht incarneert.

Op die manier ga je de consequenties van zo’n innerlijk besluit in volgende levens aan den lijve ervaren.
Door sterk op het verleden gericht te leven, leef je niet volledig in het hier en nu. Je zult dan ervaren dat alles moeizaam gaat en geniet dan ook minder van de fijne dingen van het leven.

Als je in het hier en nu leeft, kun je je levensopdrachten het beste vervullen. Je leert daardoor in de loop van jouw levens dat het belangrijk is om in het hier en nu te leven.

Leerproces

De Incarnatie verleden behandeling zorgt ervoor dat je zo snel en soepel mogelijk door dit leerproces kunt gaan, waardoor je deze programmering van jouw ziel al tijdens dit leven los kunt laten.

Het is dan niet meer nodig om gedurende een aantal verschillende levens met deze programmering te incarneren.

Ouders en hun kinderen

Als beide (biologische) ouders de Incarnatie verleden behandeling ontvangen, zullen alle kinderen die daarna geboren worden op het hier en nu gericht incarneren. Zij hebben deze behandeling dan niet nodig.

Vanaf het moment dat beide ouders deze behandeling ontvangen hebben, zullen kinderen die daarvoor al geboren waren en deze incarnatie verleden problematiek ook hebben, vanzelf door de ontwikkelingen gaan om deze problematiek op te lossen.
Deze kinderen hoeven de Incarnatie verleden behandeling dan niet zelf te ontvangen.

Als beide ouders zonder deze problematiek geïncarneerd zijn en daarom deze behandeling niet nodig hebben, kan (één van) hun kinderen deze behandeling wel nodig hebben.
In dat geval kan het kind deze problematiek oplossen door de Incarnatie verleden behandeling zelf te ontvangen.

De ouders kunnen er ook voor kiezen om deze behandeling beiden te ontvangen, terwijl zij de behandeling voor hun huidige incarnatie niet nodig hebben.
Dit heeft twee voordelen:

  • Je zult dan beiden gedurende al je incarnaties tijdens de kosmische dag 'op het hier en nu gericht' incarneren.
  • Je huidige en toekomstige kinderen zullen deze problematiek dan oplossen of zonder deze problematiek geboren worden.


Zwanger
Als je zwanger bent kunnen wij, Bas en Maria, op jouw verzoek nagaan of jouw baby deze op het verleden gerichtheid problematiek heeft.

Is dat het geval, dan kun je tijdens de zwangerschap de Incarnatie verleden behandeling ontvangen, waardoor je baby deze behandeling ook automatisch ontvangt en zonder deze problematiek geboren wordt.

Zes Incarnatie behandelingen

Naast de Incarnatie verleden behandeling zijn er nog vijf andere Incarnatie behandelingen.
Er zijn dus in totaal zes Incarnatie behandelingen.

Dat zijn de:
Incarnatie behandeling
Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:
Incarnatie tegenzin behandeling
Incarnatie toekomst behandeling
Incarnatie verleden behandeling
Incarnatie boven behandeling
Incarnatie ontkenning behandeling

De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.

Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.

Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

Voor wie?

Ongeveer 3% van alle mensen is geboren met een zo’n sterke onbewuste gerichtheid op een vorig leven.

Niveau

De Incarnatie verleden behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Incarnatie verleden behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Incarnatie verleden behandeling bedraagt € 70,-.