Incarnatie boven behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren sterk gericht bent op het Hogere. De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vlucht voor het Aardse bestaan, voor verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven.

Deze vlucht is ontstaan omdat je een moeilijk vorig leven hebt gehad, waarbij je het gevoel gekregen hebt dat je allerlei ‘foute’ beslissingen genomen hebt. Daardoor ben je heel onzeker geworden en diep teleurgesteld in jezelf. Je bent zo het vertrouwen in jezelf verloren en om je ergens aan vast te kunnen houden, vervang je het vertrouwen in jezelf door vertrouwen in het Hogere.

Je zult je niet bewust zijn van dit vorige ‘moeilijke’ leven, maar het speelt onbewust een grote rol in je huidige leven. Zo ben je altijd aan het hemelfietsen, ziet in alles een Hogere bedoeling en echt iets neerzetten lukt je niet.
Om iets neer te kunnen zetten, moet je immers stevig op Aarde aanwezig zijn en je met het Aardse verbinden.

Als je sterk op het Hogere gericht bent, ben je ook niet werkelijk geïnteresseerd in het Aardse, want daar gaat het voor je gevoel niet om.
Zo blijf je dolen in een Aardse wereld die eigenlijk vreemd voor je is, continu op zoek naar Hogere bedoelingen. In elke toevalligheid zoek je dan ook een Hogere bedoeling.

De Incarnatie boven behandeling lost deze onbewuste gerichtheid op het Hogere op, waardoor je echt op Aarde landt en weer verantwoordelijkheid over je eigen leven kunt gaan nemen.

Programmering

De programmering van de ziel waardoor je met een sterke gerichtheid op het Hogere incarneert, heb je ooit tijdens een vorig leven zelf geïnitieerd.

In dat vorige leven heb je het gevoel gekregen dat je allerlei ‘foute’ beslissingen genomen hebt. Daardoor ben je toen heel onzeker geworden in dat Aardse leven. Je bent zo het vertrouwen in jezelf verloren en hebt heel diep het besluit genomen om niet meer op jezelf te vertrouwen en alleen nog maar op het Hogere.

Je ziel kan dit innerlijk besluit dan als een programmering in zich opnemen, waardoor je in een volgend leven sterk op het Hogere gericht incarneert.

Op die manier ga je de consequenties van zo’n innerlijk besluit in volgende levens aan den lijve ervaren.
Door sterk op het Hogere gericht te leven, leef je te weinig geaard en niet werkelijk in het hier en nu. Je zult ervaren dat je niets kunt neerzetten omdat je in zelfgebouwde luchtkastelen leeft.
Je kunt je levensopdrachten alleen vervullen als je echt op Aarde bent.

Je leert daardoor in de loop van jouw levens dat het belangrijk is om je tijdens een incarnatie te verbinden met het Aardse bestaan en zelf de verantwoordelijkheid over jouw leven te nemen.

Leerproces

De Incarnatie boven behandeling zorgt ervoor dat je zo snel en soepel mogelijk door dit leerproces kunt gaan, waardoor je deze programmering van jouw ziel al tijdens dit leven los kunt laten.

Het is dan niet meer nodig om gedurende een aantal verschillende levens met deze programmering te incarneren.

Ouders en hun kinderen

Als beide (biologische) ouders de Incarnatie boven behandeling ontvangen, zullen alle kinderen die daarna geboren worden op het Aardse gericht incarneren. Zij hebben deze behandeling dan zelf niet meer nodig.

Vanaf het moment dat beide ouders deze behandeling ontvangen hebben, zullen kinderen die daarvoor al geboren waren en deze ‘incarnatie boven’ problematiek ook hebben, vanzelf door de ontwikkelingen gaan om deze problematiek op te lossen.
Deze kinderen hoeven de Incarnatie boven behandeling dan niet zelf te ontvangen.

Als beide ouders zonder deze problematiek geïncarneerd zijn en daarom deze behandeling niet nodig hebben, kan (één van) hun kinderen deze behandeling wel nodig hebben.
In dat geval kan het kind deze problematiek oplossen door de Incarnatie boven behandeling zelf te ontvangen.

De ouders kunnen er ook voor kiezen om deze behandeling beiden te ontvangen, terwijl zij de behandeling voor hun huidige incarnatie niet nodig hebben.
Dit heeft twee voordelen:

  • Je zult dan beiden gedurende al je incarnaties tijdens de kosmische dag op het Aardse gericht incarneren.
  • Je huidige en toekomstige kinderen zullen deze problematiek dan oplossen of zonder deze problematiek geboren worden.


Zwanger
Als je zwanger bent kunnen wij, Bas en Maria, op jouw verzoek nagaan of jouw baby deze ‘incarnatie boven’ problematiek heeft.

Is dat het geval, dan kun je tijdens de zwangerschap de Incarnatie boven behandeling ontvangen, waardoor je baby deze behandeling ook automatisch ontvangt en zonder deze problematiek geboren wordt.

Zes Incarnatie behandelingen

Naast de Incarnatie boven behandeling zijn er nog vijf andere Incarnatie behandelingen.
Er zijn dus in totaal zes Incarnatie behandelingen.

Dat zijn de:

  • Incarnatie behandeling
    Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.


en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:


De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.
Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.
Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

Verschil Incarnatie boven behandeling en Incarnatie behandeling

Je hebt de Incarnatie boven behandeling nodig als je sterk gericht bent op het Hogere. 
De Incarnatie behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent.

Als je de Incarnatie behandeling nodig hebt, zijn delen van jou niet meegegaan in het incarnatieproces. De delen die wel geïncarneerd zijn, kunnen op jouw leven op Aarde gericht zijn of op het Hogere.
Het is dus mogelijk dat je naast de Incarnatie behandeling ook de Incarnatie boven behandeling nodig hebt.

Ondersteunende Verbinding

De Ki-punt Verbinding werkt ondersteunend op de uitwerking van de Incarnatie boven behandeling, omdat deze Verbinding je helpt om in je eigen kracht te gaan staan.

Voor wie?

Ongeveer 7% van alle mensen is geboren met een sterke gerichtheid op het Hogere.

Niveau

De Incarnatie boven behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Incarnatie boven behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Incarnatie boven behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Incarnatie boven behandeling is zes maanden.

Na ontvangst van de Processor behandeling halveert deze uitwerkingstijd.
De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Incarnatie boven behandeling kost € 60,-.