Incarnatie ontkenning behandeling

Een ziel kan een programmering hebben waardoor je bij het opnieuw incarneren je eigen incarnatie ontkent in de trant van: ‘Dit ben ik niet’.

De diepere achtergrond van deze gerichtheid is een vorig leven geweest waarin je voor je gevoel zo door en door slecht bent geweest, dat je heel diep van binnen ontkent dat jij degene bent geweest die daar verantwoordelijk voor is.

Je bent je dan niet bewust van dit vorige ‘slechte’ leven, maar onbewust speelt het een grote rol in je leven. De ontkenning van je eigen incarnatie kan zo ver gaan, dat je volkomen wezenloos bent en daarom als 'geestesziek' bestempeld wordt. Je neemt dan niet werkelijk deel aan het leven.

Het is duidelijk dat je in deze wezenloze toestand niet geïnteresseerd bent in het hier en nu.
De Incarnatie ontkenning behandeling lost deze ontkenning op, waardoor je echt in het nu kunt leven en aan je huidige levensopdrachten kunt gaan werken.

Ontkende vermogens en kwaliteiten

Het is ook mogelijk om alleen een deel van jezelf diepgaand te ontkennen, omdat je bepaalde eigenschappen en vermogens van jezelf verantwoordelijk houdt voor de slechte dingen die je in een vorige leven hebt gedaan.

De Incarnatie ontkenning behandeling zorgt er dan voor dat je weer beschikking krijgt over deze ontkende vermogens en kwaliteiten, zodat je ze positief en opbouwend kunt gaan inzetten.

Programmering

De programmering van de ziel waardoor je je eigen incarnatie ontkent, heb je ooit direct na een vorig leven zelf geïnitieerd.

Na het overlijden beleeft iedereen zijn eigen leven terug in omkeerde volgorde, vanaf het moment van het overgaan terug naar je conceptie.
Voor zover nodig beleef je dan alles wat er in je leven is voorgevallen vanuit je gevoel, dus los van alle conventies, omgangsvormen en rationele benaderingen die tijdens je leven op Aarde je gevoel kunnen 'tegenspreken'.

Dit leerproces direct na het overlijden duurt ongeveer een zesde van de levensduur van het leven dat je achter je hebt gelaten.

Je voelt dan bijvoorbeeld wat je anderen hebt aangedaan in het zojuist afgesloten leven en kunt daar zo van schrikken dat je ontkent dat jij dat zelf bent geweest die zich zo heeft gedragen.

Je ziel kan deze diepgaande innerlijke ontkenning dan als een programmering in zich opnemen, waardoor je in een volgend leven je eigen incarnatie ontkent.

Op die manier ga je de consequenties van deze ontkenning van je eigen daden in volgende levens ervaren.

Je leert zo in de loop van jouw levens dat het belangrijk is om ten allen tijden verantwoordelijkheid te nemen over je eigen daden, hoe afschuwelijk die ook geweest mogen zijn.

Leerproces

De Incarnatie ontkenning behandeling zorgt ervoor dat je zo snel en soepel mogelijk door dit leerproces kunt gaan, waardoor je deze programmering van jouw ziel al tijdens dit leven los kunt laten.

Het is dan niet meer nodig om gedurende een aantal verschillende levens met deze programmering te incarneren.

Een deel van jezelf ontkennen

Het ontkennen van jezelf, direct na een vorig leven waarin je in jouw ogen vreselijke dingen hebt gedaan, hoeft niet altijd te leiden tot een volledige ontkenning van jouw incarnatie.

Je kunt ook alleen een deel van jezelf ontkennen.
Je ontkent dan na je overlijden bijvoorbeeld alleen jouw persoonlijke kracht omdat er daardoor zulke vreselijke dingen gebeurd zijn.

Als je alleen een bepaald aspect van jezelf ontkent, leidt dat niet tot wezenloosheid.

Wel kun je bijvoorbeeld extreem angstig zijn om alleen te komen staan als je een programmering hebt waarmee je je eigen kracht ontkent.
Je mist dan de slagkracht, je eigen kracht om je door zo’n situatie heen te slaan.

Als je een deel van jezelf ontkent, heb je deze ontkende kwaliteit(en) wel, maar blokkeer je jezelf op zielenniveau om deze kwaliteit(en) te gebruiken.

De Incarnatie ontkenning behandeling zorgt er dan voor dat je door die ontwikkelingen gaat waardoor jij deze kwaliteiten weer als van jou gaat zien en ze weer kunt gaan gebruiken.

Ouders en hun kinderen

Als beide (biologische) ouders de Incarnatie ontkenning behandeling ontvangen, zullen alle kinderen die daarna geboren worden zonder deze ontkenning problematiek incarneren. Zij hebben deze behandeling dan zelf niet meer nodig.

Vanaf het moment dat beide ouders deze behandeling ontvangen hebben, zullen kinderen die daarvoor al geboren waren en deze incarnatie ontkenning problematiek ook hebben, vanzelf door de ontwikkelingen gaan om deze problematiek op te lossen.
Deze kinderen hoeven de Incarnatie ontkenning behandeling dan niet zelf te ontvangen.

Als beide ouders zonder deze problematiek geïncarneerd zijn en daarom deze behandeling niet nodig hebben, kan (één van) hun kinderen deze behandeling wel nodig hebben.
In dat geval kan het kind deze problematiek oplossen door de Incarnatie ontkenning behandeling zelf te ontvangen.

De ouders kunnen er ook voor kiezen om deze behandeling beiden te ontvangen, terwijl zij de behandeling voor hun huidige incarnatie niet nodig hebben.
Dit heeft twee voordelen:

  • Je zult dan beiden gedurende al je incarnaties tijdens de kosmische dag volledig verantwoordelijkheid nemen over alles wat je doet.
  • Je huidige en toekomstige kinderen zullen deze problematiek dan oplossen of zonder deze problematiek geboren worden.


Zwanger
Als je zwanger bent kunnen wij, Bas en Maria, op jouw verzoek nagaan of jouw baby deze ‘ontkenning’ problematiek heeft.

Is dat het geval, dan kun je tijdens de zwangerschap de Incarnatie ontkenning behandeling ontvangen, waardoor je baby deze behandeling ook automatisch ontvangt en zonder deze problematiek geboren wordt.

Zes Incarnatie behandelingen

Naast de Incarnatie ontkenning behandeling zijn er nog vijf andere Incarnatie behandelingen.

Er zijn dus in totaal zes Incarnatie behandelingen.

Dat zijn de:

  • Incarnatie behandeling
    Deze behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.


en de vijf specifieke Incarnatie behandelingen:


De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen elk een specifieke incarnatie-programmering van de ziel op. Dit is een specifieke, verzwakkende gerichtheid waarmee je incarneert.De ziel kan maar één incarnatie-programmering tegelijk hebben.

Je hebt daarom nooit meer dan één van deze vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig.Het is wel mogelijk dat je zowel de Incarnatie behandeling als één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen nodig hebt.

Je bent dan niet volledig geïncarneerd en hebt daarnaast een specifieke incarnatie gerichtheid.Je kunt dus maximaal twee Incarnatie behandelingen nodig hebben: De Incarnatie behandeling en één van de vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

Voor wie?

Ongeveer 2% van alle mensen is geboren met een ontkenning van z’n eigen incarnatie.

Niveau

De Incarnatie ontkenning behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Incarnatie ontkenning behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Incarnatie ontkenning behandeling bedraagt € 70,-.