Volledige Spirituele ik verbinding

De Volledige Spirituele ik verbinding geeft je een volledige verbinding met jouw universele Goddelijke essentie. Hierdoor word je merkbaar nog sterker geleid door het Goddelijke in jezelf.
We hebben twee verbindingslijnen met het Goddelijke, een directe verbindingslijn en een evolutionaire ontwikkelingslijn vanuit onze Goddelijke oorsprong.

Directe verbindingslijn

In onze directe verbindingslijn met het Goddelijke bevindt zich het tijdloze en universele aspect van ons, dat direct door het Goddelijke geschapen is. Dit is het Spirituele ik. Het is onze Goddelijke essentie, tijdloos en constant. Het Spirituele ik staat in direct contact met het Goddelijke.

Evolutionaire ontwikkelingslijn

In de evolutionaire ontwikkelingslijn bevinden zich drie ontwikkelingsstadia tussen onszelf en onze Goddelijke oorsprong. Deze scheppingsniveaus zijn: Het Goddelijk wezen, het wezen en de ziel.
Het Goddelijke schept het Goddelijk wezen, dat op zijn beurt het wezen schept. Het wezen schept de incarnerende ziel, waaruit jouw incarnatie kan ontstaan.


Evolutie en het universele 'zijn'

De evolutionaire scheppingslijn zou je kunnen vergelijken met de familielijn, terwijl de directe lijn dan overeenkomt met het incarnatie principe.
De evolutionaire scheppingslijn vertegenwoordigt dus onze evolutionaire ontwikkeling, terwijl de directe lijn van het Spirituele ik de verbinding vormt met de eeuwigheid, het Goddelijke, de oorspronkelijke blauwdruk van de schepping.


Ons unieke aspect

Het inzicht heeft zich ontwikkeld, dat het ‘Spirituele ik' het blijvende individuele aspect van ons is, datgene wat ons over levens heen uniek maakt, in tegenstelling tot het gebruikelijke inzicht dat de ziel ons unieke deel is.
Je kunt meer over dit inzicht lezen in de tekst ‘De evolutionaire en de directe scheppingslijn

Het Spirituele ik

Het Spirituele ik is onze directe verbinding met het Goddelijke. Elk Spirituele ik vertegenwoordigt een uniek aspect van het Goddelijke.
Het is onze Goddelijke essentie, het unieke en blijvende aspect van ons, dat zich elke keer weer als een constante binnen onze incarnaties manifesteert. Al jouw incarnaties zijn dus verbonden met jouw Spirituele ik.

Het ‘Spirituele ik' is nergens speciaal in het lichaam vertegenwoordigd. Het 'is' gewoon, net als het Goddelijke.

In de evolutie vanuit onze Goddelijke oorsprong hebben ons Goddelijk wezen, ons wezen, onze ziel en onze persoonlijkheid trauma’s opgelopen die door de behandelingen op de betreffende niveaus geheeld kunnen worden.
Het Spirituele ik maakt geen deel uit van deze evolutionaire ontwikkeling en heeft daarom geen trauma’s. Het kan nooit beschadigd worden en hoeft dan ook niet geheeld te worden.

In volledige verbinding

Door onze weg door de kosmische nacht zijn we een deel van het directe contact met het Goddelijke verloren. Daardoor heeft niemand een volledige verbinding met het Spirituele ik.
Als mensen niet volledig verbonden zijn met hun ‘Spirituele ik' staan ze veel meer open voor invloeden van het ego.
De mate waarin iemand verbonden is, kan uitgedrukt worden in een percentage. De Volledige Spirituele ik verbinding maakt deze verbinding weer volledig.

Reacties en resultaten

De voornaamste directe reactie op de 'Volledige Spirituele ik verbinding' is een duidelijke trillingsverhoging die onder andere kan leiden tot een tijdelijk gevoel van dufheid, alsof je watten in je hoofd hebt.

Het langere termijn effect is dat je automatisch die keuzen in je leven maakt die in lijn zijn met jouw scheppingsplan, met jouw blauwdruk.

Goddelijke leiding verdiept zich voelbaar en zichtbaar nog verder. Je gaat veel beter intuïtief weten wat wel en niet goed voor je is en kunt daardoor veel meer op je intuïtie vertrouwen. 
Dit wordt ook zichtbaar in praktische zaken. Je hebt honderd gram spaghetti nodig, pakt een bundeltje, weegt dat en het is exact honderd gram.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Volledige Spirituele ik verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Volledige Spirituele ik verbinding bedraagt € 140,-.
 

Lees meer: Spirituele ik en de Heilige Geest