Levensstroom behandeling

De Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je innerlijke levensstroom beter gaat stromen. Je kunt daardoor dieper voelen en hoger reiken.

Door een kosmische nacht blokkade tussen je aarding en je hartchakra is bij iedereen de innerlijke levensstroom, de stroom van het leven, voor een deel afgesloten. Daardoor is de innerlijke levensstroom ook niet meer goed voelbaar in jezelf.
Door deze kosmische nacht blokkade kun je minder diep contact met jezelf maken en daardoor ook minder hoog reiken.

De Levensstroom behandeling lost deze belemmerende blokkade op.
Door je innerlijke levensstroom te voelen en aan te gaan, kun je de uiterlijke levensstroom ook aangaan en kun je het leven dus echt aangaan.

Innerlijke levensstroom

De levensstroom in jou kan pas stromen, als je open staat voor zowel de innerlijke hoogtepunten als de innerlijke dieptepunten in jezelf.

Een rivier stroomt ook pas als er een open verbinding is tussen een hoog en een laag punt, de berg en de zee.

Voorbeelden van innerlijke ‘hoogtepunten’ zijn liefde en sexuele opwinding, beide hebben een heel hoge trilling.
Gevoelens als diepe onbewuste boosheid en pijn zijn voorbeelden van innerlijke ‘dieptepunten’ in jezelf, ze hebben beide een heel lage trilling.

Als je bang bent voor je eigen dieptepunten, zoals voor je onbewuste boosheid, ben je ook bang voor de hoogtepunten van het leven, zoals een diepgaande liefde.
Een diepgaande liefde brengt je systeem namelijk in een heel hoge trilling waardoor onbewuste boosheid en pijn naar de oppervlakte komen en voelbaar worden.

Het gaat dus stromen in jezelf als je alles in jezelf wilt voelen en dus het leven aangaat, zowel jouw innerlijke hoogtepunten als jouw innerlijke dieptepunten.
Juist door jouw pijn en onbewuste boosheid te voelen en te omarmen, kun je uiteindelijk meer van het leven gaan genieten. Door werkelijk contact te maken met alle aspecten van jezelf, raak je dieper in jezelf verankerd en voel je je sterker.

De Levensstroom behandeling maakt jouw bereik groter, zowel in de diepte als in de hoogte, waardoor alles in jezelf beter kan gaan stromen.
Dit is in essentie waar de Levensstroom behandeling je mee helpt.

Openstaan voor je innerlijke levensstroom

Aan je eigen relatie kun je goed zien of je openstaat voor je eigen innerlijke levensstroom.

Als je in je relatie vooral het gevoel hebt dat je blij bent dat je een partner hebt, omdat je dan het gevoel hebt dat er iemand naast je staat die van je houdt, dan sta je onvoldoende in je eigen levensstroom.

Sta je echt open voor de liefde die je voor je partner voelt en uit je die ook, dan sta je in je eigen levensstroom. 
Dan kun je ook nog na jaren bij elkaar zijn hetzelfde verliefde gevoel hebben voor de ander als in het prille begin van je relatie.

Kosmische nacht programmering

In de meeste relaties is er in het begin een gevoel van verliefdheid, waarbij je je openstelt voor je geliefde en liefde voelt stromen.
Zodra je getrouwd bent of langer samenwoont verandert dat gevoel vaak en ‘heb je een man’ of ‘heb je een vrouw’, waarbij je je niet meer werkelijk voor hem of haar openstelt.

De oorzaak hiervan is een kosmische nacht blokkade tussen ons hartchakra en onze aarding. Deze blokkade wordt opgelost door de Levensstroom behandeling.

Resonantie tussen aarding en hartchakra

Door het oplossen van de blokkade tussen de aarding en het hartchakra, ontstaat er een resonantie tussen je aarding en hartchakra, waardoor je je innerlijke levensstroom beter kunt voelen stromen. Deze resonantie voelt aan als een open ruimte tussen je aarding en hartchakra.

Je hoofd voelt hierdoor minder afgesloten van je lichaam en je voelt een betere energetische doorstroming in je systeem. Je kunt daardoor beter contact maken met je innerlijke levensstroom en het leven meer aangaan.

Intenser ervaren van sexualiteit

Als je het leven meer aangaat en zowel je hoogtepunten als je dieptepunten bewust ervaart, dan zullen de gevoelens die sexualiteit oproepen zich ook verdiepen.

Kanaal tussen Hemel en Aarde

De Levensstroom behandeling helpt ons ook om een beter kanaal te zijn tussen Hemel en Aarde.

Als je meer de diepte in jezelf in durft, kun je ook hoger reiken. En als je dieper kunt gaan, kun je ook beter aarden. Net zoals een boom die dieper wortelt, hoger kan reiken.

Ondersteunende Verbindingen

De Innerlijk contact Verbinding werkt ondersteunend bij het contact maken met je diepere voelen.
De Levensdromen Verbinding en de Bestemming Verbinding werken ondersteunend om het leven aan te gaan.

Niveau

De Levensstroom behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Levensstroom behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden, ook door kinderen.
De Levensstroom behandeling is niet geschikt voor dieren.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Levensstroom behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Levensstroom behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Levensstroom behandeling is negen maanden.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.


Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Levensstroom behandeling kost € 120,-.