Overvloed behandeling

Angst voor tekort is de achterliggende reden van de verdeling tussen rijk en arm op deze wereld en vormt ook de diepere oorzaak van het steeds meer levensbedreigende milieuvervuiling probleem.

Angst voor tekort is ook de dieperliggende reden van meer willen hebben dan dat je werkelijk nodig hebt. Angst voor tekort is dan ook de drijfveer voor de manier waarop we met geld omgaan en de oorzaak van de volkomen ongelijkwaardige geldstroom op deze wereld.

De Overvloed behandeling lost deze diepgewortelde angst voor tekort op waardoor er een volledig vertrouwen ontstaat dat jou toe-komt wat je toekomt. Er ontstaat zo ook een vertrouwen in de toekomst.

Het Goddelijke de rug toegekeerd

De angst voor tekort is één van onze meest diep gewortelde angsten. Het is een overblijfsel van onze tocht door de kosmische nacht, waarbij we als het ware het Goddelijke, het Licht onze rug hebben toegekeerd om ons steeds verder met de materie te kunnen verbinden.

Ons steeds verder met de materie verbinden was onze belangrijkste opdracht in de kosmische nacht. Van oorsprong zijn we Lichtwezens met een heel hoog trillingsgetal. We konden ons daarom alleen met de materie verbinden door ons trillingsgetal steeds verder te verlagen.

De weg door de kosmische nacht is een zware weg geweest. 

Doordat we het Goddelijke de rug moesten toekeren, voelden we ons als een klein kind dat gescheiden wordt van z'n moeder. Het kind komt dan van alles tekort zoals liefde, aandacht, verzorging etc., etc. Zo is een diep gewortelde angst voor tekort ontstaan.Dit gevoel van tekortkomen typeert de huidige maatschappij en toont zich in allerlei angsten. Angst heeft als basis een gebrek aan vertrouwen. Vanuit angst proberen we onder andere meer te verkrijgen dan we werkelijk nodig hebben. De arm/rijk verdeling op de wereld laat zien waar dit toe leidt.

Heb je geld of heeft het jou?

Geld is van oorsprong een neutraal ruilmiddel, je hoefde door de introductie van geld niet meer het konijn dat je gevangen had te ruilen voor een aantal maiskolven van de boer.

Van neutraal ruilmiddel is geld steeds meer verworden tot een machtsmiddel. Hoe meer geld je hebt, hoe machtiger je bent.

Als het om geld gaat, dan kunnen mensen zich heel anders gedragen dan zij normaal doen.
Er lijkt soms een volkomen andere persoonlijkheid naar voren te komen als het om geld gaat.
Geld is dan ook direct verbonden met onze oerangst voor tekort. Je zou kunnen zeggen dat geld onze angst voor tekort als het ware kwantificeerbaar maakt.

De Overvloed behandeling zorgt ervoor dat je je niet als een soort 'Dagobert Duck' gaat gedragen. Deze behandeling helpt je om neutraal tegenover geld te gaan staan. Geld is dan weer een ruilmiddel, meer niet.

Er wordt voor je gezorgd

De Overvloed behandeling lost de diepgewortelde angst voor tekortkomen op, waardoor er een basis-gevoel ontstaat dat er 'voor je gezorgd wordt'. Er ontstaat een gevoel van vertrouwen in het leven.

Jouw verdiensten vormen daarbij een spiegel voor je.
Hoe meer je jouw leven werkelijk aangaat, op een manier die in lijn is met jouw levensopdracht, hoe beter de inkomstenstroom ook kan stromen in jouw leven.

Je gaat het leven op de juiste manier aan door elke innerlijke uitdaging aan te gaan, dus door te luisteren naar alle signalen van je lichaam, van je systeem en daar actief iets mee te doen. Dus door gevoelsmatig contact te maken met elk symptoom en alle gevoelens die dan naar boven komen te verwerken.

Dat is de manier om actief midden in jouw levensstroom te staan. Doe je dat, dan zal de geldstroom die naar jou toekomt ook symbool staan voor jouw levensstroom.

Je kunt de geldstroom in je leven dan als een spiegel voor je leven zien, met een dieper weten dat op het moment dat je anders in jouw leven staat, deze stroom ook anders zal gaan stromen.
Er komt je toe, wat je toekomt.

De Overvloed behandeling is dus geen tovermiddel dat ervoor zorgt dat er vanzelf overvloed in je leven zal ontstaan en geld uit zichzelf naar je toe zal gaan stromen.
Dat gebeurt pas zodra je jouw leven werkelijk aangaat, in lijn met jouw levensopdracht.

Levensopdracht

Je levensopdracht bestaat vrijwel altijd uit een persoonlijke ontwikkelingsweg. Je levensopdracht kan daarbij gekoppeld zijn aan een zichtbare bijdrage aan deze wereld, maar dat is meestal niet het geval.

Het verwezenlijken van je levensopdracht bestaat dus nooit primair uit het realiseren van een verheven doel buiten jezelf, maar begint altijd met aan jezelf werken door het leven op de juiste manier aan te gaan.

Je mag je levensopdracht ook nooit van tevoren weten. Als je jouw leven op de juiste manier aangaat, word je automatisch naar je levensopdracht geleid.

Dat is de reden dat de Levensopdracht duiding die wij op jouw verzoek kunnen maken alleen globaal aangeeft aan welk thema je zou moeten werken om je levensopdracht te verwezenlijken. De Levensopdracht duiding geeft daarbij alleen de essentie, de richting aan, meer is niet toegestaan.

Verschil Overvloed behandeling en Oorsprong behandeling

De Overvloed behandeling en de Oorsprong behandeling hebben als enige overeenkomst dat zij beide een effect hebben op het gevoel van tekort dat je in je leven kunt ervaren. Beide behandelingen vullen elkaar daarin aan.

De Overvloed behandeling zorgt dat jouw basisgevoel van angst voor tekort wordt opgelost. Je krijgt een andere houding naar materie door het gevoel dat je zelf kunt scheppen en creëren.
Hierdoor ontstaat overvloed, in de zin van: 'wat je toekomt, komt automatisch naar je toe'.

Door de Oorsprong behandeling ga je eerder een gevoel van overvloed ervaren bij dezelfde hoeveelheid bezittingen of middelen. Zo ontstaat er geestelijke rijkdom.
Je kunt gelukkig en tevreden zijn met minder en ervaart daardoor minder snel een gevoel van tekort.

De Overvloed behandeling zorgt er dus voor dat jouw basis-angst voor tekort wordt opgelost. Je voelt daardoor dat je zelf overvloed kunt creëren als je het leven werkelijk aangaat.
De Oorsprong behandeling zorgt ervoor dat je meer overvloed ervaart zonder meer te verdienen of te bezitten.
Lees meer: Oorsprong behandeling

Reacties op de behandeling

Je zult door de Overvloed behandeling veel vrijer tegenover geld gaan staan, waarbij je het wel belangrijk vindt om het verantwoord uit te geven, ook lettend op het milieu.

Je zult ook het gevoel krijgen dat geld gemakkelijker naar je toestroomt als je in lijn met je levensopdracht bezig bent.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Overvloed behandeling.

De Innerlijk contact Verbinding helpt je bij het contact maken met je diepere voelen, waardoor je het gevoel van overvloed dat de Overvloed behandeling je kan geven duidelijker zult kunnen ervaren.

Voor wie?

Iedereen heeft de Overvloed behandeling nodig.

Niveau

De Overvloed behandeling is een kosmische dag mogelijkheid op zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Overvloed behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Overvloed behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Overvloed behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Overvloed behandeling is zes maanden.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Overvloed behandeling is € 240,-