Zielenstem behandeling

De Zielenstem behandeling lost fysieke blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan, waardoor je je beter door jouw ziel kunt laten leiden en meer open kunt staan voor het Goddelijke.

Door het oplossen van deze blokkades kun je gemakkelijker op onbewust niveau contact maken met jouw levensopdrachten. Je kunt daardoor beter zien en voelen wat bij je eigen persoonlijkheid en zielenopdracht hoort.

De stem van de ziel
Onze ziel geeft ons de informatie die we nodig hebben voor het vervullen van onze levensopdrachten.

Deze informatie ontvang je nooit bewust. Het is dan ook niet de bedoeling dat je van tevoren precies weet wat jouw levensopdrachten zijn.

Je zou de stem van onze ziel dus een fluisterstem kunnen noemen, die jou op een ander niveau begeleidt en richting geeft.

Blokkades tussen jou en de informatie van je ziel

Als er blokkades zijn die het opnemen van de informatie van jouw ziel bemoeilijken, mis je specifieke informatie van jouw ziel.
Het is daardoor moeilijker om gevoelsmatig contact te maken met jouw essentie en levensweg.

De Zielenstem behandeling lost de 'fysieke' blokkades op die tussen jou en de informatie van jouw ziel in staan. Het zijn kosmische nacht blokkades die vastgezet zijn in het lichaam.

Niet voelbare blokkades
Een fysieke blokkade die opgelost kan worden door de Zielenstem behandeling uit zich nooit in fysieke of geestelijke klachten, het zijn blokkades waardoor je specifieke informatie van de ziel niet kunt ontvangen. Het zijn dus informatie blokkades op een onbewust niveau.

Deze persoonlijke, voor jou specifieke blokkades komen elk leven weer terug omdat ze niet oplosbaar waren in de kosmische nacht.

De Zielenstem behandeling lost deze fysieke blokkades niet alleen voor dit leven op, maar ook voor al jouw toekomstige incarnaties in de kosmische dag.

Contact met het Goddelijke

Via de ziel ontvangen we niet alleen de informatie voor onze levensopdrachten, maar ontvangen we ook de informatie van ons Spirituele ik.

Het Spirituele ik vormt onze directe verbinding met het Goddelijke. Elk Spirituele ik vertegenwoordigt een uniek aspect van het Goddelijke.

Het is onze Goddelijke essentie, het unieke en blijvende aspect van ons, dat zich elke keer weer als een constante binnen onze incarnaties manifesteert. Via het Spirituele ik kunnen we het Goddelijke ervaren.

Hoe meer we verbonden zijn met ons Spirituele ik, hoe meer we ons kunnen laten leiden door het Goddelijke in onszelf.


De informatie van ons Spirituele ik bereikt ons via de ziel.
De ziel is als het ware een filter voor de hoge trilling van ons Spirituele ik en bepaalt ook welke informatie van ons Spirituele ik past bij onze levensopdrachten.

Als je fysieke blokkades hebt die tussen jou en de informatie van de ziel in staan, kun je de informatie van jouw Spirituele ik ook minder goed ontvangen via de ziel.

De Zielenstem behandeling lost deze blokkades op, waardoor je ook beter contact kunt maken met het Goddelijke.

Dertien zielenpunten

Er zijn in totaal dertien zielenpunten in je voeten. Zielenpunten zijn bewustzijnspoorten.

Deze dertien zielenpunten vertegenwoordigen dertien universele ontwikkelingskwaliteiten van de ziel.
Dit zijn universele kwaliteiten waarmee je jouw specifieke levensopdrachten kunt vervullen. Het zijn de basiskwaliteiten om echt het leven aan te gaan en je te laten leiden door je ziel.

Je ziel kan je dus op dertien verschillende gebieden leiden.
Voorbeelden van zulke gebieden zijn strijdbaarheid en overgave.

Als je bijvoorbeeld een blokkade hebt op het gebied van strijdbaarheid, kan de informatie van jouw ziel op het gebied van strijdbaarheid jou niet bereiken.

Je staat dan door jouw Zielenstem blokkade niet open voor deze informatie van jouw ziel, waardoor de strijdbaarheid die je nodig hebt om jouw levensopdrachten te vervullen, belemmerd wordt.

Oplossen zielenstem blokkades

Zoals alle andere behandelingen van het Wholism Project bestaat de Zielenstem behandeling uit een afstandsbehandeling die je op een afgesproken moment ontvangt.

Tijdens de ontvangst van zo'n afstandsbehandeling ontvangt jouw systeem een 'ontwikkelingspad'. Dit is een persoonlijke 'routebeschrijving' voor de ontwikkelingen waar de behandeling jou tijdens de uitwerkingstijd van de behandeling doorheen zal leiden.
De resultaten van de behandeling volgen uit de ontwikkelingen waar je zelf doorheen gaat.

Reacties op de behandeling

De Zielenstem behandeling versnelt je ontwikkeling. Het wordt duidelijker, helderder wat jouw weg is en je ervaart meer overgave.

Na een Zielenstem behandeling kunnen er in het begin ontgiftigingsverschijnselen optreden of emotionele ontladingen plaatsvinden.
Daarnaast kun je rust, overgave, vrede, daadkracht, ontspanning, meer energie ervaren.

De onderstaande twee ervaringen van cliënten uit de ontwikkelingsfase van deze behandeling, waarbij cliënten niet wisten om welke behandeling het ging, geven mogelijke reacties op de behandeling goed aan: 

 

  • Ik groei in wie ik ben. (na de tweede sessie)
  • De aanraking voelt sereen, bijna intiem. Ik voelde mij wie ik ben, in contact met wie ik ben. Het is als een herinnering.

Ervaringen met de Zielenstem behandeling

Omdat iedereen een unieke levensopdracht heeft, is het contact met de informatie van de ziel voor iedereen uniek. De ervaringen met de Zielenstem behandeling zullen dan ook voor iedereen volkomen verschillend zijn.

Om het jou mogelijk te maken om jouw Zielenstem behandeling zoveel mogelijk blanco en onbevangen te ontvangen, plaatsen we alleen ervaringen op de website die het algemene effect van de Zielenstem behandeling weergeven.

We plaatsen daarom geen persoonlijke ervaringen met het oplossen van specifieke zielenstem blokkades omdat de Zielenstem behandeling hierin voor iedereen anders zal uitwerken.

Sneeuwlandschap
We raden je aan om zelf ook terughoudend te zijn in het delen van jouw persoonlijke ervaringen met de Zielenstem behandeling.
Je krijgt dan een gevoel van verstilling, alsof je een wit sneeuwlandschap betreedt waarin je de intimiteit en de schoonheid van het contact met jouw essentie kunt ervaren.

Vertel anderen daarom hooguit in grote lijnen over het algemene effect van de behandeling, zonder in detail te treden over jouw persoonlijke ervaringen.

Het is wel mogelijk om jouw persoonlijke ervaringen met de Zielenstem behandeling met ons, Bas en Maria te delen, omdat wij als ontwikkelaars van de behandeling voor jou een neutraal klankbord vormen.
 

Lees meer: Ervaringen met de Zielenstem behandeling

Voor wie?

De Zielenstem behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.
Ongeveer 50% van alle mensen is aan deze behandeling toe.

Niveau

De Zielenstem behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Zielenstem behandeling

Traject

De Zielenstem behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Zielenstem behandeling bedraagt € 280,-.