Bestemming Verbinding

De Bestemming Verbinding geeft het kosmische man chakra een kosmische dag werking.

Het kosmische man chakra heeft de functie om richting aan te geven in je leven en je systeem tot activiteit, verandering en beweging aan te zetten.

Door de Bestemming Verbinding kun je jouw bestemming beter in jezelf herkennen.
Het is alsof de stukjes uit jouw huidige leven die al delen van jouw bestemming vormen, door je systeem worden herkend en uitgelicht.

De Bestemming Verbinding helpt je om beter je leven aan te gaan en om je eigen unieke weg te vinden.

Een bedrijf kan zich met behulp van de Bestemming Verbinding beter profileren in de markt omdat de richting waarin het bedrijf zich het beste kan ontwikkelen, duidelijker wordt.

Kosmische man chakra

Sinds 17 maart 1995 is de gehele mensheid door een kosmische invloed 13-voudig in plaats van 7-voudig geworden. We hebben sinds die tijd dus dertien chakra's in plaats van zeven.
Het kosmische man chakra is één van de zes nieuwe chakra’s.

Twee van deze nieuwe chakra's, het kosmische man chakra en het kosmische vrouw chakra werken met elkaar samen en delen daarbij een aantal functies.


Het kosmische man chakra en het kosmische vrouw chakra bevinden zich links en rechts boven je hoofd. Het kan van persoon tot persoon verschillen of het kosmische man chakra zich links of rechts boven je hoofd bevindt.

De Bestemming Verbinding geeft het kosmische man chakra een kosmische dag programmering, waardoor dit nieuwe chakra pas werkelijk kan gaan functioneren.

Functies kosmische man chakra

Het kosmische man chakra:

 1. vormt een verbinding met alle mannelijke aspecten van de kosmos

   
 2. daardoor kun je onder andere drie keer zo goed de richting aanvoelen die jij in je leven moet nemen om jouw bestemming te bereiken

   
 3. heeft een antenne functie

   
 4. heeft een radar functie en waarschuwt zo onder andere voor gevaar

   
 5. heeft een zenderfunctie: het kosmische man chakra zendt informatie uit over jouw eigen positie in het grote geheel. Je neemt hiermee jouw positie in t.o.v. anderen.


De laatste drie functies worden gedeeld met het kosmische vrouw chakra. Het kosmische man chakra en het kosmische vrouw chakra werken hierin samen.

Richting gevend

Je gaat het leven aan als je de juiste richting in je leven neemt, met andere woorden de richting die je kosmische man chakra jouw systeem aangeeft.
Door het kosmische man chakra met behulp van de Bestemming Verbinding te activeren, kom je eerder op je eigen unieke levensweg.

Celvernieuwing

De Bestemming Verbinding werkt op de juiste manier vernieuwend voor jou en dat heeft een invloed op jouw hele systeem.

Zo heeft de Bestemming Verbinding ook een positieve invloed op de celvernieuwing.
Processen verlopen beter, ze verlopen precies zoals het moet. Daardoor ontstaat er minder wrijving en ontstaan er dus minder afvalstoffen in je systeem.

Voor wie?

De Bestemming Verbinding is goed voor iedereen die meer richting aan zijn of haar leven wil geven.

Bestemming Verbinding voor een bedrijf

De Bestemming Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Bestemming Verbinding zal het bedrijf helpen zich beter te profileren in de markt doordat de richting waarin het bedrijf zich het beste kan ontwikkelen duidelijker wordt. 
Het bedrijf gaat meer een eigen identiteit uitstralen en kan slagvaardiger optreden omdat de koers van het bedrijf duidelijker is.

Let op: De Bestemming Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Bestemming Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Bestemming Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen voor de werkzaamheden voor het bedrijf, dus niet in het privé leven.

De kosten bedragen € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 30,- in rekening gebracht.

De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt over levens heen, waardoor je er niet alleen in dit leven profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Bestemming Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Bestemming Verbinding bedraagt € 140,-.


Ervaringen


Wordt in razend tempo helder

Sinds de Bestemming Verbinding voor het bedrijf wordt de koers meer helder. De elementen waren zich al aan het aanbieden, maar hoe we de elementen neer moeten zetten wordt echt in razend tempo helder.
Bas M. Uden
 

Het moeilijke wordt a.h.w. zachter

‘Dank voor de Bestemming Verbinding. Als ik het moeilijk heb, denk ik hier eventjes aan en het moeilijke wordt a.h.w. zachter.’
Ria V, Wiekevorst, België