Onderlaag behandeling

Ieder mens heeft een volledig onbewuste onderlaag. In deze onderlaag bevinden zich onder andere onverwerkte gevoelens uit vorige levens die na het overlijden te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.

Deze onderlaag kan jou besturen en jou onbewust dingen laten doen waar je vanuit je bewuste bovenlaag niet achter staat. Je onderlaag beïnvloedt voor ongeveer 90% je bovenlaag, zonder dat je je daar bewust van bent. 

Daarnaast kun je vanuit je onderlaag onbewust beïnvloeding toepassen op anderen.


Hoewel je je volkomen onbewust bent van je onderlaag, heb je die in de loop van jouw levens zelf opgebouwd, waardoor je wel volledig verantwoordelijk bent voor wat je, bestuurd vanuit je onderlaag, doet.

De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte stukken uit je onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je deze diepe onverwerkte gevoelens kunt gaan verwerken. Daardoor krijg je weer de volledige besturing over jezelf.

Onderlaag en bovenlaag

Iedereen heeft een onderlaag en een bovenlaag.

Onderlaag
Van je onderlaag ben je je op geen enkele wijze bewust, omdat deze diepe laag in onszelf niet toegankelijk voor ons is.

Bovenlaag
In je bovenlaag bevinden zich zowel bewuste als onbewuste gevoelens.
Als je gevoelens verdringt, komen ze dus niet in je onderlaag, maar ben je je alleen niet bewust van deze gevoelens.


Je kunt echter wel contact maken met deze onbewuste gevoelens in je bovenlaag, zodat je ze kunt verwerken.

Toegankelijkheid
Je bovenlaag is dus toegankelijk voor je, terwijl je onderlaag dat niet is.

Twee delen van de onderlaag

De onderlaag bestaat uit twee delen: 


 • een persoonlijk deel
 • een universeel deel


Persoonlijk deel van de onderlaag
Het persoonlijke deel van je onderlaag bestaat voornamelijk uit onverwerkte gevoelens die bij het overlijden na vorige levens te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Omdat je dit deel van je onderlaag in de loop van jouw levens zelf hebt opgebouwd, ben je volledig verantwoordelijk voor het persoonlijke deel van je onderlaag.

Universeel deel van de Onderlaag
In het universele deel van je onderlaag bevinden zich:

 • de 'spelregels' van het leven op Aarde
 • programmeringen van het tijdperk waarin jij of jouw ouders geboren zijn


Spelregels
In het universele deel van de onderlaag bevinden zich zowel de algemene spelregels die voor iedereen op Aarde gelden als spelregels die specifiek voor jou gelden.

We mogen ons op geen enkele manier bewust worden van deze spelregels omdat we anders niet meer onbevangen van het leven kunnen leren. 
Zouden we deze spelregels wel kennen, dan zouden we teveel gaan sturen met ons bewustzijn.


Programmeringen

Op dit moment wordt iedereen nog geboren met kosmische nacht programmeringen, zoals:


 • de kosmische nacht ego-structuur, die je het gevoel van afgescheidenheid geeft
 • de kosmische nacht programmering van angst voor tekort, die leidt tot hebzucht, concurrentie en oorlogen


Behandelingen zoals de Ego-structuur behandeling, de Oorsprong behandeling en de Overvloed behandeling lossen specifieke programmeringen in je onderlaag op.


Deze kosmische nacht programmeringen moeten opgelost worden voordat je de Onderlaag behandeling kunt ontvangen.

Uitwerking Onderlaag behandeling

De Onderlaag behandeling helpt je om:
 

 • het persoonlijke deel van je onderlaag dat je zelf hebt opgebouwd, op te lossen
   
 • de kosmische nacht spelregels in het universele deel te vervangen door kosmische dag spelregels


Na de Onderlaag behandeling kun je de kosmische nacht definitief achter je laten.
Je kunt jouw kosmische nacht verankering loslaten, de trossen zijn los, waardoor je net als een schip uit kunt varen en de kosmische nacht achter je laten.

Dat betekent niet, dat je geen enkele kosmische nacht lading meer aan boord hebt.
Er kunnen ook nog best een paar oude kosmische nacht instrumenten aan boord zijn, maar je kunt nu wel vrijuit koers zetten, verder de kosmische dag in.

Je kunt je dus na de Onderlaag behandeling volledig richten op de aanbrekende kosmische dag met z’n ongekende mogelijkheden.

Ontstaan persoonlijke deel van de onderlaag

Iedereen bouwt zijn of haar persoonlijke onderlaag zelf op.

In onze levens in de kosmische nacht hebben we regelmatig ervaringen gehad die we heel moeilijk vonden om te verwerken. Als het je niet lukte om diepgaande gebeurtenissen te verwerken en je daarbij verwrongen op gevoelens van pijn en boosheid reageerde, konden er gevoelens in jou ontstaan die bij het overlijden te ‘zwaar’ waren om met jou mee naar het Licht te gaan.
Deze zware onverwerkte gevoelens van jou bleven dan op Aarde achter als entiteiten.

Zodra je opnieuw incarneert, voegen de entiteiten die je op Aarde had achtergelaten zich weer bij je, waarbij ze als onverwerkte stukken in je onderlaag komen.

De persoonlijke onderlaag is dus een optelsom van alle onvoldoende verwerkte gevoelens uit al jouw levens die bij je overlijden te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Hoewel je je volkomen onbewust bent van je persoonlijke onderlaag, ben je daar wel voor de volle 100% verantwoordelijk voor, omdat je deze in vorige levens zelf hebt opgebouwd.
Ook kan jouw onderlaag je besturen en je dingen laten doen waar je vanuit je bewuste persoonlijkheid niet voor zou kiezen.

Belang persoonlijke onderlaag

De persoonlijke onderlaag is zeker niet alleen negatief, maar heeft ook een belangrijke functie.
In de kosmische nacht was het de Hogere bedoeling dat we ons steeds verder met de materie zouden verbinden.

De persoonlijke onderlaag bestaat uit onverwerkte stukken met een heel lage trilling die het diepst verbonden zijn met de materie en hielp ons daardoor met dat materialisatie proces.


Zodra je opnieuw incarneert, komen de zware onverwerkte stukken die als entiteiten op Aarde waren achtergebleven, in je onderlaag.


Achterblijvende entiteiten maakten het je dus gemakkelijker om in een volgend leven weer te incarneren, je opnieuw met de 'zwaarte' van de materie te verbinden en je trillingsgetal nog verder te verlagen.

In de kosmische dag mogen we ons trillingsgetal stap voor stap weer gaan verhogen. 

Het is daarom ondersteunend voor onze ontwikkelingsweg in de kosmische dag om de diepe onverwerkte stukken uit onze onderlaag op te lossen door ze te verwerken.

Verbindingen met het donker      

In de kosmische nacht was het de bedoeling om ons steeds verder met de materie te verbinden.
Omdat we van oorsprong lichtwezens zijn, konden we dat alleen bereiken door ons trillingsgetal te verlagen, door elkaar en onszelf te verzwakken. 

We hebben daardoor in de kosmische nacht veel ervaringen opgedaan, ‘goed’ en ‘kwaad' leren kennen en zo ons geweten en bewustzijn opgebouwd.

Vrijwel iedereen heeft dan ook tijdens zijn of haar levens in de kosmische nacht meerdere verbindingen met het donker (gehad).

We zijn deze verbindingen met het donker meestal tijdens vorige levens aangegaan, vanuit diepe onverwerkte en verwrongen gevoelens zoals pijn en intense boosheid.

Ongeveer 70% van alle mensen heeft één of meerdere (oude) verbindingen met het donker.

Voorbeelden van verbindingen met het donker
Als je bijvoorbeeld - bewust of onbewust - zwarte magie en dubbele motieven beïnvloeding toepast, dan ben je ooit voor beide vormen van beïnvloeding een aparte verbinding met het donker aangegaan.

Als je als ouder onbewust besluit om een ouderweb te vormen, dan ga je daarvoor ook een specifieke verbinding met het donker aan, door je aan te sluiten op de kosmische nacht mogelijkheid van het ouderweb.

De betreffende Beïnvloeding behandelingen lossen deze specifieke verbindingen met het donker op.

Naast verbindingen met het donker die de mogelijkheid geven om beïnvloeding op anderen toe te passen, bestaan er talloze andere verbindingen met het donker.


De Onderlaag behandeling helpt je om deze verbindingen te verbreken door de onverwerkte gevoelens van waaruit je deze verbindingen ooit bent aangegaan, alsnog te verwerken.Bewustzijn over verbindingen met het donker
Verbindingen met het donker komen in de kosmische nacht dus vaak voor, terwijl de meeste mensen zich daar in hun huidige leven niet bewust van zijn.

Het bewustzijn over zo'n verbinding met het donker bevindt zich dan ook vrijwel altijd in je onderlaag, een deel van jezelf waar je geen toegang toe hebt. 

Verbindingen met het donker zijn meestal in vorige levens aangegaan. 
Als je tijdens een leven een verbinding met het donker aangaat, doe je dat vrijwel altijd bewust, vanuit diepe onverwerkte gevoelens in je bovenlaag.

Als je overlijdt, kan het deel van jou dat zich verbonden had met het donker niet mee naar het Licht en blijft dan achter als een entiteit, een afgesplitst deel van jou.

Zodra je opnieuw incarneert, komen deze onverwerkte gevoelens die als entiteit op Aarde waren achtergebleven, in je onderlaag.

Je bent je dan in dat nieuwe leven niet meer bewust van de verbinding met het donker die je in het vorige leven was aangegaan.

Al ben je je dan niet meer bewust van deze verbinding, je kunt die nog wel onbewust gebruiken voor bijvoorbeeld beïnvloeding.

Je wordt dan bestuurd door de oude onverwerkte gevoelens vanwaaruit je in het vorige leven de verbinding met het donker was aangegaan en tegelijkertijd ook door je oude verbinding met het donker.

Meerdere verbindingen met het donker
Na het aangaan van een (eerste) verbinding met het donker in een vorig leven, kun je in een volgend leven bewust ervoor kiezen om opnieuw een verbinding met het donker aan te gaan.
Je kunt dus meerdere verbindingen met het donker hebben.

Jouw eerdere verbinding met het donker zorgt er ook voor dat je sneller nogmaals de keuze voor een verbinding met het donker maakt. Je bent dan al eerder over een bepaalde grens gegaan, waardoor je gemakkelijker in herhaling valt door nogmaals zo’n verbinding met het donker aan te gaan.
Dat kan zo doorgaan totdat je begint te voelen dat het de verkeerde kant met je op begint te gaan.

Het donker laat je niet los
Het probleem dat je dan tegenkomt, is dat het donker je niet gemakkelijk loslaat, omdat het donker altijd een tekort aan Lichtkracht, aan energie heeft. Het donker laat je dus niet zo gemakkelijk vrij.

Door vanuit je verbinding met het donker 'kwade' dingen te doen, voed je ook het donker zelf.
Het donker blijft daarom aan je 'zuigen' en veroorzaakt een tekort aan Lichtkracht of energie in jezelf.

Die Lichtkracht of levensenergie probeer je dan weer bij anderen te halen, bijvoorbeeld met behulp van zwarte magie (Lichtkracht) of dubbele motieven beïnvloeding (levensenergie).
Zo kun je het leven van anderen diepgaand beïnvloeden.

Het is moeilijk om jezelf los te maken uit deze cyclus en de verbinding met het donker te verbreken, zeker als je je daar niet eens bewust van bent.

Het oplossen van verbindingen met het donker
De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte gevoelens uit jouw onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je de donkere stukken uit je onderlaag kunt gaan verwerken. 


De verbindingen met het donker die je ooit vanuit deze diepe onverwerkte gevoelens bent aangegaan, kunnen vervolgens verbroken worden zodra je deze gevoelens alsnog verwerkt hebt.

Verbindingen met het donker voor het toepassen van beïnvloeding
Als je (onbewust) zwarte magie of dubbele motieven beïnvloeding toepast, of een ouderweb hebt gevormd, heb je nog één of meerdere verbindingen met het donker die specifiek gericht zijn op het toepassen van beïnvloeding. 


Deze specifieke verbindingen met het donker worden opgelost door de betreffende Beïnvloeding behandelingen.
Deze behandelingen helpen je dus ook om de achterliggende stukken in je onderlaag te verwerken die ooit de drijfveer hebben gevormd voor het aangaan van deze verbindingen.

De Onderlaag behandeling lost alle overige verbindingen met het donker op.

Groeibarrières

De 'donkere' aspecten van jezelf uit je persoonlijke onderlaag vormen ook de basis van onze groeibarrières.

Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan.

Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Achtergrond persoonlijke groeibarrière
De basis, de achtergrond van een persoonlijke groeibarrière is altijd een diep onverwerkt gevoel dat zich in je onderlaag bevindt.

Dit aspect van jou is ooit in je onderlaag terechtgekomen doordat een deel van jou bijvoorbeeld verwrongen gereageerd heeft op een ingrijpende gebeurtenis in een vorig leven en daarin dus niet met de stroom van het leven mee kon gaan.Als het belangrijk voor jouw ontwikkeling is om dit thema in jezelf te overwinnen, vormt dit vervolgens een groeibarrière voor jou, een thema dat je heel moeilijk vindt en dat je in jezelf moet zien te overwinnen.
Als je een groeibarrière overwint, heb je geleerd om hierin met de stroom van het leven mee te gaan.

Gemakkelijker groeibarrières overwinnen
De Onderlaag behandeling maakt het je gemakkelijker om groeibarrières te overwinnen, door de zware stukken die de basis van een groeibarrière vormen, gevoelsmatig te verwerken.

Je wordt dan niet meer 'tegengehouden' door onverwerkte gevoelens, waardoor je gemakkelijker met het thema van jouw groeibarrière om kunt gaan. De groeibarrière wordt dan als het ware minder 'zwaar'.

Ongeveer 1% van alle stukken in je persoonlijke onderlaag vormt de basis van groeibarrières. De rest van de onverwerkte stukken in je onderlaag staan los van groeibarrières.

Lichter overgaan


Het oplossen van de stukken in je onderlaag maakt je niet alleen een stuk lichter en transparanter tijdens je huidige leven, maar helpt je ook om lichter over te gaan. 


Steeds zwaarder
Je persoonlijke onderlaag bestaat immers uit talloze onverwerkte stukken uit vorige levens die na jouw overlijden te zwaar waren om naar het licht te gaan. 
Deze stukken blijven op Aarde achter als entiteiten en komen, zodra je weer opnieuw incarneert, als diepe onverwerkte gevoelens in je onderlaag.


Als je aan het einde van dat volgende leven overlijdt, blijven alle stukken uit je onderlaag opnieuw op Aarde achter als entiteiten, samen met nieuwe onverwerkte stukken uit dat leven die ook te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Zo ontstaat er een cyclus waarbij je onderlaag steeds zwaarder wordt en je bij elk overlijden steeds meer entiteiten op Aarde achterlaat, die zich weer bij je voegen zodra je opnieuw incarneert.

Verder het Licht in
De Onderlaag behandeling beëindigt deze verzwarende kosmische nacht cyclus door je te helpen om de stukken uit je onderlaag te verwerken.

Als je deze zware stukken van jezelf verwerkt hebt, kun je aan het einde van je leven als één geheel naar het Licht gaan. Je laat dan geen entiteiten op Aarde achter, waardoor je lichter overgaat en verder het Licht in kunt gaan.

Minder frequent incarneren

In de kosmische nacht moest je vrij frequent incarneren vanwege de entiteiten die je op Aarde achterliet. Achtergebleven entiteiten trekken namelijk aan je, het zijn delen van de eenheid die jij vormt.

Als je onderlaag is opgelost, laat je geen entiteiten meer achter en hoef je daardoor minder frequent te incarneren.

Je incarneert dan dus niet meer vanuit een ‘noodzaak’ omdat er nog delen van jou in de vorm van entiteiten op Aarde zijn, maar meer vanuit een bewuste en positieve keuze.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt ondersteunend op de behandelingen, maar de Connectie Verbinding en de Levensmoed Verbinding werken specifiek ondersteunend op de processen van de Onderlaag behandeling.

De Onderlaag behandeling helpt je om diepe onverwerkte trauma's uit je onderlaag te verwerken.
Om verwerkt te kunnen worden, komen deze onverwerkte trauma's dan eerst vanuit je onbewuste onderlaag naar je veel bewustere boven laag.

Doordat de Connectie Verbinding je de kracht geeft om donker en licht in je bovenlaag beide bewust te ervaren, werkt deze Verbinding ondersteunend op de diepgaande verwerkingsprocessen die op gang gebracht worden door de Onderlaag behandeling.

De Levensmoed Verbinding geeft je de moed om je eigen donkere kanten onder ogen te zien.

Beginverergering behandeling

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:

en

van het Wholism Project.

Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.

De Beginverergering behandeling is dus een aanrader voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Als er veel bij jou loskomt door de Wholistische bewegingsoefeningen, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter. Het wordt dan nog plezieriger om deze oefeningen te doen.

Lees meer: Beginverergering behandeling

Voor wie?

Iedereen heeft de Onderlaag behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden, zodra de voorgaande behandelingen ontvangen zijn.

Niveau

De Onderlaag behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Omdat de Onderlaag behandeling een diepgaande behandeling is, kan deze pas ontvangen worden na een aantal Ontwikkelingsbehandelingen en - voor zover van toepassing - een paar specifieke Beïnvloeding behandelingen.


Ontwikkelingsbehandelingen
Voordat je de Onderlaag behandeling kunt ontvangen, moet je eerst de Ego-structuur behandeling, de Processor behandeling, de Oorsprong behandeling en de Overvloed behandeling ontvangen hebben.

De Ego-structuur behandeling kan alleen ontvangen worden na de serie van acht Ontwikkelingsbehandelingen en de Ontwikkelingsbehandelingen op persoonlijkheidsniveau.

Beïnvloeding behandelingen
Daarnaast is het noodzakelijk om eerst de Zwarte magie behandeling, de Dubbele motieven behandeling en/of de Ouderweb behandeling te ontvangen, voor zover je aangrijpingspunten hebt voor deze vormen van beïnvloeding.

De Familieband behandeling is een behandeling die iedereen nodig heeft.
Er bestaat ook een heel specifieke en zeldzame vorm van beïnvloeding via familiebanden waar niet iedereen vatbaar voor is.
Deze zeldzame vorm van beïnvloeding wordt niet in de tekst van de Familieband behandeling beschreven, omdat die slechts bij 1% van alle mensen voorkomt.

Als je vatbaar bent voor deze zeldzame vorm van beïnvloeding, dan is het noodzakelijk om de Familieband behandeling vóór de Onderlaag behandeling te ontvangen.

Soepeler door de verwerkingsprocessen

Om soepeler door de verwerkingsprocessen van de Onderlaag behandeling te kunnen gaan, adviseren we je om vóór de Onderlaag behandeling de onderstaande kosmische dag mogelijkheden te ontvangen:

 

 • de Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen.
   
 • de Loskoppel behandeling maakt het mogelijk om geestelijke pijn los te koppelen van emoties, waardoor je drie tot vier keer zo snel door een proces gaan. De uitwerkingstijd van behandelingen verandert daardoor echter niet.

 

 • de Levensstroom behandeling zorgt ervoor dat je zowel openstaat voor de hoogtepunten als de dieptepunten van het leven, waardoor je de zwaardere gevoelens uit de onderlaag beter onder ogen kunt zien en verwerken. Je gaat dan gemakkelijker mee met je innerlijke levensstroom.Direct na de Onderlaag behandeling
De discrepantie tussen jouw zelfbeeld en de onverwerkte gevoelens die uit jouw onderlaag komen om verwerkt te worden, kan zo groot zijn dat het moeilijk kan zijn om deze twee uitersten in jezelf te verenigen.

De Gave universeel zien helpt je om vanuit een eenheid en acceptatie naar deze delen van jezelf te kijken en ze in jezelf te verenigen.
Je kunt deze behandeling direct na de Onderlaag behandeling ontvangen.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandelingen die aan deze behandeling voorafgaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje 'Volgorde' in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandelingen die aan deze behandeling voorafgaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje 'Volgorde' in deze tekst.

De Onderlaag behandeling op proef is zo ingesteld, dat je alleen de eindresultaten van de behandeling zult ervaren.

Integratietijd

De integratietijd van de Onderlaag behandeling is drie maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende drie maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

We adviseren je om tijdens de integratietijd van de Onderlaag behandeling ook geen Transmutatie Channelingen of behandelingen zonder integratietijd te ontvangen, omdat de verwerkingsprocessen na de ontvangst van de Onderlaag behandeling diepgaand kunnen zijn.


De Gave universeel zien vormt hierop een uitzondering, omdat deze behandeling ondersteunend werkt op de verwerkingsprocessen van de Onderlaag behandeling. De Gave universeel zien kan direct na de Onderlaag behandeling ontvangen worden.

Andere behandelingen die ook tijdens de integratietijd van de Onderlaag behandeling ontvangen kunnen worden zijn de Zuil behandeling, de Herstart behandeling, de Hersen processor behandeling, de Zuurstof behandeling en de Blinde Vlek behandeling, omdat deze behandelingen je niet of nauwelijks in proces brengen.
Bovendien kan de Relatie Reset gave tijdens de integratietijd van de Onderlaag behandeling ontvangen worden en kun je ook deze gave toepassen om een relatie te resetten.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Onderlaag behandeling is twaalf maanden.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

De prijs voor de Onderlaag behandeling is € 240,-

 

Ervaringen


Weer controle over mezelf

‘Wat is het een heerlijk gevoel en een heerlijke gedachte om langzaam maar zeker weer de controle over mezelf te krijgen.’
Renaldo vdL, Heerlen


Kan zo voelen dat ik op het juiste pad zit

‘De Onderlaag behandeling werkt goed door en ik sta versteld van het gemak waarmee ik nu kan doorvoelen en aarden.
Het voelt totaal niet meer als zwaar en sinds de Levensstroom behandeling zit ik weer goed in mijn energie.

Ik kan zo voelen dat ik op het juiste pad zit en het leven ook echt aanga. Mijn dank voor jullie prachtige werk.’
Dianne S, Hengelo