Onderlaag behandeling

Ieder mens heeft een volledig onbewuste onderlaag. In deze onderlaag bevinden zich onder andere onverwerkte gevoelens uit vorige levens die na het overlijden te zwaar waren om naar het Licht te kunnen gaan.

Deze onderlaag kan jou besturen en jou onbewust dingen laten doen waar je vanuit je bewuste bovenlaag niet achter staat. Je onderlaag beïnvloedt voor ongeveer 90% je bovenlaag, zonder dat je je daar bewust van bent. 

Daarnaast kun je vanuit je onderlaag onbewust beïnvloeding toepassen op anderen.


Hoewel je je volkomen onbewust bent van je onderlaag, heb je die in de loop van jouw levens zelf opgebouwd, waardoor je wel volledig verantwoordelijk bent voor wat je, bestuurd vanuit je onderlaag, doet.

De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte stukken uit je onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je deze diepe onverwerkte gevoelens kunt gaan verwerken. Daardoor krijg je weer de volledige besturing over jezelf.

Onderlaag en bovenlaag

Iedereen heeft een onderlaag en een bovenlaag.

Onderlaag
Van je onderlaag ben je je op geen enkele wijze bewust, omdat deze diepe laag in onszelf niet toegankelijk voor ons is.

Bovenlaag
In je bovenlaag bevinden zich zowel bewuste als onbewuste gevoelens.
Als je gevoelens verdringt, komen ze dus niet in je onderlaag, maar ben je je alleen niet bewust van deze gevoelens.


Je kunt echter wel contact maken met deze onbewuste gevoelens in je bovenlaag, zodat je ze kunt verwerken.

Toegankelijkheid
Je bovenlaag is dus toegankelijk voor je, terwijl je onderlaag dat niet is.

Twee delen van de onderlaag

De onderlaag bestaat uit twee delen: 


  • een persoonlijk deel
  • een universeel deel


Persoonlijk deel van de onderlaag
Het persoonlijke deel van je onderlaag bestaat voornamelijk uit onverwerkte gevoelens die bij het overlijden na vorige levens te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Omdat je dit deel van je onderlaag in de loop van jouw levens zelf hebt opgebouwd, ben je volledig verantwoordelijk voor het persoonlijke deel van je onderlaag.

Universeel deel van de Onderlaag
In het universele deel van je onderlaag bevinden zich:

  • de 'spelregels' van het leven op Aarde
  • programmeringen van het tijdperk waarin jij of jouw ouders geboren zijn


Spelregels
In het universele deel van de onderlaag bevinden zich zowel de algemene spelregels die voor iedereen op Aarde gelden als spelregels die specifiek voor jou gelden.

We mogen ons op geen enkele manier bewust worden van deze spelregels omdat we anders niet meer onbevangen van het leven kunnen leren. 
Zouden we deze spelregels wel kennen, dan zouden we teveel gaan sturen met ons bewustzijn.


Programmeringen

Op dit moment wordt iedereen nog geboren met kosmische nacht programmeringen, zoals:


  • de kosmische nacht ego-structuur, die je het gevoel van afgescheidenheid geeft
  • de kosmische nacht programmering van angst voor tekort, die leidt tot hebzucht, concurrentie en oorlogen


Behandelingen zoals de Ego-structuur behandeling, de Oorsprong behandeling en de Overvloed behandeling lossen specifieke programmeringen in je onderlaag op.


Deze kosmische nacht programmeringen moeten opgelost worden voordat je de Onderlaag behandeling kunt ontvangen.

Uitwerking Onderlaag behandeling

De Onderlaag behandeling helpt je om:
 

  • het persoonlijke deel van je onderlaag dat je zelf hebt opgebouwd, op te lossen
     
  • de kosmische nacht spelregels in het universele deel te vervangen door kosmische dag spelregels


Na de Onderlaag behandeling kun je de kosmische nacht definitief achter je laten.
Je kunt jouw kosmische nacht verankering loslaten, de trossen zijn los, waardoor je net als een schip uit kunt varen en de kosmische nacht achter je laten.

Dat betekent niet, dat je geen enkele kosmische nacht lading meer aan boord hebt.
Er kunnen ook nog best een paar oude kosmische nacht instrumenten aan boord zijn, maar je kunt nu wel vrijuit koers zetten, verder de kosmische dag in.

Je kunt je dus na de Onderlaag behandeling volledig richten op de aanbrekende kosmische dag met z’n ongekende mogelijkheden.

Ontstaan persoonlijke deel van de onderlaag

Iedereen bouwt zijn of haar persoonlijke onderlaag zelf op.

In onze levens in de kosmische nacht hebben we regelmatig ervaringen gehad die we heel moeilijk vonden om te verwerken. Als het je niet lukte om diepgaande gebeurtenissen te verwerken en je daarbij verwrongen op gevoelens van pijn en boosheid reageerde, konden er gevoelens in jou ontstaan die bij het overlijden te ‘zwaar’ waren om met jou mee naar het Licht te gaan.
Deze zware onverwerkte gevoelens van jou bleven dan op Aarde achter als entiteiten.

Zodra je opnieuw incarneert, voegen de entiteiten die je op Aarde had achtergelaten zich weer bij je, waarbij ze als onverwerkte stukken in je onderlaag komen.

De persoonlijke onderlaag is dus een optelsom van alle onvoldoende verwerkte gevoelens uit al jouw levens die bij je overlijden te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Hoewel je je volkomen onbewust bent van je persoonlijke onderlaag, ben je daar wel voor de volle 100% verantwoordelijk voor, omdat je deze in vorige levens zelf hebt opgebouwd.
Ook kan jouw onderlaag je besturen en je dingen laten doen waar je vanuit je bewuste persoonlijkheid niet voor zou kiezen.

Belang persoonlijke onderlaag

De persoonlijke onderlaag is zeker niet alleen negatief, maar heeft ook een belangrijke functie.
In de kosmische nacht was het de Hogere bedoeling dat we ons steeds verder met de materie zouden verbinden.

De persoonlijke onderlaag bestaat uit onverwerkte stukken met een heel lage trilling die het diepst verbonden zijn met de materie en hielp ons daardoor met dat materialisatie proces.


Zodra je opnieuw incarneert, komen de zware onverwerkte stukken die als entiteiten op Aarde waren achtergebleven, in je onderlaag.


Achterblijvende entiteiten maakten het je dus gemakkelijker om in een volgend leven weer te incarneren, je opnieuw met de 'zwaarte' van de materie te verbinden en je trillingsgetal nog verder te verlagen.

In de kosmische dag mogen we ons trillingsgetal stap voor stap weer gaan verhogen. 

Het is daarom ondersteunend voor onze ontwikkelingsweg in de kosmische dag om de diepe onverwerkte stukken uit onze onderlaag op te lossen door ze te verwerken.

Verbindingen met het donker      

In de kosmische nacht was het de bedoeling om ons steeds verder met de materie te verbinden.
Omdat we van oorsprong lichtwezens zijn, konden we dat alleen bereiken door ons trillingsgetal te verlagen, door elkaar en onszelf te verzwakken. 

We hebben daardoor in de kosmische nacht veel ervaringen opgedaan, ‘goed’ en ‘kwaad' leren kennen en zo ons geweten en bewustzijn opgebouwd.

Vrijwel iedereen heeft dan ook tijdens zijn of haar levens in de kosmische nacht meerdere verbindingen met het donker (gehad).

We zijn deze verbindingen met het donker meestal tijdens vorige levens aangegaan, vanuit diepe onverwerkte en verwrongen gevoelens zoals pijn en intense boosheid.

Ongeveer 70% van alle mensen heeft één of meerdere (oude) verbindingen met het donker.

Voorbeelden van verbindingen met het donker
Als je bijvoorbeeld - bewust of onbewust - zwarte magie en dubbele motieven beïnvloeding toepast, dan ben je ooit voor beide vormen van beïnvloeding een aparte verbinding met het donker aangegaan.

Als je als ouder onbewust besluit om een ouderweb te vormen, dan ga je daarvoor ook een specifieke verbinding met het donker aan, door je aan te sluiten op de kosmische nacht mogelijkheid van het ouderweb.

De betreffende Beïnvloeding behandelingen lossen deze specifieke verbindingen met het donker op.

Naast verbindingen met het donker die de mogelijkheid geven om beïnvloeding op anderen toe te passen, bestaan er talloze andere verbindingen met het donker.


De Onderlaag behandeling helpt je om deze verbindingen te verbreken door de onverwerkte gevoelens van waaruit je deze verbindingen ooit bent aangegaan, alsnog te verwerken.Bewustzijn over verbindingen met het donker
Verbindingen met het donker komen in de kosmische nacht dus vaak voor, terwijl de meeste mensen zich daar in hun huidige leven niet bewust van zijn.

Het bewustzijn over zo'n verbinding met het donker bevindt zich dan ook vrijwel altijd in je onderlaag, een deel van jezelf waar je geen toegang toe hebt. 

Verbindingen met het donker zijn meestal in vorige levens aangegaan. 
Als je tijdens een leven een verbinding met het donker aangaat, doe je dat vrijwel altijd bewust, vanuit diepe onverwerkte gevoelens in je bovenlaag.

Als je overlijdt, kan het deel van jou dat zich verbonden had met het donker niet mee naar het Licht en blijft dan achter als een entiteit, een afgesplitst deel van jou.

Zodra je opnieuw incarneert, komen deze onverwerkte gevoelens die als entiteit op Aarde waren achtergebleven, in je onderlaag.

Je bent je dan in dat nieuwe leven niet meer bewust van de verbinding met het donker die je in het vorige leven was aangegaan.

Al ben je je dan niet meer bewust van deze verbinding, je kunt die nog wel onbewust gebruiken voor bijvoorbeeld beïnvloeding.

Je wordt dan bestuurd door de oude onverwerkte gevoelens vanwaaruit je in het vorige leven de verbinding met het donker was aangegaan en tegelijkertijd ook door je oude verbinding met het donker.

Meerdere verbindingen met het donker
Na het aangaan van een (eerste) verbinding met het donker in een vorig leven, kun je in een volgend leven bewust ervoor kiezen om opnieuw een verbinding met het donker aan te gaan.
Je kunt dus meerdere verbindingen met het donker hebben.

Jouw eerdere verbinding met het donker zorgt er ook voor dat je sneller nogmaals de keuze voor een verbinding met het donker maakt. Je bent dan al eerder over een bepaalde grens gegaan, waardoor je gemakkelijker in herhaling valt door nogmaals zo’n verbinding met het donker aan te gaan.
Dat kan zo doorgaan totdat je begint te voelen dat het de verkeerde kant met je op begint te gaan.

Het donker laat je niet los
Het probleem dat je dan tegenkomt, is dat het donker je niet gemakkelijk loslaat, omdat het donker altijd een tekort aan Lichtkracht, aan energie heeft. Het donker laat je dus niet zo gemakkelijk vrij.

Door vanuit je verbinding met het donker 'kwade' dingen te doen, voed je ook het donker zelf.
Het donker blijft daarom aan je 'zuigen' en veroorzaakt een tekort aan Lichtkracht of energie in jezelf.

Die Lichtkracht of levensenergie probeer je dan weer bij anderen te halen, bijvoorbeeld met behulp van zwarte magie (Lichtkracht) of dubbele motieven beïnvloeding (levensenergie).
Zo kun je het leven van anderen diepgaand beïnvloeden.

Het is moeilijk om jezelf los te maken uit deze cyclus en de verbinding met het donker te verbreken, zeker als je je daar niet eens bewust van bent.

Het oplossen van verbindingen met het donker
De Onderlaag behandeling brengt de onverwerkte gevoelens uit jouw onderlaag stap voor stap naar je bovenlaag, zodat je de donkere stukken uit je onderlaag kunt gaan verwerken. 


De verbindingen met het donker die je ooit vanuit deze diepe onverwerkte gevoelens bent aangegaan, kunnen vervolgens verbroken worden zodra je deze gevoelens alsnog verwerkt hebt.

Verbindingen met het donker voor het toepassen van beïnvloeding
Als je (onbewust) zwarte magie of dubbele motieven beïnvloeding toepast, of een ouderweb hebt gevormd, heb je nog één of meerdere verbindingen met het donker die specifiek gericht zijn op het toepassen van beïnvloeding. 


Deze specifieke verbindingen met het donker worden opgelost door de betreffende Beïnvloeding behandelingen.
Deze behandelingen helpen je dus ook om de achterliggende stukken in je onderlaag te verwerken die ooit de drijfveer hebben gevormd voor het aangaan van deze verbindingen.

De Onderlaag behandeling lost alle overige verbindingen met het donker op.

Groeibarrières

De 'donkere' aspecten van jezelf uit je persoonlijke onderlaag vormen ook de basis van onze groeibarrières.

Groeibarrières maken deel uit van onze levensopdracht. Je hebt ze bij je geboorte meegekregen. Het zijn innerlijke barrières die je zelf kunt overwinnen door het leven echt aan te gaan.

Als je een groeibarrière zelf overwint, geeft dat je de kracht en inzichten die je nodig hebt om door te groeien naar een hoger ontwikkelingsniveau.

Achtergrond persoonlijke groeibarrière
De basis, de achtergrond van een persoonlijke groeibarrière is altijd een diep onverwerkt gevoel dat zich in je onderlaag bevindt.

Dit aspect van jou is ooit in je onderlaag terechtgekomen doordat een deel van jou bijvoorbeeld verwrongen gereageerd heeft op een ingrijpende gebeurtenis in een vorig leven en daarin dus niet met de stroom van het leven mee kon gaan.Als het belangrijk voor jouw ontwikkeling is om dit thema in jezelf te overwinnen, vormt dit vervolgens een groeibarrière voor jou, een thema dat je heel moeilijk vindt en dat je in jezelf moet zien te overwinnen.
Als je een groeibarrière overwint, heb je geleerd om hierin met de stroom van het leven mee te gaan.

Gemakkelijker groeibarrières overwinnen
De Onderlaag behandeling maakt het je gemakkelijker om groeibarrières te overwinnen, door de zware stukken die de basis van een groeibarrière vormen, gevoelsmatig te verwerken.

Je wordt dan niet meer 'tegengehouden' door onverwerkte gevoelens, waardoor je gemakkelijker met het thema van jouw groeibarrière om kunt gaan. De groeibarrière wordt dan als het ware minder 'zwaar'.

Ongeveer 1% van alle stukken in je persoonlijke onderlaag vormt de basis van groeibarrières. De rest van de onverwerkte stukken in je onderlaag staan los van groeibarrières.

Lichter overgaan


Het oplossen van de stukken in je onderlaag maakt je niet alleen een stuk lichter en transparanter tijdens je huidige leven, maar helpt je ook om lichter over te gaan. 


Steeds zwaarder
Je persoonlijke onderlaag bestaat immers uit talloze onverwerkte stukken uit vorige levens die na jouw overlijden te zwaar waren om naar het licht te gaan. 
Deze stukken blijven op Aarde achter als entiteiten en komen, zodra je weer opnieuw incarneert, als diepe onverwerkte gevoelens in je onderlaag.


Als je aan het einde van dat volgende leven overlijdt, blijven alle stukken uit je onderlaag opnieuw op Aarde achter als entiteiten, samen met nieuwe onverwerkte stukken uit dat leven die ook te zwaar waren om naar het Licht te gaan.

Zo ontstaat er een cyclus waarbij je onderlaag steeds zwaarder wordt en je bij elk overlijden steeds meer entiteiten op Aarde achterlaat, die zich weer bij je voegen zodra je opnieuw incarneert.

Verder het Licht in
De Onderlaag behandeling beëindigt deze verzwarende kosmische nacht cyclus door je te helpen om de stukken uit je onderlaag te verwerken.

Als je deze zware stukken van jezelf verwerkt hebt, kun je aan het einde van je leven als één geheel naar het Licht gaan. Je laat dan geen entiteiten op Aarde achter, waardoor je lichter overgaat en verder het Licht in kunt gaan.

Minder frequent incarneren

In de kosmische nacht moest je vrij frequent incarneren vanwege de entiteiten die je op Aarde achterliet. Achtergebleven entiteiten trekken namelijk aan je, het zijn delen van de eenheid die jij vormt.

Als je onderlaag is opgelost, laat je geen entiteiten meer achter en hoef je daardoor minder frequent te incarneren.

Je incarneert dan dus niet meer vanuit een ‘noodzaak’ omdat er nog delen van jou in de vorm van entiteiten op Aarde zijn, maar meer vanuit een bewuste en positieve keuze.

Voor wie?

Iedereen heeft de Onderlaag behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden, zodra de voorgaande behandelingen ontvangen zijn.

Niveau

De Onderlaag behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Onderlaag behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Onderlaag behandeling bedraagt € 280,-.

 

Ervaringen


Weer controle over mezelf

‘Wat is het een heerlijk gevoel en een heerlijke gedachte om langzaam maar zeker weer de controle over mezelf te krijgen.’
Renaldo vdL, Heerlen


Kan zo voelen dat ik op het juiste pad zit

‘De Onderlaag behandeling werkt goed door en ik sta versteld van het gemak waarmee ik nu kan doorvoelen en aarden.
Het voelt totaal niet meer als zwaar en sinds de Levensstroom behandeling zit ik weer goed in mijn energie.

Ik kan zo voelen dat ik op het juiste pad zit en het leven ook echt aanga. Mijn dank voor jullie prachtige werk.’
Dianne S, Hengelo