Levensdromen Verbinding

De Levensdromen Verbinding geeft je droomchakra een kosmische dag werking.
Je droomchakra is het chakra dat je de mogelijkheid geeft om je levensdromen te realiseren.

Als je dat goed doet, kun je zelfs je brood verdienen met het realiseren van je levensdromen.

Droomchakra

Sinds 17 maart 1995 is de gehele mensheid door een kosmische invloed 13-voudig in plaats van 7-voudig geworden. We hebben sinds die tijd dus dertien chakra's in plaats van zeven.
Het droomchakra is één van de zes nieuwe chakra’s.

Het droomchakra is het enige chakra met z’n primaire opening naar achteren. Deze opening zit in je nek, vlak onder de schedelrand.

De Levensdromen Verbinding geeft het droomchakra een kosmische dag programmering.
Het droomchakra kan daardoor z’n specifieke functie voor het realiseren van levensdromen op zich gaan nemen.

Wat zijn levensdromen?

Levensdromen zijn andere dromen dan de dromen die je tijdens het slapen kunt hebben.

Nachtelijke dromen
In veel nachtelijke dromen vinden er dingen plaats die niet realiseerbaar zijn in de dagelijkse werkelijkheid. Je kunt bijvoorbeeld zonder enige hulpmiddelen ineens vliegen, als je je bijvoorbeeld bedreigd voelt en er is geen uitweg meer.

Toch vormen dromen vaak een boodschap voor jou, die door jouw systeem begrepen wordt.
Echt bewust worden van de betekenis van dromen kan soms zinvol zijn, maar in de meeste gevallen is het juist beter om je niet bewust te worden van de betekenis van je dromen.

Ons begrip, het be-grijpen legt te veel dingen vast en werkt daardoor beperkend, haalt de gevoelsmatige diepte uit de droom en juist in die gevoelsmatige diepte zit de boodschap van de droom voor jouw systeem.

Nachtelijke dromen kunnen zo richtinggevend en zelfs helend werken.

Levensdromen
Levensdromen hebben een heel andere functie dan nachtelijke dromen.
Levensdromen hebben een creatiekracht. De eerste creatie stap is een innerlijk beeld vormen, met andere woorden een blauwdruk voor datgene wat je op Aarde zou willen creëren.

Een blauwdruk is een ‘afdruk’ van de innerlijke creatie die je met het droomchakra creëert, realiseert. Deze blauwdruk dient dan als een leidraad voor je leven.

Zo’n blauwdruk, zo'n onbewuste creatie heeft op zich al een uitwerking in de energiewereld, is daarmee al scheppend. Onbewust zul je dan ook de neiging hebben om deze blauwdruk stap voor stap te realiseren, op Aarde te verwerkelijken.

Levensdromen creëren dus een innerlijke werkelijkheid, vormen een innerlijke creatie die erom vraagt gerealiseerd te worden in de zichtbare werkelijkheid.

Onzichtbaar
Een levensdroom is niet hetzelfde als een levenswens, een bewuste wens die je graag in jouw leven zou willen verwerkelijken. Voorbeelden van levenswensen zijn: een goede relatie met een geliefde, een mooi huis, een eigen bedrijf, een succesvolle carrière of een verre reis.

Een levensdroom begint dus nooit met een idee voor een zichtbaar eindresultaat.

Zichtbare resultaten, zoals een mooi huis of een verre reis, kunnen wel het Aardse resultaat van het verwezenlijken van jouw levensdromen zijn.
Deze resultaten ontstaan door jouw levensdromen, die je - vanuit een in eerste instantie onbewuste innerlijke drive - in je leven op Aarde gestalte wilt geven.

Levensdromen puur kosmische dag

Levensdromen kunnen pas gecreëerd worden zodra het droomchakra een kosmische dag programmering heeft gekregen met de Levensdromen Verbinding.

In de kosmische nacht hadden mensen geen levensdromen.
Het was nog niet de bedoeling dat wij als mensen op deze wijze zouden gaan creëren, onze innerlijke creaties zouden teveel uit balans zijn geweest.

We hadden in de kosmische nacht dus wel levensopdrachten, maar levensdromen bestonden toen nog niet.

Vanaf 17 maart 1995, toen de mensheid 13-voudig geworden is, heeft iedereen een droomchakra gekregen. Dit heeft in deze overgangstijd echter nog een neutrale programmering.

Met behulp van de Levensdromen Verbinding ontvangt het droomchakra een kosmische dag programmering, waardoor het zijn specifieke functie voor het creëren van levensdromen op zich kan gaan nemen.

Levensdromen en je levensopdracht

Levensopdrachten en levensdromen gaan beide over het realiseren van innerlijke doelen:
 

  • je levensopdracht is een leeropdracht, iets dat je in dit leven nog ‘moet’ leren om je verder te kunnen ontwikkelen, of om anders met aspecten van het leven om te kunnen gaan.
     
  • je levensdromen hebben met jouw creërend vermogen, je scheppingskracht te maken.


Levensopdrachten
Je levensopdrachten bestaan meestal uit ontwikkelingen die jezelf nog completer en veelzijdiger kunnen maken. Het zijn ontwikkelingen waar je in vorige levens nog niet aan toegekomen was.
Je zou een levensopdracht kunnen zien als een leeropdracht, waarbij je van je ervaringen leert en steeds beter met jezelf en het leven om leert gaan.

Levensdromen
Je levensdromen hebben te maken met je creërend vermogen, het scheppen van iets nieuws, een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe realiteit.

Je levensopdracht en het realiseren van levensdromen

Je kunt pas echt aan het realiseren van je levensdromen toekomen als je ver genoeg bent met je levensopdrachten.

Eerst leren dan creëren
Je kunt pas iets nieuws creëren, als je met behulp van jouw levensopdrachten voldoende geleerd hebt om op de juiste wijze met jezelf en het leven om te gaan. Pas dan ben je in staat om op een harmonieuze wijze met jouw scheppend vermogen, jouw creatiekracht om te gaan.


Je kunt jouw gereedschap, jouw scheppingskracht dus pas gebruiken om iets nieuws te creëren, als je eerst geleerd hebt hoe je op de juiste wijze ermee om kunt gaan.

Eerst een stevig fundament
Onvoldoende met je levensopdrachten bezig zijn, waardoor je nog niet aan het realiseren van je levensdromen kunt beginnen is ook te vergelijken met een bouwvallig huis.
Je kunt op een bouwvallig huis geen nieuwe verdieping plaatsen zonder gevaar voor instorting.

Dat kan pas zodra het achterstallig onderhoud voldoende ver gevorderd is en er een stevige basis is ontstaan om iets nieuws op te bouwen.

Slechts twintig procent

In onze Westerse maatschappij is slechts zo’n twintig procent van alle mensen werkelijk met zijn of haar levensopdracht bezig. 


Veel mensen zijn, mede door de invloed van omgevingsstraling en door de maatschappij die je vanaf de schooltijd vooral leert te denken en presteren, onvoldoende met hun voelen verbonden, waardoor het moeilijk is om vanuit je gevoel en essentie te leven.

Het is pas mogelijk om je levensopdrachten aan te gaan als je vanuit je eigen essentie leeft en innerlijk durft te gaan staan voor wie jij bent en wat jij voelt.

De Levensdromen Verbinding helpt je om meer op het spoor van je levensopdracht te komen.

Levensdromen Verbinding helpt om levensopdrachten aan te gaan

De Levensdromen Verbinding helpt je om je levensopdrachten aan te gaan door jou te laten voelen in hoeverre je op het pad van je levensopdracht bent.

Als je nog niet voldoende op het pad van je levensopdracht bent, dan word je je daar dus bewust van door de Levensdromen Verbinding.

Dit kan je het gevoel geven alsof je jezelf in de steek gelaten hebt en jezelf teleurgesteld hebt, alsof je door te treuzelen net de bus of de trein hebt gemist en voorlopig niet mee kunt.

Je moet dan op je volgende kans wachten. Je voelt daarbij dan een innerlijke drive om te proberen die kans dan wel te grijpen, want het gevoel van 'jezelf in de steek laten' voelt naar.

Aanpakken
Je krijgt een gevoel in jezelf in de trant van: ‘Dit zal me niet nog eens overkomen’.

Je krijgt dan een gevoel van 'aanpakken' en merkt daardoor alle kleine dingen op waar je aan moet werken. Je richt je niet meer op 'een groot doel in de verte', maar op alle kleine dingen in het hier en nu, waarvan je voelt dat ze - elk op hun eigen wijze - verbonden zijn met jouw bestemming.

Het voelt als 'beter kleine stapjes dan niets'. Je blijft niet wachten en dromen van iets groots, maar 'verzamelt' de dingen die je in jouw leven tegenkomt en waarvan je voelt dat ze met jouw innerlijk doel resoneren.

Als iemand die een nieuw leven opbouwt vanuit het niets en alle kansen aangrijpt om er iets van te maken.

Aandacht en verbondenheid
Elke ervaring, groot of klein, veelbetekenend of ogenschijnlijk niets betekenend, is dan te benutten voor datgene wat je in je leven wilt opbouwen. Alles met een gevoel van verbondenheid en aandacht doen, alles aangrijpen met volledige betrokkenheid.

Met liefde en aandacht alles aanpakken. Zo zal met kleine bouwstenen uiteindelijk een groter bouwwerk ontstaan.

De Levensdromen Verbinding helpt je dus om alsnog je levensopdrachten aan te gaan, als je dat nog onvoldoende hebt gedaan.

Je brood verdienen met het realiseren van je levensdromen

Als je echt goed je levensdromen weet te realiseren, door aan je levensopdrachten te werken en je innerlijke levensdromen te volgen, kun je er zelfs je brood mee verdienen.

Je moet dan echt durven geloven in je levensdroom, in je innerlijke creatie. Hoe sterker je in contact bent met je innerlijke creatie, hoe beter je die kunt realiseren, kunt neerzetten in deze wereld.

Voor wie?

De Levensdromen Verbinding is goed voor iedereen die zijn of haar levensdromen wil realiseren, die zijn of haar leven echt met passie wil aangaan.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Levensdromen Verbinding.

Traject

De Levensdromen Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Levensdromen Verbinding bedraagt € 140,-.