Connectie Verbinding

De Connectie Verbinding overkoepelt de dertien Chakra Verbindingen en verdubbelt daarmee de werkzaamheid van elk van deze dertien Chakra Verbindingen.

Je kunt duidelijk voelen dat de Chakra Verbindingen sterker werken door de Connectie Verbinding en dat je daardoor dieper met je gevoelswereld bent verbonden.

Je voelen komt meer centraal te staan, in lijn met de spelregels van de kosmische dag, waardoor je het leven meer als een wonder, meer sprookjesachtig ervaart. Dat geeft je een warm, heerlijk en omhullend gevoel en maakt het leven duidelijk aantrekkelijker.

Het is alsof je jezelf meer in bezit neemt. Alles stroomt ook beter in je waardoor je je duidelijk vitaler voelt. Je hebt daardoor meer het gevoel van 'aanpakken', aan de slag.

De Connectie Verbinding helpt je dus om een grote stap verder de kosmische dag in te maken. Je voelt je door deze Verbinding veel meer een kosmische dag mens.

Een andere functie van de Connectie Verbinding is dat het tweede chakra van mannen door deze overkoepelende Verbinding een kosmische dag programmering krijgt. Mannen komen daardoor beter in hun mannelijkheid te staan, mannelijkheid in z’n zuivere en oorspronkelijke vorm.

De Connectie Verbinding geeft een kosmische dag programmering aan het energetisch kanaal dat alle chakra's met elkaar verbindt.
Deze overkoepelende Verbinding kan daarom pas functioneren na ontvangst van alle Chakra Verbindingen.

Sprookjesachtiger en net zo realistisch

Door de Connectie Verbinding neemt de werkzaamheid van de overige Chakra Verbindingen duidelijk voelbaar toe, waardoor je je krachtiger gaat voelen. Je hartchakra voelt meer als het centrum van jezelf, waardoor je dieper met je gevoelswereld verbonden wordt.

Je gevoelswereld wordt warm omhullend en het is alsof je veel gemakkelijker contact kunt maken met de wereld van de natuurwezens. Dat geeft een ongekende sprankeling aan je leven. Je gaat het wonder van het leven meer ervaren.

Je ervaart het leven daardoor sprookjesachtiger, op een heel geaarde manier. Je realiteitszin boet daarmee op geen enkele manier in. Het is dus puur een verrijkend gevoel, dat het leven duidelijk aantrekkelijker maakt. Het is zoals ons voelen in de kosmische dag gaat functioneren.

Door de warme omhulling van je eigen gevoelswereld wordt de wereld gevoelsmatig ook een veiliger plaats om te zijn.

Overkoepelende functie

De Connectie Verbinding oefent z’n overkoepelende functie uit via het energetisch kanaal dat alle Chakra’s onderling verbindt.
Door de Connectie Verbinding krijgt dit kanaal een kosmische dag programmering.

Alle afzonderlijke chakra’s worden hierdoor op een kosmische dag wijze met elkaar verbonden, waardoor zij op een kosmische dag wijze met elkaar gaan samenwerken.

Het effect hiervan is dat de werking en kracht van elke Chakra Verbinding twee keer zo sterk wordt.

Alleen na ontvangst van alle Chakra Verbindingen

De Connectie Verbinding kan - als overkoepelende Verbinding - alleen ontvangen worden nadat je alle Chakra Verbindingen ontvangen hebt en al jouw chakra's daardoor een kosmische dag programmering ontvangen hebben.

Omdat de Creatiekracht Verbinding uitsluitend door vrouwen ontvangen mag worden, ontvangen zij voorafgaand aan de Connectie Verbinding dertien Chakra Verbindingen en mannen twaalf Chakra Verbindingen.

Als je de Connectie Verbinding bestelt, terwijl je nog niet alle benodigde Chakra Verbindingen ontvangen hebt, zal de Connectie Verbinding eenvoudigweg niet werken.

Vraag je vervolgens de voor jou ontbrekende Chakra Verbinding(en) aan, dan zal de Connectie Verbinding één week nadat je de laatste Chakra Verbinding geactiveerd hebt, alsnog gaan werken.

Effect op tweede chakra van mannen

Voor mannen heeft de Connectie Verbinding naast de overkoepelende werking nog een tweede effect. Met behulp van de Connectie Verbinding krijgt het tweede chakra bij de man een kosmische dag programmering.

Door de kosmische dag programmering van het tweede chakra kun je als man jouw mannelijke potentie heel zuiver voelen. Het voelt als mannelijke oerkracht, zoals het mannelijke in oorsprong bedoeld is. Je komt beter in je mannelijkheid te staan, mannelijkheid in z’n zuivere vorm.

Je mannelijker voelen door de spiegeling van het vrouwelijke
Het tweede chakra is het centrum van 'vrouwelijke' scheppingskracht, scheppingskracht door ontvankelijkheid.
Zodra het tweede chakra een kosmische dag programmering krijgt, kan het vrouwelijke daarom optimaal aanwezig zijn in het tweede chakra.

Dit heeft een spiegelend effect op het mannelijke. Het mannelijke voelt zich pas werkelijk mannelijk, als het vrouwelijke ook werkelijk aanwezig is in haar vrouwelijkheid.

Hierdoor voel je je als man op een pure manier mannelijker, na ontvangst van de Connectie Verbinding.

Vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht

De mens heeft in potentie de mogelijkheid om via twee chakra's te creëren: via het tweede chakra en via het keelchakra.

Het tweede chakra is het centrum van 'vrouwelijke' scheppingskracht, scheppingskracht door ontvankelijkheid.
Het scheppingsproces via vrouwelijke scheppingskracht is altijd een onbewust proces. Dit is vergelijkbaar met een zwangerschap, die in het lichaam plaatsvindt, waarbij je als mens dit proces niet kunt 'sturen' vanuit je bewustzijn.

Het keelchakra is het centrum van 'mannelijke' scheppingskracht, scheppingskracht via 'het woord'.
Dit is scheppingskracht vanuit een beeld of idee dat je als mens bewust voor je ziet.
Mannelijke scheppingskracht wordt dus altijd aangewend vanuit het menselijk bewustzijn.
Je werkt dan als mens doelgericht aan een creatie, vanuit een idee, een concept, een uitgangspunt.

Zowel mannen als vrouwen kunnen vanuit het keelchakra creëren.
'Mannelijke scheppingskracht' is dus niet 'de scheppingskracht van de man' zoals 'vrouwelijke scheppingskracht' ook niet hetzelfde is als 'scheppingskracht van de vrouw'.

Beide vormen van scheppingskracht werken vanuit verschillende principes, die elkaar aanvullen en elkaar daardoor in balans brengen.

Scheppingskracht in de kosmische nacht
In de kosmische nacht hebben we als mensen veel ervaring opgedaan met mannelijke scheppingskracht. Deze creaties variëren van handgemaakte producten tot industriële en digitale creaties.
De overeenkomst tussen deze creaties vanuit mannelijke scheppingskracht is dat zij ontstaan zijn vanuit een idee of een vooropgesteld doel om zelf iets te maken.

Vrouwelijke scheppingskracht, scheppingskracht via het tweede chakra, was in de kosmische nacht grotendeels geblokkeerd.
We konden als mens in de kosmische nacht, één uitzondering daar gelaten, niet via het tweede chakra creëren.

Alleen het creatie proces van onze voortplanting verliep via het tweede chakra. Het ontstaan en de groei van een baby in de baarmoeder is een prachtig voorbeeld van vrouwelijke scheppingskracht.

In de kosmische nacht heeft dus alleen de vrouw ervaring opgedaan met vrouwelijke scheppingskracht, via het creatieproces van de zwangerschap.
Verder was de mogelijkheid om met vrouwelijke scheppingskracht te creëren zowel voor de man als de vrouw volledig geblokkeerd.

Vrouwelijke scheppingskracht in de kosmische dag
Omdat, komend vanuit de kosmische nacht, alleen vrouwen ervaring hebben met vrouwelijke scheppingskracht moeten zij bij de ‘ontwikkeling’ van vrouwelijke scheppingskracht in de kosmische dag voorop gaan.

De vrouw moet in de kosmische dag dus eerst een vorm geven aan deze mogelijkheid, zodat dit principe op een zuiver vrouwelijke manier wordt vormgegeven en neergezet voor deze kosmische dag.

Zodra vrouwen, na ontvangst van de Creatiekracht Verbinding, stap voor stap zullen leren om te gaan creëren vanuit vrouwelijke creatiekracht, kunnen mannen die de Connectie Verbinding ontvangen hebben, dit in de toekomst ook gaan doen.

Dit is een proces dat - zowel voor de vrouw als voor de man - nog veel tijd zal gaan kosten.
Dit gaat dus niet van de ene op de andere dag.

Hoe werkt vrouwelijke creatiekracht
Met vrouwelijke creatiekracht kun je dingen creëren die in harmonie zijn met de mens, de natuur en Moeder Aarde. Vrouwelijke creatiekracht volgt de wetten van het Goddelijke, het harmonieuze, de natuur.

Vrouwelijke scheppingskracht is geleid scheppen.
Het bestaat uit verschillende stadia:

  • door je in overgave open te stellen, ontvang je eerst, net als in een zwangerschap, het wezen, het geestelijke aspect van de creatie
  • dit geestelijke aspect van de creatie groeit vervolgens ongezien en onbewust in je, nog onttrokken aan de ‘blikken’ van jouw menselijke geest
  • zodra deze schepping, deze creatie volledig in ons gegroeid en ontvangen is, mag je deze creatie vorm gaan geven op Aarde


In dit laatste stadium wordt de mannelijke scheppingskracht aangesproken, waarin je een beeld en vorm voelt bij deze innerlijke creatie en haar ook zo gaat ‘vorm geven’.

Mannelijke scheppingskracht is dus nodig om de creatie, die op een onbewust niveau in jou ontstaan is door je open te stellen en ontvankelijk te zijn, vervolgens een zichtbare, tastbare vorm te geven op Aarde.

Samengaan van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht
De behandelingen en Verbindingen van het Wholism Project zijn voorbeelden van creaties die met behulp van vrouwelijke scheppingskracht zijn ontstaan en vervolgens met behulp van mannelijke scheppingskracht naar buiten worden gebracht.
In dit creatieproces weten wij in eerste instantie nog niet welke behandeling of Verbinding wij ontwikkelen, omdat wij hiervoor op een onbewust niveau door ontwikkelingen geleid worden.

Het bewustwordingsproces waarin we vervolgens inzichten krijgen en een tekst over de ontwikkelde behandeling of Verbinding schrijven, komt tot stand met behulp van mannelijke creatiekracht.

Alleen door het samengaan van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht kunnen onze behandelingen en Verbindingen ontwikkeld en naar buiten gebracht worden.

Alleen als eenheid
Ten tijde van de introductie van de Connectie Verbinding kunnen wij, Bas en Maria, in ons geleide werk, alleen vanuit onze eenheid met behulp van vrouwelijke scheppingskracht creëren.

Ook voor ons geldt dat wij - als individuele man of vrouw - pas in de toekomst met behulp van vrouwelijke scheppingskracht kunnen gaan creëren.
Wij werken in ons geleide werk echter altijd als eenheid en blijven dat in de toekomst ook doen.

Toekomstige mogelijkheden
Het samengaan van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht zal ook de oplossing gaan vormen voor de immense problemen die ontstaan zijn door menselijke creaties en uitvindingen, die eenzijdig vanuit het denken en het menselijk bewustzijn ontstaan zijn. Een voorbeeld van deze immense problemen is de enorme milieuvervuiling.

Door ervaring op te doen met de combinatie van vrouwelijke en mannelijke scheppingskracht zullen we ook steeds beter de diepere principes van ‘materie’ gaan aanvoelen en begrijpen.
Dit zal ons helpen de milieuvervuiling tot in de kern op te lossen.

Door een verdiept contact met de materie werken we tegelijkertijd aan één van onze opdrachten voor deze kosmische dag, de materie steeds verder bezielen.

Beter stromen en blokkades

Door de Connectie Verbinding stroomt alles beter in je waardoor je je duidelijk vitaler voelt.
Je krijgt daardoor meer het gevoel van 'aanpakken', aan de slag.

Door het verdiepte contact met je voelen, met je eigen binnenwereld en doordat je beter stroomt, kun je met behulp van de Connectie Verbinding energetische blokkades in je lichaam beter onderscheiden.

Je voelt namelijk duidelijker waar het nog niet stroomt, waarin je jezelf blokkeert en waar je dus nog aan moet werken.

Als je bijvoorbeeld een blokkade hebt ten opzichte van 'handelen' op een bepaald gebied, en je zou je bewust naar binnen richten om te ervaren of je goed stroomt, dan voelt je arm minder levend, omdat de rest van je systeem duidelijk beter stroomt.
Symptomen bij de armen en handen hebben altijd te maken met ons handelen, terwijl symptomen bij de benen of voeten te maken hebben met 'stappen nemen'.

Zo’n blokkade in jezelf opmerken kan in eerste instantie confronterend voelen, maar het geeft je wel de mogelijkheid om aan blokkades in jezelf te werken.

Donker en licht in jezelf ervaren

Iedereen heeft min of meer de neiging om echt slechte eigenschappen van zichzelf te vergoelijken en te verdoezelen. Je wilt deze slechte eigenschappen van jezelf liever niet zien.

De Connectie Verbinding maakt je enerzijds krachtiger en verbindt je anderzijds dieper met je gevoelswereld. Daardoor geeft de Connectie Verbinding je de kracht om donkere stukken in jezelf te erkennen, ze onder ogen te zien.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Connectie Verbinding invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je alle Chakra Verbindingen die de Connectie Verbinding overkoepelt, al ontvangen hebt.
Zie het kopje 'Alleen na ontvangst van alle Chakra Verbindingen' in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je alle Chakra Verbindingen die de Connectie Verbinding overkoepelt, al ontvangen hebt.
Zie het kopje 'Alleen na ontvangst van alle Chakra Verbindingen' in deze tekst.

Aanvragen

Je kunt de Connectie Verbinding online aanvragen.

Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel Meerdere Verbindingen aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Connectie Verbinding nu'. 
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Prijs Connectie Verbinding

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.


Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.


Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.


Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:
 

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure


of
 

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer