Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht.

De meeste mensen hebben niet of nauwelijks contact met hun eigen oerkracht.
De huidige maatschappij is er vooral op gericht dat we met ons hoofd werken. We zitten daarom vrijwel allemaal primair met onze aandacht in ons hoofd.

Je kunt pas werkelijk in je kracht staan en volledig in balans functioneren als je naast contact met je hoofd ook goed contact hebt met je eigen oerkracht.

Het centrum van onze oerkracht is te vinden in onze sexuele organen. Oerkracht gaat echter veel verder dan het beleven van sexualiteit of voortplanting. Het is een creërend centrum met een geheel eigen functie.

Je voelt, als je met behulp van de Oerkracht behandeling voor het eerst bewust contact maakt met je eigen oerkracht, dat er nog een mysterie is dat je nog niet kent, waar je je niet bewust van was.
Het voelt als een heiligdom, dat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het eerste contact met je oerkracht geeft een gevoel dat iets heiligs, warms en krachtigs heeft.
Je gaat door het contact met je oerkracht ook je authenticiteit, je eigen oorspronkelijkheid bewuster ervaren.

Een effect van de Oerkracht behandeling is ook dat je creativiteit wordt vergroot en versterkt.
Je voelt je daardoor completer.
Daarnaast voelt je hoofd minder dominant in je systeem en dat voelt als heel prettig aan.

De ideale balans

Om werkelijk in je kracht te staan en volledig in balans te kunnen functioneren, is zowel een goed contact met je eigen oerkracht als met je hoofd nodig.

Daarbij is niet alleen een goed contact met beide centra essentieel. De mate waarin je je enerzijds door je oerkracht laat leiden en anderzijds je denken als instrument gebruikt, moet in de juiste onderlinge balans zijn.

Je bereikt de ideale balans zodra je voor 60% leeft vanuit je oerkracht en voor 40% vanuit je denken. De ideale balans wordt dus bereikt als jouw oerkracht leidend is en het denken daaraan dienstbaar is.
Het denken wordt dan een instrument en is dan geen middel meer om gevoelens te ontvluchten door 'in je hoofd te gaan zitten'.

Het gevoel van de ideale balans
De Oerkracht behandeling helpt je stap voor stap om meer vanuit je oerkracht te gaan leven, zodat je de ideale balans tussen leven vanuit je oerkracht en leven vanuit je denken kunt bereiken.

Als je deze ideale balans bereikt hebt, voel je dat je heel goed in je eigen authentieke kracht staat.

Je denken komt ook meer tot rust, je gaat wat rustiger en langzamer denken en dat werkt ontspannend.
Datgene wat je denkt en voelt, is dan ook beter geaard.

Het dominante denken
Ongeveer 80% van alle mensen leeft meer vanuit het denken dan vanuit oerkracht.

In de kosmische nacht functioneert niemand tegelijkertijd optimaal vanuit het denken en vanuit oerkracht.

Oerkracht behandeling, Hersen processor behandeling en Zuurstof behandeling

Iedereen heeft de Oerkracht behandeling nodig, maar niet iedereen is er al aan toe om optimaal met zijn of haar Oerkracht verbonden te worden.

Voelen primair
Als je van nature meer vanuit je oerkracht leeft dan vanuit het denken, heb je er vaak het meeste baat bij om eerst de Hersen processor behandeling en de Zuurstof behandeling te ontvangen.
Beide behandelingen hebben elk op hun eigen wijze een positief effect op de hersenen, waardoor je helderder kunt denken en logischer na kunt denken. Dit brengt meer rust en overzicht in je leven.

Als je er aan toe bent, kun je vervolgens ook de Oerkracht behandeling ontvangen.

Denken primair
Als je van nature al goed met je denken verbonden bent en helder en logisch na kunt denken, heb je de Hersen processor behandeling en de Zuurstof behandeling niet altijd nodig.

Je bent er dan meestal wel aan toe om de Oerkracht behandeling te ontvangen, zodat je je nog completer en meer in balans kunt gaan voelen. Je zult dan meer innerlijke rust ervaren, het is weldadig om via jouw oerkracht beter met je voelen in contact te staan.


Lees meer:
Hersen processor behandeling
Zuurstof behandeling

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Creatiekracht Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Oerkracht behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 80% van alle vrouwen en 60% van alle mannen is er aan toe om de Oerkracht behandeling te ontvangen.
Niet iedereen is er aan toe om optimaal met zijn of haar oerkracht verbonden te worden.

Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

De Oerkracht behandeling is ook geschikt voor (huis)dieren.
Huisdieren komen hierdoor meer in contact met hun oorsprong, de kracht en geestelijke schoonheid van het in het wild levende dier. Zij komen daardoor meer in balans waardoor het gedomesticeerde leven, samen met de mens, harmonieuzer voor hen aanvoelt.

Niveau

De Oerkracht behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Oerkracht behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Oerkracht behandeling

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Oerkracht behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Oerkracht behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Oerkracht behandeling is € 120,-