Oerkracht behandeling

De Oerkracht behandeling verbindt je met je vrouwelijke of mannelijke oerkracht.

De meeste mensen hebben niet of nauwelijks contact met hun eigen oerkracht.
De huidige maatschappij is er vooral op gericht dat we met ons hoofd werken. We zitten daarom vrijwel allemaal primair met onze aandacht in ons hoofd.

Je kunt pas werkelijk in je kracht staan en volledig in balans functioneren als je naast contact met je hoofd ook goed contact hebt met je eigen oerkracht.

Het centrum van onze oerkracht is te vinden in onze sexuele organen. Oerkracht gaat echter veel verder dan het beleven van sexualiteit of voortplanting. Het is een creërend centrum met een geheel eigen functie.

Je voelt, als je met behulp van de Oerkracht behandeling voor het eerst bewust contact maakt met je eigen oerkracht, dat er nog een mysterie is dat je nog niet kent, waar je je niet bewust van was.
Het voelt als een heiligdom, dat opnieuw in gebruik wordt genomen.

Het eerste contact met je oerkracht geeft een gevoel dat iets heiligs, warms en krachtigs heeft.
Je gaat door het contact met je oerkracht ook je authenticiteit, je eigen oorspronkelijkheid bewuster ervaren.

Een effect van de Oerkracht behandeling is ook dat je creativiteit wordt vergroot en versterkt.
Je voelt je daardoor completer.
Daarnaast voelt je hoofd minder dominant in je systeem en dat voelt als heel prettig aan.

De ideale balans

Om werkelijk in je kracht te staan en volledig in balans te kunnen functioneren, is zowel een goed contact met je eigen oerkracht als met je hoofd nodig.

Daarbij is niet alleen een goed contact met beide centra essentieel. De mate waarin je je enerzijds door je oerkracht laat leiden en anderzijds je denken als instrument gebruikt, moet in de juiste onderlinge balans zijn.

Je bereikt de ideale balans zodra je voor 60% leeft vanuit je oerkracht en voor 40% vanuit je denken. De ideale balans wordt dus bereikt als jouw oerkracht leidend is en het denken daaraan dienstbaar is.
Het denken wordt dan een instrument en is dan geen middel meer om gevoelens te ontvluchten door 'in je hoofd te gaan zitten'.

Het gevoel van de ideale balans
De Oerkracht behandeling helpt je stap voor stap om meer vanuit je oerkracht te gaan leven, zodat je de ideale balans tussen leven vanuit je oerkracht en leven vanuit je denken kunt bereiken.

Als je deze ideale balans bereikt hebt, voel je dat je heel goed in je eigen authentieke kracht staat.

Je denken komt ook meer tot rust, je gaat wat rustiger en langzamer denken en dat werkt ontspannend.
Datgene wat je denkt en voelt, is dan ook beter geaard.

Het dominante denken
Ongeveer 80% van alle mensen leeft meer vanuit het denken dan vanuit oerkracht.

In de kosmische nacht functioneert niemand tegelijkertijd optimaal vanuit het denken en vanuit oerkracht.

Voor wie?

Ongeveer 80% van alle vrouwen en 60% van alle mannen is er aan toe om de Oerkracht behandeling te ontvangen.
Niet iedereen is er aan toe om optimaal met zijn of haar oerkracht verbonden te worden.

Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

De Oerkracht behandeling is ook geschikt voor (huis)dieren.
Huisdieren komen hierdoor meer in contact met hun oorsprong, de kracht en geestelijke schoonheid van het in het wild levende dier. Zij komen daardoor meer in balans waardoor het gedomesticeerde leven, samen met de mens, harmonieuzer voor hen aanvoelt.

Niveau

De Oerkracht behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Oerkracht behandeling

Traject

De Oerkracht behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Oerkracht behandeling bedraagt is € 140,-.