Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling lost vijf universele innerlijke verdraaiingen in je systeem op.
Deze verborgen verdraaiingen zijn vastgezet in je lichaam. Je hebt ze al meegekregen bij je conceptie. Deze innerlijke verdraaiingen leiden er toe dat je jezelf en de wereld op een kosmische nacht wijze waarneemt en ervaart.

Het Hogere doel van deze kosmische nacht verdraaiingen was ons trillingsgetal te verlagen, zodat we ons beter met de materie konden verbinden.

Vervormingen in het innerlijk zien

Deze universele verdraaiingen hebben tot een aantal basisgevoelens en levenshoudingen in de kosmische nacht geleid, zoals ‘jezelf als slachtoffer zien’, onvoldoende verantwoordelijkheid nemen of je leven niet werkelijk in eigen hand nemen.

Ook leiden deze basis verdraaiingen ertoe dat je jezelf nietig kunt voelen in een grote bedreigende wereld waarin je op elk moment onverwachts onderuit gehaald kunt worden.
Je kunt je daardoor nooit werkelijk veilig voelen en in je kracht staan.

Het projecteren van gevoelens op de buitenwereld, wat iedereen in mindere of meerdere mate doet, is ook een direct gevolg van deze vijf basisverdraaiingen in ons systeem.

Jezelf zuiverder waarnemen

Door deze basis verdraaiingen in je systeem op te lossen, helpt de Ogen Licht behandeling je om jezelf en je gevoelens zuiverder te zien. Je kunt daardoor reëler naar jezelf en het leven kijken. Je gaat jezelf en wat er om je heen plaatsvindt meer in de juiste verhoudingen en proporties zien.

Het oplossen van deze basis verdraaiingen maakt het mogelijk om meer vanuit het overzicht van de ziel naar jezelf te kijken. Hierdoor kun je jezelf en je leven zuiverder en reëler waarnemen.

Het spreekt voor zich dat je de Ogen Licht behandeling alleen kunt ontvangen, als je er aan toe bent om jezelf voldoende onder ogen te zien. Door het oplossen van deze basisverdraaiingen kan je visie op jezelf en je omgeving drastisch veranderen.

Effecten van de vijf basis verdraaiingen

De vijf basisverdraaiingen in ons systeem leiden tot de volgende gevoelens en eigenschappen die iedereen in de kosmische nacht bewust of onbewust in zich heeft:

 

  • het projecteren op de buitenwereld
  • ik krijg ook overal de schuld van
  • ik ben helemaal niks waard
  • kan mij het allemaal wat schelen
  • ik kan ook nooit iets goed doen

Projecteren van gevoelens

Gebeurtenissen en relaties met anderen kunnen onverwerkte gevoelens in onszelf omhoog laten komen. Zonder de interactie met de buitenwereld zouden we ons vaak niet bewust worden van deze onverwerkte gevoelens.

Dat kan jou het gevoel geven alsof die gebeurtenis of die andere persoon dat nare gevoel of die pijn direct veroorzaakt heeft. Je projecteert jouw gevoel dan onbewust op de buitenwereld en bent je er dan niet bewust van dat de oorsprong van het nare gevoel in jezelf zit.

Zo heeft een gevoel van afstand en vervreemding die je in sommige relaties kunt ervaren, vaak zijn werkelijke en diepere oorsprong in een gevoel van afstand tussen twee delen in jezelf, waarbij het ene deel het andere deel niet kan 'bereiken'.
Dit onbewuste gevoel van afstand en vervreemding in jezelf projecteer je dan op een relatie tussen jou en een ander.

Zou je het probleem van jouw innerlijke afstand oplossen, dan los je daarmee ook de wortel van dit probleem op, waardoor jouw relatie zou verbeteren of je een andere relatie zou aantrekken waarin dit thema niet meer naar voren komt.

De oorzaak van onze neiging tot projecteren ligt in de vijf basis verdraaiingen in ons systeem.
Door deze innerlijke verdraaiingen kunnen we het directe verband tussen onze diepste innerlijke gevoelens en gebeurtenissen in de buitenwereld meestal niet (direct) zien.

Projecteren op de buitenwereld gaat zo sluipend en onbewust dat eigenlijk iedereen dat in mindere of meerdere mate doet.

Onvoldoende in eigen kracht kunnen staan

De vijf basisverdraaiingen in ons systeem leiden er ook toe dat we onszelf als slachtoffer zien, het gevoel hebben dat we 'er niets aan kunnen doen' en onvoldoende verantwoordelijkheid nemen.


De rode draad hierbij is dat we onvoldoende in onze kracht gaan staan, de oorzaak voor innerlijke pijn buiten onszelf leggen en het roer in ons leven niet werkelijk in handen nemen.

De Ogen Licht behandeling lost deze basis verdraaiingen in je systeem op, waardoor je meer innerlijk onvervormd naar jezelf, het leven en de wereld kunt kijken.

Innerlijke raadgever

De Ogen Licht behandeling versterkt de innerlijke raadgever in jezelf, waardoor je meer kracht en duidelijkheid ervaart. Je voelt beter hoe de dingen in elkaar zitten en laat je daarom ook minder door 'verdraaide beelden of gevoelens' van anderen van de wijs brengen.

Je gaat de dingen zuiverder zien. Daardoor kun je beter je eigen koers bepalen, rekening houdend met anderen.
In samenhang met je omgeving je eigen koers varen, afgaand op de signalen die jij - zonder deze basis verdraaiingen in je systeem - opneemt.

Je bent kapitein op je eigen schip, die aan de hand van zijn instrumenten exact weet waar hij is, hoe hij het schip moet besturen en de juiste koers weet te houden. Je bent koersvast en in staat om de juiste koers te bepalen en te volgen.

Uitwerking Ogen Licht behandeling

De Ogen Licht behandeling helpt je om jezelf en je gevoelens zuiverder te zien.
 Je kunt daardoor realistischer, reëler, nuchterder, oprechter en zuiverder naar jezelf en het leven kijken, waardoor je dingen beter in de juiste proporties en verhoudingen gaat zien.

De behandeling helpt je onder andere om beter te zien:

  • of je het leven voldoende aangaat
  • in hoeverre je je best doet
  • waar je bent in je ontwikkeling
  • in hoeverre je ontwikkeling in lijn is met je levensopdracht

Universele verdraaiingen en persoonlijke verdraaiingen

De Ogen Licht behandeling lost de vijf universele verdraaiingen in ons systeem op die iedereen bij zijn of haar conceptie heeft meegekregen.

Daarnaast heeft iedereen ook een aantal persoonlijke verdraaiingen, die we zelf in dit leven hebben gevormd.

Na de ontvangst van de Ogen Licht behandeling lossen de vijf basis verdraaiingen in je systeem op en zul je daardoor zelf ook geen nieuwe persoonlijke verdraaiingen in je systeem meer maken.

Het is mogelijk om jouw persoonlijke verdraaiingen op te lossen met de Ogen Licht gave, als je daar aan toe bent.

Voor wie?

Ongeveer 30% van alle mensen is er aan toe om de Ogen Licht behandeling te ontvangen.

Niveau

De Ogen Licht behandeling vindt plaats op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Ogen Licht behandeling

Traject

De Ogen Licht behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ogen Licht behandeling bedraagt € 280,-.