Teruggave behandeling

Met de Teruggave behandeling krijg je de kosmische dag mogelijkheid om jouw afgeronde ervaringen uit dit leven aan het Goddelijke terug te geven.

Tijdens het teruggave proces kun je de dankbaarheid van het Goddelijke voelen, waardoor je je bewuster van het bestaan van het Goddelijke wordt. Je voelt daardoor ook dat je een kind bent van het Goddelijke.

Door het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen ontstaat er een gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor je het leven met frisse moed verder aan wilt gaan.

De Goddelijke bewustwording cyclus

Een hoger doel van onze schepping is een steeds verdere bewustwording van het Goddelijke zelf.

Het Goddelijke is één en kent geen polariteiten. Zonder polariteiten kun je je niet bewust worden, daar is ervaring met de polariteiten voor nodig.
Als er alleen wit zou bestaan, zou je niet weten wat zwart is en ook de verschillende grijstonen niet kennen. Pas door zowel wit en zwart te leren kennen, ga je je bewust worden van de verschillen tussen wit en zwart.

Omdat het Goddelijke behoefte heeft om zich van zichzelf bewust te worden, heeft hij met zijn creërend vermogen onder andere de mens als zijn evenbeeld geschapen.
Wij zijn dus als het ware Goddelijke vonkjes, die als opdracht hebben gekregen om af te dalen in de polariteiten om daar ervaring op te doen.

In de kosmische nacht gaven we na onze dood de ervaringen die we tijdens ons leven hadden opgedaan, weer terug aan het Goddelijke.

De Teruggave behandeling maakt het mogelijk om al tijdens je leven de afgeronde ervaringen die je hebt opgedaan aan het Goddelijke terug te geven.
Daardoor kun je tijdens je leven al aan een volgende fase met nieuwe ontwikkelingen beginnen, waar je anders pas een volgend leven aan zou kunnen beginnen.

Effecten van de Teruggave behandeling

Door de Teruggave behandeling zal in eerste instantie datgene wat tussen jou en het contact met het Goddelijke in staat, omhoog komen, zodat je de mogelijkheid krijgt die gevoelens te verwerken.

Zo kun je bijvoorbeeld boosheid naar het Goddelijke voelen dat je hier op Aarde van alles en nog wat mee moet maken, terwijl het Goddelijke jou voor je gevoel aan je lot overlaat en niets doet om je te helpen.

Als datgene wat tussen jou en het contact met het Goddelijke in staat ver genoeg is opgelost, komt de fase waarin jouw afgeronde ontwikkelingen terug zult geven aan het Goddelijke. Dat kan in eerste instantie een gevoel van onrust geven.

Het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen geeft je het gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, een gevoel het leven met frisse moed verder aan te willen gaan.

Wat onbeschrijfelijk mooi en intens voelt, is dat je tijdens het teruggave proces de dankbaarheid van het Goddelijke kunt voelen. Je wordt daardoor bewuster van het bestaan van het Goddelijke en voelt nog sterker dat je een kind bent van het Goddelijke.

Elke keer dat je je bewust op het Goddelijke richt, kun je het gevoel dat je een kind bent van het Goddelijke opnieuw ervaren. Het is een ontroerend gevoel, dat je met dankbaarheid vult.

Voor wie?

Deze behandeling kan door iedereen ontvangen worden, na de Onderlaag behandeling.

Niveau

De Teruggave behandeling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Waarde

De waarde van de Teruggave behandeling bedraagt €140,-.

Traject

De Teruggave behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.