Na de Onderlaag

De behandelingen in deze categorie zijn kosmische dag mogelijkheden die alleen na de Onderlaag behandeling ontvangen kunnen worden.

Achtergrond Onderlaag behandeling   

De Onderlaag behandeling is een essentiële behandeling in de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

De Onderlaag behandeling lost de diepste onverwerkte gevoelens in je systeem op, die bij het overlijden in vorige levens te 'zwaar' waren om mee naar het Licht te gaan.

Deze diepe onverwerkte gevoelens bevinden zich in je onbewuste onderlaag en beïnvloeden jouw doen en laten verregaand, wat zowel een invloed op jezelf heeft als op anderen.
Door het oplossen van deze diepe stukken in je onderlaag krijg je weer de volledige besturing over jezelf.

Na de Onderlaag behandeling kun je de kosmische nacht definitief achter je laten. Je kunt jouw kosmische nacht verankering loslaten, de trossen zijn los, waardoor je net als een schip uit kunt varen en de kosmische nacht achter je kunt laten.

Omdat de Onderlaag behandeling een diepgaande behandeling is, kan deze pas ontvangen worden na een aantal Ontwikkelingsbehandelingen, enkele behandelingen uit de categorie Kosmische dag mogelijkheden en - voor zover van toepassing - een paar specifieke Beïnvloeding behandelingen.

Behandelingen die na de Onderlaag behandeling ontvangen kunnen worden

De volgende behandelingen kunnen na de Onderlaag behandeling ontvangen worden.

Gave universeel zien

Als mensen zien we vaak selectief, we zien wat we graag willen zien. We filteren minder prettige aspecten van wat we bij onszelf of een ander zien onbewust uit.

We vormen zo een beeld van onszelf of van de ander, dat meer aansluit bij een ideaal beeld van onszelf of de ander, eigenlijk ‘hoe we graag zouden willen dat we zelf zijn of de ander is’.
Je filtert daarbij, als het om een ander gaat, die aspecten van de ander uit, die je bij jezelf ook niet graag ziet.

Deze manier van waarnemen leidt tot veel problemen, vroeg of laat word je dan in jezelf of door de ander teleurgesteld. Als het om een ander gaat, blijkt hij of zij heel anders te zijn dan dat je had gedacht.
Het is mooi om te zien hoe nauwkeurig onze taal zich met het woord ‘gedacht’ uitdrukt. Je hebt het gedacht, met andere woorden het was dus slechts een idee maar niet werkelijk zo.

Met de ‘Gave universeel zien’ kun je ‘zien’ vanuit het ‘zijn’, je kunt dus de werkelijkheid binnen laten komen zoals die echt is.
Je kunt met behulp van deze gave de werkelijkheid en waarheid ongefilterd in al z’n lagen en facetten waarnemen, inclusief lagen die tegengesteld aan elkaar zijn of lijken te zijn.

Dat geldt zowel voor jezelf als ook voor de ander, voor jouw buitenwereld
Lees meer

Eigen ruimte behandeling

De Eigen ruimte behandeling helpt je om je eigen ruimte beter in te nemen, waardoor je duidelijk beter in je eigen kracht komt te staan. Je voelt je door deze behandeling dan ook steviger verankerd in jezelf.

Je neemt je eigen ruimte beter in, omdat de Eigen ruimte behandeling de achtergronden van zwakke plekken in je aura herstelt. Daardoor wordt je aura veel steviger en ga je beter in het centrum van je eigen aura staan. Hierdoor kun je je het middelpunt van het Universum gaan voelen.

De Eigen ruimte behandeling lost zo de achtergronden op van de angst om in je eigen kracht te gaan staan.
De behandeling brengt je - op een bepaalde manier - weer terug naar hoe je oorspronkelijk geschapen bent.

Lees meer

Essentie behandeling

In deze maatschappij wordt er heel veel van mensen gevraagd. Het is daarom moeilijk om goed bij jezelf te blijven, om in contact te blijven met wie jij bent, om in contact te blijven met je eigen essentie.

Veel mensen in deze maatschappij verworden tot verlengstukken van het productiesysteem, ze vlakken af, ze weten niet of nauwelijks wie zij zelf zijn. Ze wijken zo steeds verder af van het ontwikkelingspad, dat zij zouden moeten gaan. Hun leven eindigt dan ook vaak door een ongeneeslijke ziekte.

Mensen die geïnteresseerd zijn in wat wij als Wholism Project te bieden hebben, voelen aan dat  de druk die deze maatschappij op mensen zet, hen wegvoert van wie zij echt zijn.
Zij zijn daarom op de zo belangrijke zoektocht naar zichzelf gegaan.

De Essentie behandeling kan je als geen andere behandeling helpen met deze verrijkende zoektocht naar jezelf door je dieper met je eigen oorspronkelijke blauwdruk te verbinden.
Je wordt dus verbonden met je eigen essentie, met degene die jij in wezen van oorsprong bent. 

Ook al leid je een teruggetrokken leven, min of meer los van deze maatschappij, dan is de Essentie behandeling net zo essentieel voor jou. 
De Essentie behandeling geeft jou de mogelijkheid om jezelf met je eigen oorsprong te verbinden en jezelf op het diepste niveau te leren kennen.
Lees meer

Teruggave behandeling

Met de Teruggave behandeling krijg je de kosmische dag mogelijkheid om jouw afgeronde ervaringen uit dit leven aan het Goddelijke terug te geven.

Tijdens het teruggave proces kun je de dankbaarheid van het Goddelijke voelen, waardoor je je bewuster van het bestaan van het Goddelijke wordt. Je voelt daardoor ook dat je een kind bent van het Goddelijke.

Door het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen ontstaat er een gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor je het leven met frisse moed verder aan wilt gaan.
Lees meer