Teruggave behandeling

Met de Teruggave behandeling krijg je de kosmische dag mogelijkheid om jouw afgeronde ervaringen uit dit leven aan het Goddelijke terug te geven.

Tijdens het teruggave proces kun je de dankbaarheid van het Goddelijke voelen, waardoor je je bewuster van het bestaan van het Goddelijke wordt. Je voelt daardoor ook dat je een kind bent van het Goddelijke.

Door het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen ontstaat er een gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, waardoor je het leven met frisse moed verder aan wilt gaan.

De Goddelijke bewustwording cyclus

Een hoger doel van onze schepping is een steeds verdere bewustwording van het Goddelijke zelf.

Het Goddelijke is één en kent geen polariteiten. Zonder polariteiten kun je je niet bewust worden, daar is ervaring met de polariteiten voor nodig.
Als er alleen wit zou bestaan, zou je niet weten wat zwart is en ook de verschillende grijstonen niet kennen. Pas door zowel wit en zwart te leren kennen, ga je je bewust worden van de verschillen tussen wit en zwart.

Omdat het Goddelijke behoefte heeft om zich van zichzelf bewust te worden, heeft hij met zijn creërend vermogen onder andere de mens als zijn evenbeeld geschapen.
Wij zijn dus als het ware Goddelijke vonkjes, die als opdracht hebben gekregen om af te dalen in de polariteiten om daar ervaring op te doen.

In de kosmische nacht gaven we na onze dood de ervaringen die we tijdens ons leven hadden opgedaan, weer terug aan het Goddelijke.

De Teruggave behandeling maakt het mogelijk om al tijdens je leven de afgeronde ervaringen die je hebt opgedaan aan het Goddelijke terug te geven.
Daardoor kun je tijdens je leven al aan een volgende fase met nieuwe ontwikkelingen beginnen, waar je anders pas een volgend leven aan zou kunnen beginnen.

Effecten van de Teruggave behandeling

Door de Teruggave behandeling zal in eerste instantie datgene wat tussen jou en het contact met het Goddelijke in staat, omhoog komen, zodat je de mogelijkheid krijgt die gevoelens te verwerken.

Zo kun je bijvoorbeeld boosheid naar het Goddelijke voelen dat je hier op Aarde van alles en nog wat mee moet maken, terwijl het Goddelijke jou voor je gevoel aan je lot overlaat en niets doet om je te helpen.

Als datgene wat tussen jou en het contact met het Goddelijke in staat ver genoeg is opgelost, komt de fase waarin jouw afgeronde ontwikkelingen terug zult geven aan het Goddelijke. Dat kan in eerste instantie een gevoel van onrust geven.

Het teruggave proces van jouw afgeronde ontwikkelingen geeft je het gevoel van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, een gevoel het leven met frisse moed verder aan te willen gaan.

Wat onbeschrijfelijk mooi en intens voelt, is dat je tijdens het teruggave proces de dankbaarheid van het Goddelijke kunt voelen. Je wordt daardoor bewuster van het bestaan van het Goddelijke en voelt nog sterker dat je een kind bent van het Goddelijke.

Elke keer dat je je bewust op het Goddelijke richt, kun je het gevoel dat je een kind bent van het Goddelijke opnieuw ervaren. Het is een ontroerend gevoel, dat je met dankbaarheid vult.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Teruggave behandeling.

Voor wie?

Deze behandeling kan door iedereen ontvangen worden, na de Onderlaag behandeling.

Niveau

De Teruggave behandeling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Teruggave behandeling kan ontvangen worden na de Onderlaag behandeling.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandeling(en) die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Let op: Dit is alleen mogelijk als je de behandelingen die aan deze behandeling vooraf gaan, al ontvangen hebt.
Zie het kopje ‘Volgorde’ in deze tekst.

Integratietijd

De integratietijd van de Teruggave behandeling is 3 maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
Deze Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Teruggave behandeling is 9 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Kosten

De prijs voor de Teruggave behandeling is €120,-