Stiltepunt behandeling

De Stiltepunt behandeling verbindt je met je stiltepunt.

Het stiltepunt is een punt diep in jouw systeem, waarin geen polariteiten bestaan. Door het ontbreken van de polariteiten, bestaan er in het stiltepunt geen spanningen, maar juist rust, harmonie en balans.

Via het stiltepunt kun je gevoelsmatig contact maken met de oorsprong van 'het ontstaan', de bron waar de schepping plaatsgevonden heeft.

Door de verbinding met je stiltepunt die door de Stiltepunt behandeling ontstaat, kun je op een kosmische dag wijze mediteren door je op dit punt te richten.

Door in contact met je stiltepunt te transmuteren, zullen transmutaties met de Transmutatiegave krachtiger zijn en dieper doorwerken.

Bovendien zijn er nog vijf heerlijke voordelen puur voor jezelf door in contact te staan met je stiltepunt.

Het stiltepunt

In het stiltepunt is alles één en bestaan er dus ook geen spanningen.

Onderlinge positieve en negatieve spanningen zijn een direct gevolg van het leven in de polariteiten. Spanningen, zoals het spanningsveld tussen het mannelijke en vrouwelijke zijn inherent aan de polariteiten.

Het mannelijke en vrouwelijke zijn in het stiltepunt als het ware in elkaar geschoven tot een eenheid en dat geeft het gevoel van stilte, rust, harmonie en balans.

Het is net als bij kleuren. Als alle kleuren samen vallen, ontstaat wit en dan is er rust, balans, stilte en ruimte.

De onrust ontstaat als de eenheid verbroken wordt en als delen in de polariteiten uit elkaar gaan. Als magneten worden de delen dan naar elkaar toe getrokken, maar in de polariteiten kunnen de delen niet dichter bij elkaar komen, waardoor er een spanningsveld ontstaat met trillende deeltjes en onrust.

Waarnemen vanuit het stiltepunt

Via het stiltepunt kun je gevoelsmatig contact maken met de oorsprong van 'het ontstaan', de bron waar de schepping plaatsgevonden heeft.
Het stiltepunt resoneert met het Ene, met het Goddelijke, vandaar dat het mogelijk is om vanuit stiltepunt gevoelsmatig contact te maken met de oorsprong van de schepping.

Daarom kun je via het stiltepunt de meest pure vorm waarnemen van alles wat geschapen, gecreëerd is.

Contact met het stiltepunt geeft je zo de mogelijkheid om van alles wat je ziet of voelt in je leven, de essentie, het beginpunt, de oorsprong te ervaren.

Je kunt bijvoorbeeld voelen hoe meerdere creaties en verschijningsvormen hun oorsprong kunnen hebben vanuit een gemeenschappelijk beginpunt. Het zijn daarmee variaties op een thema.

Ter verduidelijking het volgende Aardse voorbeeld:
De citroen, de sinaasappel, de mandarijn en de grapefruit hebben eenzelfde oorsprong, stammen af van hetzelfde begin.
Vanuit je stiltepunt kun je de essentie en oorsprong van de ‘Citrus’ voelen in al haar verschillende verschijningsvormen.

Vanuit je stiltepunt kun je dus contact maken met het allereerste begin, de eerste schepping vanuit de Bron.

'Mediteren' op een kosmische dag wijze

In de kosmische nacht was het niet mogelijk om contact te maken met het polariteitsloze stiltepunt in jezelf. Daarom moest je je bij mediteren richten op de polariteitsloze eenheid van het Goddelijke. Je moest je dus 'naar buiten toe' richten om te kunnen mediteren.

Na ontvangst van de Stiltepunt behandeling krijg je de mogelijkheid om je te richten op je innerlijke stiltepunt. Zo kun je tot een kosmische dag wijze van mediteren komen.

Bij een kosmische dag wijze van mediteren richt je je niet op het polariteitloze buiten jezelf, maar vind je het polariteitloze juist diep in jezelf.
Je blijft dus diep met jezelf verbonden, in plaats van jezelf en je ego te overstijgen. Het is heerlijk om die stilte juist diep van binnen, in jezelf te vinden.

 

Om op een kosmische dag wijze te 'mediteren', gebruik je dus geen meditatiewijzen die je al kent, maar richt je je eenvoudigweg naar binnen en verbind je je met je stiltepunt.

Maak je regelmatig contact met je eigen stiltepunt, dan zul je merken dat dit contact steeds gemakkelijker tot stand komt. Na verloop van tijd kun je zelfs continu in contact staan met jouw innerlijke stiltepunt en steeds meer vanuit deze innerlijke rust en balans gaan leven.

Je gaat dan meer en meer vanuit de rust en balans van je stiltepunt leven.

Dieper en krachtiger transmuteren

Als je in contact met je stiltepunt transmuteert, zullen deze transmutaties in kracht toenemen en dieper doorwerken.

Door te transmuteren vanuit je stiltepunt, verbind je datgene wat je wilt transmuteren met de eenheid van het stiltepunt. Je maakt zo een verbinding tussen de polariteiten, waar datgene, wat je wilt transmuteren, zich bevindt en de polariteitsloze oorsprong van datgene wat je wilt transmuteren.

Je transmuteert dus van uit de eenheid die in het stiltepunt bestaat en voegt zo als het ware scheppingskracht aan jouw transmutatie toe, waardoor die krachtiger wordt en dieper doorwerkt.

Mogelijkheden van de verdieping en versterking van je Transmutatiegave
Door vanuit het stiltepunt te transmuteren, kun je beter de diepste oorzaak van een probleem transmuteren.

Daardoor is de uitwerking van een transmutatie:

  • krachtiger
  • zuiverder
  • breder
  • meer in balans, waardoor er minder mogelijke verergeringsreacties ontstaan


Bewust toepassen
Na ontvangst van de Stiltepunt behandeling profiteer je het meeste van de bovengenoemde voordelen om vanuit het stiltepunt te transmuteren, als je tijdens het transmuteren jezelf bewust met je stiltepunt verbindt.

Bewust of onbewust

Om het meest van de Stiltepunt behandeling te kunnen profiteren, is het belangrijk dat je regelmatig contact maakt met je stiltepunt. Hoe vaker je dit doet, hoe meer het als iets natuurlijks, iets van jouzelf gaat voelen.

Toch werkt de Stiltepunt behandeling ook door als je niet bewust contact maakt met je stiltepunt.

Door de verbinding met jouw stiltepunt zul je in het algemeen meer rust en balans in jezelf kunnen ervaren. Je hebt altijd toegang tot een diep deel in jou, dat zich in de rust en de stilte van 'het oog van de orkaan' bevindt.

Hoe vaker je bewust contact maakt met je stiltepunt, hoe meer dit gevoel ook tijdens jouw dagelijks leven in jou kan gaan doorspelen.

Vijf voordelen voor jezelf van het contact met je stiltepunt

Door contact te maken met je stiltepunt, kun je voor jezelf vijf voordelen ervaren.

Je kunt in of vanuit je stiltepunt:

  • een diepe rust ervaren in jezelf
  • gemakkelijker door ontwikkelingen gaan, doordat je in je diepste centrum zit, waar rust en overgave het sterkst aanwezig zijn
  • hoger reiken
  • dieper voelen
  • beter in contact komen met de liefde van de schepping

De processen waar de Stiltepunt behandeling je doorheen leidt

Om contact te kunnen maken met je stiltepunt, word je eerst gedurende ongeveer drie maanden door ontwikkelingen geleid om de kosmische nacht blokkades die tussen jou en het stiltepunt in staan, op te lossen.

Deze ontwikkelingen zullen bij iedereen anders zijn, omdat de Stiltepunt behandeling een behandeling op het persoonlijkheidsniveau is en iedereen een eigen persoonlijkheid heeft. Bij iedereen zullen de blokkades tussen jezelf en je stiltepunt dus anders zijn.
 

Tijdens de uitwerkingstijd zul je langzamerhand contact kunnen gaan maken met je stiltepunt.
Pas na de uitwerkingstijd ontstaat het volledige contact met je stiltepunt.

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Innerlijk contact Verbinding werkt specifiek ondersteunend op de Stiltepunt behandeling.

Voor wie?

De Stiltepunt behandeling is voor iedereen verrijkend.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Stiltepunt behandeling werkt op het persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Stiltepunt behandeling mag als eerste behandeling ontvangen worden.

Ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Stiltepunt behandeling.

Eerst voelen dan beslissen

Het is mogelijk om de energie van deze behandeling van te voren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Stiltepunt behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak voor of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 

Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten. Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Stiltepunt behandeling is 3 maanden.

Door de ontvangst van Processor behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot anderhalve maand. De Processor behandeling kan ontvangen worden na de Ego-structuur behandeling.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.


Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.


Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De prijs voor de Stiltepunt behandeling is € 120,-