Einddoel-demo bij behandelingen

Een Einddoel-demo is een innerlijk beeld van het eindresultaat van een behandeling, dat voelbaar is voor jouw systeem. Het is dus geen tastbare of zichtbare demo.

Aan alle behandelingen is standaard een Einddoel-demo toegevoegd. Een Einddoel-demo ‘toont’ het positieve eindresultaat van de betreffende behandeling. Je kunt je hier bewust of onbewust op richten.

Een Einddoel-demo geeft jou onbewust een beeld van het positieve eindresultaat van een behandeling en geeft jou zo een positieve drive om door te gaan en het einddoel te bereiken.

De Einddoel-demo kan bij vrijwel alle behandelingen ook bewust toegepast worden.
Door je bewust op de Einddoel-demo van een behandeling te richten, ga je een ontwikkeling van de behandeling aan die je tot dan toe onbewust ontweken had.

Onbewuste toepassing door je systeem

De Einddoel-demo werkt voor jouw systeem als een baken van het positieve eindresultaat van elke behandeling.
Jouw systeem heeft door de Einddoel-demo het einddoel continu in het vizier.

Je blijft zo gedurende de gehele uitwerkingstijd van de behandeling onbewust in contact met het positieve eindresultaat van de behandeling. Dat werkt motiverend om verder te gaan met de ontwikkelingen die de behandeling op gang heeft gebracht.

Je bent je van de werking van de Einddoel-demo voor je systeem op geen enkele wijze bewust en dat hoeft ook niet.

Bewust toepassen

Bij de meeste behandelingen is het ook mogelijk om je bewust op het positieve einddoel van een behandeling te richten. Je richt je daarvoor bewust op de Einddoel-demo.

Je gebruikt de Einddoel-demo dan als een instrument om alsnog ontwikkelingen aan te gaan, die je nog niet was aangegaan omdat je die onbewust ontweken had.

Veel mensen kunnen het positieve eindresultaat bewust ervaren als ze zich erop richten.
Voor de werking van het positieve eindresultaat maakt het niet uit of je het positieve eindresultaat al of niet bewust ervaart.

Uitzonderingen
Het bewust toepassen van de Einddoel-demo van een behandeling is mogelijk voor alle behandelingen, met uitzondering van de Oer behandelingen en een aantal behandelingen in de categorie Beïnvloeding problemen.
Deze uitzonderingen worden toegelicht onder het kopje ‘Uitzonderingen’.

Hoe maak je bewust contact met de Einddoel-demo

Je richt je op de door jou ontvangen behandeling waarvan je de Einddoel-demo wilt voelen.
Je stelt je gevoelsmatig open voor het positieve eindresultaat van de behandeling, zonder daar vooraf een beeld van te vormen.

Je stelt je dus gevoelsmatig open voor het innerlijke eindresultaat van de behandeling, zoals het voor jou zal voelen als je door alle ontwikkelingen bent gegaan.

Hoe stel je je open voor het positieve eindresultaat van een behandeling:

 • je richt je helemaal 'blanco' op het positieve eindresultaat en stelt je open voor wat je dan onverwacht voelt
 • je vormt je dus vooraf geen beeld van het positieve eindresultaat van de behandeling
 • je bedenkt vooraf niet wat het positieve eindresultaat van de behandeling zou kunnen zijn


Als je je op het eindresultaat richt, kun je twee verschillende dingen voelen:
 

 • je kunt dan een gevoel krijgen wat voor jou persoonlijk het positieve eindresultaat van de behandeling zal zijn op het toekomstige moment dat je door alle ontwikkelingen van de behandeling bent gegaanof


 • je kunt voelen wat er nog tussen jou en het positieve eindresultaat van de behandeling staat


In het laatste geval spoort de Einddoel-demo jouw systeem aan om alsnog door de ontwikkeling(en) te gaan die nodig zijn om het positieve eindresultaat te bereiken. 

Het is daarbij belangrijk om je daar bewust voor open te stellen. Je hoeft niet te weten om welke ontwikkelingen het gaat, als je maar bereid bent om ze aan te gaan.

Toen ik ging voelen (een ervaring)
‘Ik ben de laatste dagen veel bezig geweest om te richten op het positieve einddoel. Mijn valkuil was dat ik in eerste instantie probeerde een beeld te vormen in plaats van het einddoel te voelen.
Toen ik ging voelen, kreeg ik een heel warm gevoel in mijn buikstreek, borst en rug’

Eénmaal per drie dagen

Als je je richt op het positieve eindresultaat van een behandeling waarvan je nog niet alle ontwikkelingen bent aangegaan, dan ga je die ontwikkelingen alsnog aan. Je komt daardoor in proces en kunt ook tijdelijke verergeringsreacties krijgen.

Om jezelf en je systeem niet te overbelasten, raden we aan om je slechts éénmaal per drie dagen op het positieve eindresultaat van een behandeling te richten.

Als je je voor meerdere behandelingen op het Einddoel wilt richten, richt je je dus eerst op het positieve eindresultaat van behandeling A en drie dagen later richt je je op het positieve eindresultaat van behandeling B.
Je kunt dus maximaal één Einddoel-demo per drie dagen doen. Het maakt daarbij niet uit voor welke behandeling of voor welk symptoom je de Einddoel-demo doet.

Je kunt je meerdere keren op het positieve eind resultaat van eenzelfde behandeling richten, als je maar maximaal één Einddoel demo per drie dagen doet.

Drie werkwijzen

Je kunt je op drie verschillende wijzen op het positieve eindresultaat richten.

 • voor een specifieke behandeling
 • voor een symptoom
 • voor de ontwikkeling die de meeste prioriteit voor jou heeft

Voor een specifieke behandeling

Als je het vermoeden hebt of weet dat je een ontwikkeling van een specifieke behandeling nog niet bent aangegaan, dan kun je je op het positieve eindresultaat richten van die behandeling richten.


Na drie dagen kun je dit desgewenst herhalen. Reageer je in de drie dagen daarna niet meer op de laatste Einddoel-demo voor deze behandeling, dan ben je vrijwel zeker de ontwikkelingen van de betreffende behandeling aangegaan.
Om daar helemaal zeker van te zijn, kun je je na enkele maanden nogmaals op de Einddoel-demo van deze behandeling richten.
 

Voor een symptoom

Als je een symptoom hebt, waarvan je niet weet met welke behandeling dat symptoom te maken heeft, dan kun je op het positieve eindresultaat van dat symptoom richten.

Let op: Mocht het symptoom niet met één van de behandelingen van het Wholism Project te maken hebben, dan zal er uiteraard geen verandering optreden door je op het positieve eindresultaat van dat symptoom te richten.
Is dat het geval dan kun je het beste contact opnemen met Bas en Maria. Zij kunnen je dan adviseren met welke behandeling dit symptoom oplosbaar is.


Voor de ontwikkeling die de meeste prioriteit voor jou heeft

Als je al meerdere behandelingen van het Wholism Project hebt ontvangen en je wilt bijvoorbeeld controleren of je alle ontwikkelingen van deze behandelingen bent aangegaan, dan kun je je 'blind' richten op het positieve eindresultaat van de ontwikkeling die op dat moment voor jou de meeste prioriteit heeft.

Daardoor ga je alsnog de ontwikkelingen aan die je tot nu toe onbewust ontweken had, in een volgorde die voor jou het meest optimaal is.
Je weet dan niet om welke behandelingen het gaat, maar jouw systeem kiest dan voor jou de beste volgorde.

Je kunt dit als volgt doen:
Richt je éénmaal per drie dagen op het positieve eindresultaat van de ontwikkeling die voor jou de meeste prioriteit heeft, zonder te weten om welke behandeling het gaat.
Ga hiermee door totdat je geen reactie meer voelt van jouw systeem.
Zodra je geen reactie meer voelt in de dagen nadat je je op het positieve einddoel hebt gericht, ben je door alle ontwikkelingen van de door jou ontvangen behandelingen gegaan.

Het is zinvol om dit na enige tijd te herhalen. Soms is eerst nog niet voelbaar in jouw systeem dat je een bepaalde ontwikkeling nog niet bent aangegaan. Zodra je je verder ontwikkelt en contact maakt met diepere lagen in je systeem, kan dan blijken dat je in die diepere lagen nog niet alle ontwikkelingen bent aangegaan.

Let op: Wij, Bas en Maria, controleren niet of je alle ontwikkelingen van de behandelingen die je hebt ontvangen al of niet bent aangegaan. Dat is en blijft je eigen verantwoordelijkheid.

Kinderen tot 14 jaar

Je kunt je normaal gesproken alleen voor jezelf op het positieve einddoel van onze behandelingen richten.

Voor kinderen tot de leeftijd van 14 jaar geldt een uitzondering op deze regel.
Als ouder of permanente verzorger van een kind tot 14 jaar mag je je op het positieve eindresultaat richten van de behandeling(en) die jouw kind van het Wholism Project heeft ontvangen.

Houd daarbij wel de tussenperiode van drie dagen aan, als je je als ouder of verzorger vaker voor jouw kind op het positieve eindresultaat richt.

Vanaf de leeftijd van 14 jaar moeten kinderen zelf de verantwoordelijkheid nemen om zich al of niet op het positieve einddoel te richten van de behandelingen die zij hebben ontvangen.

De moed erin houden

Met behulp van de Einddoel-demo is het mogelijk om de moed er beter in te houden, als je door zware processen gaat.

Je mag je - rekening houdend met een tussentijd van drie dagen - op het positieve einddoel, het positieve eindresultaat van een behandeling richten. Richt je telkens wel slechts op het einddoel van één behandeling tegelijkertijd.

Einddoel-demo als kompas

Zoals eerder aangegeven kun je je zowel bewust als onbewust op de Einddoel-demo van een behandeling richten.
De Einddoel-demo van een behandeling die onbewust voelbaar is voor jouw systeem, werkt als een innerlijk kompas. Het helpt jouw systeem om te kunnen voelen of je op de juiste weg bent op jouw ontwikkelingspad.
 

Als je goed door de ontwikkelingen van een behandeling gaat, werkt de Einddoel-demo, die je voortdurend onbewust kunt voelen, als een ondersteuning en aanmoediging voor jou en jouw systeem.
Je voelt dan onbewust het positieve eindresultaat van de behandeling waar jouw ontwikkelingen jou uiteindelijk naar toe zullen leiden.

Als je echter een belangrijke ontwikkeling niet aan wilt gaan, die noodzakelijk is om dat positieve einddoel te kunnen bereiken, zal jouw systeem jou dat tonen door middel van een verergeringsreactie.

Jouw systeem laat jou dan met behulp van de Einddoel-demo voelen hoe het eindresultaat van de behandeling zou zijn als je die essentiële ontwikkeling niet zou aangaan.
Jouw verergeringsreactie toont je dus wat het eindresultaat van een behandeling zou zijn als je het diepe verdriet, de diepe pijn of de frustratie niet aan zou gaan.


Zonder Einddoel-demo zou het nare gevoel geheel of gedeeltelijk weggestopt kunnen worden en meer onbewust blijven, terwijl het jouw functioneren wel zou beïnvloeden.
De Einddoel-demo laat je bewust voelen dat je een essentiële ontwikkeling tot nu toe niet aangaat en welk effect dit op jou heeft, waardoor je er ook iets aan kunt doen.

De ‘Einddoel-demo bij behandelingen’ werkt dus als een kompas, dat je precies toont waar je uitkomt als je een bepaalde koers aanhoudt.
De Einddoel-demo kan jou dus bewustwording geven waar je op afkoerst, zodat je - bewust of onbewust - de keuze kunt maken om alsnog de ontwikkeling aan te gaan die je eerst niet wilde aangaan.

Dit komt jouw ontwikkeling, waar de behandeling je mee heeft geholpen, ten goede.

Bewust je koers bijstellen

De ‘Einddoel-demo bij behandelingen’, zoals die voortdurend voelbaar is voor jouw systeem, kan jou ook helpen om bewust jouw koers bij te stellen.

Mocht je een verergeringsreactie voelen, dan kun je je bewust op het positieve eindresultaat van de behandeling richten, zodat je het verschil voelt tussen hoe je je nu voelt en hoe je je zou voelen nadat je door de voor jou benodigde ontwikkelingen bent gegaan.

Je kunt dan ook voelen wat er nodig is om dat eindresultaat te kunnen bereiken en jezelf daar vervolgens op richten.
Je hoeft daarbij niet exact te begrijpen door welke ontwikkeling je zou moeten gaan, als je jouw systeem er maar helemaal voor openstelt. De eventuele weerstanden die je hierbij voelt, kun je zoveel mogelijk doorvoelen en/of transmuteren.

Als je jezelf op het positieve eindresultaat richt, kom je vanzelf al meer in de stroom te staan en kun je je alleen daardoor al beter gaan voelen.

Uitzonderingen

De Einddoel demo van elke behandeling is onbewust voelbaar voor jouw systeem.
Daarnaast kun je je bij vrijwel alle behandelingen ook bewust op het positieve eindresultaat richten.

Bij alle Oer behandelingen en een klein aantal behandelingen uit de categorie ‘Beïnvloeding problemen’ is de Einddoel-demo 'inactief'. 


Dit betekent dat het eindresultaat van de behandeling wel onbewust voelbaar is voor jouw systeem, als een baken voor jouw ontwikkelingspad, maar dat je je niet bewust op de Einddoel-demo kunt richten.
De reden waarom is bij beide categorieën volkomen verschillend.

Oer behandelingen
Oer behandelingen lossen verscholen blokkades in je systeem op die tussen ons en onze oorspronkelijke kracht in staan. Je systeem mag zich pas bewust worden van deze verscholen blokkades zodra zij daadwerkelijk opgelost worden.

Als je het eindresultaat van een Oerbehandeling al in het begin van de uitwerkingstijd zou kunnen voelen, zou je systeem daardoor te vroeg bewust worden van de blokkades die er op dat moment nog wel zijn.

Beïnvloeding behandelingen
Bij enkele Beïnvloeding behandelingen is het niet mogelijk om je bewust op het positieve eindresultaat van de behandeling te richten. Dit zijn de volgende behandelingen:

 • Dubbele motieven behandeling
 • Zwarte Magie behandeling
 • Bezem behandeling
 • Familieband behandeling, slechts in enkele gevallen *


De bovenstaande Beïnvloeding behandelingen hebben één overeenkomst. Deze overeenkomst is dat de buitenwereld door beïnvloeding diep bij jou is binnengekomen omdat je jezelf nog onvoldoende hebt kunnen begrenzen.

Elk van deze Beïnvloeding behandeling helpt je om door de ontwikkelingen te gaan die nodig zijn om je eigen grenzen beter te kunnen vormen en bewaken.
Om je eigen grenzen beter te bewaken, is kracht nodig en die kracht ontwikkel je door door de ontwikkelingen te gaan waar de Beïnvloeding behandeling je doorheen leidt.

Het is daarbij belangrijk dat je in contact blijft met datgene dat binnen jouw grenzen is gekomen of over jouw grenzen is gegaan, zodat je vanuit dat contact je grenzen kunt versterken.

Die kracht zou je niet kunnen ontwikkelen als je het einddoel van de behandeling door de Einddoel-demo zou ervaren. Dat zou ontkrachtend werken, omdat je daarbij teveel het contact zou verliezen met die aspecten in jezelf waarin je je grenzen moet versterken.
 

*** Bij ongeveer 1% van alle mensen worden de familiebanden gebruikt om negatieve beïnvloeding toe te passen. Als jij tot die 1% behoort, is het niet mogelijk om bewust contact te maken met de Einddoel-demo van de Familieband behandeling.

Verschil tussen ontwikkelingen niet aangaan en vastlopen

Er is een essentieel verschil tussen ontwikkelingen niet aangaan en vastlopen in een ontwikkeling.

Als je een ontwikkeling niet aangaat, begin je nog niet aan een ontwikkeling, sla je die ontwikkeling als het ware over.
Je kunt alleen vastlopen in een ontwikkeling als je al aan die ontwikkeling begonnen bent.

De Herstart behandeling voorkomt dat je ooit nog in ontwikkelingen vast kunt lopen, terwijl de Einddoel-demo je helpt om ontwikkelingen aan te gaan die je tot dan toe ontweken had.
Lees ook: Hulp bij ontwikkelen

Ervaringen

Onderstaand vind je een aantal ervaringen van verschillende cliënten met de ‘Einddoel-demo bij behandelingen’ nadat ze zich bewust op het positieve einddoel, het positieve eindresultaat van hun behandeling gericht hadden.


'Ik had sinds een paar dagen veel pijn in mijn nieren (onderrug). En vanochtend had ik enorme krampen in mijn buik.
Vandaag heb ik contact gemaakt met het eindresultaat van mijn behandeling en mij opengesteld voor de ontwikkelingen die ik nog niet aangegaan ben.
Ik voel nu dat alle pijn weg is.'

‘Wat prachtig is het toch dat je lichaam je zo goed helpt en laat voelen waar het nog niet stroomt.
Gisteravond om 21.30 uur was ik door de ontwikkelingen heen (wat een boosheid…..), was de druk in mijn voorhoofd verdwenen en toen ik me voor de zekerheid nog een keer richtte op het positieve einddoel voelde ik ook een heel positief einddoel.
De verkoudheid is helemaal op zijn retour en bijna verdwenen. Ontzettend bedankt’

'Voor mij was de Einddoel-demo heel bijzonder om te ervaren. 
In plaats van alleen de richtingaanwijzers die bekend zijn, was nu het hele te begane pad voluit verlicht, wat mij enorm gerust stelde.
Ik kan er nu op vertrouwen dat mijn systeem weet hoe of wat, zonder dat ik hier zelf iets over hoef te weten. Daarmee is een heel stuk angst losgelaten.'

'Ik kan niet echt voelen wat er tussenstaat, maar ik merk dat het me rust geeft. Alsof ik een gevecht stop en me er aan overgeef.'

'Ik voelde er wat verdriet tussen staan en inmiddels voel ik mij steeds beter worden!'

'Als ik me op het eindresultaat van mijn behandeling richt, ziet het leven er weer beter uit.'

'Ik heb nu duidelijk het gevoel dat er licht aan het einde van de tunnel is en ik kan weer makkelijker onverwerkte emoties toelaten zonder me overspoeld of ‘teneergedrukt’ te voelen.'

'Zojuist heb ik de Einddoel-demo toegepast op de Hersen processor behandeling.
Zoals de behandeling nu loopt is er nog wat sneeuw of ruis te voelen in mijn hoofd, zoals een TV die niet helemaal goed is afgesteld op een kanaal.
En het einddoel is te ervaren als licht, een frisse wind, helderheid in mijn hoofd.'