Kosmische voeding behandeling

Door de Kosmische voeding behandeling kunnen planten en bomen zich voeden met kosmische voeding, waardoor een plant of boom met de helft van de normale hoeveelheden voedingsstoffen en water toe kan.

Planten en bomen gaan door de Kosmische voeding behandeling ongeveer 30 procent beter groeien en/of bloeien. In combinatie met de Bodem Vitalisatie Verbinding kunnen ze zelfs 60 procent beter gaan groeien en/of bloeien.

Equivalent Liefdesvoeding verbinding

De Kosmische voeding behandeling is een equivalent van de Liefdesvoeding verbinding.
Wat de Liefdesvoeding verbinding voor mensen kan doen, doet de Kosmische voeding behandeling voor planten en bomen.

Planten en bomen gaan met behulp van de Kosmische voeding behandeling door een ontwikkeling waardoor zij kosmische voeding kunnen opvangen en benutten.

Sprookjesachtig

Als een tuin of terrein de Kosmische voeding behandeling heeft ontvangen, dan krijgen de planten en bomen in de tuin of op het terrein een krachtiger aura, een krachtiger energielichaam om zich heen, met andere woorden een krachtiger uitstraling.

Deze krachtiger uitstraling verandert de sfeer in de tuin of op het terrein. De sfeer wordt meer sprookjesachtig, mysterieuzer op een heel mooie manier. Je kunt de intense kracht en wijsheid van de natuur in al z’n pracht daardoor beter voelen en waarnemen.
Je neemt de natuur dan als het ware waar door de ogen van een natuurwezen.

Resultaten eerste proeven

In augustus 2015 hebben we ons terrein de Kosmische voeding behandeling mogen geven om de effecten van de Kosmische voeding behandeling in de praktijk vast te kunnen stellen.
Ons terrein heeft ook al langere tijd de Bodem Vitalisatie Verbinding ontvangen en is vanzelfsprekend ook geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding huis.

Resultaten in groei, bloei en/of vruchtvorming
De resultaten van de Kosmische voeding behandeling kunnen zich op verschillende manieren tonen. Afhankelijk van de plantensoort kunnen planten hun betere groei en bloei op verschillende manieren tonen.

Zo kreeg een Nespera boom (een mispel boom) duidelijk een veel groter blad en beduidend meer vruchtjes.
Agapanthus bloemen werden duidelijk groter en sommige rozen werden opvallend mooi van vorm.

Agapanthus bloem duidelijk groter
Op het eiland waar we wonen, groeien veel Agapanthussen in het wild.

In de zomer van 2016, dus ongeveer één jaar na de Kosmische voeding behandeling, zagen we een duidelijk verschil in de grootte van de bloemen van de Agapanthussen die op ons terrein bloeiden en die de Agapanthussen die naast ons terrein, bij ons in de buurt bloeiden.

De onderstaande foto’s tonen de verschillen tussen de bloemen die op een onbehandeld terrein groeien en de bloemen op ons terrein, dat behandeld is met de Kosmische voeding behandeling.

Een Agapanthus bloem zonder kosmische voeding behandeling: doorsnede bloem 18 cm.

Een Agapanthus bloem met Kosmische voeding behandeling: doorsnede bloem 25 cm.

Verschillen tussen de behandelde en onbehandelde Agapanthussen
De volgende verschillen vallen direct op:

  • de Agapanthus bloem op ons behandelde terrein bevat veel meer bloemen/kleine bloemetjes dan die op het onbehandelde terrein
  • de diameter van de Agapanthus bloem op ons behandelde terrein is ongeveer 25 cm, terwijl die op het onbehandelde terrein ongeveer 18 cm bedraagt. De diameters van andere Agapanthus bloemen op ons behandelde terrein waren allemaal ongeveer 25 cm en die op het onbehandelde terrein hadden een diamater tussen ongeveer 15 en 20 cm.


Als we een Agapanthus bloem zien als een bol, dan kan het volume van die bol berekend worden.
Om een vergelijking tussen het volume van bloemen op het onbehandelde terrein te kunnen maken met die van ons behandelde terrein, hebben we het volume van een Agapanthus bloem met een diameter van 20 cm als uitgangspunt genomen.

Het volume van een Agapanthus bloem met een diameter van 20 cm kan dan op 100% gesteld worden. Het volume van een Agapanthus bloem met een diameter van 25 cm is in vergelijking hiermee bijna twee maal zo groot als die van een bloem met een diameter van 20 cm.

Opvallend mooie roos
De Kosmische voeding behandeling kan ook de vorm van een bloem duidelijk mooier, maken. De onderstaande roos is daar een voorbeeld van.

Niet elke roos is zo opmerkelijk mooi geworden. De natuur heeft blijkbaar geheimen die ons mensen niet bekend is, waardoor de ene roos door de Kosmische voeding behandeling haar schoonheid nog meer ontvouwt en de andere er gewoon vitaal uitziet.

Zelf verspreidend

Als een tuin of een terrein de Kosmische voeding behandeling heeft ontvangen, zal het zaad van planten en bomen die daar groeien, automatisch ook de Kosmische voeding behandeling ontvangen.

Als dit behandelde zaad zich verspreidt en op een ander, niet behandeld terrein tot een nieuwe plant of boom uitgroeit, dan is die nieuwe plant of boom ook behandeld met de  Kosmische voeding behandeling.

De betere groei en bloei die daaruit kan ontstaan, kan zich echter alleen tonen als dit andere terrein ook geneutraliseerd is met één van de Neutralisatie Verbindingen.

Als het terrein waar de nieuwe plant staat, niet geneutraliseerd is en het zaad van deze plant verspreidt zich weer naar een ander, wel geneutraliseerd terrein, dan zullen de nieuwe planten op het geneutraliseerde terrein wel weer 30 % beter kunnen groeien en bloeien.

Op deze wijze verspreiden de planten die behandeld zijn met de Kosmische voeding behandeling zich op den duur steeds meer.

Tweehuizige planten en bomen
Voor de voortplanting van een plant of boom is bevruchting via de bloem van een plant nodig.
Voor deze bevruchting hebben planten een mannelijk en/of een vrouwelijk geslachtsorgaan in de bloem.

Bloemen die zowel stampers als meeldraden hebben, dus zowel een vrouwelijk als mannelijk  geslachtsorgaan, kunnen zichzelf met behulp van de wind of insecten bevruchten.
Er zijn ook planten die twee soorten bloemen op één plant hebben: mannelijke bloemen en vrouwelijke bloemen. De plant kan dan ook 'zichzelf bevruchten' met behulp van insecten en is daarvoor niet afhankelijk van andere planten.

Er zijn echter ook planten en bomen die 'tweehuizig' zijn. Deze planten en bomen bestaan in vrouwelijke en mannelijke varianten, die dus ofwel alleen mannelijke ofwel alleen vrouwelijke bloemen dragen.

Om zich te kunnen voortplanten, moet er in de omgeving van een vrouwelijke plant dus een mannelijke plant van dezelfde soort staan.

Bij tweehuizige planten en bomen lijkt het voortplantingsprincipe dus het meest op dat van de mens, die ook ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk is.
 
Als een tweehuizige plant of boom in een onbehandelde tuin bevrucht wordt door een plant uit een behandelde tuin, dan zullen de nieuwe planten of bomen die uit dat zaad ontstaan, meestal ook de eigenschappen hebben van de behandelde plant of boom.

Deze nieuwe behandelde plant of boom zal alleen beter kunnen groeien en bloeien als het terrein waar de plant of boom staat, geneutraliseerd is met één van de Neutralisatie Verbindingen.

Het mooie is dat zo'n nieuwe plant of bloem in elk geval zorgt voor behandelde nakomelingen, waardoor er steeds meer planten of bomen zullen komen die in potentie kosmische voeding kunnen opvangen en benutten.

Gewone hoeveelheden voedingsstoffen en water geen probleem

Door de Kosmische voeding behandeling kunnen planten en bomen zich meer voeden met kosmische voeding en kunnen zij met minder water en voedingsstoffen toe.

Als een plant of boom na de Kosmische voeding behandeling toch de gewone hoeveelheden voedingsstoffen en/of water krijgt, is dat geen enkel probleem.

Onkruid

De planten die we als mensen als onkruid bestempelen, gaan uiteraard ook ongeveer 30 procent beter groeien en/of bloeien.

Geen gif

Het gebruik van gif, zoals onkruidverdelgingsmiddelen zal de werking van de Kosmische voeding behandeling teniet doen.

Voor welke tuinen of terreinen?

De Kosmische voeding behandeling kan uitsluitend aan tuinen of terreinen gegeven worden die geneutraliseerd zijn met de Neutralisatie Verbinding huis, Neutralisatie Verbinding bedrijf, Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw.

Als jouw huis en tuin zijn geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding huis dan profiteren de kamerplanten en balkon planten ook mee van de Kosmische voeding behandeling, als je deze behandeling ook voor de grond onder jouw huis aanvraagt.

Op snijbloemen uit de winkel heeft de Kosmische voeding behandeling geen invloed.

Als je een stukje natuur de Neutralisatie Verbinding natuur-adoptie hebt gegeven, dan kun je dat stukje natuur ook de Kosmische voeding behandeling geven.

Cliënten ervaringen

Lees meer over de ervaringen met de Kosmische voeding behandeling.

Traject

De Kosmische voeding behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag tuin Traject en het het Kosmische dag natuur Traject.

Waarde

De waarde van de de Kosmische voeding behandeling is € 0,15 per vierkante meter met een minimum van € 140,-.

Zou je dus één hectare dat wil zeggen 10.000 m2 willen laten behandelen met de Kosmische voeding behandeling, dan komt dat neer op € 1400,-.